Havoline Extra 10W40

Transkrypt

Havoline Extra 10W40
Havoline Extra 10W40
OKREŚLENIE
HAVOLINE EXTRA 10W-40 to bardzo wysokiej jakości wielosezonowy półsyntetyczny olej do
silników z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym wyprodukowany z wyselekcjonowanych
olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających i modyfikatora
lepkości zapewniającego doskonałą odporność na ścinanie.
ZALETY I ZASTOSOWANIE
HAVOLINE EXTRA 10W-40 to najwyższej jakości olej do stosowania w silnikach benzynowych,
który można również stosować z powodzeniem do smarowania jednostek napędowych Diesla.
Produkt został opracowany tak, aby jego właściwości oraz skład komponentów spełniał
potrzeby wszystkich samochodów poruszających się po europejskich drogach, zarówno tych
wyposażonych w systemy doładowania jak i bez doładowania. Olej zapewnia użytkownikom
całoroczną oraz bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
Dzięki swoim własnościom powoduje zmniejszenie zużycie oleju podczas ciężkiej eksploatacji
w porównaniu do produktów konkurencyjnych. Olej ten jest w szczególności zalecany do
stosowania w nowoczesnych i wysilonych silnikach wyposażonych również w katalizatory
układu wydechowego oraz instalacje (LPG).
NORMY I ZATWIERDZENIA
SAE
10W-40
ACEA
A3/B4 oraz A3/B3
API
SL/CF
VW 505.00/501.01
MB 229.1
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie
Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.
Autoryzowany Importer olejów i smarów Texaco
Prager Sp. z o.o.
Ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
NIP: PL 525-232-99-08; REGON: 140097123
www.prager.com.pl;
Havoline Extra 10W40
CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)
HAVOLINE EXTRA 10W-40
Gęstość w temperaturze 15 C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 C
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 C
Wskaźnik lepkości
Lepkość dynamiczna w temperaturze -25 C
Lepkość dynamiczna w temperaturze-30 C
Lepkość HTHS w temperaturze 150 C
Temperatura płynięcia
Temperatura zapłonu
Całkowita liczba zasadowa
Popiół siarczanowy
Autoryzowany Importer olejów i smarów Texaco
Prager Sp. z o.o.
Ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa
NIP: PL 525-232-99-08; REGON: 140097123
www.prager.com.pl;
Jednostka
kg/L
mm2/s
mm2/s
mPa.s
mPa.s
mPa.s
C
C
mgKOH/g
%m
Wielkość
0,873
100
14,6
151
6500
24400
3,95
-27
224
7,7
0,9