thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Second Sunday in Ordinary Time
Druga Niedziela Zwykła
January 18, 2015 - 18 stycznia 2015
Saturday, January 17
8AM (Eng.) For Agnes Urlich
7PM (Pol.) † Jadwiga Bylina
2nd Sunday, January 18
9AM (Eng.) For Helena Bernat
11AM (Pol.) † Jim Trabucco
7PM (Eng.) For God’s blessing for children
Monday, January 19
7:30AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, January 20
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Jadwiga Zielona
Wednesday, January 21
8AM (Lat.) † Ryszard Grzybowski
Friday, January 23
7PM (Pol.) † Jan Korol
Saturday, January 24
8AM (Eng.) † Jadwiga Bylina
7PM (Pol.) † Artur Łuczyk
3rd Sunday, January 25
9AM (Eng.) For Helena Bujak
11AM (Pol.) † Josip Drozdek
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ECUMENICAL THEOLOGY
Although theological considerations have been
addressed to unity “of all in Christ” for some time, it
has only recently, within the past twenty years, taken
on new alertness to the shared theological thought of
diverse churches in general. As stated by the
document “Catholocity and Apostolicity” prepared by
the Joint Working Group, with members from the
Catholic Church and the World Council of Churches,
the fact is recognized that “the gospel promises
the full achievement of the unity of all in Christ for
the time of his return in glory. Then the universal
communion of men will be realized, the final
gathering of Israel and the nations (Rom. 11). For,
Christ prayed to the Father for the unity of all those
who should believe in him (Jn. 17:20-26); this unity
remains a goal that is never reached on earth, but
one toward which we must always be moving, in
order that the world might believe that God sent him.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SACRAMENT OF CONFIRMATION IN 2015
The Sacrament of Confirmation will take place in
our parish on Saturday, May 16 at 5 p.m. with
Archbishop Alexander Sample. After Mass there
will be a reception for everyone.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INCOME TAX STATEMENT
Income tax statements are available on request.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Children Baptized In Our Parish In 2014
Margaret Amelia Roland – February 10, daughter of
Andrew & Kimberly (Chrostowski) Roland
Filip Stephan Markovic – June 1, son of
Stipo & Eunice (Bircea) Markovic
Emilia Leah Cross – July 12, daughter of
Noah James & Ewa (Drozdowska) Cross
Sophia Eunbee Ko – September 14, daughter of
Jae & Beata (Pomykała) Ko
Gabriella Kate Pomykała – October 18, daughter of
Krzysztof & Elizabeth (Marquez-Carvajal) Pomykała
Ljiljana Fisher – November 2, daughter of
Joseph Ray Fisher & Mirija Puskavic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PILGRIMAGE TO ROME
The parish is planning a pilgrimage to Rome from
October 22-29, 2015. We will leave Portland on
October 21st. This trip will also include a day in
Assisi. Accomodations, including meals, will be in the
Polish nuns’ guest house. If you would like to join this
pilgrimage, please let Fr. Peter know.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REST IN PEACE
We offer our condolences to Margot Zychla,
whose mother, Louise, passed away recently in
Pasco, WA. Eternal rest grant unto her O Lord and
let perpetual light shine upon her. May she rest in
peace.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2015
Parish donation envelopes for 2015 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collections - January 11th
Envelopes and all checks
1095.00
Loose Cash
215.00
Building Fund
10.00
Hospitality
78.00
Candles
61.35
TOTAL
1459.35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
J. Mazur, A. Bąk, R. Prentice, T. Moran, T. Ludwig, J.
Pham, G. Zychla, A. Frankowska, T. Dymowski, M.
Pustkowska, G. Cuber, I. Fiszer, H. Stefaniak, E.
Wielgosz, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk, P. Lee, A.
Buchalski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH REGISTRATION
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EKUMENIZM
Każdy chrześcijanin wezwany jest do tego, aby
wnieść swój wkład na drodze ku pełnej jedności
wyznawców Chrystusa. Może on odpowiedzieć na
to wezwanie w różnych formach: reforma
kościołów, odnowa teologiczna, dialog miłości,
ekumenizm duchowy i ekumenizm pastoralny.
Pierwszą drogą do jedności jest reforma
wszystkich
kościołów.
Podziałem
między
chrześcijanami
były
rzeczywiście
w
wielu
przypadkach
konsekwencją
niedostosowania,
opóźnień, niedoskonałości i grzechu chrześcijan, a
zwłaszcza hierarchów kościoła, którzy nie chcieli w
stosownym czasie przystać na realizację wymaganej
odnowy. Z upływem wieków dystans między
kościołami ciągle się powiększał, dlatego dzisiaj
są one jeszcze bardziej obce niż było wtedy, gdy
dokonał się rozłam. Ich zbliżenie może dokonać
się jedynie pod warunkiem, że zechcą się one
skonfrontować z Ewangelią i ze znakami czasu
oraz dokonają koniecznych reform.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rok 2015 – Rok Życia Konsekrowanego
Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok
Życia Konsekrowanego jest obchodzony w całym
Kościele od pierwszej niedzieli Adwentu, 30
listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 roku. Jest on
przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo,
nadzieja – życie konsekrowane w Kościele
dzisiaj”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2015 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2015. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GRUPY RÓŻŃCOWE
Prosimy wszystkich, którzy chcą kontynuować
lub należeć do grup różańcowych i codziennie
odmawiać jedną dziesiątkę różańca o kontakt z
Grażyną Golonką. Spotkanie członków grup
różańcowych będzie 8 lutego po Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z księdzem Piotrem
lub Elżbietą Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DZIECI OCHRZCZONE
W NASZEJ PARAFII W 2014
Margaret Amelia Roland – 10 lutego, rodzice Andrew i Kimberly (Chrostowski) Roland
Filip Stephan Markovic – 1 czerwca, rodzice - Stipo
i Eunice (Bircea) Markovic
Emilia Leah Cross – 12 lipca, rodzice - Noah James
i Ewa (Drozdowska) Cross
Sophia Eunbee Ko – 14 wrześna, rodzice Jae i
Beata (Pomykała) Ko
Gabriella Kate Pomykała – 18 października,
rodzice - Krzysztof i Elizabeth (Marquez-Carvajal)
Pomykała
Ljiljana Fisher – 2 listopada, rodzice - Joseph Ray
Fiszer i Mirija Puskavic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONDOLENCJE
Wyrazy współczucia składamy Margot Zychla z
powodu śmierci matki, Louise, która zmarła w Pasco,
WA. Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie, a
światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki
wieków. Amen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby ludzie należący do różnych tradycji
religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli
współpracowali w promowaniu pokoju.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń i luty 2015
Lektorzy
Styczeń 18 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Styczeń 25 – Cezary i Olek Wójcik
Luty 1 – Asia Ryerson i Krzysztof Ostrowski
Kawa i ciasto
Styczeń 18 – Kasia Gawrońska
Styczeń 25 – Danuta Drozdek
Luty 1 – Małgorzata Borucki i Grażyna Gizowska
Prosimy o wpisanie się na listę robienia kawy i
ciasta na 2015 rok u Elżbiety Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAKRAMENT BIERZMOWANIA W 2015
Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii udzieli
Arcybiskup Alexander Sample w sobotę, 16 maja
2015 o godz. 17:00. Po Mszy św. w sali parafialnej
przewidziany wspólny posiłek dla wszystkich.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~