Tabela robót ziemnych

Transkrypt

Tabela robót ziemnych
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Pikietaż
przekroju
Powierzchnia
przekroju
Średnia
powierzchnia
Objętość
Odległość
W
+
N
-
W
+
N
-
[ km+hm ]
[ m2 ]
[ m2 ]
[ m2 ]
[ m2 ]
1
2
3
4
5
3,08
0 + 000,00
3,04
0,00
0 + 025,00
3,12
0,10
0 + 050,00
2,97
0,10
0 + 067,79
2,90
0,16
W
+
N
-
[m]
[ m3 ]
[ m3 ]
6
7
8
0,05
25,00
77,00
3,05
0,10
25,00
2,94
0,13
SUMA:
Zużycie
na
miejscu
Nadmiar
objętość
Suma
algebraiczna
W
+
N
-
W
+
N
-
[ m3 ]
[ m3 ]
[ m3 ]
[ m3 ]
[ m3 ]
9
10
11
12
13
1,25
1,25
75,75
0,00
76,13
2,50
2,50
73,63
0,00
17,79
52,21
2,31
2,31
49,90
0,00
67,79
205,34
6,06
6,06
199,28
0,00
0,00
0,00
75,75
0,00
149,38
0,00
199,28
0,00

Podobne dokumenty