Informacje o projekcie 4.4 POIG MULTI

Transkrypt

Informacje o projekcie 4.4 POIG MULTI
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Wdrożenie do produkcji automatycznych terminali samoobsługowych
bazujących na technologii MULTIFLEX
Nazwa beneficjenta: AQMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wartość projektu: 21 820 800 PLN
Wartość dofinansowania: 8 853 000 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne dokumenty