STYPENDIA SZKOLNE

Transkrypt

STYPENDIA SZKOLNE
STYPENDIA SZKOLNE
Druki do pobrania na stronie: www.mops.olsztyn.e-bip.pl
zakładka w panelu po lewej stronie okna: Procedury administracyjne / Stypendia i zasiłki szkolne
Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek: 9.00-14.00
Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne
Stypendia szkolne wypłacane przez gminy mogą być przyznawane w dwóch podstawowych formach:
1.całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych
(szkolnych i pozaszkolnych) – następuje przez wypłatę środków pieniężnych, na zasadzie refundacji,
oraz
2.pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – następuje przez przekazanie rzeczy.
Poniżej przedstawiamy przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez
stypendia szkolne:
1. Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i
bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z
edukacją ucznia, (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza).
3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół
zawodowych (ewentualnie narzędzia).
4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie
do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).
5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki
w domu.
6. Opłaty:
a) czesnego,
b) za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
c) za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
d) za wyjścia do kin i teatrów,
e) za wyjazdy do „zielonej szkoły”,
f) za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,
g) związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem
zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
7. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.
Jako niezwiązane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:
1. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne).
2. Rower dla ucznia szkoły „zwykłej” – nie sportowej.
3. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.
4. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów, czy wyżywienie w
szkole.
Stypendium szkolne:
 Średni dochód na jednego członka rodziny – 456 zł (netto)
 Wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły
 Wypełniony wniosek oraz oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów należy
złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15.09.2015r.

Podobne dokumenty