LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW Sądu Okręgowego w Gorzowie

Transkrypt

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW Sądu Okręgowego w Gorzowie
LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r.
w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016r. poz. 122)
Lp.
Imię i nazwisko
mediatora
rok urodzenia
Adres do
korespondencji
Numer tel.
Adres poczty elektronicznej
Informacja
dotycząca
wykształcenia i
odbytych szkoleń
1.
Leszek Czarniecki
71-252 Szczecin
ul.Unii Lubelskiej
17B
500 555 000
[email protected]
2.
Beata Marciniak
1974r.
69-100 Słubice
ul. Staszica 7/5
609 804 988
[email protected]
Wykształcenie
*magister
socjologii
Studia
podyplomowe
*finanse
publiczne
Kursy i szkolenia
*dialog
motywujący,
komunikacja i
zespołowość
3.
Artur Biliński
1974r.
66-400 Gorzów
Wlkp.
ul. Sybiraków 4 e
501 035 985
[email protected]
4.
Anna StarzyńskaManiecka
1969
66-400 Gorzów
Wlkp.
ul. Zubrzyckiego
13a/14
693 364 377
[email protected]
5.
Joanna Katarzyna
Szponarska
1970r.
66-400 Gorzów
Wlkp.
ul.
B.Komorowskiego
39/3
668 809 769
[email protected]
Wykształcenie
*inżynier
sanitarny
Studia
podyplomowe
*podstawy
energetyki
jądrowej,wycena
nieruchomości
Kursy i szkolenia
*szkolenie
bazowe z zakresu
mediacji
Wykształcenie
magister filologii
polskiej
Kursy i szkolenia
*szkolenie
specjalistyczne
dla mediatorów
rodzinnych,
*szkolenie dla
mediatorów
gospodarczych
Wykształcenie
wyższe prawnicze
Kursy i szkolenia
XXI Szkoła
Mediacji Fundacji
Porozumienia
Społ.i Integracjii
IMPULS
Szczecin, Trening
mediacji
Informacje dot.
specjalizacji
Wpisany na
listę stałych
mediatorów w
Sądzie
Okręgowym w
Szczecinie
DecyzjaAdm.013917/16
Sprawy:
*gospodarcze
*pracy
*cywilne w
tym mediacje
rodzinne
*mediacje
pozasądowe
Informacje o
wpisie na listę
mediatorów,o
której mowa w
art. 1832§3 ustawy
z 17.11.1964r.
Kodeks
postępowania
cywilnego
Wpisana na listę:
*Fundacja
Porozumienia
Społecznego i
Integracji
„IMPULS” w
Szczecinie
*gospodarcze
*cywilne
Wpisany na
listę stałych
mediatorów w
SO Poznań
DecyzjaA.0137-114/16
*rodzinne
*gospodarcze
*cywilne,
*gospodarcze,
*pracownicze,
*sprawy
rodzinne
Fundacja
Porozumienia
Społecznego i
Integracji
IMPULS w
Szczecinie.
wewnątrzorg.
Zarząd Główny
w WarszawieCentrum Edukacji
Zawodowej
Resortu
Finansów,
mediator w
służbie celnej.