Osoby zainteresowane sztuką i historią Krakowa zapraszamy do

Transkrypt

Osoby zainteresowane sztuką i historią Krakowa zapraszamy do
Osoby zainteresowane sztuką i historią Krakowa
zwłaszcza studentów lub absolwentów historii sztuki, historii, polonistyki, kulturoznawstwa,
pedagogiki, itp
zapraszamy do udziału w kursie dla animatorów zajęć edukacyjnych
KRAKOWSKIE HORYZONTY AKTYWNE POZNAWANIE ZABYTKÓW I HISTORII KRAKOWA
polegającym na prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania kultury
i sztuki oraz wprowadzenia w świat tradycji i historii
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z dziećmi i młodzieżą, pod warunkiem, że są także:
 pełnoletnie i legitymujące się przynajmniej świadectwem maturalnym
 szczególnie zainteresowane historią, sztuką i kulturą Krakowa
 kreatywne, otwarte i przyjacielsko nastawione do świata i ludzi
 pogodne i życzliwe, a jednocześnie stanowcze i odpowiedzialne
od osób zainteresowanych udziałem w projekcie oczekujemy:
 podstawowej wiedzy z zakresu sztuki, historii i kultury
 otwartości i przyjacielskiego nastawienia do świata
 gotowości do podjęcia szkolenia - obejmującego elementy pedagogiki zabawy i psychodydaktyki
twórczości oraz stosowania metod aktywizujących
CZAS TRWANIA KURSU: 60 godzin lekcyjnych
1 x w piątek 23.09 (godz.16.00-20.00)
4 x w soboty 24.09, 1.10, 15.10, 22.10 (godz.10.00-16.00)
3 x w niedziele 25.09, 2.10, 16.10 (godz.12.00-16.00)
+ 3 x praktyki w trakcie prowadzonych zajęć
KOSZT:
400 zł - płatne jednorazowo lub w ratach
(150 zł na pierwszych zajęciach, a reszta do końca kursu)
Zgłoszenia do dnia 10.09.2016
[email protected]
515 076 126 lub 12 635 40 70 (w godz. 14.00-18.00)
Kurs rozpocznie się z chwilą zgłoszenia się min. 8 osób
Uwaga:
Kurs umożliwia prowadzenie zajęć wg programu KRAKOWSKIE HORYZONTY i zatrudnienie na
umowę o dzieło lub zlecenie








Program
udział w grze rekreacyjnej (zajęcia praktyczne).
merytoryczne i metodyczne założenia programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa
(zajęcia metodami aktywizującymi)
historia sztuki i kultury w oparciu o zabytki Krakowa (zajęcia metodami aktywizującymi)
merytoryczne i metodyczne założenia prowadzenia zajęd aktywizujących
zasady prowadzenia aktywnych i bezpiecznych zajęd w terenie (zajęcia praktyczne)
jak przygotowad scenariusz i materiały do zajęd (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
prowadzenie aktywnych zajęd w terenie z wykorzystaniem merytorycznych i metodycznych założeo
programu upowszechniania kultury, sztuki i historii Krakowa (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
"Ikonografia w sztuce Krakowa" – (wykład specjalistyczny + samodzielna pracą poszukiwawczą)
warunki ukończenia:
udział w 90% zajęć, odbycie praktyk przy 3 sesjach prowadzonych w terenie, przygotowanie
scenariusza zajęć wraz z materiałami
Szczegółowe informacje o programie ”KRAKOWSKIE HORYZONTY” znajdują się na stronie
www.akademiazakowska.pl w dziale “Oferta programowa”