RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Transkrypt

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ
LP. NAZWA BENEFICJENTA
TYTYŁ OPERACJI
1 Potoczny Bogusław
Wzrost dochodu z działalności
usługowej poprzez wprowadzenie
usług rolniczych dla gospodarstw
rolnych
2 Woźniak Piotr
Wzrost liczby klientów i dochodu z
działalności objętej wsparciem
poprzez uruchomienie nowego
punktu usługowego
KWOTA
DOFINANSOWANIA
100 000,00 zł
11 900,00 zł

Podobne dokumenty