Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu

Transkrypt

Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu
MOPS Dębica
Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy
oraz Fundacją „Pro Alia” w Rzeszowie
od 01.09.2015r. do 30.11.2015r. będzie realizować projekt
„Aktywność kluczem do zdrowia i sukcesu”
„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie”.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci autystyczne (z zaburzeniami neurologicznymi ale również mające
problemy z układem ruchu np. trudności w poruszaniu rękami) i ich rodziców z terenu powiatu dębickiego oraz
ropczycko - sędziszowskiego.
W ramach projektu oferujemy udział w zajęciach:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
hipoterapii
terapii behawioralnej – (inaczej stosowana analiza zachowania)
z logopedą, psychologiem
hydroterapii
rehabilitacji
muzykoterapii
warsztatach terapeutycznych-plastycznych
warsztatach terapeutycznych-teatralnych
KLANZA
Rekrutacja do programu będzie odbywać się w dniach od 01.09.2015r. do 06.09.2015r.
Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej:
www.ad-astram.pl/aktualnosci/ lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym:
1
MOPS Dębica
Pani Kinga Chojecka- Krasoń tel. 782 126 111 w godz. od 7.30 do 15.30
2