Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r. 113/2007

Transkrypt

Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r. 113/2007
Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r.
113/2007 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna”
(dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 12 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Funduszu odwołało Pana Radosława Zdzieborskiego ze składu Rady
Nadzorczej Funduszu.
Pan Radosław Zdzieborski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Funduszu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr. 209, poz. 1744).
__________________
Grzegorz Kubica
Prezes Zarządu
_________________
Marek Perczyński
Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty