Protokół z posiedzenia komisji konkursowej VIII REGIONALNEGO

Transkrypt

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej VIII REGIONALNEGO
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
VIII REGIONALNEGO KONKURSU ORIGAMI
„Wiosenne inspiracje”
w dniu 14.04.2016 r.
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:
Pani Iwona Wilk –
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Pracy
Twórczej w Dąbrowie Górniczej
Pani Maria Sikora – plastyk, pracownik Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej
Pan Wojciech Jurkiewicz – nauczyciel plastyki Liceum Plastycznego
w Dąbrowie Górniczej
Pani Anna Golańska
- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8
w Dąbrowie Górniczej
Pani Edyta Osowska
- nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 8
w Dąbrowie Górniczej
Do VIII Regionalnego Konkursu Origami „Wiosenne inspiracje”
zgłoszono 101 prac uczniów z przedszkoli i szkół miast naszego regionu:
Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Sosnowca i Jaworzna.
W konkursie nie brali udziału organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa
nr 8 w Dąbrowie Górniczej oraz Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
Zgodnie z regulaminem konkursu prace napłynęły w ustalonym terminie do
4 kwietnia 2016 roku.
Prace uczestników konkursu były oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria „Maluchy” oddziały przedszkolne
II kategoria „Dzieci”– szkoła podstawowa: uczniowie klas I - III
III kategoria „Starszaki”– szkoła podstawowa: uczniowie klas IV - VI
oraz
KATEGORII SPECJALNEJ:
„100 – lecie Dąbrowy Górniczej”
Komisja konkursowa oceniała prace zgodnie z kryteriami określonymi
w regulaminie.
1
LAUREACI
VIII REGIONALNEGO KONKURSU ORIGAMI
„WIOSENNE INSPIRACJE”
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

I KATEGORIA – „Maluchy” oddziały przedszkolne
 Wyróżnienie – Mikołaj Brymer, Przedszkole Miejskie nr 40
w Sosnowcu
 Wyróżnienie – Oliwia Janusek, Przedszkole Miejskie nr12
w Sosnowiec
 Wyróżnienie – Igor Ziębliński, Przedszkole nr 36
w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Milena Nowak, Przedszkole nr 33
w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Marta Krzywda, Przedszkole z oddziałami
integracyjnymi nr 2 w Dąbrowie Górniczej
III miejsce – Stanisław Lamża, Prywatne Przedszkole
Yes – Młodzi Odkrywcy w Będzinie
II miejsce – Alicja Libiszewska, Przedszkole nr 1 w Dąbrowie
Górniczej
I miejsce – Nina Malinowska, Szkoła Podstawowa nr 28
w Dąbrowie Górniczej
2

II KATEGORIA „DZIECI”– szkoła podstawowa:
uczniowie klas I – III:
 Wyróżnienie – Zuzanna Wójcik, Zespół Szkół nr 4 Szkoła Podstawowa
nr 34 w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Aleksandra Szyndler, Zespół Szkół nr1
Szkoła Podstawowa nr 16 w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Aleksander Frankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 20
w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Dominika Wyraz, Szkoła Podstawowa nr 5
w Dąbrowie Górniczej
 Wyróżnienie – Milena Kacprzyk,
Szkoła Podstawowa nr 5
w Dąbrowie Górniczej
III miejsce – Malwina Słowik, Szkoła Podstawowa nr 14
w Jaworznie
III miejsce – Kacper Sroka, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących
i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
II miejsce – Jakub Szklarek, Szkoła Podstawowa nr 16
w Jaworznie
I miejsce – Wojciech Sikora, Szkoła Podstawowa nr 28
w Dąbrowie Górniczej
3

III KATEGORIA „STARSZAKI”– szkoła podstawowa:
uczniowie klas IV - VI
III miejsce – Kinga Haberka, Szkoła Podstawowa nr 20
w Dąbrowie Górniczej
II miejsce – Karolina Połomska, Szkoła Podstawowa nr 3
w Dąbrowie Górniczej
I miejsce – Marcin Nowak, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących
i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej

KATEGORIA SPECJALNA: „100 – lecie Dąbrowy Górniczej”
I miejsce – Marta Totoń, Przedszkole z oddziałami integracyjnymi
nr 29 w Dąbrowie Górniczej
Podpisy komisji konkursowej
……………………………………..
……………………………………..
..……………………………………
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
4

Podobne dokumenty