Metafory organizacji

Transkrypt

Metafory organizacji
Metafory organizacji
Metafory organizacji według Morgana
ORGANIZM
MASZYNA
MÓZG
WIĘZIENIE
PSYCHICZNE
KULTURA
SYSTEM
POLITYCZNY
MASZYNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hierarchia i centralizacjA
szkolenie pracowników ku efektywności
jasne reguły i hierarchia
kontrola i ocena pracowników
wydajność podstawą wynagrodzenia
podział pracy, proste ruchy
nadrzędność interesu ogółu
odpowiedzialność kierownika
dopasowanie pracowników do stanowisk
ORGANIZM
•
•
•
•
•
•
•
KOMÓRKA - człowiek
UKŁAD - zespół
ORGANIZM - przedsiębiorstwo
POPULACJA - organizacje tego samego typu działające obok siebie
GATUNEK - forma organizacyjna
EWOLUCJA - proces przystosowywania
DOBÓR NATURALNY - to eliminowanie najsłabszych
MÓZG
• CYBERNETYKA
• REDUNDANCJA
• HOLOGRAFIA
KULTURA
• Organizacje to odrębne społeczeństwa
• Społeczeństwa mają własne subkultury
• Subkultury:
•
•
•
•
•
tradycje,
mity,
artefakty,
symbole,
normy i wartości
SYSTEM POLITYCZNY
• WŁADZA
• Według M. Webera:
• charyzmatyczna
• tradycyjna
• legalna (racjonalna)
• Według J. R. P. Frencha i B. Ravena:
•
•
•
•
•
formalna
nagradzania
przymusu
charyzmy
wiedzy
WIĘZIENIE PSYCHICZNE
• Człowiek uwięziony poprzez ramy własnych wyobrażeń
• https://prezi.com/pwgdnyzlg1yc/psychiczne-wiezienie/
Inne metafory:
(według Kostery, Czerniawskiej i innych)
• TEATR
• ŚWIĄTYNIA
• DŻUNGLA
• INNE

Podobne dokumenty