lohana - Osadkowski SA

Transkrypt

lohana - Osadkowski SA
lohana
Wyróżniająca zdrowotność roślin,
potężny plon nasion
Rzepak ozimy
Odmiana: liniowa
Rejestracja: Polska 2012, Francja 2011
Hodowla: Limagrain
•
•
•
Phoma: bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa: bardzo dobra
Czerń krzyżowych: dobra
Profil agrotechniczny
•
•
•
•
•
•
CECHY JAKOŚCIOWE
•
•
•
•
Plon nasion: bardzo wysoki
Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka
MTN: średnia
Zawartość glukozynolanów: niska
Zalety
•
•
•
Plonowanie w badaniach
COBORU
początek kwitnienia: średni
termin dojrzewania: średnio późny
wysokość roślin: średnia
zimotrwałość: dobra
odporność na wyleganie: bardzo dobra
wymagania glebowe: średnie
•
rewelacyjny potencjał plonotwórczy, najlepszy plon nasion wśród
odmian liniowych w badaniach rejestracyjnych COBORU w latach
2010–2011
bardzo dobra odporność na wyleganie oraz suchą zgniliznę kapustnych
i zgniliznę twardzikową
wysoka zawartość tłuszczu
zalecana do uprawy na terenie całego kraju
Termin i norma wysiewu nasion
I – 113%
II – 114%
bardzo wczesny
wczesny
optymalny
lekko opóźniony
lohana 5o–70 szt./m²
III – 104%
IV – 106%
Plonowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBORU
opóźniony
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny jesień 2013
Odporność na choroby
V – 107%
VI – 109%
2011 r.
108% wzorca
2010 r.
107% wzorca
Przezimowanie odmiany Lohana w badaniach rejestrowych COBORU
Plon nasion odmiany Lohana w poszczególnych rejonach
w porównaniu ze wzorcem, badania rejestrowe 2010–2011
wzorzec
lohana
61%
rzepaki
wzorzec
65%
7