dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr

Komentarze

Transkrypt

dwumiesięcznik informacyjno-publicystyczny nr
dwumiesięcznik
ISSN 1426-8663
nr
1-2
2016
informacyjno-publicystyczny
s t y c z e ń - l u t y ( 192 )
twórcy waŁbrzyscy
PAULINA BRZEZIŃSKA
Dyplom architekta wnętrz i tytuł magistra sztuki uzyskała
w 2015 r. w ASP we Wrocławiu, na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w pracowni prof.
Krzysztofa Wołowskiego. Zajmuje się projektowaniem
wnętrz i mebli, malarstwem, rysunkiem i rzeźbą. Główną tematyką jej malarstwa akrylowego, rysunku i rzeźby
(w której wypracowuje własną technikę) jest anatomia zwierząt i ludzi. Inspiracją jest dla niej twórczość Beksińskiego
i Bacona. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych m.in.
w ekspozycji towarzyszącej Młodzieżowym Zawodom Jeździeckim w Wałbrzychu. Z tej okazji „Krzysztof” wyprodukował limitowaną edycję kubków z nadrukiem rysunków koni,
których była autorką. Ostatnie pokazała prace na wystawie
Grupy Artystycznej „Kontrast” w Galerii pod Atlantami.
Więcej:
tel. 604 971 518
e-mail: [email protected]
MIKOŁAJ GRZEBIENIAK
– NIKOLAUS FILM STUDIO
Miał 8 lat, gdy po raz pierwszy wziął do ręki kamerę. Teraz jest
uczniem wałbrzyskiego I LO i twórcą 2 filmów fabularnych
„Manipulacji” i „Agnozji”, do których napisał scenariusze i
je wyreżyserował. Oba miały premierowe pokazy w kinach –
Apollo i Cinema City. Najnowszy film „Agnozja” - oparty na
ludowych legendach i utrzymany w klimacie horroru – kręcił
w Muzeum Wsi Opolskiej. Współpracuje z Filipem Orlińskim
i Maciejem Frąszczakiem, uczestnikami warsztatów Trzeci
Teatr w Teatrze Dramatycznym. Stąd w „Agnozji” wystąpił
zawodowy aktor, Włodzimierz Dyła. „Agnozję” zakwalifikowano do finału ogólnopolskiego konkursu dla filmowców
amatorów „Filmowe Zwierciadła” w Ostrołęce. Mikołaj zamierza związać z filmem swoją przyszłość.
Więcej:
tel. 530 622 118
e-mail: [email protected]
twórcy waŁbrzyscy
Spis treści
Nasz zespół redakcyjny życzy Państwu pomyślności w pracy zawodowej, działalności
twórczej i życiu osobistym w 2016 roku, życzymy by wszystkie dni w nowym roku wypełniała radość i satysfakcja.
Jak zwykle, zachęcamy Państwu do korzystania z oferty wałbrzyskich instytucji kultury
oraz miejsc, które zapraszają na interesujące
zdarzenia kulturalne. Będzie wiele spektakli,
koncertów, spotkań twórczych, wystaw, wśród
których jest ekspozycja oryginalnych grafik
Marca Chagalla ze zbiorów Muzeum w Witebsku. Obok informacji zamieszczamy recenzje
z prapremiery w Teatrze Lalki i Aktora oraz
z festiwalu teatralnego Fanaberie w Teatrze
Dramatycznym. Przedstawiamy kolejne środowisko, tworzące tak urozmaicone kulturowo wałbrzyskie społeczeństwo. Prezentujemy
znanego artystę, którego korzenie sięgają
Francji. Proponujemy też nową tematycznie
prezentację – Wałbrzyscy naukowcy.
Zapraszam do zapoznania się z pierwszym
w tym roku WIK-iem.
Elżbieta Maria Kokowska
redaktor naczelna
WIK e-mail: [email protected]
Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a
tel. 74 664 26 06, tel./fax 74 664 26 93
Redaguje zespół:
Elżbieta Maria Kokowska - redaktor naczelny
Elżbieta Gargała, Kazimierz Jankowski,
Kazimierz Masiuk, Barbara Szeligowska.
Powstaje Klub Środowisk Twórczych
2
Zamek Książ
2
Całe życie Stanisława Możdżenia
Rozmowa z wałbrzyskim artystą
ceramikiem, Stanisławem Możdżeniem
3
Wałbrzyski Klub Fotograficzny
Bitwa na zdjęcia - wystawa
4
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
4
Teatr Dramatyczny
6
Stara Kopalnia
9
Teatr Lalki i Aktora
10
Pod Preteksem
12
Filharmonia Sudecka
12
Muzeum Porcelany
14
Muzeum Gross-Rosen
16
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
16
„Biblioteka pod Atlantami”
18
Ludzie polskiego Wałbrzycha
„Przyjechali z Francji”
20
Ośrodek Społeczno - Kulturalny
na Podzamczu
22
Idąc ulicami Wałbrzycha
22
Wydawca:
Drukarnia „Poldruk” s.c. Józef Grzywa, Marek
Kawka
Ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Kalendarium23
Klub A’propos 25
Nakład: 3000 egz.
Wydarzyło się
26
Projekt, skład, łamanie i druk: Drukarnia
„Poldruk” s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka
ul. Wrocławska 39a, 58-309 Wałbrzych
www.poldruk.com.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam,
repertuarów oraz nadesłanych listów.
1
Powstaje Klub Środowisk Twórczych
Jest to, można powiedzieć, historyczne wydarzenie.
Od wielu, wielu lat wałbrzyscy twórcy starali się o
samodzielny lokal, służący realizacji ich działań.
Do niedawna – bezskutecznie. Dzięki przychylności
władz miasta, dzięki zdecydowanemu wsparciu prezydenta dr Romana Szełemeja marzenia
wałbrzyskich środowisk twórczych stały się rzeczywistością. Klub Środowisk
Twórczych powstaje w pomieszczeniu (ok.
60 m2) należącym do miasta, przy Rynek
2 A, w sąsiedztwie Pasażu Okrężnego,
blisko atrakcyjnego Placu Magistrackiego. To znakomita lokalizacja sprzyjająca
realizacji wielu projektów na rzecz twórców w naszym mieście oraz mieszkańców,
szczególnie Śródmieścia.
Gospodarzami Klubu Środowisk Twórczych jest pięć stowarzyszeń – Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w
Wałbrzychu, Asocjacja Ars Longa (artyści plastycy),
Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej, Stowarzyszenie
Polskich Artystów Muzyków Koło nr 62 i Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny. Na zebraniu
członków stowarzyszeń na początku grudnia 2015 r.
wyłoniono Radę Klubu Środowisk Twórczych, w skład
której weszli prezesi wymienionych wyżej stowarzyszeń – w kolejności: Roman Gileta, Krzysztof Jędrzejec, Elżbieta M. Kokowska, Aleksander Czajkowski i
Jarosław Michalak. Do zarządu Rady Klubu wybrano:
Romana Giletę - prezes, Krzysztofa Jędrzejca i Elżbietę
M. Kokowską - wiceprezesi. Kilka dni wcześniej Roman
Gileta i Elżbieta Gargała w imieniu SAP podpisali umowę o udostępnienie lokum na rzecz twórców. Teraz
pozostaje wykonanie remontu, wyposażenie lokalu i
...rozpocznie się działalność twórcza.
eka
Marc Chagall
zamek książ
w wałbrzychu
RAJ I APOKALIPSA
Grafiki ze zbiorów Muzeum Marca
Chagalla w Witebsku
sp. z o.o.
do 30 stycznia
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl, [email protected]
sekretariat: +48 74 66 43 850
prezes: Krzysztof Urbański
Metamorfozy Zamku Książ
Składa się na nią 40 dzieł sztuki – własność Muzeum
Narodowego we Wrocławiu. Wśród nich są te, które
zdobiły dawniej wnętrza zamku oraz prace artystów
barokowych niezwiązane z Książem. Ekspozycja
prezentowana jest w komnatach barokowych na I
piętrze zamku.
Bożonarodzeniowa wystawa
Do 10 stycznia w Salach Muzealnych na II piętrze
można oglądać prace, jakie wpłynęły na konkurs
„Boże Narodzenie w Zamku Książ”. Jej autorami są
uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki z powiatu wałbrzyskiego.
2
To wyjątkowa wystawa. Składa się na nią ponad
sześćdziesiąt prac wielkiego artysty, akwafort i litografii o tematyce biblijnej. Ekspozycja pochodzi z
Muzeum Marca Chagalla w Witebsku, które w ciągu
blisko dwudziestu pięciu lat funkcjonowania stało się znaczącym propagatorem twórczości artysty oraz jedynym na Białorusi właścicielem grafik
Chagalla i literatury o jego twórczości. Ekspozycja
w salach wystawienniczych Zamku Książ jest tylko
częścią zbiorów witebskiego Muzeum, które liczą ponad trzysta oryginalnych prac graficznych Chagalla.
Organizatorami wystawy są: WGS BWA, Zamek Książ
i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód przy
współpracy Centrum Kulturalnego Białorusi w RP.
Zorganizowano ją w ramach Programu Sztuk Wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Zachęcamy do oglądania „Raju i Apokalipsy”. Nie na
co dzień przecież mamy okazję tak bezpośrednio obcować z dziełami jednego z największych artystów.
„Tout la Vie” - „Całe życie”, to tytuł wystawy,
którą do połowy grudnia mieliśmy okazję podziwiać w WGS BWA. Autor prezentowanych
prac to Stanisław Możdżeń, znakomity wałbrzyski artysta, stypendysta prezydenta Wałbrzycha. Z artystą, o jego drodze twórczej rozmawiała Barbara Szeligowska.
dziś pamiętam obraz – martwą naturę – który
przygotowałem na egzamin wstępny. Musiałem
pokazać, że wiem, jak namalować płótno, żeby
wyglądało jak płótno, a porcelana jak porcelana. Po ukończeniu studiów wróciłem, oczywiście,
do „Krzysztofa” i mogłem się zająć projektowaniem porcelany. A obok tego uprawiałem własną
twórczość plastyczną.
Całe życie
Stanisława
Możdżenia
Na co Pan przeznaczył otrzymane stypendium?
Wszystko wydałem – nawet musiałem trochę
dołożyć - na oprawę obrazów, które chciałem
pokazać na wystawie w BWA. Nazwałem ją po
francusku „Tout la Vie”, żeby nawiązać do miejsca mojego urodzenia, a potem dalszej drogi artystycznej, już w Wałbrzychu.
Czy to jest rzeczywiście całe Pana życie?
Nie wszystkie moje prace znalazły się na tej wystawie, mam ich dużo więcej. Zwłaszcza, że przez
wiele lat uczestniczyłem w plenerach ceramicznych „Porcelana Inaczej”, organizowanych w
Wałbrzychu, dla artystów z całego świata. Też
byłem na nie zapraszany, ale jako pracownik
Porcelany Krzysztof, równolegle organizowałem miejsca pracy dla artystów, żeby mieli gdzie
tworzyć swoje dzieła. Uczestnictwo w plenerach,
to ważny rozdział mojej drogi twórczej. Wtedy
powstały moje najważniejsze dzieła, a praca
przy tym dała mi ogromną satysfakcję. Bawiłem
się tym, badałem, co można uzyskać z masy porcelanowej, jak korzystać z farb i kolorów.
Od kilkunastu lat jest Pan na emeryturze. Ma
Pan więcej czasu na pracę artystyczną?
Do 2008 roku brałem udział w plenerach artystycznych. Potem te spotkania ustały, ale być
może zostaną wznowione (oczywiście przez innego organizatora, w tym wypadku władze miasta) w Starej Kopalni. Jeśli tak się stanie, chętnie
wezmę w nich udział. Tam są piece do wypalania
porcelany, można działać. Na prośbę władz miasta, podczas ferii, w pracowni ceramicznej w Starej Kopalni, prowadzę warsztaty dla młodzieży.
Czy oprócz ceramiki uprawia Pan też inne formy
plastyczne?
Ceramika jest na pierwszym miejscu, ale bardzo lubię też rysunek. Rysuję pejzaże, lubię rysować zaułki Wałbrzycha. Mieszkam tu od 1957
roku, interesuje mnie wałbrzyska architektura.
Gdybym zdecydował się na kolejną wystawę, na
pewno Wałbrzych byłby tam obecny.
Czy Pana praca zawodowa i twórczość artystyczna biegły dwoma równoległymi nurtami?
Tak, jako modelarz w „Krzysztofie”, miałem
możliwość spełniać się także jako artysta. Dużo
zawdzięczam decyzji kierownictwa zakładu,
które wysłało mnie na studia w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Tam zdobyłem bezcenną wiedzę, poszerzyłem horyzonty, zyskałem twórczą odwagę. Do
Bardzo dziękuję za rozmowę.
3
Ferie z WOK
Ruszają już 1 lutego. Organizatorzy zapewniają, że nikt nie będzie się nudził. Niezależnie od
pogody zapewniają wspaniałą zabawę i niesamowite wrażenia. Będzie pływanie, jazda na łyżwach, odwiedzanie ciekawych miejsc.
15 stycznia - 15 lutego
Więcej na wok.walbrzych.pl
Wernisaż: 15 stycznia – godz. 18
WKF zaprasza na wystawę i urodzinowy tort
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
Wałbrzyski Klub Fotograficzny obchodzić będzie swoje „urodziny” prezentacją zbiorowej
wystawy członków. W dziewiątą rocznicę powstania Klubu zobaczymy ekspozycję „Bitwa
na zdjęcia”, która jest podsumowaniem całorocznego projektu klubowego. Klub realizował
swoje projekty m.in. z WOK-iem, Galerią pod
Atlantami i przez cały czas z Art Cafe „Pod Pretekstem”, gdzie odbyły się również warsztaty
Mokry Kolodion (na zdjęciu). Jest również inicjatorem i realizatorem dużego przedsięwzięcia - Triennale Fotografii Wałbrzyskiej, którego
4 edycja odbędzie się w listopadzie 2016 r.
Więcej na: www.wkf.org.pl,
www.facebook.com/wkfoto
Cubaton to kubańska odmiana muzyki reggaeton, gatunku muzycznego wywodzącego się
z Portoryko, popularnego w całej Ameryce
Łacińskiej. Ma swoje korzenie w dancehall’u.
Łączy elementy muzyki latynoamerykańskiej i
hip hopu. Charakteryzuje się mocnym, prostym
beatem i zawiera w sobie potężną dawkę energii.
Trzy godziny świetnej zabawy.
Informacje i zapisy:
WOK: 74 667 09 53 lub 509 490 141
Magda: 602 423 916
Konkurs plastyczny
„Cztery Pory Roku”
To konkurs plastyczny, do udziału w którym
WOK zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7 – 12
lat. Odbędzie się on w czterech etapach, stosownie do danej pory roku. Prace o tematyce „Barwy
Wiosny” można przekazywać do 7 marca na adres WOK (ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych).
4
Wałbrzych dla WOŚP
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
10 stycznia
• godz. 12 - zbiórka krwi, pokazy aut RC
• godz. 15 -20 - prezentacje sceniczne, pokazy,
„licytacje”
• Finał - światełko do nieba
• Wolontariusze kwestować będą na ulicach już
od rana.
www.wok.walbrzych.pl
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 950, tel. kom. 509 490 140
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
Wałbrzyska WOŚP kilkakrotnie zagości na antenie TVP2, w programie prowadzonym przez
Jurka Owsiaka.
Zajęcia z WOK na Piaskowej Góry na czas remontu
obiektu zostały przeniesione do Centrum Integracji
Rodziny przy ul. Grota-Roweckiego 3. Mogą się tam
odbywać dzięki uprzejmości MOPS.
Przed budynkiem WOK na terenie Starej Kopalni
stanie gigantycznych rozmiarów balon. Goya,
Dagda, Dawka Energii, grupa ognia Impuls,
pokazy ratownictwa, taneczne, sprzętu militarnego, spektakle teatru tańca nauka udzielania
pierwszej pomocy, prezentacja motocykli i aut
RC - to tylko część atrakcji, jakie przygotował
WOK na 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Darowane przedmioty i usługi, które trafią na „orkiestrową licytację” prezentowane są na stronie:
www.wok.walbrzych.pl/wosp/licytacje
Najnowszy program kabaretowy
„Druga 50-tka Piotra Bałtroczyka”
16 stycznia – godz. 17
Sala Łańcuszkowa w Starej Kopalni
Piotr Bałtroczyk, charyzmatyczny konferansjer i artysta kabaretowy oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na
50-te urodziny artysty. Będzie to ponad
dwugodzinne show kabaretowe „na drugą nóżkę”, zbudowane z anegdot, historii
opowiadanych przez znakomitego monologistę z wysublimowanym, inteligentnym i ciętym dowcipem, okraszonym
masą dygresji, potrafiące rozbawić nawet
najbardziej wymagającą publiczność.
Bilety do nabycia w siedzibie WOK w Starej Kopalni.
5
SZKOŁA ŻON
MŁODZI ARTYŚCI NA NOWY ROK
Tekst: Molier, reżyseria i opracowanie scenograficzne: Łukasz Witt-Michałowski
Współprodukcja: Miasto Wałbrzych
9 i 30 stycznia - godz. 18
Duża Scena
Prezentacje młodych wałbrzyszan działających
lub związanych z warsztatami teatralnymi Trzeci
I Teatr, funkcjonującymi przy Teatrze Dramatycznym. Grupa pracuje pod opieką reżyserską Grzegorza Stawiaka.
3 stycznia
godz. 18 - „Szkoła na apel”
- „Być”
OBYWATEL K.
tekst: Artur Pałyga, reżyseria i opracowanie muzyczne: Piotr Ratajczak
Koprodukcja Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Teatru Nowego w Zabrzu.
15 i 16 stycznia – godz. 19
17 stycznia - godz. 18
Duża Scena
godz. 20 - film „Agnozja” w reż. M.Grzebieniaka.
Film zaprezentuje Nikolaus Film Studio. Inspiracją
do realizacji była jedna z opowieści ze zbioru legend
Bohdana Baranowskiego pt. „W kręgu upiorów i
wilkołaków”. Obok młodych aktorów, jedną z głównych ról gra Włodzimierz Dyła – aktor „Dramatu”.
TUTAJ JEST WSZYSTKO
Na podstawie „Książki wszystkich rzeczy”
Guusa Kuijera,
reżyseria i lalki: Magdalena Miklasz
ZAPOLSKA SUPERSTAR (CZYLI JAK
PRZEGRYWAĆ, ŻEBY WYGRAĆ)
reżyseria: Aneta Groszyńska, tekst i dramaturgia: Jan Czapliński
Premierowe piosenki, taniec nowoczesny, dużo
wzruszeń i poczucia humoru – to wszystko na
scenie w jeden wieczór dzięki Gabrieli Zapolskiej
i specjalnej grupie rekonstrukcyjnej.
28 i 29 stycznia – godz. 19
Scena Kameralna
6
Teatr jedzie do szkół! W styczniu i lutym popremierowe prezentacje spektaklu dla dzieci i młodzieży
wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjów.
„Tutaj jest wszystko” to nie tylko spektakl, ale również bogate działania pedagogiczne, które głębiej
wprowadzają w świat spektaklu.
Produkcja spektaklu dofinansowana w ramach
Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie współfinansowane ze
środków Województwa Dolnośląskiego. Partner
spektaklu: Wydawnictwo „Dwie Siostry”. Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji spektaklu
Teatr składa Urzędowi Miejskiemu w Wałbrzychu,
wałbrzyskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Premiery!
Wielcy Inni II:
Depresje. Szymborska,
Rymkiewicz, Bielicka
Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
www.teatr.walbrzych.pl
centrala: 74 664 96 90 do 92
Biuro Współpracy z Publicznością:
74 664 96 95, fax 74 664 96 94
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Danuta Marosz
Dyrektor artystyczny: Maciej Podstawny
Tekst i reżyseria: Jacek Kozłowski
Obsada: Mirosława Żak, Włodzimierz Dyła,
Rafał Kosowski
Premiera wałbrzyska
8 stycznia - godz. 19 - Scena Kameralna
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
Druga część wałbrzyskiego stand-up’u. Tym razem trzy monologi, troje aktorów, trzy piosenki:
Wisława Szymborska, Jarosław Marek Rymkiewicz i Hanka Bielicka, złapani w trudnych chwilach depresji.
Spektakl powstał w koprodukcji „Dramatu” i Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Premiera 5. 12 na
8. Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Boska Komedia w Krakowie.
Schubert. Romantyczna
Kompozycja na Dwunastu
Wykonawców i Kwartet Smyczkowy
(tytuł roboczy)
27 lutego – godz. 19
Spektakl inspirowany pieśnią Franza Schuberta „Śmierć i dziewczyna” do wiersza Matthiasa
Claudiusa oraz kwartetem smyczkowym d-moll
(D 810) pod tym samym tytułem.
Prezentacje popremierowe:
9 i 30 stycznia - godz. 19:30
10 i 31 stycznia - godz. 18
Scena Kameralna
Reżyseria: Magda Szpecht, dramaturgia: Szymon Adamczak, muzyka: Wojciech Blecharz,
scenografia: Zuzanna Golińska, choreografia:
Paweł Sakowicz
CYNKOWI CHŁOPCY
Swietłana Aleksijewicz
Kwartet wybitnego austriackiego kompozytora
zostanie potraktowany jako materiał wyjściowy
dla spektaklu rozpisanego na ciała jego uczestników - aktorów teatru oraz grupy amatorów,
wybranych w castingu mieszkańców miasta.
Kluczową rolę pełnić będzie choreografia budowana wraz z uczestnikami. Cztery części kwartetu, wykonywane przez muzyków na żywo, wyznaczą cztery odmienne części przedstawienia.
22 stycznia - godz. 19 - Sala Kameralna
Reżyseria: Jakub Skrzywanek, adaptacja: Klaudia
Hartung-Wójciak i Amadeusz Nosal, dramaturgia
i wideo: Amadeusz Nosal, scenografia: Marcin
Chlanda, kostiumy: Karolina Mazur, ruch sceniczny i choreografia: Maćko Prusak, muzyka: Kamil
Tuszyński, przygotowanie wokalne: Ewa Gądek,
Obsada: Karolina Krawiec, Rozalia Mierzicka,
Irena Sierakowska, Irena Wójcik, Michał Kosela,
Piotr Mokrzycki, Dariusz Skowroński, Czesław
Skwarek
Reportaż laureatki tegorocznej literackiej Nagrody Nobla Swietłany Aleksijewicz na scenie.
Debiutujący reżyser przygotowując musical antywojenny, młodzieńczo pacyfistyczny i przewrotny
traktuje wojnę w Afganistanie jako punkt wyjścia
do dyskusji o wojnie jako rozwiązaniu politycznym.
Prezentacje poplenerowe
23 stycznia - godz. 19
24 stycznia - godz. 18
Scena Kameralna
RAZ W MIESIĄCU TŁUSTY CZWARTEK
Czytanie z serii CZARNE NA BIAŁO
14 stycznia – godz. 19 - foyer
Tym razem aktorzy „Dramatu” przeczytają fragmenty „Tatuażu z tryzubem” Ziemowita Szczerka
– laureata Paszportu „Polityki” w dziedzinie literatury. Książka to podróż po ukraińskim labiryncie, fascynującym, zabawnym i przerażającym. Po
Ukrainie rzeczywistej i wyobrażonej. Po czytaniu spotkanie z autorem.
7
Teatr nie taki straszny
W listopadzie po raz 13 Wałbrzych stał się stolicą teatralnych wydarzeń. Tym razem teatry zaproszone do udziału
w Fanaberiach prezentowały spektakle, których inspiracją był strach w przeróżnych odsłonach. Mieliśmy do
czynienia z koncertami, spektaklami kameralnymi i wieloobsadowymi.
Nie brakło również aktorskich znakomitości. Na wałbrzyskiej scenie pojawiła się Joanna Szczepkowska,
Jadwiga Cieślak - Jankowska, a z performatywnych
działań uwagę publiczności zwrócił koncert „Wieszczy
niespokojnych” prezentujących hiphopowo-raperskie
wariacje oparte głownie na tekstach Adama Mickiewicza.
I chociaż młodzi artyści dość swobodnie poczynali sobie z utworami wieszcza, to znakomicie wykorzystali ich
rytmikę, porywając zgromadzoną na scenie kameralnej
publiczność.
W festiwalu wzięło udział osiem spektakli. Otwarcie
miało szczególny charakter, na scenie gościł ukraiński
zespół „Atmasfera”, będący zaskakującym zjawiskiem.
Grupa gra muzykę etniczną zawierającą elementy folkowe pochodzące z różnych krajów świata. Ukraińskie i angielskie teksty miesza z frazami języków starożytnych.
Jeszcze tego samego dnia widzowie obejrzeli spektakl
teatru w Sosnowcu „Wij”. To baśniowa opowieść z wyraźnymi elementami horroru, barwna i urokliwa, mimo
złowieszczego klimatu. „Pelcia, czyli jak żyć, żeby nie odnieść sukcesu” teatru Łaźnia w Nowej Hucie przyciągnęła uwagę publiczności kreacją Joanny Szczepkowskiej,
a „Lekcja” Inosco teatru Mazowieckiego w Warszawie,
której niewątpliwym atutem miał być
udział Jadwigi Jankowskiej - Cieślak nieco rozczarowała. Bowiem ta znakomita
aktorka nie miała pola do popisu w kameralnej inscenizacji dotykającej lęku
zrodzonego z zakazanego zauroczenia
uczennicą, doświadczanego przez jej nauczyciela.
Jedyną nagrodę festiwalową Fanaberię
Publiczności w trzynastej odsłonie festiwalu otrzymał teatr H. Modrzejewskiej
w Legnicy za spektakl „Droga śliska od
traw. Jak diabeł wsią się przeszedł” w au-
torskiej reżyserii Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak-Wolak. Istotną cechą tej nagrody jest to, że przyznaje ją
festiwalowa publiczność. I to przedstawienie zwieńczyło
wałbrzyski festiwal.
Różnorodność form scenicznych, typowa
dla wałbrzyskiego festiwali, jest jego podstawowym atutem, ale też nie można zapominać o szeregu ważnych działań i wydarzeń dopełniających fanaberyjny charakter
całości. Warto wspomnieć o wałbrzyskiej
scenie festiwalu WROSTJA i Wałbrzyskim
Pomoście Teatralnym, które poza festiwalem prezentują najciekawszy monodram
i najciekawszy spektakl teatralny z Dolnego Śląska. Te przedsięwzięcia od lat cieszą
się dużym zainteresowanie wałbrzyszan,
ale są też promocją regionalnej działalności teatralnej. Kolejny raz Fanaberiom
towarzyszyły rozmowy i dyskusje w festiwalowym klubie
moderowane przez Huberta Michalaka. Tu należy podkreślić fakt, że wałbrzyszanie z każdym rokiem aktywniej
udzielają się w dyskusji stawiając ważne pytania i śmiało
wyrażając swoje opinie o spektaklach i teatrze w ogóle.
Przedostatniego dnia festiwalu odczytano zbierane
w kapsule strachu opisy największych lęków trapiących
publiczność, a potem zakopano je w teatralnym ogródku,
by o nich zapomnieć i nie kłopotać się nimi na co dzień.
O roli festiwalu, o roli teatru i kultury w naszym życiu mówił otwierający festiwal prezydent Wałbrzycha dr Roman
Szełemej. Takiego stosunku do kultury i jej przejawów
życzę wszystkim politykom. A sam teatr, mimo strachu
będącego hasłem przewodnim Wałbrzyskich Fanaberii,
okazał się nie taki znowu straszny.
Krzysztof Kobielec
Scena ze spektaklu „Wij. Ukraiński horror”
8
Krzysztof Rozpondek
clay story
październik 2015 – luty 2016
Autor jest profesorem sztuk plastycznych w ASP
we Wrocławiu. Był członkiem Rady Programowej
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, jest w Radzie
Naukowej dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika”,
członkiem ZPAP, współzałożycielem interdyscyplinarnej grupy twórczej OŚcienia. Swoje prace
prezentował na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz bardzo wielu zbiorowych w kraju i za
granicą.
ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych
www.starakopalnia.pl
tel. 74 664 60 33, tel. kom. 797 000 029
Dyrektor: Anna Żabska
CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ
Zaprasza do odwiedzenia ekspozycji ceramiki
unikatowej, składającej się z najciekawszych prac
uznanych artystów ceramików z Polski i całego
świata.
Czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8 - 16
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia znalazło
się w prestiżowym gronie Stowarzyszenia ERIH
(Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego).
Organizacja zrzesza postindustrialne zabytki w
całej Europie, z czego kilkanaście znajduje się
w Polsce. Z wiceprezydentem stowarzyszenia,
Adamem Hajdugą, reprezentującym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, rozmawiała
Barbara Szeligowska.
Jakie cele stawia sobie Stowarzyszenie
Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego?
Nasze obiekty są świadectwem postępu technicznego w dawnych czasach, a
przy tym zostały dostosowane do obsługi ruchu turystycznego i mają funkcja
kulturalne. Zostało im nadane drugie
życie. Rewolucja przemysłowa ukształtowała życie w Europie. Nasze obiekty są
świadectwem postępu technicznego w
dawnych czasach, dlatego uznajemy, że
zabytki przemysłowe stanowią element
naszej tożsamości. Sieć tych obiektów
powstała w Europie w 1999 roku, Polska
dołączyła w 2010. W tym gronie jest ok. 90
tzw. punktów kotwicznych, czyli obiektów
najcenniejszych. 7 z nich znajduje się w Polsce, w
tym Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Naszym celem jest mówienie jednym głosem, współpraca i
ochrona naszego dziedzictwa. Staramy się o wysoki standard usług we wszystkich naszych obiektach, wspólnie się promujemy. Wszystkie szczegóły na nasz temat można znaleźć na portalu www.
erih.net.
Stara Kopalnia na Szlaku
Jakich atrakcji może się spodziewać turysta, który
trafi na szlak zabytków techniki na Górnym Śląsku?
To jest szlak regionalny, niezwykle ciekawy i atrakcyjny, na którym znajduje się 37 obiektów. Turystów
zabieramy pod ziemię, do kopalni Guido w Zabrzu, na
głębokość 320 metrów, wchodzimy na wielkie piece do
wytapiania stali, oglądamy ogromne hale, w których
stoją 150-letnie maszyny, przemieszczamy się kolejką
wąskotorową, gdzie wagony ciągnie dymiący parowóz,
możemy też obejrzeć XIX-wieczne osiedle robotnicze.
Jak na tym tle wygląda Stara Kopalnia?
W Polsce nie ma drugiego takiego obiektu. Rzadko
można spotkać taką skalę rewitalizacji, z jaką mieliśmy
tutaj do czynienia. Starą Kopalnię wyróżnia mnogość
funkcji, bardzo dobrze zachowane i odrestaurowane
maszyny wyciągowe i inne urządzenia techniczne.
Uważam, że ten obiekt ma ogromny potencjał.
Dziękuję za rozmowę
9
Pogodny smutek życia zabawek
„Władysław i Anabella – historia pewnego misia
i lalki”, 316 premiera wałbrzyskiego Teatru Lalki
i Aktora, to kameralny spektakl wpisujący się w
nastrój świąt bożonarodzeniowych, a zwłaszcza
w czas mikołajkowych podarunków. I właśnie w
klimacie oczekiwania, z dozą niecierpliwości, toczy się historia zabawek pomijanych w rozdzielniku prezentów. On – miś Władysław - nie ma
ucha, ona – lalka Anabella - zbyt krucha, by być
zwykłą zabawką ukrywają się, aby nie trafić do
dzieci. Ale czy to prawda, czy nie jest to jedynie
wybieg, który ma ukryć prawdziwe powody zrodzone z lęków i obaw? Bo zabawki, jak ludzie, boją
się odrzucenia.
Jest to spektakl kameralny, toczący się spokojnym rytmem, zakłócanym niekiedy przez żywiołowego, niezbyt rozgarniętego pomocnika
św. Mikołaja. W tej roli Jakub Grzybek, wnoszący
na scenę powiew
dowcipu rodem z
komedii dell arte,
ożywia
spektakl
budzi wesołość publiczności. Ale nie
o budzenie wesołości widzów głównie
tu idzie, lecz o to,
co jest udziałem
każdego z nas – o
samoocenę, jakże
często
zaburzoną
brakiem dystansu
do samego siebie
i rodzących się z
niego kompleksów.
I tak właśnie, bez
wiary postrzega siebie i miś Władysław,
10
i lalka Anabella. W tych rolach Paweł Pawlik i
Anna Jezierska. Oboje grają też role – on - stróża,
a kto wie, może też Mikołaja, ona – sprzątaczki,
nieco zirytowanej, zwłaszcza, gdy stróż wchodzi
jej na „umyte”. Te postaci i ich powiązania: stróż
– miś bohater, sprzątaczka – lalka tancerka porcelanowa to uzupełniające się alter ego, to wskazówka mówiąca, że człowiek często skrywa się za
fasadą gestów, frazesów, chroniąc w ten sposób
wrażliwość. I ten proces zaczyna się, niestety, już
w dzieciństwie.
Chciałoby się powiedzieć, że jest to spektakl łagodny, wręcz pogodny, ale to tylko zewnętrzna
warstwa, bo pod nią kryje się smutek zrodzony z
faktu, że boimy się być sobą. Scenariusz i reżyseria jest dziełem Zuzanny Mukoid, stojącej u progu
kariery zawodowej, co nie przeszkodziło jej stworzyć opowieść spójną, o płynnej dynamice celowo
zakłócanej nerwowością i gapiostwem niezbyt
rozgarniętego pomocnika św. Mikołaja. Scenografia, już tradycyjnie mobilna, i kostiumy zaprojektowane przez Barbarę Szymczak doskonale
pasują do opowieści. To kolejny plus spektaklu.
A muzyka Aleksandry Socewicz, młodej skrzypaczki dyskretnie towarzyszy całemu przedsięwzięciu. Jest niemal niedostrzegalna, a jednak
wzmacnia klimat przedświątecznej nerwowości,
niecierpliwego oczekiwania.
Warto spotkać się z Misiem Władysławem i Lalką
Anabellą, bo to spotkanie dostarczy miłych wrażeń, ale i może nas sporo nauczyć.
Krzysztof Kobielec
Prapremiera!
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
20 lutego - godz. 17
ul. M. Buczka 16, 58-300 Wałbrzych
www.teatrlalek.walbrzych.pl
rezerwacja biletów: 74 666 73 40
e-mail: [email protected]
sekretariat: tel./fax 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Prażmowski
Scenariusz i reżyseria: Joanna Gerigk,
scenografia: Michał Dracz, muzyka Sebastian
Ładyżyński
Obsada: Kamil Król i Paweł Pawlik
To opowieść o przyjaźni wystawianej na próby,
ale przede wszystkim o mądrości ukrytej w wieku
dojrzałym. Podczas kłótni dwóch sprzedawców, z
których żaden nie zdaje sobie sprawy jak bardzo
się nawzajem potrzebują, jeden wymyśla historię o
starym, porzuconym w lesie psie Burku i osamotnionym, pozbawionym celu, wyczekującym śmierci
niedźwiedziu Zygmuncie. Towarzystwo Burka, jego
poczucie humoru i mądrość przywracają niedźwiedziowi sprawność i utracony sens życia, a innym
zwierzętom pomagają rozwiązać najtrudniejsze
problemy. Właściciel psa też zrozumie, że stary,
wierny przyjaciel jest lepszy od każdego nowego.
KRÓLIK, SŁOŃ I TERESKA
Królik, Słoń i Tereska
10 stycznia - godz. 12:30
WŁADCA SKARPETEK
17 stycznia - godz. 12:30
WŁADYSŁAW I ANABELLA - HISTORIA
PEWNEGO MISIA I LALKI
24 stycznia - godz. 12:30
CZERWONY KAPTUREK
31 stycznia - godz. 12:30
Władca skarpetek
FRANIA PIORUN
7 lutego - godz. 12:30
WŁADCA SKARPETEK
14 lutego - godz. 12:30
DOBRZE, żE JESTEŚ
21 lutego - godz. 12:30
WŁADYSŁAW I ANABELLA HISTORIA PEWNEGO MISIA I LALKI
28 lutego - godz. 12:30
Frania Piorun
11
Wałbrzych
ul. Rycerska 1
8 stycznia - godz. 19
KONCERT KARNAWAŁOWY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Wołosiuk
soliści: Magdalena Witczak (sopran),
Adam Sobierajski ( tenor)
Joanna Kostrzewska
„mój DRZEWO stan”
Program: Utwory J. Straussa, F. Lehara, E. Kalmana, J. Offenbacha
do 14 stycznia
Pierwsza indywidualna wystawa fotograficzna
Joanny Kostrzewskiej w tym tętniącym artystycznym życiem miejscu – Art cafe „Pod pretekstem”. Nazwa wystawy: „Mój DRZEWO stan”
znakomicie odzwierciedla głębię wymowy kilkunastu czarno-białych fotografii drzew ukazanych w magiczny wręcz sposób. Aż trudno sobie
wyobrazić wrażenia, jakie pozostawiłoby oglądanie innych jeszcze jej fotografii drzew, których
ma ogromny zbiór, kompletowany od lat. Joanna Kostrzewska, wiceprezes Stowarzyszenia
Wałbrzyski Klub Fotograficzny, jest właścicielką Art Cafe. Autorka fotografii dedykuje swoją
ekspozycję zmarłej mamie.
15 stycznia - godz. 19
KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Kosek
solista: Neal Larrabee ( fortepian)
Program: L. Bernstein: Uwertura „Candide”
G. Gershwin: Piano Concerto in F, G. Gershwin:
Suita orkiestrowa „Amerykanin w Paryżu”
22 stycznia - godz. 19
Z NOWEGO YORKU DO TEXASU
Koncert Specjalny
Stypendia twórcze
Od 1 stycznia br. zmienia się „Uchwała w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i
opieką nad zabytkami”. Zgodnie z nią wnioski na
stypendia na drugie półrocze 2016 r. przyjmowane będą tylko do 14 stycznia.
Formularze wniosków dostępne są stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - zakładka „Kultura i sport” oraz w Biurze Kultury,
Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego, Pl. Magistracki 1, pok. nr 21, tel. 74
66 55 106.
12
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent:Mariusz Smolij
Program: John Williams:, Cowboy Overture (Texas) Cole Porter/arr., Custer Cole Porter: Salute (Nowy Jork), Traditional: The Wide Missouri
(Missouri) John Moss (arr.): The Best of Frank Sinatra (Las Vegas) , Ted Ricketts (arr.):, Satchmo!
A Tribute to Louis Armstrong (Louisiana) Aaron
Copland: Saturday Night Waltz & Hoe Down
z balletu Rodeo (Texas) , Bob Krogstad (arr.):
Kurtyna w górę! (Nowy Jork), Suita z Broadway’u (There’s No Business like Show Business,
The Phantom of the Opera, Chorus Line, Gypsy),
John Williams: Harry’s Wondrous World (Hollywood, California) , Muzyka z filmu Harry Potter,
John Berry/arr. Custer:
Somewhere in Time
(Michigan), Learoy Anderson: Plink, Plank,
Plunk, Fiddle Faddle
(Kentucky), Ward: America the Beautiful, Miller/Porter/Prima: Big
Bands!, John P. Sousa:
Stars and Stripes.
ul. Słowackiego 4 , 58-300 Wałbrzych
www.filharmonia-sudecka.pl
sekretariat i biuro koncertowe: 74 842 32 87
dział audycji szkolnych i przedszkolnych: 74 842 64 09
kasa biletowa: 74 842 28 93
Dyrektor naczelny: Elżbieta Łaganowska
Zastępca dyrektora ds. artystycznych: Tomasz Janczak
27 stycznia - godz. 18
KONCERT KAMERALNY
Tomasz Kulisiewicz -skrzypce
Bożena Papała - wiolonczela
Program: J.S.Bach: Invencje dwugłosowe, A.Corelli: Duety wybrane, R.Gliere: 8 utworów na
skrzypce i wiolonczelę Op. 39, M. Ravel: Sonata
C –dur na skrzypce i wiolonczelę
5 lutego - godz. 19
W ROCZNICĘ ŚMIERCI
M. KARŁOWICZA
Koncert Symfoniczny
14 lutego - godz. 19
KONCERT WALENTYNKOWY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Kosek
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jerzy Salwarowski
solista: Konstanty Andrzej Kulka ( skrzypce)
19 lutego - godz. 19
NIEMIECCY ROMANTYCY
Program: Z. Noskowski: Uwertura „Morskie
Oko”, M. Karłowicz: Koncert skrzypcowy A - dur
op.8, M. Karłowicz: Symfonia e - moll op. 7 „Odrodzenie”
Koncert Symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Haris Ilidias,
solistka: Aleksandra Mikulska ( fortepian)
Program: R. Wagner:Cwałowanie Walkirii z dramatu „Walkiria”, J. Brahms: I Koncert fortepianowy d - moll op.15
24 lutego - godz. 18
KONCERT KAMERALNY
Kwartet puzonowy: Dariusz Piechowiak, Jakub
Klepczyński, Piotr Stefanik, Adam Supryka
Program - od renesansu do współczesności
( w tym jazz i muzyka filmowa)
13
27 Stycznia
Salvador Dali
24 Lutego
Pablo Picasso
Dla Babci i Dziadka
Walentynki w Muzeum
Muzeum Porcelany zaprasza wszystkie babcie i dziadków do odwiedzin w dniach 21 i 22 stycznia. Z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka seniorzy będą mogli zwiedzić muzeum za symboliczną złotówkę. Wówczas
odbędą się również bezpłatne warsztaty związane z
tworzeniem i dekorowaniem mandali tybetańskich godz. 14:30.
10 lutego - godz. 17
Spotkanie z niespodziankami
18 stycznia Muzeum zaprasza dzieci i młodzież na
warsztaty manualne. Stworzone zostaną osikowe
kwiaty dla babć i dziadków, a także zawieszki na drzwi i
upominki z masy solnej.
Więcej informacji i zapisy – Dział Edukacji i Promocji,
[email protected]
lub tel. 74 664 60 30 wew. 35
Ferie w muzeum
1 – 5 oraz
8 – 12 lutego
godz. 10, 12, i 14
Możliwe zajęcia weekendowe, po
wcześniejszym umówieniu terminów. Podczas ferii Muzeum proponuje udział w warsztatach, na których powstaną: Słoikowe bałwanki
w śniegowej oprawie - Butelkowe
pingwiny, co się nie boją zimy - Okno
na zimowy świat czyli kolorowe witraże - Skarpetkowe bałwanki.
Zapisy i więcej informacji w Dziale
Edukacji i Promocji.
14
Odbędzie się wtedy m.in. wykład „Miłość i erotyka w
sztuce dawnej i współczesnej”, nie zabraknie wielu innych atrakcji i niespodzianek oraz drobnych upominków. Spotkanie adresowane jest do osób dorosłych.
Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia na to
bezpłatne spotkanie.
3 i 10 lutego – od godz. 15
warsztaty
To warsztaty dla osób indywidualnych. Powstaną
na nich szkatułki w kształcie serca, walentynkowe
zawieszki na okna oraz tkane serca, a z masy solnej i
czarnuszki - uśmiechnięte, zakochane ludziki. Zapisy
w Dziale Edukacji i Promocji.
Prof. Irena Lipska – Zworska
Moje Światy
do 7 lutego
Wystawa w ramach II Biennale
Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
www.muzeum.walbrzych.pl
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
Dyrektor: Jacek Drejer
Muzeum czynne: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10 - 16; w środy - do godz. 18
Interesująca ekspozycja rzeźby prof. Ireny Lipskiej - Zworskiej, wybitnej artystki związanej
z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, uhonorowanej m.in. Złotym Medalem Zasłużony
Kulturze „Gloria Artis”. Pokazywane prace pochodzą ze zbiorów artystki, z kolekcji Fundacji
„Unikat” (współorganizatora wystawy) oraz ze
zbiorów Muzeum.
Biennale to inicjatywa Muzeum Porcelany
sprzed dwóch lat, a jej ideą jest przybliżenie
współczesnej ceramiki artystycznej, realizowanej przez najwybitniejszych polskich artystów.
Marta Frej
dy Okulary Równości 2015 przyznawanej przez
Fundację im. Izabeli Jarugi- Nowackiej. Obecnie
pracuje w Centrum Promocji Młodych w Częstochowie.
Wstydu nie mam
(tytuł roboczy)
14 lutego – 8 maja
Autorka jest jedną z najpopularniejszych internetowych komentatorek polskiej rzeczywistości. Jej profil na fb, śledzi ponad 78 tysięcy
fanów. Prace, które zobaczymy na wystawie to
memy. W przypadku M. Frej są rysunkami, których wzorzec opiera się na zdjęciach i obrazach
wyszperanych w sieci, opatrzonymi zabawnymi,
ironicznymi komentarzami na temat tego, co nas
otacza.
Marta Frej to malarka, ilustratorka, animatorka
kulturalna, prezeska Fundacji Kulturoholizm,
mama Maćka, współzałożycielka Klubu Krytyki
Politycznej w Częstochowie. Laureatka nagro15
Galeria – zamek Książ (I piętro)
muzeum
Gross-Rosen
rogoźnica
ul. Ofiar Gross-rosen 26, 58-152 Goczałków
tel. 74 855 90 07, gsm: 669 188 779
www.gross-rosen.eu
e-mail:[email protected]
Dyrekcja i pracownie naukowo-badawcze
ul. szarych szeregów 9, 58-304 wałbrzych
tel. 74 846 45 66, 74 842 15 80, fax: 74 842 15 94
Dyrektor: Janusz barszcz
sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
Pomoc Polaków dla ludności
żydowskiej w Małopolsce
w latach 1939–1945
do 31 stycznia
Wystawa czasowa poświęcona Polakom –
„Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom
w przetrwaniu okupacji niemieckiej. Bogaty
materiał archiwalny ilustruje stałe i doraźne formy pomocy Żydom, polegające m.in.
na udzielaniu im schronienia, obdarowaniu
jedzeniem czy wyrabianiu fałszywych dokumentów. Przedstawia ona również działalność
polskiego duchowieństwa zakonnego i świeckiego na rzecz ratowania dzieci żydowskich. Ta
ekspozycja to opowieść o solidarności, odwadze i niezwykłym bohaterstwie naszych rodaków, także o śmierci, przetrwaniu i ocaleniu.
Wystawę w Muzeum w Rogoźnicy przygotował
rzeszowski Oddział IPN.
16
ciepielewska - Gusta - GrzybJarodzka - Kosałka - siemińska
KObIEty zE zwIErzĘtaMI
Na tLE rOŚLIN
do 30 stycznia
Wystawa powstała w przestrzeniach zamku Książ,
miejsca związanego z postacią księżnej Daisy von
Pless, wpisanej na stałe w krajobraz kulturalny
Wałbrzycha. Artystki Ewa Ciepielewska i Bożena
Grzyb-Jarodzka prezentują cykle obrazów z postaciami wybranych kobiet, których życie stanowiło inspirację dla ich twórczości. Dzieło Jerzego
Kosałki to instalacja bio-art, na tle roślinności z
pobliskiej palmiarni. Rysunki i litografie prezentują Piotr Gusta i Helena Siemińska.
Koncepcja wystawy - Ewa Ciepielewska, Kola Śliwińska, aranżacja – Grzyb, Kosałka, Ciepielewska, kuratorka - Kola Śliwińska.
Galeria – zamek Książ (I piętro)
rysUNEK XVI - XVIII wieku
włochy, Niemcy, Niderlandy
luty – marzec
Wystawa eksponuje zbiory Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego. Kolekcja obejmuje 170 oryginalnych rysunków, prawie
nieznaną badaczom i szerszym kręgom widzów.
W takiej samej liczbie dzieł po raz pierwszy była
pokazana na wystawie jubileuszowej poświęconej 100 rocznicy Muzeum Narodowego we Lwowie
w 2014 r. Było to możliwe dzięki 40. działalności
pracowni konserwacji, która od czasu powstania w 1972 r. przekształciła się w potężny dział
konserwacji. Zalążkiem kolekcji stał się bogaty
zbiór rysunków włoskich mistrzów XVII – XVIII w.,
w większości należących do szkoły weneckiej, która
zajmowała istotne miejsce we Włoszech w XVII w.
Galeria - ul. Słowackiego 26
WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska
PORTRETY W ZAWIESZENIU
Malarstwo
27 stycznia – 26 lutego
Siedziba główna
ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62 - sekretariat
Oddział
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
tel.74 665 88 24/22/26
www.bwa.walbrzych.pl
Dyrektor: Alicja Młodecka
wernisaż: 27.01 - godz. 18
Absolwentka PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, dyplom w 1983 r. u prof.
Jerzego Krechowicza. Zajmuje się malarstwem
i teatrem.Od 1992 r. współtworzy Teatr Cinema
(jej autorski projekt), awangardową formację
działającą na pograniczu sztuk wizualnych i te-
atru ruchu. Współorganizuje Festiwal Muzyki
Teatralnej w Jeleniej Górze. Jest laureatką nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury
Polskiej im. Jerzego Bonieckiego oraz dwukrotną stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mieszka i pracuje w Michałowicach (Karkonosze), w domu będącym
również siedzibą teatru oraz miejscem realizacji wielu projektów i rezydencji artystycznych.
Galeria - ul. Słowackiego 26
Jarosław Kasprowiak
W 2010 r. rozpoczął cykl spotkań fotograficznych w Wałbrzychu i okolicach z grupa fascynatów fotografii. Mieszka i tworzy w Wałbrzychu oraz na Dolnym Śląsku.
FOTOGRAFIA
do 21 stycznia
Absolwent wrocławskiej ASP, dyplom na
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego – kierunek Projektowanie Produktu u prof. Włodzimierza Dolatowskiego, aneks z malarstwa
u prof. Leszka Mickosia. Zajmuje się fotografią głównie portretową oraz mody.
Inspiracją do zdjęć są głównie kino i malarstwo w szczególności Goyi, Renoir’a,
Modigliani’ego. Znakiem szczególnym
jest magiczny oraz trochę senny klimat
zdjęć. Fotografuje w wielu technikach.
Najbliższa mu jest jednak fotografia tradycyjna – analogowa. Liczne publikacje
w magazynach modowych głównie zagranicznych. Uczestnik plenerów analogowych w Michałowicach.
17
„Biblioteka pod Atlantami” – Rynek
spotkania
Filia na Piaskowej Górze
15 stycznia i 18 lutego - godz. 15
Akademia Młodych - podróż przez Polskę i świat
5 stycznia - godz. 16 - „Milczenie słowa”
- spotkanie autorskie z Gwidonem Hefidem
G. Hefid jest literatem, fotografikiem, podróżnikiem,
aktywnym
uczestnikiem
lokalnego życia kulturalnego, autorem czterech zbiorów poezji, najnowszy jest
publikacją polsko-czeską.
Swoją twórczość prezentował w Wielkiej Brytanii,
Czechach, Nowym Jorku
(USA).
19 stycznia - godz. 16
Filipiny – wulkaniczny archipelag
Spotkanie z Andrzejem Wojtoniem w ramach cyklu
„Podróże naszych czytelników”
2 lutego – godz. 16
Wałbrzych – zapomniane historie
28 stycznia - godz. 10
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
„Muzyką malowane”- warsztaty muzycznoplastyczne z okazji 260. rocznicy urodzin Mozarta
8 lutego - w godz. 10 - 18
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
Dzień Bezpiecznego Internetu
12 lutego - godz. 15 - Akademia Młodych
Dzień z Darwinem – zajęcia multimedialne
25 lutego - godz. 11
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
Literowanie na śniadanie - konkurs
w ramach Dnia Języka Ojczystego
Multimedialna Filia na Podzamczu
Spotkanie z Tomaszem Jurkiem z Dolnośląskiej
Grupy Badawczej
5 stycznia i 2 lutego - godz. 16:30
PiK, czyli pstrykam i klikam
- zajęcia multimedialne
„Biblioteka pod Atlantami” - Rynek
7 stycznia i 4 lutego - godz. 17
Literatura na ekranie – projekcja filmu
18 lutego – godz. 17 – Galeria pod Atlantami
Poetycki Region i Elżbieta Rosicka
Wieczór promujący pierwszy tomik wierszy poetki.
Zadebiutowała w 2010 r.
wierszem „Bałtyk” w czasopiśmie „Angora”. Od
tego czasu prezentowała
swoje utwory w czasopismach, w Radiu Kołobrzeg, na imprezach kulturalnych m.in. w Teatrze
Bałtyckim w Koszalinie.
Filia na piaskowej górze
8 stycznia i 12 lutego - godz. 17
Akademia Młodego Artysty
9, 16, 23, 30 stycznia
oraz 6, 13, 20, 27 lutego - godz. 10
Wałbrzyskie Wróbelki
Próby chóru dziecięcego prowadzonego przez
Małgorzatę Wiłkomirską
13 stycznia i 3 lutego - godz. 16:30
Bajkowy Klub Malucha
21 stycznia i 18 lutego - godz. 17
Z cyklu „Warto obejrzeć” - projekcja i rozmowy
o filmie
25 stycznia i 22 lutego - godz. 15
Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdalia”
14 stycznia - godz. 17
Klub Czytających Rodzin „Piaskowe Ludki”
28 stycznia i 25 lutego - godz. 17
Klub Czytających Rodzin
15 stycznia - godz. 12
Mroczna strefa przedstawia
horrory w literaturze i filmie, cz. II
Filia na Nowym Mieście
18 stycznia - godz. 10
Spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
Kubusia Puchatka
21 stycznia- godz. 16
Dyskusyjny Klub Książki
29 stycznia - godz. 16
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
- inauguracja
26 stycznia - godz. 12 - Galeria pod Atlantami
„Media a wychowanie” - prezentacja multimedialna
w ramach Dnia Środków Masowego Przekazu
29 stycznia i 26 lutego – godz. 16
Filia Dziecięco-Młodzieżowa
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
Filia na Sobięcinie
20 stycznia - godz. 15
Klub Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina”
18
Galeria pod Atlantami
Marek Maciąg
Rysunek i malarstwo reliefowe
do 31 stycznia
Malarstwo reliefowe inspirowane jest sztuką starożytnych
cywilizacji: babilońskiej, sumeryjskiej, asyryjskiej, egipskiej i
greckiej. Artysta uprawia malarstwo, rzeźbę i rysunek. Jego
prace są swoistą refleksją kulturową i historyczną nad kulturą i sztuką starożytną. Jest absolwentem ASP w Poznaniu,
dyplom w 1987 r. na Wydziale Rzeźby. W 2006 r. obronił
pracę doktorską z malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Obecnie prowadzi zajęcia z podstaw
projektowania, rysunku i rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu.
Mieszka i tworzy w Opolu.
Brzechwomania
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, www.atlanty.pl
tel. 74 648 37 04, fax: 74 664 87 05
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Renata Nowicka
Pokój Pamięci Poety
Stała ekspozycja obrazująca życie i twórczość wielkiego poety wałbrzyskiego,
Mariana Jachimowicza. Obecnie „Pokój”
znajduje się na II piętrze „Biblioteki pod
Atlantami”, w Galerii Książki. Przed obchodami 70. rocznicy Wałbrzyskich Bibliotek
Publicznych zyskał nową, atrakcyjną aranżację.
Ferie w Bibliotece
1 - 12 lutego
Biblioteka zaprasza na bezpłatne warsztaty literackie i
plastyczne, zajęcia multimedialne i biblioterapeutyczne,
a także gry planszowe i zabawy integracyjne. Odbywać się
będą od poniedziałku do piątku w godz. 11 - 13 w Oddziale
Dziecięco-Młodzieżowym w „Bibliotece pod Atlantami” w
Rynku, w Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu, w Filii na Sobięcinie, a w pozostałych filiach w wybrane dni. Szczegóły na stronie internetowej i plakatach.
ODDZIAŁY BIBLIOTEKI
WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA
czynna: pon-pt 10 - 18
sob 9 -15
DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
czynny: pon-pt 10 - 18
sob 9-15
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
czynna: pon-pt 10 - 18
Oddział Książki Mówionej
czynny: pon-pt 10- 16
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ
PRACOWNIA REGIONALNA
czynna: pon-pt 10 - 18, sob 9 -15
ODDZIAŁ DLA NAJMŁODSZYCH
czynny: pon-pt 10 - 17
19
L ud z ie P ol s kiego W a ł b r z y c h a
W 2015 r. minęło 70 lat przynależności Wałbrzycha do Polski, w 1946 r. powołana została pierwsza
Rada Miejska, stąd rocznicowe obchody odbywać się będą również w 2016 r. Te wydarzenia legły u
podstaw naszego nowego cyklu – wspomnień ludzi, którzy w latach tuż powojennych rozpoczęli w
Wałbrzychu pracę i działalność w różnych dziedzinach. W ten sposób jednocześnie rysują oni obrazy z
ówczesnego życia i dają wyraz swojej ciągłej aktywności w życiu publicznym.
Przyjechali z Francji
W tym roku minie 70 lat od przybycia pierwszego
transportu repatriantów z Francji do naszego regionu. Ok. 20 tys. Polaków i Francuzów polskiego
pochodzenia w latach 1946 – 1948 osiedlało się
m.in. w Wałbrzychu (głównie na Białym Kamieniu), w Szczawnie- i Jedlinie-Zdroju, Boguszowie-Gorcach. Pochodzili przede wszystkim z regionów Nord oraz Pas – de – Calais i pracowali przed
wojną głównie w tamtejszych kopalniach. Zdecydowali się na powrót do kraju z różnych powodów
– patriotycznych, przekonań politycznych czy po
prostu w nadziei na lepszą przyszłość. Znajdowali tutaj pracę w kopalniach, ale też i w innych
zawodach. Ale... (...) nadzieja na lepsze życie w
wolnej Polsce szybko zostaje rozwiana. Różnice
kulturowe widoczne zwłaszcza w porównaniu
z innymi biedniejszymi i bardziej tradycyjnymi
społecznościami napływającymi ze wschodu,
sytuacja polityczna i niemożność powrotu do
Francji powodują silną tęsknotę za utraconym
krajem. Repatrianci, którzy znali tylko Francję
mieli duże trudności w odnalezieniu się w tej nowej Polsce. Młodzi ludzie chcieli za wszelką cenę
zachować francuską kulturę, bo była im najbliższa. Pojawiły się pytania jak żyć z tą „francuszczyzną” w kraju, który stopniowo palił mosty
między obydwoma narodami? Jak zachować
więź z krajem, w którym przyszli na świat? (...) napisał w jednym z artykułów Bogdan Król.
20
On sam należał do takich właśnie młodych
ludzi. W Gorcach, wraz z rodzicami (oboje pochodzili z Wielkopolski, ojciec wyemigrował
do Francji za chlebem w 1930 r., sprowadzając później przyszłą żonę) znalazł się tu jako
15-latek, już licealista, bo jako wysoce uzdolniony uczeń, wcześniej skończył we Francji
szkołę podstawową. Nie znał polskiego i skierowano go z tego powodu do 5 klasy „podstawówki”. Nie spodobało mu się to i zerwał ze
szkoła, ucząc się polskiego na własną rękę.
Po różnych zawirowaniach zatrudnił się w
górnictwie, przez 22 lata pracował w kopalni
„Victoria” i zakończył tam pracę jako kierownik oddziału wydobywczego. Pomimo wszelkich trudności zarówno on, jak i wielu innych
jego rówieśników oraz ich rodziców, krewnych i
znajomych stworzyli zintegrowane środowisko
„Francuzów”, jak ich nazywano. Chodzili na wspólne wieczorki taneczne, organizowali spotkania z
rozmaitych okazji, śpiewali piosenki i grali francuskie melodie z udziałem grup, głównie akordeonistów, co przetrwało do dziś. Utrzymywali przez
cały czas niezliczone kontakty z rodzinami i z
przyjaciółmi we Francji. Starali się popularyzować
francuską kulturę u nas i polską w tamtym kraju.
Takie cele legły u podstaw tworzonych później stowarzyszeń.
Jako pierwsze powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej Oddział w Wałbrzychu.
Założyli je w 1983 r. nieżyjący już J. Sumera i
Bogdan Król, który niebawem został prezesem.
Towarzystwo działa nieprzerwanie aktywnie
do dziś. Magdalena Skarbek, jego prezeska od
2009 r. jest dobrym przykładem na ciągłość
pokoleniową „Francuzów” w naszym regionie.
Urodzona po wojnie w Boguszowie, „francuszczyznę” wyssała niejako z mlekiem matki. Jej rodzice i dziadkowie przyjechali tutaj w pierwszym
transporcie z północy Francji. Wyszła za mąż
również za potomka polskich „Francuzów”. Sama
zna świetnie język francuski, jej córka również.
Utrzymują ścisłe kontakty z licznymi przyjaciółmi we Francji. Podobnych osób jest w Towa-
L ud z ie P ol s kiego W a ł b r z y c h a
rzystwie ok. dziewięćdziesięciu. - Wśród naszych
członków są potomkowie repatriantów, ale i
90 – latkowie. Ze względu na nich organizujemy
ostatnio spotkania w pobliskich miejscach – np.
o poszczególnych rejonach Francji połączone z
degustacją typowych francuskich potraw. Wcześniej dużo jeździliśmy w odległe miejsca.
Kolejne stowarzyszenie to „Dom Bretanii”, którego twórcą jest Bogdan Król (na zdjęciu) - Choć
brzmi to paradoksalnie – mówił – to wszystko
zaczęło się w stanie wojennym. Trzy dni po jego
ogłoszeniu zwrócono się do mnie o pomoc w dostarczeniu do Wrocławia 30 ton darów z Wannes.
Potem pomagałem i przy innych transportach.
Ale ten pierwszy posłużył nawiązaniu kontaktów z dyrektorem generalnym szkolnictwa katolickiego w Bretanii. Zaczęła się współpraca
między szkołami wałbrzyskimi i bretońskimi,
wymiana uczniów, zespołów folklorystycznych.
Były to niesformalizowane kontakty. W 1995 r.
zdecydowaliśmy, że korzystniej będzie powołać
stowarzyszenie. Tak powstał „Dom Bretanii” w
Wałbrzychu.
Bogdan Król i stowarzyszenie, któremu od początku prezesuje są bardzo aktywne. Wystarczy
wspomnieć, że współtworzyli wałbrzyski Komitet
Europejski (działania na rzecz wstąpienia Polski do UE), skutecznie zabiegali o nadanie wałbrzyskim ulicom nazw akcentujących francuską
przeszłość mieszkańców. Tak więc mamy ulice
Willardczyków (na cześć poległych w 1944 r. w
walce z niemieckim okupantem uczniów i profesorów istniejącego wówczas w Villard – de – Lans
polskiego liceum), Burczykowskich (honorującą
ojca i 4 synów, którzy zginęli walcząc z Niemcami w partyzantce w Pas – de – Calais) oraz Aleję
Charles’a de Gaulle’a. Najnowszym osiągnięciem
jest duża, znacząca wystawa „Za naszą i waszą
wolność – polskie miejsca pamięci narodowej
we Francji”, pierwsza tak duża ekspozycja upamiętniająca udział Polaków we francuskim ruchu oporu i tworzenie się polskich sił zbrojnych
we Francji podczas II wojny światowej. W 2012 r
została pokazana w Wałbrzychu, od 2014 r. prezentowana jest w miastach francuskich, gdzie
wciąż żyje pamięć o bohaterskich walkach
Polaków. Nie mogę doprosić się jej zwrotu
– powiedział Bogdan Król, pomysłodawca i
realizator ekspozycji.
Długą tradycję ma Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji. Wcześniej
skupiało nawet i 400 osób, obecnie z naturalnych powodów znacznie mniej. Stowarzyszenie było przez 20 lat patronem
Chóru Frankofonów, współorganizowało
13 edycji konkursu piosenki francuskiej,
realizowało program nauki języka francuskiego FLAM, organizowało pierwsze konkursy rozgrywek w bule, do ubiegłego roku
przyjmowało wycieczki z Francji. Od 2010 r.
Stowarzyszenie postawiło głównie na spotkania integracyjne. Od tamtej pory ściśle
współpracuje z grupą Niemców w Dolnej Saksonii, dawnymi mieszkańcami Wałbrzycha. Sukcesem był udział w programie „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”, bardzo wysoką
ocenę zyskały działania w ramach projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni,
muzyka, tańce...” - Nasze działania są tym, co
wzbogaca, co buduje wspólnotę, a nie jest bagażem rodzącym poczucie odrębności - powiedziała
Władysława Wojcieszak, prezeska Stowarzyszenia od 2010 r. W odróżnieniu od wspomnianych
wyżej osób jest, można powiedzieć, „Francuską”
z wyboru. Ani ona ani jej rodzina nie miały z tym
krajem nic wspólnego, ich korzenie pochodzą z
Rzeszowszczyzny. „Francuszczyznę” pokochała
za sprawą nieżyjącego już męża, Rajmunda, który
z Lotaryngii przyjechał w pierwszym transporcie
do Boguszowa. Przez cały czas funkcjonowania Stowarzyszenia był jego wiceprezesem, a od
2009 r. prezesem. Ze względu na pamięć o nim
Władysława Wojcieszak tak aktywnie udziela się
w Stowarzyszeniu.
Aldona Biecka
fot. ze zbiorów B. Króla
21
OŚRODEK SPOŁECZNO - KULTURALNY
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PODZAMCZE”
Idąc ulicami Wałbrzycha
Al. Podwale 1, 58-314 Wałbrzych
tel 74 66 56 982, www.smpodzamcze.com.pl/osk,
[email protected]
Kierownik: Włodzimierz Palusko
KONCERT KOLĘD W WYKONANIU CHÓRU CANTUS
5 stycznia – godz. 17 – OSK
KARKONOSZE 2015 i POLSKIE GÓRY
Fotograficzna wystawa poplenerowa i pokaz diaporam
Współorganizator: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK
Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej
8 stycznia – godz. 18 – OSK
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W RAMACH WOŚP
Współorganizator: Przedszkole Samorządowe nr 14
9 stycznia – godz. 11 – OSK
XVI BIEG O MEMORIAŁ STANISŁAWA KACZMARKA
Współorganizatorzy: Fundacja RECAL i Media Expert
16 stycznia – godz. 11 – start/meta przed OSK
SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU DYSKUSYJNEGO
18 stycznia – godz. 16:30 – OSK
WIECZÓR ARTYSTYCZNY Z OKAZJI DNIA BABCI I
DZIADKA
Współorganizator: Przedszkole Samorządowe nr 14
22 stycznia – godz. 16 – OSK
FERIE ZIMOWE
Zajęcia W OSK dla dzieci i młodzieży podczas ferii
1 - 12 lutego, od godz. 9
ZABAWA WALENTYNKOWA DLA UCZESTNIKÓW FERII
ZIMOWYCH
12 lutego - OSK
NAZYWAM SIĘ MILION – ONE BILLION RISING
14 lutego - godz. 15 - Plac Magistracki
DOKARMIAMY ZWIERZĘTA
Wystawa prac artystycznych uczestników ferii zimowych
Współorganizator: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
od 15 lutego - OSK
SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU DYSKUSYJNEGO
15 lutego - od godz. 16:30
Od lutego w OSK:
Zajęcia z zakresu fotografii dla średnio zaawansowanych
Współorganizator: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK
Ziemi Wałbrzyskiej, wtorki - wg zapisów
Sport i rekreacja w OSK
Turniej Grand Prix Tenisa Stołowego - piątki, od godz. 16:30
Zajęcia pilates dla pań - poniedziałki, w godz. 18 - 19
Aerobik dla pań - środy, w godz. 18 - 19
Studio Tańca Carmen - nauka różnych form tanecznych
poniedziałki i środy - w godz. 16 – 19
Joga - od lutego
22
Przemierzając ulice naszego miasta mijamy różne
miejsca. Dla jednych pewne zakątki są wręcz magiczne, dla innych obojętne. Niemniej jednak warto
poznać ciekawe miejsca, których w Wałbrzychu nie
brakuje.
Na Nowym Mieście
W centrum dzielnicy, wokół niewielkiego skweru
przy ul. S. Kazury w latach 1937 – 1938 powstał
interesujący zespół budynków. Stworzono tam rodzaj placu - ryneczku, a piętrowe budynki otoczyły kwartał, zamykając zewnętrzny obwód niczym
mury obronne. Umieszczone w narożach murowane
bramy stworzyły rodzaj pierzei. Nawiązując do architektury średniowiecza elewacje budynków obłożono grubym kamieniarskim tynkiem z dekoracjami w formie sgraffita. Przedstawia ona pracę na
roli oraz sceny z baśni ludowych. Piętrowe budynki
z klatkami schodowymi umieszczonymi w wysuniętych ryzalitach podparły masywne kolumny. Dzięki
temu budynki nawiązują do form romańskich oraz
do drewnianej architektury ludowej. Formy architektoniczne i dekoracja tego kompleksu wyróżniają
go nie tylko w skali Wałbrzycha, ale i na Dolnym
Śląsku.
Przy ul. Traugutta
Na stoku niewielkiego wzgórza przy ul. Traugutta,
na miejscu dawnej huty szkła, powstało osiedle
dla górników kopalń „Maria” i „Hans Heinrich”.
Inicjatorem jego budowy był książę Jan Henryk XI
z Książa, zaś realizatorem tego pomysłu Paul Ritter
– dyrektor generalny kopalń książańskich. Wzorem
dla osiedla były rozwiązania niemieckie (osiedla
patronackie Kruppa) oraz osiedla angielskie. Zespół, w ramach projektu rozwiązań socjalnych, był
prezentowany jako wzorcowe osiedle na Wystawie
Światowej w St. Louis. W 1904 r. ukazała się broszura przygotowana specjalnie na tę wystawę, w
której Hochbergowie prezentowali całemu światu
jako modelowe swoje dolnośląskie kopalnie i rozwiązania socjalne dla pracowników. Zespół siedmiu
secesyjnych budynków pomyślany był jako wydzielona jednostka przestrzenna. Budynki otaczały
zielony plac. Ceglane elewacje obiektów zaprojektowano tak, aby podkreślić regularny, dośrodkowy
charakter założenia. W przypadku części budynków
występuje mała architektura: drewniana weranda i
altanka. Centralny charakter wewnętrznego fragmentu zabudowy podkreśla układ ścieżek. Przestrzeń gospodarczą stanowiły ogródki przydomowe
i podwórza znajdujące się z tyłu za budynkami. Całość założenia uzupełniła kaplica - kostnica położona w najwyższym punkcie, dobrze widocznym z
wnętrza placu. Tworząc to założenie sobięciński budowniczy, Koehler, wykorzystał angielskie wzory,
czym przyczynił się do rozpowszechnienia w regionie wzoru ceglanego budynku robotniczego.
Kazimierz Jankowski
k a lend a r ium
s t y c z eń
3.............................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
Młodzi artyści na nowy rok
– Trzeci Teatr i Nikolaus Fil Studio
18...........................................................................................
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
19...........................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Podróże czytelników -„Filipiny – wulkaniczny archipelag”
5.............................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie autorskie z Gwidonem Hefidem – Filia na Piaskowej
Górze
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Koncert kolęd – chór Cantus
20...........................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin – Filia na Sobięcinie
21...........................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Piaskowej Górze
Filmoteka zaprasza na projekcję – Filia na Podzamczu
Muzeum Porcelany
Dla Babć i Dziadków
7.............................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Literatura na ekranie – filia na Podzamczu
8.............................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
Wielcy Inni II - DEPRESJE. SZYBMORSKA, RYMKIEWICZ,
BIELICKA - premiera
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert karnawałowy
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Otwarcie wystawy fotograficznej „Karkonosze 2015” i pokaz
diaporam „Polskie góry”
22...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy” - premiera
FILHARMONIA SUDECKA
„Z Nowego Jorku do Teksasu” – koncert specjalny
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Wieczór artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka
9............................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Wielcy Inni II - DEPRESJE. SZYBMORSKA, RYMKIEWICZ,
BIELICKA”
„Szkoła żon”
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Przegląd kolęd i pastorałek w ramach WOŚP
23...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
24...........................................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Władysław i Anabella” – historia pewnego misia i lalki”
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
10...........................................................................................
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Organizator - WOK
TEATR LALKI I AKTORA
„Królik, Słoń i Tereska”
TEATR DRAMATYCZNY
„Wielcy Inni II - DEPRESJE. SZYBMORSKA, RYMKIEWICZ,
BIELICKA” – premiera
25...........................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Podzamczu
27...........................................................................................
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska – „Portrety w zawieszeniu” – wernisaż
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert kameralny
Muzeum Porcelany
Podwieczorki u Albertich - S. Dali
14...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
Raz w miesiącu tłusty czwartek – czytanie książki
„Tatuaż z tryzubem”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin – Filia na Piaskowej Górze
28...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Zapolska superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin – Filia na Podzamczu
15...........................................................................................
WAŁBRZYSKI KLUB FOTOGRAFICZNY
„Bitwa na zdjęcia” –zbiorowa wystawa jubileuszowa – Klub Pod
Pretekstem – wernisaż
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert symfoniczny
TEATR DRAMATYCZNY
„Obywatel K.”
29...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Zapolska superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać)
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Młodzieżowy Dyskusyjny Młodzieżowy Klub Książki – Filie na
Piaskowej Górze i na Nowym Mieście
16...........................................................................................
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
„Druga 50-tka Piotra Bałtroczyka”
- jego najnowszy program kabaretowy
TEATR DRAMATYCZNY
„Obywatel K.”
30...........................................................................................
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Cubaton – warsztaty z muzyką reggaeton
TEATR DRAMATYCZNY
„Wielcy Inni II - DEPRESJE. SZYBMORSKA, RYMKIEWICZ, BIELICKA”
„Szkoła żon”
17...........................................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Władca Skarpetek”
TEATR DRAMATYCZNY
„Obywatel K.”
31...........................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
Wielcy Inni II - DEPRESJE. SZYBMORSKA, RYMKIEWICZ, BIELICKA
TEATR LALKI I AKTORA
„Czerwony Kapturek”
23
Odświętny Wałbrzych
k a lend a r ium
lu t y
1.............................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
OŚRODEK SPOŁECZNOKULTURALNY na Podzamczu
MUZEUM PORCELANY
WAŁBRZYSKI OŚRODEK
KULTURY
Ferie zimowe - początek zajęć
2.............................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z cyklu „Wałbrzych
– zapomniane historie” – Filia
na Piaskowej Górze
4............................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Literatura na ekranie – Filia na
Podzamczu
5.............................................
FILHARMONIA SUDECKA
„W rocznicę śmierci
M. Karłowicza” – koncert
symfoniczny
7.............................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Frania Piorun”
10...........................................
MUZEUM PORCELANY
Walentynkowe spotkanie
z niespodziankami oraz
warsztaty o tematyce
walentynkowej (również 3. 02)
14...........................................
MUZEUM PORCELANY
Wystawa Marty Frej „Wstydu
nie mam” - wernisaż
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert Walentynkowy
TEATR LALKI I AKTORA
„Władca Skarpetek”
15...........................................
OŚRODEK SPOŁECZNOKULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
18...........................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Wieczór poetycki Elżbiety
Rosickiej – Galeria pod
Atlantami
Filmoteka zaprasza na
projekcję – Filia na Podzamczu
MUZEUM PORCELANY
Warsztaty dla dzieci i
młodzieży - prace dla babć
i dziadków
19........................................
FILHARMONIA SUDECKA
„Niemieccy Romantycy” –
koncert symfoniczny
20........................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Dobrze, że jesteś” –
prapremiera
21........................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Dobrze, że jesteś”
MUZEUM PORCELANY
Zwiedzanie Muzeum dla
babć i dziadków oraz
warsztaty dla nich,
również 22. 01
22........................................
BIBLIOTEKA POD
ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki –
Filia na Podzamczu
24........................................
MUZEUM PORCELANY
Podwieczorki u Albertich –
Pablo Picasso
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert kameralny
MUZEUM PORCELANY
Podwieczorki u Albertich
- P. Picasso
25........................................
BIBLIOTEKA POD
ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin –
Filia na Podzamczu
26........................................
BIBLIOTEKA POD
ATLANTAMI
Młodzieżowy Dyskusyjny
Klub Książki – Filia na
Nowym Mieście
27........................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Schubert. Romantyczna
kompozycja na dwunastu
wykonawców i kwartet
smyczkowy” (tytuł roboczy)
- premiera
28........................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Władysław i Anabella –
historia pewnego misia
i lalki”
24
15 stycznia – godz. 20
Kultowe Granie w A`propos - APTEKA
Zespół ten wystąpi z charyzmatycznym wokalistą
i gitarzystą Jędrzejem „Kodymem” Kodymowskim.
21 stycznia – godz. 20
Karnawałowe Koncerty w A`propos - TRISTAN
ul. Wieniawskiego 82, 58-309 Wałbrzych
Tel +48 74 840 40 49 lub +48 74 660 63 20
e-mail: [email protected]
To najlepsza muzyka lat 70. (TOTO, Tower of Power,
Snarky Puppy) przeniesiona do 2016 r. wraz z wysokoenergetycznym groove i znakomitą wokalistką
Evelyn Kallanasee.
26 lutego – godz. 20
KALINOWE NOCE
Olga Bończyk śpiewa Kalinę Jędrusik
22 stycznia - godz. 20
Gwiazdy w A`propos - RENATA PRZEMYK
Na program koncertu składają się najpiękniejsze
piosenki Kaliny Jędrusik, które wyszły spod pióra
Wasowskiego i Przybory w swingujących i stylowych aranżacjach.
Wraz z projektem Akustik Trio zaprezentuje swoisty
przegląd swojej twórczości od „Mało zdolnej szansonistki” (1992) po „Rzeźbę dnia” (2014).
29 stycznia - godz. 20
Karnawałowe Koncerty w A`propos
- JANEK SAMOŁYK
Będzie dużo scenicznej energii, melodyjne piosenki i
ciekawe – jak to u Janka – teksty.
KARNAWAŁ
9 stycznia - godz. 20
TYLKO WIELKIE PRZEBOJE
prowadzi DJ LEON
16 stycznia - godz. 20
MUZYKA LAT `60`70`80
prowadzi DJ Krzysztof
23 stycznia - g. 20
GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY
prowadzi DJ M2
13 lutego - godz. 20
Walentynki w A`Propos - MIŁOSNE PIOSENKI
Muzycy Asocjacji Piosenek Szczególnych specjalnie
na Walentynki przygotują sporo piosenek o miłości.
19 lutego - godz. 20
Gwiazdy w A`propos
- Sebastian RIEDEL & CREE
Gratka dla miłośników mocniejszego grania. A na
bis na pewno kilka utworów Dżemu.
30 stycznia - g. 20
WIECZÓR GRECKI Z ZESPOŁEM ZORBA
5 lutego - godz. 20
MUZYKA LAT `60`70`80
„Przedostatki w A`propos” prowadzi DJ Krzysztof
6 lutego - godz. 20
Ostatki w A`propos
FIESTA LATYNOSKA
by Salsamania & Salsa Ole!
25
w y d a r z y ło s ię
O „złotym pociągu”
Po letnim szaleństwie poszukiwania w Wałbrzychu
pociągu z okresu II wojny, tajemniczy temat powrócił. W połowie grudnia w Starej Kopalni dwie grupy
przedstawiły raporty z przeprowadzonych przez
siebie badań. Konferencja prasowa przyciągnęła
wielką liczbę dziennikarzy mediów ogólnopolskich,
regionalnych i zagranicznych. Obie grupy – XYZ
spółka cywilna, w składzie której byli Piotr Koper i
Andreas Richter (zgłosili znalezisko) oraz naukowcy z AGH – obszernie omówiły sposoby badań, ich
efekty, obrazując wypowiedzi prezentacjami multimedialnymi. Jakie wysnuli wnioski? Całkowicie różne. Grupa poszukiwawcza XYZ jest przekonana, że
wyniki badań dowodzą obecności pociągu w tunelu,
natomiast naukowcy z AGH w Krakowie stwierdzili,
że nic nie wskazuje na to, by na 65 km był ukryty
taki obiekt. Oba badania prowadzono pod hasłem
„Pociąg pancerny z okresu II Wojny Światowej” w
Wałbrzychu. Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy
dzieci, jarmark, zagrał zespół Nervy, prezentowano
wystawy i filmy dokumentalne. Na specjalne zaproszenie, do Wałbrzycha przyjechała Karolina Baca Pogorzelska, autorka książek o polskim górnictwie.
Kazimierz Niemierka opowiadał o wałbrzyskim
sporcie. W spotkaniach wziął udział Adam Hajduga,
prezes Stowarzyszenia Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, do którego należy także Stara
Kopalnia.
Rondo Twórców Wałbrzyskich
W ten niebanalny sposób uhonorowani zostali twórcy naszego miasta. Ich imieniem nazwano
rondo przy ul. Wysockiego, pierwsze od strony Pl.
Grunwaldzkiego. Inicjatorką nadania mu tej nazwy
jest przewodnicząca Rady Miejskiej w Wałbrzychu,
Maria Romańska.
„Impresje”
To tytuł dorocznej wystawy Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w
galerii Centrum Ceramiki w Starej Kopalni. Miała
szczególny charakter – była to jej V, jubileuszowa
edycja. Z tej okazji, podczas wernisażu, wyróżniono
członków Komisji. Waldemarowi Kałasznikowowi
wręczono Złotą Odznakę Fotografa Krajoznawcy,
Lucynie Śmigielskiej – Odznakę Fotografa Krajoznawcy, a Kazimierz Masiuk,, Tadeusz Rupociński,
Teresa Kończak, Jadwiga Łozińska, Krystyna Kosińska, Jerzy Brożek, Jerzy Noszczyk i Marek Kosiński
otrzymali dyplomy od zarządu Komisji ZG PTTK.
Obok wyróżnionych swoje prace pokazali – Alek
Ziółkowski, Alicja Dąbrowska, Danuta Kałasznikow,
Dariusz Mitręga, Dariusz Piłat, Halina Babicka, Izabela Łaszewska – Mitręga, Małgorzata Majorowicz,
Maria Wronka, Monika Reczulska, Piotr Chwaja i
Wisława Standzoń.
Maciej Nowak w teatrze
prezydenta Wałbrzycha zapowiedział przeprowadzenie analizy raportów i przedstawienie stanowiska UM w tej sprawie.
Wyjątkowa Barbórka
Niezwykle bogatą oprawę miało tegoroczne górnicze święto 4 grudnia, po raz pierwszy zorganizowane w Starej Kopalni. Festiwal Tradycji Górniczych
trwał kilka dni. Była Parada Górnicza z udziałem
orkiestry górniczej i delegacji górników z Czech i
Niemiec. W programie znalazło się wiele premierowych imprez. Obok tradycyjnej Karczmy Piwnej
i Babskiego Combra,była specjalna zabawa dla
26
Znany publicysta, krytyk teatralny oraz kulinarny był gościem Teatru Dramatycznego. Spotkanie
było jednocześnie promocją książki Olgi Święcickiej
„Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem”,
która również była obecna. Rozmowę o książce
poprzedziły scenki w wykonaniu wałbrzyskich
w y d a r z y ło s ię
aktorów, będące cytatami z tekstu Święcickiej.
Maciej Nowak odpowiadał też na liczne pytania
publiczności i wpisywał dedykacje posiadaczom
książki.
tatowych dla młodzieży trudnej. Do MKiDN wniosek
złożyła również „Biblioteka pod Atlantami”, starając się o dofinansowanie dużego projektu obchodów
110 rocznicy urodzin wielkiego wałbrzyskiego poety, Mariana Jachimowicza.
Wałbrzych świątecznie oświetlony
TEATRazem
Nie tylko centrum Wałbrzycha ozdobiła tej zimy
barwna świąteczna iluminacja. Kolorowe lampki
rozjaśniają mrok we wszystkich dzielnicach miasta.
Pojawiły się anioły, kaskady świetlne, gwiazdy i girlandy. Niebieskim blaskiem świeci fontanna przed
ratuszem. Odświętnie jest także przy wjeździe do
Wałbrzycha od strony Świebodzic, gdzie na nowym
rondzie błyszczy biało-zielono symbol miasta, dąb.
Podobnie jest na większych skrzyżowaniach. Lampki zapalają się automatycznie.
W Muzeum Porcelany
Przed świętami Bożego Narodzenia sporo się działo. Podczas prelekcji dr Monika Bisek - Grąz mówiła o zwyczajach już zapomnianych i tych, które
przetrwały do dziś - o Katarzynkach, Andrzejkach,
Mikołajkach, choince i potrawach wigilijnych, o
Prezentacja „Bajki o Smoczastych Olbrzymach” w
Starej Kopalni była finałem czteromiesięcznych
warsztatów aktorsko-kuglarskich zorganizowanych przez WOK, projektu TEATRazem dofinansowanego przez MKiDN w ramach programu Kultura
Dostępna. Do integracyjnej grupy warsztatowej,
prowadzonej przez Karolinę Jefmańską z Ośrodka,
należały osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy
Społecznej w Świebodzicach oraz wolontariusze
grup Frędzle i IMPULS.
Promocyjne nowości
W zamku Książ zaprezentowano nowe wydawnictwo Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja
Wałbrzyska, prezentujące największe atrakcje Wałbrzycha i regionu. Na razie wydawnictwo przekazane zostanie do szkół, bibliotek, punktów informacji,
zwyczajach świątecznych przywiezionych przez do
naszego regionu po II wojnie światowej. Były udane
warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci z udziałem
świętego Mikołaja Z okazji Barbórki odbyło się wyjątkowe spotkanie, ze sztygarem dawnej kopalni
Thorez - Kazimierzem Szewczykiem, który opowiedział dzieciom o trudnej górniczej pracy. Nie zabrakło górniczych opowieści, quizu o tematyce górniczej oraz warsztatów malowania węglem.
Liczą na dofinansowanie
Wałbrzyskie instytucje kultury starają się o dofinansowanie na przedsięwzięcia, które wzbogacą i
uatrakcyjnią ich działalność. Przykładem jest tutaj
WOK, który złożył wspólny projekt z Adalbertinum
w Hradec Kralove „Dwa kraje – jedna kultura” do
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
oraz trzy wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup m.in systemu ekspozycyjnego do galerii, nagłośnienia, oświetlenia i
zorganizowanie cyklu działań artystyczno-warsz-
w przyszłym roku wzbogacone o inne miejsca i w
dużym nakładzie będzie szeroko dostępne. Ukazała się też mapa pod zachęcającą nazwą „Explore
Wałbrzych”. „Śnieżka” wypuściła atrakcyjne bombonierki ze „złotymi” michałkami. -Jest to kontynuacja naszej promocyjnej akcji „Explore Wałbrzych”,
która zaczęła się wraz z sensacyjnymi doniesieniami o tzw. „złotym pociągu” - powiedziała Magdalena Woch z Zamku Książ.
27
70 lat Biblioteki
Jak przystało na tak doniosły jubileusz, „Biblioteka pod
Atlantami” - spadkobierczyni bibliotek wałbrzyskich od
1945 r. - świętowała go przez tydzień. Obchody rozpoczął 30 listopada „Wieczór z poezją Jachimowicza”, zakończyła 4 grudnia akcja czytelnicza „70 pięknych słów
który z rąk dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa
MKiDN, Ziny Jarmoszuk odebrała dyrektor biblioteki,
Renata Nowicka. Były życzenia, kwiaty i pamiątkowa statuetka od władz miasta, życzenia od przedstawicieli wałbrzyskich instytucji kultury, zaprzyjaźnionych placówek
edukacyjnych, stowarzyszeń i czytelników. Dyrektor Re-
na 70-lecie” w Galerii Victoria. Między nimi sympatycy
Biblioteki uczestniczyli w quest’cie „Tajemnice kamienicy pod Atlantami”, spotkaniach z Marcinem Mellerem
(dziennikarz, felietonista, autor książek) i o „Tajemnicach
wałbrzyskiego Rynku”, w maratonie czytania, podczas
którego 70 osób przeczytało „Legendę o wałbrzyskiej bibliotece” i kiermaszu książki. Szczególne miejsce wśród
jubileuszowych wydarzeń zajęła uroczysta gala. Odbyła się 1 grudnia, dokładnie w 70. rocznicę utworzenia
pierwszej polskiej biblioteki w Wałbrzychu. Szczególną chwilą było przyznanie „Bibliotece pod Atlantami”
Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
nata Nowicka podkreśliła wiele korzystnych
zmian, jakie zaszły w
wyglądzie i działaniach
biblioteki i jej filii. Wraz
z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem wręczyła, wszystkim pracownikom listy z podziękowaniami.
Prezydent Wałbrzycha,
przypominając zrealizowane inwestycje na
rzecz biblioteki obiecał
dalsze. Życzenia Andrzeja Tywsa, dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu łączyły się ze wspomnieniami z lat gdy
był on dyrektorem biblioteki wojewódzkiej w Wałbrzychu. Podobne było wystąpienie Henryka Gołębiewskiego, wieloletniego posła i samorządowca. Ciekawa była
prezentacja o zmianach w bibliotece oparta na archiwalnych zdjęciach. Nie obyło się bez elementów muzycznych – na początek zaśpiewały „Wałbrzyskie Wróbelki”,
chór prowadzony przez Małgorzatę Wiłkomirską w filii
na Podzamczu, na zakończenie chór „Canticum Novum”.
eka
28
n a uko w c y w a Ł b r z y s c y
BEATA DETYNA
Jest absolwentką Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Zainteresowania naukowe skupia na problematyce
pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych,
szczególnie zakładów opieki zdrowotnej i szkół wyższych. Jest dyrektorem Instytutu Przyrodniczo-Technicznego w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (studia I i II stopnia na kierunku logistyka) oraz wykładowcą
przedmiotów związanych z ekonomią, teorią organizacji
i zarządzania, kierowaniem zespołami ludzkimi, logistyką
w usługach oraz jej normalizacją i zarządzaniem jakością.
Beneficjentka mi.in. 2 grantów naukowych prezydenta Wałbrzycha (2008, 2010), autorka 3 książek i kilkadziesięciu
artykułów oraz laureatka nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego (2015). Współredaguje serię wydawniczą
„Logistyka. Współczesne wyzwania”.
DOROTA SULA
Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, tam obroniła pracę doktorską. W 2015 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia, w oparciu o książkę
„Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w
latach 1918–1937”. Publikacja otrzymała w 2014 r. - prestiżową nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, Nagrodę Historyczną Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną
roku i nominację do nagrody Książka Historyczna Roku im.
Oskara Haleckiego. Jest autorką 7 książek i kilkudziesięciu
artykułów. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki dziejów najnowszych powszechnych, m.in. przymusowych
ruchów ludności, skupisk Polaków w Rosji i ZSRR, stosunków Polski ze wschodnimi sąsiadami, aparatu represyjnego
III Rzeszy i systemu obozów koncentracyjnych, głównie KL
Gross-Rosen. Pracuje w Muzeum Gross-Rosen.
twórcy waŁbrzyscy
rok 2015 w wałbrzyskiej kulturze
To atrakcyjna wystawa w zamku. Prezentuje 40 dzieł sztuki
- własność Muzeum Narodowego we Wrocławiu
„Sachem” TLiA oraz „Balladyna...” „Dramatu” znalazły się wśród laureatów konkursu
„Klasyka Żywa”, ogłoszonego z okazji 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce
Muzeum Porcelany zaprosiło na II Biennale Mistrzów
Ceramiki. Prace pokazała prof. Irena Lipska - Zworska
Organizator
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy
Wałbrzyskie Muzeum zmieniło nazwę na
Muzeum Porcelany, zgodnie z głównym
profilem działalności
60-lecie obchodził szeroko znany Zespół Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”
Patronat medialny
Gminy Wałbrzych
Teatr Lalki i Aktora świętował 70-lecie. Obchody jubileuszowe uatrakcyjnił
Festiwal małych Prapremier, na który Teatr zaprosił po raz drugi
„70 lat Wałbrzyskich Bibliotek Publicznych” świętowała książnica
pod Atlantami, organizując przez tydzień ciekawe wydarzenia
W Starej Kopalnii otwarto Centrum
Ceramiki Unikatowej

Podobne dokumenty

strona 11 - Wałbrzych

strona 11 - Wałbrzych wystawa o zbrodni katyńskiej, nowość wydawnicza o historii obozu Gross-Rosen

Bardziej szczegółowo