zapisz projekt jako PDF

Transkrypt

zapisz projekt jako PDF
Opis projektu
tytuł projektu: Chronimy dziedzictwo Euroregionu
Beskidy – gmin Gbel'any i Stryszawa /
Ochraňujeme kultúrne dedičstvo členov
Euroregiónu Beskydy – obcí Gbeľany a
Stryszawa.
nazwa beneficjenta: Obec Gbeľany
województwo: małopolskie
powiat: brak
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka
działanie: 2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
dziedzina: brak
wartość projektu: 5 106 911.40 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 291 919.95 zł
ocena:
sektor: współpraca międzynarodowa
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
W gminie Stryszawa nieużytkowany i niszczejący budynek dawnej leśniczówki, dworek pochodzący z
połowy XIX wieku, wpisany do rejestru zabytków, został zrewitalizowany i stał się siedzibą „Beskidzkiego
Centrum Zabawki Drewnianej” z ośrodkiem dokumentacyjnym, stałą ekspozycją oraz pracownią
informatyczno-multimedialną.
Stryszawa jest jednym z głównych ośrodków zabawkarstwa ludowego w Polsce. Zabawki zaczęto wytwarzać
tutaj w pierwszej połowie XIX wieku. Tradycyjne zabawki regionu to drewniane wózki-taczki, grzechotki,
koniki na kółkach, machające skrzydełkami ptaszki (klepoki) i kolorowe ptaszki. W Beskidzkim Centrum
Zabawki Drewnianej można zobaczyć stare wzory zabawek ludowych, poznać zasady ich tworzenia, spotkać
się z artystami ludowymi, którzy je tworzą, a także wziąć udział w warsztatach folklorystycznych, podczas
których każdy może stworzyć własne dzieło, ale także poznać historię zabawkarstwa w regionie, dowiedzieć
się czegoś o gatunkach ptaków odwzorowanych w drewnie i rozwijać zdolności artystyczne i plastyczne. W
gminie Gbel'any zmodernizowano istniejący Dom Kultury – w obiekcie urządzona została stała ekspozycja
tradycyjnych zabawek drewnianych wytwarzanych w gminie polskiego partnera, powstało zaplecze do
organizacji rozmaitego rodzaju wydarzeń, a jedno z odnowionych pomieszczeń stało się siedzibą lokalnej
biblioteki.