oferta pracy - gospodarz obiektu

Transkrypt

oferta pracy - gospodarz obiektu
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Świerczewskiego 40
55-011 Siechnice
Poszukuje kandydatów na stanowisko: gospodarz obiektu
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
- prowadzenie nadzoru nad obiektem, utrzymanie porządku, usuwanie bieżących usterek, kontrola wejść i
wyjść na teren obiektu oraz wydawanie kluczy
-współpraca z kierownikiem GOSiR-u ( robienie list zakupów części zamiennych potrzebnych do naprawy mienia
obiektu oraz konserwacji sprzętu)
Wymagania:
-wykształcenie średnie
- prawo jazdy kat B
- sumienność w pracy
- uczciwość
-kultura osobista
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
- niekaralność
- znajomość specyfiki działalności sportu na terenie gminy Siechnice.
Wymagane dokumenty:
-życiorys
- list motywacyjny
- dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności kandydata
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.Osoby zainteresowane ofertą proszę o składanie
dokumentów terminie do 25.01.2010 do godz. 15.00 na adres: GOSiR ul. Świerczewskiego 40 Siechnice, z
dopiskiem „ gospodarz obiektu”
Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane

Podobne dokumenty