Zimowe ferie z Parkiem rozpoczęte!

Transkrypt

Zimowe ferie z Parkiem rozpoczęte!
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
Zimowe ferie z Parkiem rozpoczęte!
W blisko trzygodzinnych warsztatach związanych z zimowymi zwyczajami zwierząt uczestniczyło już blisko 50
osób - dzieci i młodzież spędzające ferie na Mierzei Wiślanej. Zgodnie z zapowiedzią gościliśmy w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej, Świetlicy Środowiskowej w Sztutowie i Świetlicy przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Stegnie. Ponieważ ferie to czas wypoczynku – zajęcia edukacyjne miały charakter zabawy – turnieju
wiedzy „Śnieżna bitwa”. Dzieci uczestniczące w warsztatach podzieliły się na drużyny: ssaków, ptaków wodnych,
wróblowatych i kosów. Zmagały się z pytaniami z koła wiedzy, z rozpoznawaniem liści i owoców drzew oraz
tropów leśnych ssaków. Największą atrakcją cieszyły się rebusy, wykreślanki, krzyżówki i inne łamigłówki. Dzieci
miały również okazję do wcielenia się w role zwierząt i prezentowały pozostałym uczestnikom warsztatów swoją
drużynę. Najwięcej emocji powstało w trakcie kalamburów – „Choć jesteś zwierz, Ty zrozum mnie”, gdzie dzieci
zmagały się z niełatwymi hasłami dotyczącymi zwierząt. Oczywiście nie mogło również zabraknąć prezentacji
multimedialnej, podczas której uczestnicy warsztatów wraz z opiekunami ugruntowali swoje wiadomości nt.
zimowych obyczajów zwierząt występujących na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”, strategii na
przetrwanie zimy. Znalazły się w niej również informacje dotyczące najbardziej aktualnego obecnie tematu, czyli
dokarmiania zwierząt. Z ogromną satysfakcją stwierdziliśmy, że wiedza naszych słuchaczy dotycząca tego
zagadnienia jest ogromna. Na zakończenie na dzieci i młodzież czekała miła niespodzianka. Pracownicy Parku
przygotowali dla nich nagrody. Zwycięskie drużyny otrzymały albumy „Wokół Zalewu Wiślanego” i książki o lesie
podarowane przez Nadleśnictwo Elbląg, a pozostali uczestnicy - wydawnictwo Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego „Gawron”.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty