Zasady współpracy w szkole w ramach TIK Wypracowany kodeks

Transkrypt

Zasady współpracy w szkole w ramach TIK Wypracowany kodeks
Zasady współpracy w szkole w ramach TIK
Wypracowany kodeks zasad TIK
Spotykamy się cyklicznie z pozytywnym nastawieniem wypracowania jak najlepszych
metod dot. wdrażania TIK w szkole;
Przydzielmy zadania i terminowo je wykonujemy;
Chętnie wymieniamy się spostrzeżeniami i sposobami pracy oraz materiałami Uczymy
się także od naszych uczniów.
Zachęcamy uczniów do korzystania z internetowych narzędzi i zasobów- programów,
stron, filmów itp. ułatwiających uczenie się.
Korzystamy z sugestii uczniów na temat stron lub programów, z których warto
korzystać (z naciskiem na ogólnodostępne i darmowe programy, zwracając także
uwagę na ich poprawność merytoryczną);
Przestrzegamy prawa autorskiego. Nie kopiujemy bezpodstawnie, podajemy źródło
informacji oraz jego autora.
Uwrażliwiamy wszystkich nauczycieli, aby korzystali z narzędzi TIK;
Pomagamy mniej zaangażowanym kolegom i koleżankom w wdrażaniu nowych
technologii ;
Stosujemy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Nie podajemy danych
osobowych, nie odpowiadamy na nieznane e- maile, nie podajemy haseł, nie
instalujemy plików zewnętrznych na komputery szkolne.
Uświadamiamy uczniów, aby informowali nauczyciela o wszystkich niepokojących
czynnościach (informacje, wiadomości, czaty);
Na lekcjach częściej korzystamy ze stron, które pomagają nam w realizacji programu
nauczania;
Na bieżąco także podczas przerw korzystamy ze szkolnych komputerów – uczniowie
w czytelni szkolnej, nauczyciele w pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych.
Komunikujemy się z uczniami i ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego
Librus;
Dbamy o uaktualnianie szkolnej strony internetowej, na bieżąco dostarczając
Administratorowi informacji o ważnych i ciekawych wydarzeniach;
Dążymy do tego, aby uczniowie dzielili się swoją wiedzą z zakresu TIK z osobami
dorosłymi np. rodzeństwem, rodzicami, itp.;
opracował
Zespół nauczycieli języka polskiego

Podobne dokumenty