Technik Hodowca Koni

Transkrypt

Technik Hodowca Koni
Technik Hodowca Koni
Autor: Użytkownik Administracyjny
Adres: http://www.drzonkow.pl/PL/424/171/Technik_Hodowca_Koni/k/
Technik Hodowca Koni
Powstał nowy kierunek: Technik Hodowca Koni. 30 maja br. od godz. 10.00 zapraszamy na Dni
Otwarte do Szkoły w Golądkowie.
Na mapie Polski można znaleść kolejne miejsce mogące poszczycić się kierunkiem Technik Hodowca
Koni – Zespół Szkół w Golądkowie k. Pułtuska.
Organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a szkoła jest również aktywna i
skuteczna w obszarze funduszy unijnych oraz ma bardzo dobrą opinię w swoim lokalnym środowisku,
jako miejsce solidnie kształcące i wychowujące (jednym z absolwentów jest m.in. pan Jarosław
Kalinowski, dziś Europoseł PSL).
Szkoła oferuje bezpłatny internat (uczniowie pokrywają jedynie niewielkie koszty wyżywienia), dotąd
zawsze starała się również pomagać swoim uczniom w dojazdach – dlatego jest dobrym miejscem nauki
dla słuchaczy z całej Polski.
Nie bez znaczenia jest również położenie szkoły w obszarze o największym nagromadzeniu ośrodków
certyfikowanych PZJ w Polsce – tylko 50 km od Warszawy.
Ambicją założycieli jest stworzenie szkoły, która będzie faktycznie umożliwiać uczniom naukę pracy z
końmi i jazdy konnej.
Pytania można przez cały czas kierować bezpośrednio do szkoły (www.zsgoladkowo.eu) oraz do
koordynatora projektu Pana Macieja Kani ([email protected]).
więcej na stronie:www.technikumhodowlikoni.pl
strona 1 / 2
Technik Hodowca Koni
Autor: Użytkownik Administracyjny
Adres: http://www.drzonkow.pl/PL/424/171/Technik_Hodowca_Koni/k/
strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)