11 vi 2012 r konkurs "smak ekologicznej żywności"

Komentarze

Transkrypt

11 vi 2012 r konkurs "smak ekologicznej żywności"
KONKURS „SMAK EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI”
W tym roku szkolnym po raz pierwszy nasza szkoła wzięła udział w
konkursie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego
i produktu
ekologicznego pn. „Smak ekologicznej żywności”, którego organizatorem jest
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Głównym
celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
oraz popularyzacja i upowszechnienie wśród nich wiedzy na temat żywności
ekologicznej.
Konkurs odbył się 11 czerwca 2012 r. w Warszawie i skierowany był do
dwóch grup wiekowych- uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów
gimnazjów. Przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim. Do
udziału w II etapie konkursu zakwalifikowało się 40 szkół podstawowych i 26
gimnazjów. W drugim etapie uczestnicy musieli rozwiązać test wiedzy z zakresu
rolnictwa i produktu ekologicznego, na który złożyło się 30 pytań testowych
oraz 3 opisowe.
Naszą szkołę reprezentowała w Warszawie uczennica klasy VIc Karolina
Biedka . Karolina zdystansowała wszystkich. Wykazała się ogromną wiedzą i
zdobyła z testu maksymalną ilość punktów. Zajęła zaszczytne I miejsceotrzymała dyplom i nagrodę rzeczową. Gratulujemy!
Karolina Biedka wraz z opiekunem p.Ewą Krzemińską-Wrzosek podczas uroczystego finału w
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podobne dokumenty