Przedmiar – budowlanka

Transkrypt

Przedmiar – budowlanka
Arkusz1_2
ROBOTY BUDOWLANE
Lp.
Indeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
KNR-W 4-02 0522-08
KNNR-W 3 0801-07
KNR 4-01 1306-02
KNR 4-03 1134-02
KNNR 3 0303-01
KNR 0-19 0931-08
KNR 0-19 1024-06
KNNR 2 1202-02
NNRNKB 202 1134-01
KNNR 2 1401-07
NNRNKB 202 2013-02
KNR 0-12 1118-06
KNR 0-12 1119-02
KNR-W 2-02 1510-03
KNR-W 2-02 1510-03
KNNR 4 0418-07
NNRNKB 202 2030-01
KNR-W 2-02 2003-01
KNR-W 2-02 2004-01
KNR 2-02 0829-10
Nazwa
Roboty rozbiórkowe
Demontaż istniejących grzejników
Zerwanie posadzek z płytek PVC
Demontaż szyn przysufitowych
Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych i przewodów elektrycznych
Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie z płyt G-K na ruszcie metalowym celem obsadzenia ościeżnicy
Roboty budowlane
Wymiana istniejącej stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - wejście główne czytelni
Montaż ościeżnicy i drzwi aluminiowych "90" jednoskrzydłowych
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z płytek terakotowych + wtopienie siatki
Gruntowanie podłoży preparatami - posadzka
Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich
Gładzie gipsowe
Posadzki z płytek o wymiarach 45 x 45 cm, układanych metodą kombinowaną - w karo
Wykonanie cokolików z płytek
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - brama, boksy i lada
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pozostałe
Montaż nowych grzejników wys.60cm wraz z niezbędnym do jego zamontowania oprzyrządowaniem- moc jednego grzejnika ok.4000 W
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 – boksy
Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
Wykonanie lady z płyt G-K na ruszcie, licowanie ścian lady płytami MDF
Strona 1
Jednostka miary Obmiar Wartość
szt.
m2
szt.
szt.
m3
4
67
2
32
0,21
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
szt.
m2
m2
m2
m2
3,15
1,8
144
144
116
116
144
82
67,73
262,92
3
144
15,12
40
7,8

Podobne dokumenty