– 1 –

Transkrypt

– 1 –
– 1 –
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku życzymy,
aby magia wigilijnej nocy rozświetlała codzienność dając nadzieję,
wytchnienie od trosk i siłę do podejmowania nowych wyzwań.
Niech ten szczególny czas upłynie w atmosferze spokoju,
w zdrowiu i miłości oraz sprzyja okazywaniu dobra
i wzajemnej życzliwości.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i pracownicy Urzędu Miejskiego
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
życzymy wytrwałości, siły i konsekwencji
w pokonywaniu przeciwności losu.
Pragniemy, aby na trudnej drodze rehabilitacji
i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie,
że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do
realizacji marzeń.
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
i pracownicy Urzędu Miejskiego
Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe święta
niosą wszystkim betlejemski blask.
Życzą:
Radni Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
Od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej!
Dyrektor i Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
POGOTOWIE TELEFONICZNE
Urz ąd Miejs ki: 56 684- 10- 24; Posterune k P olicj i: 56 682- 33- 10, 602- 661- 927; Straż P oż arna
GD: 56 683- 22- 45; ZUW Ostrowite: 56 683- 62- 96, 663- 949- 960;
MGO K: 56 684- 11- 74; ZGKiM : 56 684- 15- 17; MGOP S: 56 684- 11- 30; Gminna Spół ka Wodna:
56 684- 17- 39; Zakład Gaz owniczy : 56 621- 65- 80/81, 992; Ene rga Operator S.A. (pogotowie
energety cz ne dla reg ionu K- wo): 56 659- 58- 35, zgłasz anie aw arii: 24 365- 10- 10, 991.
Redagują: Redaktor Naczelny: Barbara Niewidział, Sekretariat redakcji – Donata Pilarska – Mądry tel. 56 684 16 67 w. 53,
współpracują pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, szkół. Redakcja oczekuje na
artykuły do 20 każdego miesiąca (na adres [email protected]). Ogłoszenia przyjmowane są w M – GOK (cena 100 zł
za stronę, część strony proporcjonalnie, nie mniej niż 20 zł). Redakcja nie odpowiada za treść artykułów, reklam i ogłoszeń płatnych.
Druk: własny. Wydawca i kolportaż: M – GOK, Plac Wolności 13. Nakład: 290 egz. Numer zamknięto 20.11.2013 r.
http://mgok.kowalewopomorskie.pl
ISSN 1505 – 098X
– 2 –
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury
w Kowalewie Pomorskim
w miesiącu grudniu zaprasza:
06.12.2013 godz. 9:00 – 13:00 Wizyta św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim,
godz.15:30 Mikołajkowy spektakl interaktywny pt. "Pierwsza Gwiazdka",
godz. 17.00 WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI, na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie
Pomorskim,
07.12.2013 godz. 15:00 Obchody 25-lecia Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego,
15.12.2013 godz.18:00 Koncert kolęd w wykonaniu Chóru 730-lecia Kowalewa Pomorskiego oraz
rozstrzygnięcie konkursów plastycznych: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” i „Najpiękniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa”,
16.12.2013 godz.17:00 Spotkanie opłatkowe Koła Kobiet Kreatywnych,
17.12.2013 godz.18:45 Koncert kolęd uczniów Szkoły Muzycznej w Kowalewie Pomorskim,
18.12.2013 godz. 10:00 Spotkanie opłatkowe Warsztatów Terapii Zajęciowej,
19.12.2013 godz. 16:00 Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora,
20.12.2013 godz. 12:00 Spotkanie opłatkowe Przedszkola Publicznego,
24.12.2013 godz. 10:00 Wigilia dla samotnych,
31.12.2013 godz. 23:00 Wspólne powitanie Nowego Roku 2014.
Barbara Niewidział
WSPÓLNE POWITANIE NOWEGO ROKU 2014
Burmistrz Miasta oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie do wspólnego powitania Nowego Roku 2014 w Noc
Sylwestrową 2013/2014. Spotkanie odbędzie się od godz. 23:00 na placu za budynkiem M-GOK w Kowalewie
Pomorskim.
W programie:
powitanie uczestników,
wspólna zabawa przy muzyce mechanicznej,
życzenia noworoczne,
wspólne odliczanie czasu,
pokaz pirotechniczny,
konkurs noworoczny z nagrodami.
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK
UWAGA DZIECI
Informujemy, że w dniu 06.12.2013 już od wczesnych godzin rannych ulice Kowalewa
Pomorskiego przemierzać będą goście z Laponii.
Święty Mikołaj w asyście Śnieżynki pozdrawiać będzie mieszkańców i obdarowywać
najmłodszych słodyczami. Milusińskich serdecznie zapraszamy do odszukania tych
wyjątkowych gości w Kowalewie Pomorskim.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich na mikołajkowy spektakl interaktywny
wprowadzający w świąteczny nastrój pt. "Pierwsza Gwiazdka" w wykonaniu objazdowego
teatru "Pomarańczowy Cylinder" w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o
godz. 15:30.
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK
– 3 –
50-LATKA PEŁNA WERWY
Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim przygotowuje się do pięknego jubileuszu. Świętować będzie 50lecie powstania oraz 30-lecie nadania jej imienia Marii Konopnickiej. Preludium do głównej uroczystości, którą
zaplanowano na 23 maja 2014r. była inauguracja roku obchodów. Przypomnijmy, że w dniu 29.05.13, w czasie
rozpoczęcia obchodu roku jubileuszowego i pięknego festynu dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod
pływalnię.
Obecnie placówka przystąpiła do głównych przygotowań. Powołano Komitet Honorowy Obchodów oraz
Komitet Roboczy. Każdy z członków otrzymał zadania do realizacji.
W dniu 4 listopada br. spotkał się Komitet Honorowy, którego
przewodniczącym, na zaproszenie dyrektora szkoły, został Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski. W skład tego poważnego gremium weszli również:
dyrektor i wicedyrektor szkoły, przewodnicząca rady rodziców, wybrani
nauczyciele, dyrektor MGOK oraz świadkowie minionych lat czyliemerytowani dyrektorzy, nauczyciele i byli przewodniczący rad rodziców. W
czasie aktywnej dyskusji ustalono harmonogram działań oraz priorytety.
Ważnym dla uczestników jest zaangażowanie w obchody i zaproszenie jak
największej liczby absolwentów, którzy przez 50 lat uczyli się w murach tej
placówki. Obecnie rozpoczęto prace nad specjalną, jubileuszową stroną
internetową. Właśnie za jej pośrednictwem każdy absolwent będzie mógł zgłosić swoją chęć uczestniczenia w
jubileuszu czy pomocy w przygotowaniach.
Organizatorzy planują uświetnić jubileusz wmurowaniem pamiątkowej tablicy. Środki na ten cel będą
pochodzić od ofiarodawców. Darczyńcy zapiszą się trwale w historii szkoły poprzez pamiątkową tabliczkę.
Komitetowi Roboczemu przewodniczyć będzie Dyrektor placówki Benedykt Mroziński.
Na bieżąco Komitet poprzez stronę internetową będzie Państwa informować o postępach prac i już teraz w
imieniu szacownej jubilatki zaprasza na obchody.
Karolina Kowalska
95 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W RADOSNYM NASTROJU
W dniu 11 listopada br. Kowalewiacy oddali hołd poległym i świętowali powrót Polski na mapy Europy. To
już 95 rocznica jak nasz kraj odzyskał niepodległość. Po 123 latach niewoli znowu byliśmy wolni i świadomi
własnej tożsamości. Obchody zainaugurowała tradycyjnie już msza
święta w intencji miasta, gminy i ojczyzny, którą celebrował ks. Marek
Wysocki. Następnie przy udziale Orkiestry Dętej działającej przy OSP
Wielkie Rychnowo udano się do parku im. 730-lecia Miasta, gdzie
oddano hołd poległym w walce za wolną Polskę. W imieniu
społeczeństwa wiązankę kwiatów złożył Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jerzym Orłowskim i ks.
Markiem Wysockim.
Kwiaty lub datki na renowację miejsca pamięci przekazali także
licznie zgromadzeni w tym miejscu przedstawiciele organizacji
społecznych, szkół, zakładów pracy. Zebrano łącznie kwotę 600zł.,
która zasili konto Komitetu Renowacji Pomnika.
Oprócz sztandarów: gminnego, kombatanckiego, szkoły
podstawowej w Kowalewie, gimnazjum oraz młodzieży katolickiej w
uroczystości wzięli udział również harcerze i zuchy ze szkoły
podstawowej w Kowalewie, Honorowy Obywatel Miasta siostra
Monika, rodzina Honorowego Obywatela śp. Stanisława
Dąbkowskiego oraz syn wójta Kowalewa i jednocześnie posła śp.
Władysława Klimka.
Część artystyczna uroczystości miała miejsce w sali
widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury. Licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu artystów poznańskiej
operetki, którzy w sposób nie tylko patriotyczny pokazali jak można
cieszyć się z odzyskanej niepodległości. Bisów i wspólnego śpiewania
nie było końca.
Bardzo dziękuję za uczestniczenie w tej pięknej uroczystości. Wspaniała oprawa muzyczna pozwoliła nam
świętować radośnie. Serdecznie dziękuję służbom mundurowym za zapewnienie bezpiecznego przemarszu, a
mieszkańcom za udekorowanie swoich posesji flagami narodowymi- podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski
Karolina Kowalska
– 4 –
JESTEŚMY DIAMENTEM REGIONU I TO PODWÓJNYM.
Kowalewo Pomorskie zostało uznane Diamentem Województwa Kujawsko- Pomorskiego i to w dwóch
kategoriach konkursowych. Kapituła konkursowa doceniła nasze starania w zakresie inwestycji powstałych przy
udziale środków unijnych i przyznała nam Diament Regionu w kategorii samorząd. Natomiast dzięki Państwa
głosom otrzymamy zaszczytny tytuł „Diament Mieszkańców”. Uroczyste wręczenie nastąpi w czasie gali w dniu 5
grudnia br. Oczywiście przedstawimy Państwu pełne sprawozdanie z tego wydarzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję za otrzymane poparcie nie tylko od mieszkańców, ale naszych przyjaciół spoza
kraju. Wiem, że głosowali na nas Kowalewiacy ze Szwecji i Anglii. Zapewniam, że będziemy dbać, aby Kowalewo
Pomorskie nadal prężnie się rozwijało, a mieszkańcy mieli zapewnione odpowiednie warunki do codziennego życia.
Z poważaniem
Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta
DRUHOWIE OCHOTNICY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA W NASZEJ GMINIE.
W dniu 21 listopada br. gmina Kowalewo Pomorskie miała zaszczyt bycia gospodarzem posiedzenia
Prezydium Zarządu oddz. Woj. Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prezes
Zdzisław Dąbrowski wraz z 14 osobowym zespołem dokonał podsumowania
mijającego roku i omówił plany na 2014. W zespole tym znajduje się również
st.bryg. Tomasz Leszczyński jako komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej.
W posiedzeniu, jako członek prezydium uczestniczył druh Andrzej
Grabowski- Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego Zw. OSP RP i jednocześnie
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.
Zaproszono również lokalnych działaczy
sportowych: wiceprezesów zarządu MG i
jednocześnie członków zarządu powiatowego: Jerzego Behrendta i Piotra
Strzeleckiego, wiceprezesa zarządu powiatowego Ryszarda Świętalskiego, a w
imieniu przewodniczącego rady radnego druha Jarosława Lewandowskiego.
Byli także pracownicy urzędu odpowiedzialni za funkcjonowanie straży.
W czasie obrad druh Grabowski przedstawił sytuację 13 kowalewskich
jednostek, statystykę wyjazdów i szkoleń. Pokazał jakie inwestycje i
– 5 –
doposażenia trafiły do naszych strażaków a jakie oni zdobyli tytuły i miejsca w zawodach. Słowa uznania ze strony
gości zyskała informacja o organizacji sesji rady poświęconej straży oraz alarm próbny.
Bardzo dziękuję prezesowi i członkom prezydium za dotychczasową współpracę. Dofinansowanie ze strony
zarządu wojewódzkiego do zakupu mundurów, sprzętu czy pojazdów to zawsze poważny zastrzyk środków. Udział
gminy Kowalewo Pomorskie we wspólnym projekcie zaowocował nową motopompą, a już niedługo otrzymamy
jeszcze wentylator oddymiający i agregat prądotwórczy.- wymienia druh prezes Andrzej Grabowski.
Informację o sytuacji w powiecie złożył komendant PSP Paweł Warlikowski.
Karolina Kowalska
JESTEŚMY Z NICH DUMNI.
W dniu 15 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVII edycję Długofalowego
Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych,
dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być
laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta
jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli. Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli
udział także rodzice, dyrektorzy szkół i przewodniczący rad Rodziców.
Wręczenia wyróżnień i nagród dokonał Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Jerzy
Koralewski.
Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podkreślał, że jest to
jeden z najprzyjemniejszych dni w ciągu jego pracy.
Oświata od zawsze jest priorytetem w działaniu samorządu.
Stworzyliśmy odpowiednie warunki do nauki i pracy. Szkoły są dobrze
wyposażone i bezpieczne dla uczniów, a kadra posiada odpowiednie
kwalifikacje. Jesteśmy nielicznym samorządem, który angażuje dodatkowe
środki na wyróżnienie laureatów konkursów. Przyznawane są również
stypendia naukowe za wyniki w nauce- dodał Burmistrz Andrzej Grabowski.
Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście. W imieniu rodziców i pedagogów podziękowania samorządowi
za docenienie pracy placówek oświatowych złożyła dyrektor Publicznego gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska.
„Długofalowy Program Rozwoju Oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie został opracowany i
uchwalony 24 maja 1996r. Do tej pory wyróżniono nagrodami finansowymi i dyplomami 190 nauczycieli i 345
uczniów na łączną kwotę prawie 174tys.zł.
Laureatami za rok szkolny 2012/2013 zostali:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.:
- Klara Żurawska - III miejsce w konkursie matematycznym, „Liga Zadaniowa „ II miejsce w wojewódzkim
konkursie przedmiotowym z historii, oraz zakwalifikowała się do
ogólnopolskiego konkursu historycznego
- Marta Kicyła- laureatka konkursu przedmiotowego z języka
niemieckiego,
- Marta Preis- laureatka konkursu przedmiotowego z matematyki,
- Mikołaj Lech- laureat konkursu przedmiotowego z historii,
- Kinga Burak - laureatka konkursu przedmiotowego z wiedzy o
społeczeństwie,
- Karolina Kałon- wyróżnienie w konkursie matematycznym „Liga
zadaniowa”
Oraz ich nauczyciele: Marzena Okrucińska, Beata Cieplińska, Tomasz
Bruchlej, Tomasz Pawłowski, Marcin Rybacki, Jacek Olszewski i Agnieszka Chościńska.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie:
- Kinga Derewecka – IIIm w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”
- Jakub Dulnikowski- Im w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal
- Kamil Romanowski- IIm w Gminnym Konkursie Matematyk Na Medal
Oraz ich nauczyciele: Małgorzata Szczepańska Zillmann i Agnieszka Szymczak.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
- Kacper Lewandowski- Im w Gminnym Konkursie Król Ortografii oraz nauczyciel Jadwiga Ciechacka,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.
- Aleksandra Łabich- IIIm w Konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”
- Mikołaj Ciecierski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal”,
- Aleksander Barański- Im w Gminnym Konkursie „Król Ortografii”,
- Martyna Boniecka- Im w gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal”
- Krzysztof Szyczewski- Im w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyk na medal”
– 6 –
- Bartosz Małkiewicz- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,
- Mikołaj Terliński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,
- Damian Wardziński- Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,
- Aleksandra Łabich- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii
pilnują” oraz I miejsce Im w VII Gminnym Konkursie Matematycznym,
- Mikołaj Skorasiński- Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii
pilnują”,
- Julia Bąk - Im w IV Gminnym Konkursie Ortograficznym „Gżegżółka ze szczeżują ortografii pilnują”,
Oraz nauczyciele: Katarzyna Łobodzińska, Małgorzata Łobodzińska, Marzanna Siergiej i Małgorzata Kłos.
Karolina Kowalska
DZIEŃ SENIORA W MLEWIE
W dniu 27 października br. w świetlicy wiejskiej w Mlewie sołtys Ryszard Lipiński oraz Rada Sołecka
zaprosiła najstarszych mieszkańców tej wsi, oraz okolicznego Kiełbasina i Nowego Dworu na wspólny Dzień
Seniora. Z programem artystycznym wystąpiły wnuczęta uczęszczające do
szkoły stowarzyszeniowej TRIO w Mlewie. Wspólnie z panią dyrektor
Iwoną Moszkowicz i nauczycielami przedstawiły dziadkom i babciom
najpiękniejsze miasta wzdłuż Wisły. Dzięki temu zachęcały do aktywnego
życia, zwiedzania świata i rozpieszczania wnuków.
Życzenia i gratulacje tak wspaniałej inicjatywy złożyli również
Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski, proboszcz parafii
Kiełbasin ks. kanonik Piotr Igielski i oczywiście sołtys Ryszard Lipiński.
Obchody Dnia Seniora to oddanie hołdu doświadczeniu i
roztropności, docenienie sędziwego wieku i przeżytych chwil: radosnych i
smutnych. Wspólne świętowanie to wspaniała okazja do wymiany
doświadczeń i pomysłów, poznania sąsiada. Życzę wielu takich uroczystości w uśmiechu i w zdrowiu- podkreślał
Burmistrz Andrzej Grabowski przekazując na ręce „najstarszej osiemnastolatki” z Mlewa p. Stanisławy
Czachorowskiej wiązankę kwiatów.
Seniorzy wspaniale się bawili, na stołach było słodko a na parkiecie pełno.
Karolina Kowalska
KONSULTACJE NAD NOWYM RPO RUSZYŁY
Konferencją w dniu 7 listopada br. i przy udziale Marszałka Piotra Całbeckiego zainaugurowano konsultacje
społeczne Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Od kilku miesięcy
pracownicy urzędu marszałkowskiego pracowali nad projektem dokumentu, który będzie określał wydatkowanie
przypadających na Kujawsko-Pomorskie środków pomocowych Unii Europejskiej. Po przyjęciu wstępnej wersji
przez zarząd jest to punkt wyjścia do właściwych konsultacji. Jako pierwsi zapoznali się z nią reprezentanci
środowisk samorządowych, naukowych i edukacyjnych oraz biznesowych, a
także rządu i organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również
radni wojewódzcy, prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.
Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
Konsultacje otworzył i zarys dokumentu zaprezentował Marszałek Piotr
Całbecki, natomiast euro deputowany Tadeusz Zwiefka omówił założenia
przyszłego budżetu unijnego. Dokonano także omówienia strategii rozwoju
województwa do roku 2020, w której zostały zapisane strategiczne cele
modernizacyjne i działania które należy podjąć w celu ich osiągnięcia w
najbliższej siedmiolatce. Wiele z tych przedsięwzięć będzie realizowne dzięki środkom z puli K-P RPO 2014-2020,
szacowanym obecnie na 1,7 miliarda euro.
Szczegóły projektu RPO, Plan Modernizacja 2020+ oraz założenia Polityki Terytorialnej Województwa
przedstawili pracownicy poszczególnych departamentów urzędu marszałkowskiego.
W przyjętej uchwałą zarządu 30 października Polityce Terytorialnej zauważyć można planowane cztery
poziomy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT): wojewódzki (Bydgoszcz + Toruń + miejskie obszary
funkcjonalne), regionalny - (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław), ponadlokalny (powiatowy) oraz lokalny (obszary
gminne Lokalnych Grup Działania).
Cieszę się, że w obszarze ZIT-u wojewódzkiego, opracowanego w oparciu o kryteria delimitacji miejskich
obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, znalazła się gmina Kowalewo Pomorskie. Od dawna uważam, że
lokalizacja w pobliżu Torunia ma na nas bardzo duży wpływ i oddziaływanie. Mam nadzieję, że nowa, unijna
perspektywa będzie dla Kowalewa jeszcze korzystniejsza niż obecna- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Karolina Kowalska
– 7 –
KOWALEWSKIE CENTRUM W PIĄTCE NAJLEPSZYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH ROKU 2013.
Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim zdobyło tytuł Sportowy Obiekt Roku 2013. To wybitne
wyróżnienie trafiło do 5 równorzędnych samorządów. Uroczysta gala miała miejsce 14 listopada br. w Warszawie.
Wyróżnienie osobiście odebrał Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
W roku 2013 powstało 190 obiektów sportowych.
Jestem dumny i usatysfakcjonowany, że znalazłem się w
piątce tych najwyżej ocenionych, szczególnie, że Kapituła
oceniała samorządy kilkakrotnie większe. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania naszego
kompleksu sportowego. Przede wszystkim młodzieży i
pasjonatom, którzy mobilizowali nas do realizacji
inwestycji. Radnym za wsparcie, pracownikom urzędu za
składanie wniosków unijnych, Marszałkowi i jego
pracownikom za przychylność dla moich pomysłów i
społeczeństwu za zrozumienie i poparcie- informuje
Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - pamiątkowa
tablica już niedługo zawiśnie na obiekcie.
W konkursie ogłaszanym od XIV lat przez Klub
Sportowa Polska oraz Kapitułę Budowniczy Polskiego Sportu i pod honorowym patronatem m.in. PZPN, PZLA,
PZK, Polski Kom. Olimpijski i Polish Paralympic Committee oceniano w kilku kategoriach działalność sportową
samorządów, firm i działaczy sportowych. Swoich kandydatów w kategoriach: Sportowy Obiekt Roku, Promotor
Infrastruktury Sportowej, Sportowa Architektura Regionu, Inwestor na Medal, Firma na Medal, Budowniczy
Polskiego Sportu i Pasjonat Sportowej Polski zgłaszają firmy lub marszałkowie poszczególnych województwa.
Karolina Kowalska
CZY CZUJESZ DUCHA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ?
V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
UWAGA: Ogłaszamy kolejną edycję konkursu dla pasjonatów zdjęć, a przede wszystkim miłośników Świąt
Bożego Narodzenia. Zasady są proste jak barszcz …… z uszkami.
W miesiącu styczniu na stronie internetowej urzędu www.kowalewopomorskie.pl zamieszczać będziemy
zdjęcia o świątecznej tematyce wykonane przez pasjonatów fotografowania. Na kuponach ze styczniowego i
lutowego numeru Gońca Kowalewskiego będziecie mogli Państwo wybrać zdjęcie, które najbardziej symbolizuje
święta, oddaje ich atmosferę lub rozbawi najbardziej pesymistycznego i przemarzniętego renifera.
Regulamin konkursu już od 15 grudnia na stronie internetowej i w styczniowym numerze Gońca.
Rozstrzygnięcie po 15 lutym 2014r.
Zdjęcia konkursowe wraz z załączonymi oświadczeniami będzie można nadsyłać przez cały styczeń na adres.
[email protected]
Organizatorzy zapewniają nagrody dla autora najpopularniejszego zdjęcia oraz szczęściarza wylosowanego
przez świątecznego elfa spośród wszystkich oryginalnych kuponów.
Karolina Kowalska
KONSULTACJI NAD RPO CIĄG DALSZY
Jak już wcześniej informowaliśmy od 7 listopada ruszył cykl konsultacji nad jednym z najważniejszych
dokumentów województwa, czyli nad Regionalnym Programem
Operacyjnym na lata 2014-2020. W dniu 15 listopada br. spotkali się
samorządowcy. Skupieni w Konwencie Starostów, Konwencie
Burmistrzów i Konwencie Wójtów wnieśli swoje uwagi do
przedstawionego projektu. Wśród dyskutantów głos zabrał Burmistrz
Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako Przewodniczący
Konwentu Burmistrzów. Zaapelował on za pośrednictwem członka
zarządu Michała Korolki o zwiększenie puli środków z 2,2%
przynajmniej do 5% w osi XIV (Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność), z której środki będą mogły czerpać małe samorządy i
Lokalne Grupy Działania.
Największą bolączką dla samorządów nadal są drogi. Nie
jesteśmy w stanie, aby je modernizować z własnych środków. Jeśli nie stworzy się możliwości sięgnięcia po środki
– 8 –
unijne na ten cel to doprowadzimy do marazmu. Lokalne Grupy Działania są bardzo aktywne. Potrafią ściągać
środki na obszary wiejskie. Niestety z zaplanowanej w osi XIV kwoty 38mln. euro do podziału przez 7 lat nie starczy
dla wszystkich LGD, samorządów, kościołów i związków wyznaniowych czy organizacji pozarządowych. Proponuję,
nawet tak żartem, aby to przypadające na nasz region 1mld700mln euro podzielić na liczbę mieszkańców w
poszczególnych samorządach. Pokazałoby to operatywność włodarzy w ich wykorzystaniu. – podkreślał
Przewodniczący Konwentu, Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski.
Rozważając propozycję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego o proporcjonalnym podziale środków, wówczas na
naszą gminę przypadłoby prawie 8,5mln. euro, co by nas bardzo usatysfakcjonowało. Do Bydgoszczy trafiłoby
ponad 200mln. euro, a do Torunia prawie 160mln.
W dyskusji wszyscy podkreślali, że środki trafią do obszarów metropolitarnych, a małe miasta i gminy będą
dyskryminowane. One przecież nie będą sięgać po środki na tabory tramwajowe lub kolejowe, budowę szpitali,
wielkich oczyszczalni ścieków czy uzbrajania stref ekonomicznych. Dla nich najważniejsze są drogi.
Karolina Kowalska
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Stypendium Prezesa Rady Ministrów (premiera) to prestiżowe wyróżnienie finansowe dla najzdolniejszej
młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych, gdzie edukacja kończy się egzaminem dojrzałości, czyli
popularną maturą. Placówka szkolna może podać jednego kandydata. Typuje go społeczność uczniowska i rada
pedagogiczna. Osoba ta musi mieć wysoką średnią oraz wybitne zdolności w jednej dziedzinie wiedzy. Za rok
szkolny 2012/2013 w całym kraju wyróżniono kwota roczną w wys.
2580zł aż 3868 uczniów, z czego z naszego województwa 226.
Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 13 i 14 listopada
br. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył również, oprócz Kuratora
Oświaty
Anny
Łukaszewskiej,
wicewojewody
Zbigniewa
Ostrowskiego i przedstawicieli związków oświatowych, Burmistrz
Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako przewodniczący
Konwentu Burmistrzów.
Wśród laureatów oklaskiwaliśmy trzech uczniów powiatu
golubsko- dobrzyńskiego, w tym uczennicę Monikę Wojteczek z
Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Gratulacje
i życzenia stypendystce osobiście złożył Burmistrz Kowalewa Andrzej
Grabowski.
Życzę pani Monice powodzenia na egzaminie maturalnym, który już tuż tuż, oraz wyboru wymarzonego
kierunku dalszego kształcenia. Dziękuję za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie- podkreśla Burmistrz
Andrzej Grabowski.
Pani Monika Wojteczek jest uczennicą IV klasy technikum ekonomicznego. Stypendium otrzymała dzięki
średniej za rok szkolny 2012/2013 w wysokości 5,41 i wzorowe zachowanie.
W czasie uroczystości uhonorowano również pedagogów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Prezydenta
RP oraz ministerialnym medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Karolina Kowalska
PIERWSZOKLASIŚCI NA CZERWONYM DYWANIE.
Otrzęsiny to stary zwyczaj przyjmowania „Kota” w poczet uczniowskiej braci. Gimnazjaliści w Kowalewie
Pomorskim przyzwyczaili nas już, że chodzą do nietuzinkowej szkoły. Tutaj nowi uczniowie sami musieli wkupić
się w społeczność Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zrobili to bardzo filmowo w dniu 5 listopada br.
Każda z 5 klas pierwszych wylosowała wcześniej film (hit kinowy), który zaprezentowała na oskarowej gali. Były
to: Piraci z Karaibów (Ia), Matrix (Ib), Saga Zmierzch (Ic), Asterix i
Obelix (Id), Hary Potter (Ie). Wszystkie zadania i konkurencje
przygotowali uczniowie klasy IIb, którzy zwyciężyła ubiegłoroczne
otrzęsiny. Drugoklasiści, jak na oskarowej gali przystało ubrani byli w
eleganckie kreacje i z gracją prezentowali wymyślne konkurencje.
Niektóre z nich były niespodzianą, a do innych uczniowie musieli
przygotowywać się kilka dni.
Trudy pierwszaków oceniała specjalnie powołana komisja w
składzie dyrektor Renata Faluta Kaszubowska, Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski, przewodnicząca Rady Rodziców Aneta
Nizwantowska, radny Jerzy Koralewski, uczeń Martin Redman i
przedstawicielka społeczności uczniowskiej Kinga Bodnar. Starsi
uczniowie, nauczyciele i rodzice byli świadkami tych zmagań.
Każda klasa, włącznie z wychowawcą musiała przebrać się w kostiumy filmowe, zaprezentować sceny
charakterystyczne dla filmu, ułożyć piosenkę o wychowawcy czy narysować jego karykaturę. Ze sportów
– 9 –
ekstremalnych było picie łyżeczką mleka na czas, taniec- niespodzianka, szycie kreacji z papieru toaletowego.
Każda klasa chciała być niepowtarzalna. Ia zachwyciła nas pirackim abordażem na królewski statek, Ib wprowadziła
nas w świat fantasy, Ic pokazała walkę wampirów z wilkołakami, Id popisowo pokonała rzymian i pochwaliła się
łaciną zaś Ie oczarowała obecnych magią i piosenką. Jury miało trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie zmagania
wygrała klasa Ie i ona za rok przygotuje „morderczy egzamin” dla kolejnych pierwszoklasistów. Każda klasa
otrzymała statuetkę Oskara i bonus w formie talonu na „niepytanie na lekcji”.
Gratuluje uczniom oraz ich wychowawcom pomysłowości. Każdego roku jestem zachwycony poziomem i
pomysłowością. Już nie mogę doczekać się przyszłorocznych otrzęsin. Jednocześnie witam pierwszaków w gronie
prawdziwych gimnazjalistów. Liczę, że będą z dumą reprezentować swojego patrona- podkreśla Burmistrz Miasta
Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
POKAZALIŚMY, ŻE DANIEL NIE JEST SAM
Koncertem charytatywnym pt „Nie Jesteś Sam” kowalewskie społeczeństwo wsparło w dniu 17 listopada br.
Daniela Dąbrowskiego w walce z trudną chorobą. Bardzo spontaniczna i serdeczna atmosfera jaka towarzyszyła
uczestnikom koncertu pokazała, że jesteśmy otwarci i gotowi nieść
pomoc innym.
Daniel od lat boryka się z ciężką chorobą- schizofrenią. Dzięki
wsparciu rodziny i terapeutów ma zapewnioną pomoc doraźną, zajęcia
i wsparcie. Niestety skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego
przekracza możliwości finansowe najbliższych. Koncert miał na celu
wsparcie go w realizacji tego marzenia.
Nie mogłem odmówić pomocy w tak szczytnej akcji. Kiedy to
główna sprawczyni tego „pozytywnego zamieszania” terapeutka
Maria Magdalena Mytlewska zwróciła się do mnie o poparcie.
Natychmiast udostępniliśmy cały Dom Kultury i wsparcie w
organizacji. W czasie trwania koncertu obawiałem się nawet czy
wszyscy się pomieszczą, ale udało się. Jestem pod wrażeniem organizacji tego pionierskiego pomysłu i gratuluję
terapeutom zapału w realizacji. Wiem, że nie było łatwo. Zbiórki publiczne to określona procedura związana z
pozwoleniami i zgodami. Pani Magdalena i jej współpracownicy pokazali, że chcieć to móc. - podkreśla Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski.
A jak ktoś bardzo chce to zawsze się uda. I tak było w tym wypadku.
Biletem wstępu na koncert była wrzucona do koszyka plastikowa nakrętka. Za symboliczną złotówkę, albo
dwie można było skusić się na coś słodkiego. Za kilka złotych można
było zakupić domowe przetwory: grzybki, kompoty czy dżemy oraz
dekoracyjne origami. Wszystko to wykonała mama i siostra Daniela.
Można było zwiedzić wystawę obrazów Elżbiety GrzelakKowalewianki, uczennicy klasy maturalnej Liceum Plastycznego w
Rypinie, a także oddać się w ręce specjalistek z kosmetycznej firmy
AVON.
Duże emocje wzbudzała licytacja. Szybko znalazły nabywcę:
akwarela pędzla Elżbiety Grzelak, obraz pani Moniki Sołtyszewskiej
wykonany metodą quillingu (zwijane paski papieru naklejane na
płótno), ręcznie malowane lustra, kosmetyki, paw z papieru, wazon,
kartki świąteczne i obrazki autorstwa samego Daniela.
Na scenie zaś działo się, działo. O celach koncertu i samej chorobie głównego bohatera opowiedziała nam Pani
Maria Magdalena Mytlewska w towarzystwie muzyka Pawła Zach.
Dzięki sponsorom z Golubia Dobrzynia Daniel otrzymał swój nowy
telefon komórkowy, worek słodyczy oraz tort.
Koncert zainaugurowało wspólne wykonanie piosenki Natalii
Szroeder i Libera- „Nie patrzę w dół”. Tym razem w wykonaniu Marii
Magdaleny Mytlewskiej i Daniela Dąbrowskiego przy udziale Małego
Chóru Wielkich Serc ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Pomorskim. Z artystami śpiewała widownia. Na scenie można było
również podziwiać uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
solistyki: Marię Magdalenę Mytlewską, Ewę Żuławską i Anetę
Pietrzak, grę na instrumencie klawiszowym Filipa Kołaczyńskiego,
zespół break dance oraz zespół „Ostatnie Takie Trio” z Golubia
Dobrzynia. Kiedy Daniel kwiatami dziękował mamie Krystynie wielu miało mokre oczy. Kwiaty również otrzymała
Pani Mytlewska, którą rodzina Dąbrowskich nazwała „Białym Aniołem”. Państwo Dąbrowscy osobiście dziękowali
wszystkim, którzy zaangażowali się w koncert.
– 10 –
Inicjatorzy koncertu szczególnie dziękują:
- Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Grabowskiemu,
- Dyrektor Barbarze Niewidział i pracownikom MGOK w Kowalewie Pom.
- Kierownikowi Zycie Szymańskiej i pracownikom MGOPS w Kowalewie Pom.
- Kierownikowi Ewie Żuławskiej, pracownikom i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pom.
- firmie Piotr Pokrętowski z Golubia Dobrzynia za telefon
- golubskiej Cukierni Małgosia za tort
- golubskim delikatesom Centrum za słodycze
- artystom i ludziom dobrego serca za przekazane na licytację gadżety,
Karolina Kowalska
PODZIĘKOWANIE
W Piątkowie zostały ukończone prace związane z poprawą wyglądu wsi, które zaplanowano
na bieżący rok. Aby upiększyć miejscowość wykończono pobocza i posiano trawę, ułożono
chodniki oraz wykonano podesty pod stoliki i ławki na boisku.
Odrestaurowana została figurka Matki Boskiej.
Sołtys wraz z Radą Sołecką pragnie podziękować
wszystkim aktywnym mieszkańcom, którzy w każdą wolną
sobotę poświęcali czas pracom społecznym. Ponadto
podziękowania należą się panu Markowi Uszok oraz panu
Tomaszowi Dembińskiego za użyczenie ciężkiego sprzętu oraz
dostarczenie ziemi do zieleńców. Dzięki aktywnej postawie
mieszkańców sołectwa Piątkowa zaoszczędziliśmy kilka tysięcy
złotych z budżetu sołeckiego. Zaoszczędzone pieniądze
mogliśmy przeznaczyć na inne cele.
W przyszłym roku planujemy dalszą modernizacje wsi i
mamy nadzieje , że mieszkańcy również aktywnie włączą się w pomoc na rzecz upiększania
miejscowości.
Sołtys Marylena Lewandowska
i rada sołecka wsi Piątkowo
POŻAR W BUDYNKU MIESZKALNYM W KOWALEWIE POMORSKIM
Gorącą noc miały za sobą służby mundurowe oraz urzędnicy z kowalewskiego magistratu. Wieczorem, 29
października br. wybuchł pożar w mieszkaniu przy ul. Batalionów Chłopskich. Trzy jednostki (OSP Kowalewo
Pomorskie i 2 wozy straży zawodowej) walczyły z żywiołem. W międzyczasie przedstawiciele zakładu
gazowniczego i energetycznego odłączali zasilania. Żywioł dokonał poważnych zniszczeń. Jedno mieszkanie, gdzie
przebywa na co dzień troje lokatorów (ojciec i dwie córki) jest
całkowicie zniszczone, sąsiednie, gdzie mieszałko dwoje
lokatorów wymaga poważnych prac remontowych. Teraz nie
nadają się one do zamieszkani. W budynku tym znajduje się
wspólnota mieszkaniowa złożona z 7 lokali (4 prywatne i 3
komunalne).
Natychmiast przystąpiliśmy do zorganizowania potrzebnej
pomocy. W czasie akcji pracownicy urzędu oraz opieki
społecznej czuwali na miejscu. Lokatorzy, którzy nie wymagali
trwałej hospitalizacji trafili do lokalu zastępczego, inni do
rodziny. Na drugi dzień policja przystąpiła do czynności
śledczych, ubezpieczyciel do szacowania strat, a my do
zminimalizowania skutków tragedii dla obywateli i
przywrócenia codzienności w tym obiekcie. Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę najbardziej potrzebnego wyposażenie. Chcemy jak najszybciej
przystąpić do usuwania skutków pożaru w tych mieszkaniach. W tym miejscu dziękuję wszystkim którzy pospieszyli z
pomocą: strażakom, pracownikom pogotowia gazowego i energetycznego, opieki, spółki ZGKiM oraz urzędu. –
podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - Dziękuję również pozostałym lokatorom tego budynku, którzy
pełni współczucia dla sąsiedzkiej tragedii wspierali ich i oferowali pomoc.
Osoby chcące pomóc pogorzelcom mogą skontaktować się pod numerem telefonu 56-684-11-30, lub osobiście
w siedzibie MGOPS przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim.
Karolina Kowalska
– 11 –
INFORMACJA
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa Zakładu Usług
Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji
i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.
Ewentualne awarie będące skutkiem oddziaływania niskich temperatur należy niezwłocznie zgłaszać do
Zakładu Usług Wodnych.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zaniku dostaw wody do mieszkań lub wystąpienia jej złej jakości,
informacje w tym zakresie należy zgłaszać do Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem, który jest
eksploatatorem urządzeń wodno-kanalizacyjnych na naszym terenie.
Poniżej podajemy numery telefonów, na które można dokonywać zgłoszeń:
W dni robocze od godz. 700 do 1500
 Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem – (056) 683-62-96
 Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim – 663 940 993
Po godzinie 1500 oraz w dni wolne od pracy:
 Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim – 663 940 993
 Prezes p. Tadeusz Czarnecki – tel. dom. (056) 683-42-03,
tel. kom. 0-663 949 960
 Wiceprezes p. Marian Wichowicz – tel. dom. (056) 689-11-16,
tel. kom. 0-663 949 961
 Wiceprezes p. Marian Wrzesiński – tel. dom. (056) 683-84-80,
tel. kom. 0-603 206 364
Małgorzata Wegner
POŻEGNANO ZASŁUŻONEGO DRUHA
W dniu 24 października br. towarzyszyliśmy w ostatniej drodze druha śp. Czesława
Ochnickiego. Wieloletni strażak OSP Wielkie Rychnowo był strażakiem przez całe życie i
całym życiem. Aktywnie uczestniczył w pracach zarządu miejsko- gminnego jak i w życiu
rychnowskiej jednostki. Za swoją działalność został odznaczony w 2009r. jednym z
najwyższych strażackich odznaczeń- „Medalem Chomicza".
Śp. Czesława żegnali druhowie rychnowskiej jednostki, prezesi z okolicznych straży,
samorząd gminy oraz strażacy zawodowcy. Nie mogło zabraknąć sztandarów: OSP W.
Rychnowo, Srebrnik, Marian jak również Sztandaru Gminy Kowalewo Pomorskie.
Rodzinie, przyjaciołom i druhom składam wyrazy głębokiego współczucia. Odszedł
lokalny autorytet będący przykładem dla młodszych strażaków- podkreśla Burmistrz
Miasta, prezes zarządu MG OSP Andrzej Grabowski.
Karolina Kowalska
WSPÓŁPRACA I JEJ EFEKT.
Przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim powstały nowe miejsca parkingowe. Mieszkańcy bloku RTBS
mogą już być spokojni o bezpieczeństwo swoich pojazdów.
Dotychczasowy parking był zbyt mały dla 36-rodzinnego bloku. Na obecnym parkingu dochodziło do kolizji.
Samochody ustawiane w pasie ul. Kościuszki, na poboczu,
utrudniały ruch przejeżdżającym pojazdom. Planowaliśmy
budowę drugiego budynku, gdzie już w projekcie ujęto plac z
większą liczbą miejsc parkingowych, aby obsłużył te dwa bloki.
Niestety brak zainteresowania mieszkaniami komercyjnymi
spowodował odłożenie w czasie tej inwestycji. Jednak pozostał
problem braku parkingu. Zwróciłem się do prezesa RTBS Lecha
Szalkowskiego o rozważenie innego rozwiązania problemu.
Wspólnie postanowiliśmy wykonać parking na działce
przeznaczonej pod drugi blok. Zarządca budynku zrefundował
koszty wykonania parkingu i kamienia wapiennego, a samorząd
koszty podkładu, czyli gruzu. Powstał plac o pow. 190m.kw.informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Dziękuję
prezesowi za współpracę. Liczę, że parking poprawi bezpieczeństwo na tamtym terenie.
Karolina Kowalska
– 12 –
POZYTYWNE ODRUCHY W TRUDNYCH SYTUACJACH CZYLI ECHA POŻARU
Kowalewiacy cały czas są myślami wokół tragedii jaka spotkała dwie rodziny. Przypomnijmy, że w pożarze
budynku przy ul. Batalionów Chłopskich stracili oni dobytek swojego życia. Samorząd zapewnił obu rodzinom
tymczasowy dach nad głową, a Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę środków
finansowych oraz wyposażenia. Brakuje wszystkiego, od materiałów budowlanych po ubrania, kosmetyki i
żywność.
Na konto zaczęły wpływać już pierwsze wpłaty i mamy już pierwsze zgłoszenia o chęci przekazania
wyposażenia. Osoby i instytucje deklarują meble oraz ubrania. Zależy nam, aby sprzęt gospodarski był sprawny.podkreśla kierownik Zyta Szymańska z OPS-u.
W dniu 31 października br. nowe siedziby odwiedził Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kierownik opieki
społecznej Zyta Szymańska i pracownik odpowiedzialny za gospodarowanie lokalowym zasobem gminy Lucyna
Szmytkowska. Lokatorzy już adaptują się w nowych pomieszczeniach i starają się nie myśleć o tragedii. Czasami
tylko nachodzą ich wspomnienia psa, który nie przeżył ataku czadu.
Szczęściem w nieszczęściu, jeśli można użyć takich słów, był fakt, że tą wspólnotą mieszkaniową zarządza
gminna spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dzięki temu reakcja pomocowa była taka szybka.
Spółka ma podpisane umowy z serwisantami i ubezpieczycielami oraz odpowiedni zasób ludzi do pomocy. Mogła
szybko zabezpieczyć spalone mieszkania, zapewnić transport wyniesionych z pożaru rzeczy, a przede wszystkim
zadbać o mieszkańców pozostałych lokali w tym budynku. Po kilku godzinach mieli oni zapewniony dostęp do prądu
i gazu. W chwilach takiej tragedii każdy dzień zwłoki wydaje się wiecznością. Pomoc musi nadejść natychmiast .podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - Natomiast jeśli będzie potrzeba przygarnięcia innego pupila,
to również spółka ZGKiM w tym pomoże.
Karolina Kowalska
TRÓJSTRONNE ROZMOWY CZYLI DYSKUSJA NAD NAJMŁODSZYMI OBYWATELAMI.
W dniu 7 listopada br, odbyło się w Przedszkolu Publicznym coroczne spotkanie dorosłych, którzy
zastanawiali się co zrobić, aby dzieciom było lepiej. W sali pełnej zabawek dyrektor Joanna Piasecka wraz z
przedstawicielem organu prowadzącego czyli Burmistrzem Miasta Andrzejem Grabowskim i Radą Rodziców
omówili plany funkcjonowania przedszkola na rok 2013/2014.
Burmistrz Miasta pogratulował nowo wybranej Radzie Rodziców.
Podziękowano za minioną, roczną współpracę byłej już
przewodniczącej Monice Sołtyszewskiej, której dziecko skończyło
naukę w kowalewskim przedszkolu.
Rada Rodziców w składzie: Przewodniczący Wojciech Górny,
zastępca Ewa Bąk, sekretarz Katarzyna Zamorska, skarbnik
Łukasz Żuławski i członkowie: Emilia Chmielewska, Magdalena
Lipińska, Lidia Dunajska, Ewelina Rosik, Adrianna Midura, Beata
Kwiatkowska, Halina Kubicka, Stanisław Jastrzębski i Karolina
Sobocińka zapewniała o ścisłej współpracy i o pomocy. Przed
wszystkimi kilka poważnych wydarzeń: pasowanie przedszkolaka,
Mikołajki, Choinka.
Podsumowując ostatnie lata Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wymienił inwestycje wykonane w
przedszkolu. Podkreślał fakt braku subwencji oświatowej na przedszkola.
Dzięki modernizacji obiektu mogliśmy przyjąć więcej dzieci. Wymiana pokrycia dachowego, okien oraz remont
kuchni i sanitariatów w 100% pokryty był z naszych środków. Wartym podkreślenia jest również pomysł
zainstalowania systemu solarnego do podgrzewania wody przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wszystkie nasze
działania mają na celu polepszenie warunków dzieci. - wymienia Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Dyrektor Przedszkola Joanna Piasecka zapewniała, że dzieci w przedszkolu mają zapewniony nie tylko
bezpieczny pobyt, ale również pomoc. Działający Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy
Psychologiczno- Pedagogicznej objął swoją opieką kilkoro dzieci. Podziękowała za wsparcie ze strony rodziców i
za dobrą współpracę i przychylność ze strony Burmistrza Miasta.
Karolina Kowalska
W KOWALEWSKIM PRZEDSZKOLU ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ
Pomimo obaw rodziców przedszkolaków uczęszczających do kowalewskiej placówki zajęcia dodatkowe, jakim
był język angielski i zajęcia taneczno- rytmiczne nadal są kontynuowane. Zajęcia we wszystkich grupach
wiekowych odbywać się będą dwa razy w tygodniu (taneczne) i raz w tygodniu językowe. Koszt tych zajęć przejął
na siebie w 100% budżet samorządu gminy.
Ustawowy zakaz chciał wyeliminować prywatne podmioty czerpiące korzyści na mieniu gminnym, a w
obiektach gdzie przedszkola wspólnie funkcjonują ze szkołami również na subwencji oświatowej. Niestety tym
ruchem „wylano dziecko z kąpielą” W nasze placówce podmioty, które prowadziły te zajęcia miały podpisane
umowy z dyrektorem i ponosiły koszty wynajęcia pomieszczenia. Uważam, że można było to inaczej uregulować, a
– 13 –
nie wprowadzać odgórny zakaz. Obecnie zamiast dyskutować z zapisami ustawy przejęliśmy na siebie cały
finansowy ciężar. Plusem tego jest, że nie ma podziału na dzieci, których stać na te zajęcia, a których nie stać informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. - Po dokonaniu badań przesiewowych na wszystkich
przedszkolakach wyłuskano osoby z dysfunkcjami mowy. Dla tej grupy samorząd bezpłatnie udostępnia salę w
Domu Kultury na indywidualne już zajęcia z logopedą.
Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o systemie oświaty MEN wprowadził zakaz organizacji zajęć
dodatkowych płatnych w czasie funkcjonowania placówki. Wzbudziło to niezadowolenie rodziców i szeroka
dyskusję w mediach. Plusem nowelizacji dla rodzica jest obniżenie opłaty za każdą dodatkową godzinę opieki
przedszkolnej, powyżej pięciu godzin bezpłatnych. Wynosi ona od 1 września tego roku nie więcej niż jeden złoty,
gdzie w Kowalewie było to 2zł. Na dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa przeznaczono w tym
roku (na miesiące wrzesień-grudzień) 504 mln zł. W przyszłym roku kwota na ten cel na 12 miesięcy ma wynieść 1
mld 567 mln zł. Środki te mają zrekompensować samorządom ubytek wpływów po obniżeniu opłat wnoszonych
przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz mają służyć rozwojowi edukacji przedszkolnej.
W gminie Kowalewo Pomorskie miesięczna dopłata ze strony samorządu do pobytu dziecka w placówce
przedszkolnej to kwota ponad 700zł. Zagwarantowane środki – kwota 1242zł na 1 dziecko na cały rok 2014, nie
zrekompensują nam nakładów. Samorząd nadal będzie głównym płatnikiem tej placówki. Wychowanie przedszkolne
ułatwia start w życie naszym dzieciom. Ich dobro jest dla nas nadrzędną sprawą- podkreśla Burmistrz.
Karolina Kowalska
SCHRONIENIE PRZED ZIMĄ
Jedyna w powiecie noclegownia dla osób bezdomnych znajduje się w gminie Kowalewo Pomorskie i
funkcjonuje od 2000r. jest ona udostępniania potrzebującym od 1 listopada do 30 marca. Zlokalizowana na terenie
bazy ZGKiM Sp. z o.o. przy ul. Brodnicka 1 i prowadzona przez tenże zakład może zapewnić docelowo miejsca dla
8 osób, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Potrzebujących kieruje do tej placówki MGOPS. Za pobyt
kowalewiaków płaci lokalny samorząd. Często korzystają także z noclegowni osoby spoza tej gminy. Wówczas ich
pobyt finansuje samorząd miejscowości, w której dana osoba posiada stały meldunek.
W gminie Kowalewo Pom. monitorujemy każdego bezdomnego sprawdzając w jakich warunkach i gdzie
przebywa. Koszt funkcjonowania noclegowni jest wysoki, lecz my
obciążamy proporcjonalnie inne samorządy jedynie za
podstawowe media: woda, ciepło, prąd. Pozostałe koszty związane
z remontami czy nadzorem pokrywa budżet Kowalewa. -zapewnia
Zyta Szymańska kier. Ośrodka Pomocy Społecznej.- Od 30
października placówka ta rozpoczęła kolejny sezon przyjmując
pod swój dach pierwszych 5 potrzebujących z naszej gminy.
Lokalizacja na terenie firmy ZGKiM pozwala na zapewnienie
spokoju i wyeliminowanie wnoszenia i spożywania alkoholu, co
jest problemem wielu takich instytucji.
W noclegowni nasi podopieczni otrzymują również ciepły
posiłek. Jest to dla nich namiastka rodzinnego domu. Już od
września zainteresowani podpytują się kiedy mogą się
wprowadzać.
W dniu 31 października br. miejsce to wizytował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kierownik MGOPS
Zyta Szymańska, prezes ZGKiM Barbara Stosio oraz pracownik urzędu Lucyna Szmytkowska. Przeprowadził
stanowcze rozmowy z podopiecznymi, którzy w czasie przybywania do punktu podpisują oświadczenia o
przestrzeganiu regulaminu tego obiektu.
W tym miejscu bardzo dziękuję policjantom z lokalnego posterunku, którzy przyglądają się noclegowni bardzo
czujnym okiem, często ją odwiedzają, przez co nie mieliśmy do tej pory żadnych poważnych incydentów. Liczę, że
będzie tak i w tym sezonie. Podopieczni są zdyscyplinowani, sami wykonują prace przy tym obiekcie (odśnieżanie)
-informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- Staramy się zapewnić podopiecznym Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej jak najlepsze warunki na ten niekorzystny, zimowy okres. Lokal posiada centralne
ogrzewanie, ma bieżącą wodę oraz toaletę. W roku 2010 wykonano prysznice oraz powiększono pomieszczenia
wyburzając niepotrzebne ścianki. Zapewne bardziej cieszylibyśmy się, gdyby taki budynek był całkowicie zbędny,
lecz istnieją obawy, że w czasie narastającej biedy klientów będzie nam jednak przybywać.
Karolina Kowalska
SPOTKANIE DLA DOBRA MŁODYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY.
Na tradycyjnym, corocznym zebraniu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w
Kowalewie Pomorskim dorośli debatowali nad sytuacją dzieci. Trzy strony, czyli dyrekcja i grono pedagogiczne,
rodzice oraz organ prowadzący reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie podsumowały
miniony rok szkolny oraz wymieniły się informacjami na temat działań w obecnym roku szkolnym.
Przed zebraniem ogólnym na swoje posiedzenie zaprosiły Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i
– 14 –
dyrektora szkoły Benedykta Mrozińskiego panie z Prezydium Rady Rodziców. Grono to bardzo aktywnie działa na
rzecz uczniów. Pozyskuje środki od sponsorów, finansuje zakupy nagród, słodyczy na dzień dziecka, mikołajki,
organizuje bal z którego dochód przekazuje na szkołę, a nawet wspiera potrzebujących poprzez dofinansowanie
zakupu okularów i podręczników.
Prezydium tworzą: Anna Wardzińska (przewodnicząca), Anna Osińska (zastępca przewodniczącej), Ewa Bąk
(skarbnik), Danuta Waćkowska (sekretarz) i członkowie- Beata
Stempska, Joanna Błaszkiewicz, Małgorzata Pałucha, Aneta
Szymańska, Anna Panak, Agnieszka Reiwer, Anna Kossak, Marzena
Huzior, Wioletta Falkowska, Wioletta Smoczyńska, Iwona Tocka,
Edyta Szotowicz oraz Monika Sołtyszewska.
Rada Rodziców to ważny organ w szkole. Służy pomocą
dyrektorowi, opiniuje najważniejsze dokumenty szkoły. Jest punktem
kontaktowym pomiędzy wszystkimi rodzicami, a kierownictwem szkoły.
Dziękuję za dotychczasową aktywność. Jestem otwarty na współpracę
i będę wspierał ten organ- podkreślał na tym spotkaniu burmistrz.
Na zebraniu ogólnym dyrektor szkoły namawiał rodziców do
dopingowania swoich pociech do korzystania z zajęć dodatkowych w
szkołach. Pochwalił się najlepszym w gminie wynikiem z tegorocznego egzaminu klas VI. Natomiast Burmistrz
Miasta pogratulował nauczycielom zapału w organizacji konkursów przedmiotowych. Korzystają na tym nasze
dzieci.
Zebranie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. Rodzice nie mieli żadnych uwag do funkcjonowania
placówki i pytań do Burmistrza Miasta.
Karolina Kowalska
SPRAWDZILI SWOJĄ MOBILNOŚĆ W PRAKTYCE.
Jedenaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Kowalewo Pomorskie w dniu 25 października br.
odebrało o godz. 15.30 zgłoszenie o próbnym alarmie. Musieli jak najszybciej stawić się w pełnej gotowości
bojowej na plaży jeziora mlewskiego.
Próbny alarm zapowiadany był od początku roku. Już na styczniowym posiedzeniu zarządu gminnego OSP
prezes burmistrz Andrzej Grabowski zapowiedział wszystkim prezesom i naczelnikom konieczność sprawdzenia
mobilności naszych oddziałów. Co prawda 11 bojówek i dwie jednostki prewencyjne biorą udział w corocznych
zawodach sportowo- pożarniczych, ale wówczas zawsze jest czas na przygotowanie i próby. Na ten nikt nie był
przygotowany. O dacie i miejscu wiedziało tylko kilka osób ze ścisłego sztabu, w tym również przedstawiciele PSP
Golub Dobrzyń.
W czasie akcji punktowano czas od powiadomienia do stawienia się na miejscu w przeliczeniu na kilometry
jakie musiała pokonać jednostka, obsadę załogi, posiadane
uprawnienia i przeszkolenia, potrzebną dokumentację wozu i
kierowców, sprawność sprzętu gaśniczego i pojazdu (światła i
syreny) oraz ubiór strażaka. Każda jednostka strażacka miała
identyczne szanse. Przygotowanie jednostek na miejscu
oceniali: mł. kap. Witold Juszczak z PSP Golub Dobrzyń i
druhna Edyta Jasińska z Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim.
Po przeliczeniu wszystkich punktów (tych pozytywnych jak
i karnych) najbardziej mobilną okazała się jednostka OSP
Pluskowęsy, za nią uplasowały się jednostki należące do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego czyli IIm. OSP
Kowalewo Pomorskie i IIIm OSP Wielkie Rychnowo, a
następnie: IVm OSP Lipienica, Vm OSP Srebrniki, VIm OSP
Mariany i OSP Sierakowo, VIIm OSP Mlewo.
Trzy jednostki (OSP Mlewiec, OSP Chełmoniec i OSP Kiełpiny) z powodów braków w obsadach nie przybyły
na miejsce zbiórki.
Po zakończeniu manewrów dokonano podsumowania przebiegu akcji i uzupełniono stracone kalorie.
Pożar nie wybiera. Nie patrzy czy to dzień wolny od pracy, ranek, popołudnie czy późna noc. Strażak musi być
przygotowany i czujny cały czas. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poważnie potraktowali tę próbę. Na pewno na
tym nie poprzestaniemy. Planujemy zorganizować kolejny alarm w warunkach trudniejszych, z koniecznością
podania wody i ugaszenia ognia. Szczególnie cenię druhów ochotników, gdyż oni działają społecznie. Narażają
swoje zdrowie i życie bez żadnej gratyfikacji. Czują swoje powołanie.- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej
Grabowski.
Przedstawiciel PSP Witold Juszczak szczegółowo mówił o bezpieczeństwie strażaków w czasie akcji. Co
prawda ślubowali nieść pomoc innym, nawet z narażeniem własnego życia, ale w akcji najważniejsza jest rozwaga,
– 15 –
wyposażenie i umiejętności. Z pełną świadomością i szczerością podkreślał, że „w walce z żywiołem z martwego
strażaka nie ma pożytku”. Podziękował Burmistrzowi Miasta za sprzęt jakim dysponują ochotnicy i zachęcał
strażaków do udziału w szkoleniach i kursach.
Obecny alarm był kontynuacją cyklu działań związanych z bezpieczeństwem w gminie. Przypomnijmy, że były
to: próbny alarm terrorystyczny Kobra 13 w podstrefie ekonomicznej, debata na temat bezpieczeństwa w gminie,
sprawdzenie na szczeblu wojewódzkim urządzeń alarmowych (syren) i teraz mobilizacja strażaków. Wszystko to ma
na celu zagwarantowanie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa.
Karolina Kowalska
ŚWIĘTY HUBERT IM DARZYŁ.
Tradycyjnie, w imieniny swojego patrona Św. Huberta (3 listopada), członkowie Koła Łowieckiego Knieja
zorganizowali łowy. Od godziny 6.00 czternastu myśliwych polowało w przynależnym im okręgu (3tys.ha w gm.
Kowalewo Pom.). Dzięki pięknej pogodzie i przychylności św. Huberta, na hasło „pióro na rozkładzie” ułożono
upolowane 13 kogutów na zielonym igliwiu, a myśliwi ściągając nakrycia głów oddali im hołd. Obok łowców ze
strzelbami nie zapomniano także o ogarach, które równie aktywnie brały udział w łowach, naganiały i przynosiły
zwierzynę.
Gratulując myśliwym obfitych łowów Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za coroczny udział w
dożynkach gminnych i eksponowanie swoich trofeów. Poprosił również o uczczenie chwilą ciszy śmierci premiera
RP śp. Tadeusza Mazowieckiego, którego uroczystości pogrzebowe odbywały się równocześnie jak i myśliwskie
spotkanie.
Myślistwo to nie tylko dbanie o ekosystem lasów i pól. To również kultywowanie tradycji, przekazywanie
młodszym pokoleniom wzorców do naśladowania. Obecnie,
kiedy mężczyźni nie odbywają obowiązkowej zasadniczej
służby wojskowej potrzeba organizacji, gdzie chłopiec uczy
się odpowiedzialności i dyscypliny- podkreśla Burmistrz
Miasta Andrzej Grabowski.
Po trudach łowów myśliwi zasiedli do posiłku
przygotowanego przez współmałżonki. Prezes Jerzy Susicki
przekazał życzenia od najstarszych, nieobecnych członków
oraz pogratulował Burmistrzowi Miasta prezydenckiego
odznaczenia.
Nasze koło prowadzi bardzo dobrą, ustabilizowana
gospodarkę finansową. Nie musimy jej opierać na
organizowaniu polowań dla obcokrajowców. Monokultura na
polach, gdzie przeważa kukurydza powoduje szybkie
namnażanie się dzików, a spadek populacji bażantów i zajęcy.
Wszystkie spory z rolnikami o odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez dziką zwierzynę załatwiamy
polubownie- informował na spotkaniu prezes Jerzy Susicki.
Natomiast łowczy Zdzisław Orfin złożył obszerną informację z niedawnego pobytu w przedszkolu, gdzie
wspólnie z Jerzym Dzwonkowskim opowiadali dzieciom o myślistwie i łowiectwie.
Koło łowieckie „Knieja” działa ponad 50 lat. Półwiecze świętowało w grudniu 2011r. Myśliwi biorą również
udział w odłowie królików na toruńskich nekropoliach. Jest wielu chętnych do wstąpienia w jego szeregi. Każdy
kandydat jest dokładnie sprawdzany i musi posiadać myśliwego, który go poleci. Obecnie staż w Kole kończy
Jarosław Sumara z Łysomic, którego opiekunem jest myśliwy Paweł Przyjemski. Natomiast łowczy Henryk Dębski
polecił właśnie na staż kandydaturę kowalewiaka Michała Krajewskiego, przed którym trudny rok stażu.
Na terenie gminy Kowalewo Pomorski swoje tereny łowieckie mają koła „Knieja” (3tys/ha i 26 członków),
„Grzywacz” (6,7tys/ha i 40 członków), „Daniel” (12tys/ha i 78 członków), „Osa” i „Tur”. Łącznie poluje na naszym
terenie ok. 300 myśliwych. Wśród nich jedynie 14% to Kowalewiacy. Łowiectwo było również tematem
przewodnim sesji rady miejskiej (VI 2009). Dużo czasu wówczas poświęcono codziennym problemom jakie
dotykają myśliwych. Najpoważniejsze z nich to zaśmiecanie lasów i łąk (terenów łowieckich) oraz poważny wzrost
populacji lisów.
Karolina Kowalska
URZĘDNICZKI NA MEDAL
Na wniosek Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego za pośrednictwem Wojewody
Ewy Mes Prezydent RP przyznał 5 samorządowcom z tej gminy medale za długoletnia służbę w strukturze
samorządowej.
Medale za Długoletnia Służbę nadawane są za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wyn
ikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Uroczystej dekoracji dokonała w dniu 18 listopada br. Pani Wojewodzina oraz Burmistrz Miasta. Medale
otrzymali:
– 16 –
- Złoty Medal za Długoletnią służbę: pracownicy urzędu -p. Jolanta Jakubiak i p. Krystyna Kubicka oraz prezes
spółki ZGKiM p. Barbara Stosio,
- Brązowy Medal za Długoletnią służbę:
pracownicy urzędu: p. Magdalena Górna i p. Anna
Panak.
Tym wyróżnieniem pragnę podziękować swojej
załodze za codzienny trud w służbie dla naszych
mieszkańców. Praca urzędnika nie jest łatwa, a często
niedoceniana. Życzę wszystkim samorządowcom jak
najlepszej kadry, aby sprawnie i z zadowoleniem dla
obywatela
rozwiązywać
wszystkie
problemypodkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski
wręczając paniom również gminne wyróżnienia czyli
Akty Nadania Herbu Gminy.
Do życzeń przyłączyła się Pani Wojewoda Ewa
Mes oraz współpracownicy
W imieniu wszystkich odznaczonych p.
Magdalena Górna podziękowała Burmistrzowi
Andrzejowi Grabowskiemu za dostrzeżenie zaangażowania na rzecz pracy dla lokalnego społeczeństwa oraz
Wojewodzie za wręczenie medalu.
Karolina Kowalska
XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
Na kolejnej, XXI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli
podatkowe na nadchodzący rok. Są one zaczątkiem do prac nad budżetem roku 2014.
Jak zawsze temat podatków wzbudza pewne emocje.
Chcielibyśmy, aby nasza gmina intensywnie się rozwijała,
realizowane były inwestycje, modernizowane drogi, ustawiane
lampy, budowane chodniki, a młodzież miała dostęp do wielu
obiektów sportowych. Nie możemy pozwolić, aby nasza gmina
się uwsteczniła, wyhamowała. Potrzebne są środki, a one
pochodzą tylko z podatków. – podkreślał Burmistrz Andrzej
Grabowski. Kolejne inwestycje ściągną nowych mieszkańców
i nowe podmioty, co ograniczy bezrobocie i spowoduje rozwój
gminy. Przedkładając wysokiej radzie propozycje stawek
podatkowych patrzyliśmy jaka jest różnica pomiędzy stawką a
kwotą maksymalną ustaloną przez rząd. Chciałem, aby było to
średnio 20% mniej.
W wyniku głosowania radni odstąpili od naliczania stawek
podatkowych za psa, a stawki za opłaty targowe i podatek rolny pozostały na tym samym poziomie.
W punkcie informacyjnym Burmistrz podziękował społeczeństwu za wywiązywanie się z odpłatności za
śmieci. Jest on już na wysokości 97%. Dzięki temu będzie możliwość obniżenia stawek za śmieci, ale tylko tych
segregowanych. Podziękował za przekazane wsparcie na rzecz pogorzelców.
Karolina Kowalska
"RECITAL BEATY LEWIŃSKIEJ PT. BŁĘKITNY ANIOŁ - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARLENE DIETRICH"
10 LISTOPADA w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert w wykonaniu artystów sceny
bydgoskiej. Wybitna, wspaniała piosenkarka Beata Lewińska, udowodniła, iż piosenki Marleny Dietrich potrafiącą
zachwycić widownię w każdym wieku. W odpowiedni nastrój koncertu
wprowadziła
zgromadzoną
publiczność aktorka Teresa
Wądzińska.
Program składał się z
dwunastu
najsłynniejszych
piosenek Marleny Dietrich i
podzielony był na trzy bloki piosenki filmowe, piosenki
wojenne
oraz
piosenki
estradowe, z którymi Marlena
jeździła po całym świecie. Usłyszeliśmy między innymi: Lola-Lola, Lili
Marlene, "Johnny", Gdzie są kwiaty z tamtych lat, Blowing in the wind, Just a Gigolo.
– 17 –
Piękne tło stanowił także profesjonalny duet taneczny.
Marlene Dietrich - niemiecka aktorka i piosenkarka. Urodziła się w Berlinie w 1901 roku, zmarła w 1992.
Nazwa recitalu pochodzi od tytułu filmu „Błękitny Anioł", w którym Marlena zagrała swą najsłynniejszą rolę
piosenkarki kabaretowej „Loli-Loli".
Justyna Kalinowska
REMONT KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIERAKOWIE ZAKOŃCZONY
W dniu 30.10.2013 roku zakończono remont kuchni w świetlicy wiejskiej w
Sierakowie. Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o. o. w Kowalewie Pomorskim wybrany w zapytaniu ofertowym przedstawił
najkorzystniejszą cenowo ofertę i po podpisaniu umowy przystapił do pracy.
Kuchnia zmieniła się nie do poznania. Z dwóch pomieszczeń kuchennych zrobiono
jedno duże i przestronne, wydzielono zaplecze na naczynia i chłodnie, wymieniono
okna i drzwi, wykafelkowano podłogi i ściany. Na sufitach i ścianach położono
gładzie. Ponadto wymieniono instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną.
Zamontowano nowe oświetlenie. W korytarzu położono gemalit. Sołectwo
Sierakowo doczekało się pięknej kuchni, o której marzyło już od dawna. Koszt
remontu wyniósł 32 200,00 złotych i całą kwotę sołectwo zapłaci z własnego
budżetu. Obecnie Rada Sołecka planuje zakup brakującego wyposażenia do kuchni.
Opiekun sołectwa Agnieszka Wiewiór
KONKURS RECYTATORSKI "CHMURY PRZEMINĄ, NIEBO ZOSTANIE"
Dnia 30 października 2013 odbył się konkurs recytatorski
poezji religijnej organizowany przez Miejską i Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Golubiu-Dobrzyniu. Konkurs odbył się w
nowej siedzibie biblioteki, wzięli w nim udział uczniowie klas
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu GolubskoDobrzyńskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim wraz
z Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim wzięła udział
w owym konkursie. Trzy gimnazjalistki Zuzanna Hejnowska,
Paulina Zegarska oraz Kamila Socka dumnie reprezentowały
swoją szkołę i bibliotekę. W kategorii szkół gimnazjalnych I
miejsce zdobyła: Zuzanna Hejnowska ! GRATULUJEMY!!
Alina Krystyniuk
WIGILIA DLA SAMOTNYCH
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. informuję, że w dniu 24 grudnia
2013r. o godz. 10- tej odbędzie się
Wieczerza Wigilijna,
na którą zapraszamy osoby starsze i samotne .
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Wieczerzy prosimy o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy
Społecznej w godz. od. 800 do 1500 w terminie
do 16 grudnia 2013r. tel. 6841130 lub 6842873
Pomoc dla potrzebujących
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. w związku ze zbliżającym się
okresem zimowym ponownie zwraca się z prośbą do społeczeństwa o wsparcie finansowe lub rzeczowe w
postaci odzieży , obuwia, (nadających się do użytku), sprzętu gospodarstwa domowego (najbardziej
potrzebna lodówka ) z przeznaczeniem dla osób potrzebujących.
Liczymy na serdeczne podejście do naszej prośby .
Zwracamy się również z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji , zwłaszcza osoby samotne , niepełnosprawne , bezdomne .
W przypadku podejrzenia , iż osoba może być zagrożona aktualną sytuacją atmosferyczną prosimy o
kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 3 tel. 056 6841130 , 056 6842873 do godz.
15–tej lub całodobowo z Posterunkiem Policji w Kowalewie Pom.
– 18 –
tel. 602661927 , 56- 6823310 , 56- 6823311 lub 997 ,112 .
W przypadku wsparcia finansowego podajemy nr konta:
BS Kowalewo Pom. 85949600080000172020000051
z dopiskiem „ Pomoc dla potrzebujących”
Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym , którzy przyszli już z pomocą
rodzinom potrzebującym.
Zyta Szymańska
Kierownik MGOPS
WSPOMNIENIE O ŚP. JANIE TOMASZU ŁĘGOWSKIM
HONOROWYM OBYWATELU KOWALEWA POMORSKIEGO W II ROCZNICĘ ŚMIERCI.
Śp. Jan Tomasz Łęgowski urodził się 8 marca 1920 roku w Kowalewie Pom. Do 16 roku życia mieszkał na
terenie tut. Gminy. Po ukończeniu szkoły średniej, zgodnie ze swoją pasją rozpoczął naukę w Szkole Rekrutów w
Brodnicy, po jej ukończeniu podjął studia na Akademii Wojskowej w Dęblinie.
Regularnie odwiedzał Polskę i rodzinne Kowalewo Pom. Prywatnie dwukrotnie żonaty, ojciec 4 córek. Zmarł w
rodzinnym mieście Pfeffingen w Szwajcarii w wieku 91 lat.
Od lat wraz z żoną prowadził działalność charytatywną, z której część
środków przekazywana była do Kowalewa Pom. z przeznaczeniem na:
•
dofinansowanie zakupu karetek w Kowalewie Pom.,
•
wyposażenie boiska szkolnego,
•
zakup podręczników, odzieży i żywności dla potrzebujących dzieci ze
szkoły podstawowej,
•
jak również na wsparcie remontu dachu na kościele parafialnym w
Srebrnikach.
Żona Marina Łęgowska w dalszym ciągu kontynuuje tę działalność.
Honorowe Obywatelstwo Gminy Kowalewo Pom. zostało Mu nadane
uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/294/01 w dniu 8 czerwca 2001 roku, które z
dumą odbierał w towarzystwie małżonki Mariny.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 grudnia 2011 roku. Dla osób, które
nie mogły osobiście oddać hołdu w Szwajcarii, w tym samym czasie w kościele
pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się msza święta w intencji śp.
Jana Tomasza Łęgowskiego. Po mszy świętej w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury została wyłożona księga kondolencyjna.
W dniu 8 marca 2013 o godzinie 18 00 w Krakowskim Muzeum Lotnictwa
Polskiego odbył się wieczór wspomnień poświęcony porucznikowi Janowi Łęgowskiemu. Podczas wspomnianego
wieczoru zaprezentowano odznaczenia oraz książkę lotów śp. porucznika.
W dniu 26 listopada 2013 r. minęła II rocznica Jego śmierci – cześć Jego pamięci! W tym dniu odbyła się w
kościele pw. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim msza święta w intencji śp. Jana Tomasza Łęgowskiego –
Honorowego Obywatela Miasta.
A. Grabowska/A. Żółtowska
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I SPOTKANIA Z KULTURĄ
W dniu 7 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące wraz z
nauczycielami wybrały się na wycieczkę do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu
Drogowego
w
Toruniu. Podczas zajęć dzieci
miały okazję przypomnieć
sobie najważniejsze znaki
drogowe
oraz
zasady
przewożenia
najmłodszych
pociech w samochodzie.
Utrwaliły wiadomości na
temat rodzajów sygnalizacji
świetlnej, zasad bezpiecznego
przejścia przez jezdnię, a
także znaczenia materiałów
odblaskowych.
Ćwiczenia
praktyczne w miasteczku komunikacyjnym pozwoliły nie tylko zgłębić
– 19 –
zdobytą już wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze, ale przede wszystkim trenować swoje umiejętności.
Kolejnym punktem wycieczki był Baj Pomorski w Toruniu, gdzie dzieci obejrzały bajkę pt. ,,Dudi bez piórka’’.
Już sam tytuł był dla nich intrygujący, prowokował do rozmowy i zastanowienia nad wkraczaniem w świat w
którym można poznać smak niebezpieczeństwa. Dzieci obejrzały pouczającą opowieść o życiu zwierząt, które na
swej drodze spotykają wspaniałych przyjaciół i przygotowują się do samodzielności.
Przedstawienie było niezwykłe poprzez formę inscenizacji, robiącą wrażenie scenografię, muzykę i ciekawą
animację lalek. Spotkanie to dało dzieciom niecodzienną okazję, aby przyjrzeć się doskonałemu warsztatowi pracy
aktorów. Dzieci z wielkim skupieniem śledziły akcję opowieści, a piękne lalki i scenografia przeniosły je w świat
magii i fantazji.
Justyna Rutkowska
TILIOBUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELKIEJ ŁĄCE
W ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na
terenie województwa kujawsko – pomorskiego” do naszej szkoły
zawitał Tiliobus, tzn. mobilne stoisko ekologiczne.
Nasi uczniowie, pod okiem animatorów przyrody, mieli
możliwość podniesienia swojej świadomości ekologicznej oraz
zdobycia wiedzy na temat wykorzystania potencjałów środowiska
naturalnego i jego ochrony. Zarówno młodsze dzieci, jak i uczniowie
pogłębili swoją wiedzę na temat zasobów przyrodniczych naszego
regionu, w tym obszarów Natura 2000.
Justyna Rutkowska
PRZYGARNIJ PSIAKA, CZYLI PROGRAM OPIEKI NAD PSEM
Od 1 grudnia br. na terenie naszej gminy wdrożony zostanie nowy program opieki nad
psem. W zależności od możliwości i warunków osoby chętnej do przygarnięcia psa
proponujemy dwa rodzaje opieki wirtualną i realną.
Opieka wirtualna oznacza opiekę na odległość poprzez finansowanie potrzeb psa w
formie, np. comiesięcznej wpłaty zadeklarowanej kwoty pieniędzy i takim wirtualnym
opiekunem może zostać praktycznie każdy – osoba fizyczna, grupa osób, np. szkoła, klasa,
instytucja, osoba prawna.
Opieka realna natomiast to przygarnięcie i zapewnienie nowego domu zwierzęciu oraz
wszystkiego co się z tym wiąże.
Bardziej szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej w dziale „Z ostatniej chwili” oraz
bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Św. Mikołaja 5 („pawilon sportowy”), I piętro, biuro nr 2. Osobą do
kontaktu jest p. Kamila Krzywdzińska tel. 56 684 15 79 wew. 52.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Z pewnością piesków starczy dla wszystkich
zainteresowanych.
Poniżej zamieszczamy regulaminy dotyczące wprowadzanego programu.
Kamila Krzywdzińska
REGULAMIN OPIEKI NAD PSEM
( REALNA OPIEKA NAD PSEM )
1.
2.
3.
4.
O przygarnięcie psa mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie, z zamiarem przygarnięcia psa dla
siebie, nie natomiast dla osób trzecich, np. na prezent.
Psy będące pod opieką Gminy nie przechodzą specjalistycznych testów predyspozycji ani szkolenia w
kierunku dogoterapii, są natomiast chipowane, szczepione, odrobaczone oraz po uzgodnieniu z
Przyjmującym pod opiekę sterylizowane.
Osoba chętna do opieki nad psem zgłasza się w tej sprawie do Urzędu Miejskiego, gdzie może uzyskać
wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygarnięcia psa.
Procedura przygotowania zwierzęcia do oddania pod opiekę poprzedzona jest podpisaniem przez
Przyjmującego pod opiekę oświadczenia dotyczącego zamiaru zaopiekowania się psem. Dopiero po
dopełnieniu tej formalności i niezbędnych zabiegach medyczno-weterynaryjnych następuje podpisanie
umowy opieki nad psem i odbiór pupila (pies powinien być odebrany w terminie 10 dni od dnia
zgłoszenia takiej gotowości przez pracownika Urzędu). Jeżeli w tym czasie nie zostanie on odebrany,
inne osoby mają prawo wziąć go pod opiekę ale koszty sterylizacji / kastracji, szczepienia, odrobaczenia
– 20 –
5.
6.
7.
8.
9.
i chipowania poniesie osoba, która zadeklarowała chęć przygarnięcia tego psa. W przypadku braku
zgody na sterylizację / kastrację koszt ten nie będzie brany pod uwagę. Przyjmujący pod opiekę musi w
przeciągu 10 dni od momentu przekazania mu psa podjąć decyzję co do ewentualnego zwrotu bądź jego
zatrzymania na okres przynajmniej 1 roku.
Przed przekazaniem psa Gmina dopełni obowiązków i pokryje całość kosztów związanych z:
•
przeprowadzeniem zabiegu sterylizacji / kastracji u zwierzęcia (jeżeli przygarniający wyrazi chęć i
zgodę na taki zabieg u pupila),
•
oznakowaniem zwierzęcia poprzez założenie mikrochipa w lecznicy weterynaryjnej,
•
zaszczepieniem zwierzęcia oraz odrobaczeniem.
W przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych bądź braku zgody ze strony Przyjmującego pod
opiekę na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji / kastracji u zwierzęcia nie należy go rozmnażać.
Przyjmujący pod opiekę musi podpisać umowę opieki nad psem oraz zaakceptować wszystkie jej
postanowienia. Umowa zawierana jest na okres 1 roku. Jeżeli w przeciągu 7 dni po upływie okresu, na
który umowa została zawarta, Przyjmujący pod opiekę nie zwróci psa – staje się on jego prawowitym
właścicielem.
Przyjmujący pod opiekę, podpisując umowę opieki nad psem przyjmuje do wiadomości, że w razie złego
traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.
Stwierdzenie takiego zaniedbania będzie w pierwszej kolejności wiązało się z odebraniem psa.
Pozostałe kwestie reguluje umowa opieki nad psem.
regulamin zatwierdził
Burmistrz Miasta
/-/
Andrzej Grabowski
REGULAMIN OPIEKI NAD PSEM NA ODLEGŁOŚĆ
( WIRTUALNA OPIEKA NAD PSEM )
1.
Wirtualne przygarnięcie psa oznacza opiekę nad zwierzęciem na odległość poprzez finansowanie potrzeb
psa bądź psów przebywających w schronisku / przytulisku w formie np. comiesięcznej wpłaty
zadeklarowanej kwoty pieniędzy na rzecz konkretnego zwierzęcia lub grupy zwierząt.
2.
Wirtualnym opiekunem może być osoba fizyczna, grupa osób (np. szkoła, klasa), instytucja, osoba
prawna. Opiekun taki może wybrać zwierzę samodzielnie podczas wizyty w schronisku / przytulisku
bądź za pomocą pracownika Urzędu.
Opieka na odległość nie ma nic wspólnego z kupnem-sprzedażą zwierzęcia, jest formą pomocy
finansowej w przypadku chęci wsparcia bezdomnych zwierząt, natomiast braku warunków do opieki
realnej.
Wpłaty będą dokonywane na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie, na rachunek bankowy:
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
nr konta: 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041
W przypadku nie dokonania przez Wirtualnego opiekuna przelewu przez dwa miesiące od ostatniej
wpłaty, przygarnięty przez niego wirtualnie pies ponownie zostanie przeznaczony do wirtualnej opieki.
Gmina zastrzega sobie prawo do oddania wirtualnie przygarniętego psa w przypadku znalezienia osoby
chętnej do realnego przyjęcia zwierzęcia pod opiekę. W takiej sytuacji umowa na wirtualną opiekę
konkretnego psa traci ważność, natomiast Gmina w ramach dalszej współpracy zaproponuje innego psa
do przygarnięcia na odległość.
Opiekujący się wirtualnie psem uprawniony jest do:
•
odwiedzania zwierzęcia,
•
uzyskiwania informacji dotyczących finansowanego psa.
Wirtualny opiekun psa zobowiązany jest do:
•
zawarcia umowy opieki na odległość psa, na czas nie krótszy niż trzy miesiące,
•
wpłacania comiesięcznie kwoty zadeklarowanej w umowie bądź pomocy w innej formie, np.
poprzez przekazanie karmy dla zwierzęcia.
Wirtualny opiekun psa może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej pomocy finansowej.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
– 21 –
10.
Zobowiązany jest tylko poinformować o tym fakcie Gminę.
Pozostałe kwestie reguluje umowa opieki wirtualnej nad psem.
regulamin zatwierdził
Burmistrz Miasta
/-/
Andrzej Grabowski
UCIESZY OKO I SERCE.
Szanowaną tradycją naszych dziadków i rodziców było wysyłanie kartek świątecznych. Cieszyły one oko,
pozwalały powrócić pamięcią do dzieciństwa i ciepło pomyśleć o nadawcy. Teraz tradycję tę wypiera popularny sms
lub email. Jest szybszy i tańszy. Ale czy na tym polega
przedświąteczna gorączka?. Może warto sprawić najbliższemu
wspaniałą niespodziankę i wysłać mu przepiękną, ręcznie
wykonaną kartkę świąteczną. Jeśli oprócz radości zyskamy
jeszcze wdzięczność osób bardziej od nas potrzebujących to na
pewno święta będą wyjątkowe. A co nada im wyjątkowości?
Tradycyjnie jak przed każdymi świętami, osoby
niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie
Pomorskim przygotowały własnoręcznie karty z życzeniami. Za
jedyne 3 złote możemy sprawić podwójną radość. Kartki do
nabycia w WTZ-ach przy ul. Odrodzenia.
Te kartki do prawdziwe dzieła sztuki. Każda jest inna i
niepowtarzalna. W zrobienie każdej włożono dużo serca i cierpliwości. Samorząd Kowalewa Pomorskiego od
dawna wysyła świąteczne życzenia do instytucji i osób współpracujących. Jestem dumny, że mamy takich artystów i
że możemy ich wesprzeć- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
Zwyczaj wysyłania życzeń przywędrował do nas z Wysp Brytyjskich. Na pomysł stworzenia świątecznych
pocztówek wpadł w 1834. dyrektor Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Sir Henry Cole. Stwierdził, że
wypisywanie listów z życzeniami do bardzo szerokiego grona znajomych pochłania zbyt wiele jego cennego czasu.
Postanowił zatem zamówić u znajomego malarze świąteczny rysunek, opatrzony życzeniami, powielić go w
drukarni i rozesłać. Pierwszą, świąteczną pocztówkę, przedstawiającą rodzinę, wznoszącą toast, stworzył londyński
artysta John Calcott Horsley. 1 października 1869 roku wypuszczono pierwsze kartki pocztowe.
Po jakimś czasie tradycja wysyłania kartek pocztowych trafiła również do Polski Tu jednak pojawił się problem
z wymyśleniem polskiej nazwy dla tych cudownych wynalazków. W 1900 roku ogłoszono konkurs, który wygrała
nazwa, zgłoszona przez Henryka Sienkiewicza – „pocztówka”.
Karolina Kowalska
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNĄ
I.
I. 1.
Organizatorzy: Burmistrz Miasta, Rada Miejska
2.
Cel konkursu: konkurs w rozumieniu niniejszego regulaminu jest konkursem o charakterze
artystycznym i ma za zadanie propagowanie kultury i tradycji świąteczno–noworocznej wśród
mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
3.
Czas trwania konkursu: 6 grudnia 2013 - 5 stycznia 2014
4.
Ocenie podlegają: nieruchomości prywatne, obiekty użyteczności publicznej, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź
mające swoją siedzibę na terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie, sołectwa, związki
wyznaniowe i parafie.
5.
Organizacja konkursu: konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzany w
dwóch kategoriach:
– 22 –
1) indywidualna – posesje, zagrody prywatne,
2) zbiorowa – obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa
(w tym placówki handlowe i usługowe), parafie, związki wyznaniowe.
6.
Zasady oceny:
1) Komisja konkursowa składa się z trzech przedstawicieli organizatorów;
2) członkowie komisji oceniają zgłoszone do konkursu Iluminacje Świąteczno – Noworoczne według
specjalnie przygotowanych do tego Kart oceny, których wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu;
3) Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia dokonuje lustracji terenowej – w terminie do
dnia 5 stycznia 2014;
4) konkurs wygrywa Iluminacja Świąteczno – Noworoczna, która otrzyma najwyższą łączna sumę punktów;
5) każdy członek Komisji konkursowej oceniając dekorację wytypowaną do konkursu dysponuje 0 – 5 pkt na
każde kryterium zawarte w Karcie oceny;
6) w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów w danej kategorii otrzyma więcej niż jedna dekoracja, wówczas
głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji;
7) wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję są ostateczne. Od werdyktu Komisji konkursowej nie
przysługuje odwołanie;
8) uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca I kwartału roku
następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani
listownie.
7.
Nagrody:
1) łączna pula nagród pieniężnych wynosi: 3.500,00 zł;
2) nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji;
3) wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz na wniosek komisji konkursowej.
8.
Patronat medialny: „Goniec”
II. Zasady udziału:
1.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 31 grudnia 2013 – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2.
Właściciele/zarządcy nieruchomości usytuowanych na terenie miasta, z wyjątkiem osiedli domków
jednorodzinnych (z zastrzeżeniem pkt. 3), zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie
deklaracji. Indywidualnemu zgłoszeniu podlegają także obiekty użyteczności publicznej usytuowane
zarówno na terenie miasta jak i gminy.
3.
Posesje/zagrody prywatne z terenu osiedli domów jednorodzinnych, o których mowa w pkt. 2 oraz z
terenów wiejskich zgłaszają odpowiednio Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie.
W przypadku posesji/zagród prywatnych zgłoszenie nie może dotyczyć więcej niż trzech nieruchomości
z terenu danego Osiedla bądź Sołectwa. Przed złożeniem deklaracji, zgłaszający winien uzyskać pisemną
zgodę właściciela nieruchomości na udział w konkursie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
4.
Przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające swoją siedzibę na
terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie
deklaracji. Zgłoszenie winno być podpisane przez właściciela bądź osobę przez niego upoważnioną.
5.
Deklaracje, o których mowa w pkt. 1 należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon
Sportowy”).
6.
Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest 5 zgłoszeń w kategorii indywidualnej i 5 w kategorii
zbiorowej.
III. Postanowienia końcowe:
1.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Miejski w Kowalewie
Pomorskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon
Sportowy”). Osobą do kontaktu jest: p. Kamila Krzywdzińska tel. 56 684 15 79 wew. 52.
2.
Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnicy Konkursu zgadzają się z postanowieniami
określonymi w niniejszym regulaminie.
3.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania,
odbioru i rozliczania nagród oraz w celu promocji przedsięwzięcia.
4.
Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu
/-/
Stanisław Kaznowski
– 23 –
– 24 –
UTYLIZACJA AZBESTU!!
Szanowni Mieszkańcy!!
Już po raz kolejny istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na utylizację azbestu.
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:
•
Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz
unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
•
Dofinansowanie pokrywa pełne koszty kwalifikowane lecz nie więcej jak 1000 zł do każdego 1 Mg
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
•
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
•
demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
•
transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
•
unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.
Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie.
Okres wdrożenia do 31 grudnia 2014r.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku
w terminie do 31.12.2013r.
Warunkiem koniecznym do udziału w przedsięwzięciu jest wcześniejsze złożenie informacji o ilości i rodzaju
azbestu na swoim terenie oraz ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji prowadzonej przez gminę.
Druk wniosku i informacji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom - Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 (budynek dawnego ośrodka zdrowia),
oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl
Agnieszka Grzelak
– 25 –
– 26 –
OGŁOSZENIE PŁATNE
– 27 –
BAROMETR UCZUĆ
21.03.-20.04.
Baran- Jeżeli szukasz pracy, to wreszcie
odezwie się ktoś, z miejsca, gdzie wysyłałeś
CV. Przygotowania świąteczne wprawią Cię w
dobry nastrój. Święta spędzisz w gronie
rodzinnym.
W
Sylwestra
otrzymasz
nieoczekiwane zaproszenie od kogoś, kto jest
dla Ciebie ważny. W sprawach miłości trudno
Ci będzie zachować spokój. Po prostu nie
zrobisz awantury o zupełnie niepotrzebny
drobiazg. Zdrowotnie polegaj na swojej intuicji.
Nie lekceważ momentów, kiedy będziesz
bardzo mocno potrzebował odpoczynku
24.09.-23.10
Waga – W tym miesiącu wiele się będzie działo,
ale dla Ciebie najważniejsze staną się sprawy
dotyczące uczuć. W sprawach zdrowia skup się
na swojej odporności. Może się okazać, że mocne
przeżycia emocjonalne nie będą służyły Twojemu
organizmowi. W sprawach zawodowych Twoja
pozycja nie zostanie zachwiana. Ruszając na
świąteczne zakupy dobrze je zaplanuj. Weź pod
uwagę budżet, jaki masz do wykorzystania i nie
przesadź z wydatkami. Na sylwestra idziesz w
nowe
miejsce
także
możesz
założyć
ubiegłoroczną kreacje, która zabłyśniesz na
parkiecie.
21.04.-21.05.
Byk– Zrozumienie w partnerstwie będzie
absolutne. W pracy pamiętaj, że co Cię nie
zabije to Cię wzmocni. Bliscy będą w tym
trudnym czasie dla Ciebie naprawdę wielkim
wsparciem. W momentach, kiedy będziesz
mógł, staraj się jak najwięcej wypoczywać.
Święta Bożego Narodzenia spędzisz w gronie
rodziny oraz przyjaciół. Zabawa sylwestrowa
okaże się strzałem w dziesiątkę. Być może
poznasz osobę na całe życie. Bądź ostrożny
podczas spacerów, ponieważ łatwo o kontuzję.
24.10. – 22.11.
Skorpion – Miesiąc, w którym musisz uważać na
swój każdy krok. W sprawach zdrowotnych
uważaj na nagłe przypadki, ale nie lekceważ też
małych dolegliwości. W miłości wielkie zmiany.
Radosny może być dla osób samotnych związek
na odległość. Niewiele z niego wyjdzie, ale
będzie dość intensywny. Jeżeli chodzi o
świąteczne drobiazgi to możesz zaszaleć – masz
odłożonych troszeczkę pieniędzy, także ruszaj do
sklepów. W szale świątecznych zakupów nie
zapomnij o sobie – spraw sobie coś, czego zakup
przekładałaś z miesiąca na miesiąc.
22.05. – 21.06.
Bliźnięta – Wiele spraw w tym miesiącu będzie
do załatwienia, ale z większością poradzisz
sobie śpiewająco. W pracy spokojnie, możesz
dostać nieco lepszą umowę. W zdrowiu uważaj
na kręgosłup. W miłości czeka Cię wiele zmian.
Na Mikołajki otrzymasz nieoczekiwany
drobiazg od anonimowego adoratora. Nie
przesadź jednak totalnie w swoich wydatkach
na świąteczne prezenty. Przygotowania
rozpocznij szybciej niż zazwyczaj z uwagi na
liczbę gości, która będzie duża. Sylwester
spędzisz w domu z ciepłymi kapciami na
stopach.
23.11. – 21.12.
Strzelec – W pierwszej części miesiąca wszystko
będzie działo się nagle i jakby poza Tobą. W
sprawach zawodowych nie spoczywaj na laurach.
W miłości wszystko będzie układało się po
Twojej myśli. Zadowolenie, rodzinność, to słowa
klucz dla tego miesiąca. W stałych związkach
dużo zadowolenia, wspólnych działań, braku
wątpliwości. Nieplanowany wspólny wyjazd w
okresie świąt tylko umocni wasze więzy.
Sylwester spędzisz na domówce u znajomych. Po
świętach zadbaj o kondycję zwłaszcza tę
fizyczną. Zimowy spacer bywa równie
sympatyczny jak ten letni tylko należy zabrać na
niego tę właściwą osobę.
22.06. – 22.07.
Rak – W sprawach zdrowia uważaj na
wszystko, co związane jest z hormonami. Mogą
się nieco rozszaleć i rozregulować Twój
organizm. Sprawy zawodowe będą się układać
po Twojej myśli. W tym miesiącu nie masz, co
liczyć na nowe znajomości, ale stałe związki
będą przeżywały swój renesans. W drugiej
połowie miesiąca zacznij świąteczne porządki i
przygotowywanie niektórych smakołyków np.
pierników. Powitanie nowego roku odbędzie się
w szerokim gronie znajomych i przyjaciół.
22.12. – 20.01.
Koziorożec – Bardzo dużo ciekawych wieści
będzie do Ciebie docierało w tym miesiącu.
Wszelkie zawodowe zadania zostawisz na
ostatnią chwilę, ale wszystkie zamkniesz w
„starym roku”. Dla osób posiadających własną
firmę będzie to czas odpoczynku. Poświęć więcej
czasu swoim dzieciom, a dowiesz się, czego
oczekują pod choinką. Sylwestra wyprawisz w
swoim domu dla najbliższych Ci osób, a swoją
kreacją zachwycisz wszystkich obecnych gości.
Zadbaj o swoją kondycję fizyczną, zacznij się
więcej ruszać, bo ostatnio osiadłaś na laurach…
23.07. – 23.08.
Lew – W tym miesiącu poznasz kogoś
naprawdę
opiekuńczego
i
pozytywnie
nastawionego do życia. Pamiętaj, że kto się
czubi ten się lubi i jest w tym wiele prawdy. W
sprawach zawodowych czeka Cię rywalizacja.
Może być to konkurs na wymarzone
stanowisko, ale równie dobrze przepychanka,
kto lepiej wykonuje swoje obowiązki. Jeśli
chodzi o Mikołajki to dostaniesz zaproszenie na
długi romantyczny weekend. W sylwestra
będziesz duszą towarzystwa, swoją kreacją
zauroczysz obecnych na balu…
21.01. – 18.02.
Wodnik – W pracy działania na emocjach. Nie
daj się zwieść pozorom. Oprócz negatywnych
emocji zdrowie będzie Ci dopisywało. Możesz
nawet nieco po szarżować. Jeżeli wcześniej były
jakieś problemy, to one się po prostu powolutku
teraz zakończą. Przed świętami odzyskasz siłę
werwę do działania. Szybko przeprowadzisz
świąteczne
porządki
i
zajmiesz
się
przygotowywaniem potraw na wigilijny wieczór.
31 grudnia szykuje się iście szampańska noc.
Będziesz duszą towarzystwa i do rana nie
zejdziesz z parkietu. Zabierz ze sobą wygodne
buty.
24.08. – 23.09.
Panna- W zdrowiu zwróć uwagę na oczy.
Zwróć także uwagę na kondycję fizyczną.
Ogranicz swoją prace przed komputerem.
Sprawy zawodowe będą pędziły swoim torem.
To dość dobry i stabilny czas dla Ciebie. Święta
spędzisz w iście rodzinnej, spokojnej i radosnej
atmosferze. Dostaniesz zaproszenie na bal
sylwestrowy, ale przed odpowiedzią sprawdź,
kto będzie na nim obecny, ponieważ możesz nie
czuć się dobrze.
19.02. – 20.03.
Ryby – W miłości tym razem okaże się, że
zerwanie znajomości, mimo, że bardzo trudne, że
niesamowicie poraniło Twoje serce, będzie
jedyną, słuszną decyzją na przyszłość. Tym
bardziej, że w międzyczasie Ty i Twój partner
niestety możecie popaść w romanse i flirty. W
zdrowiu uważaj na kości i złamania. Na święta
zakup więcej słodkości, bo nieoczekiwanie
odwiedzą Cię znajomi wraz ze swoimi
pociechami. Po świętach będziesz potrzebowała
chwili spokoju. osłabienie formy.
– 28 –

Podobne dokumenty

– 1 –

– 1 – kilku strażaków oraz radnego Grzegorza Stefańskiego i Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Przybyły także współpracujące z nimi panie: kierownik WTZ Ewa Żuławska i Dyrektor Przedszkola Joanna P...

Bardziej szczegółowo

Document 261219

Document 261219 POŻARNA GD: 683 - 22 - 45; ZUW OSTROWITE: 683 - 62 - 96, 663 - 949 960; ZAKŁAD GAZOWNICZY: 684 - 10 - 06; MGOK: 684 - 11 - 74; ZGKiM: 684 15 - 17; MGOPS: 684 - 11 - 30; GIMNAZJUM: 684 - 01 - 85; S....

Bardziej szczegółowo

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013

miesięcznik "Goniec Kowalewski" Lipiec 2013 56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991. Red...

Bardziej szczegółowo

– 1 –

– 1 – 56 684- 17- 39; Za kł ad Gaz ow nicz y: 56 621- 65- 80/81, 992; Energa Operator S.A. (pogotow ie energ ety cz ne dla regionu K- w o): 56 659- 58- 35, z głasz ani e awari i: 24 365- 10- 10, 991. Red...

Bardziej szczegółowo