Nałkowska i jej mężczyźni Bierut i Wasilewska. Agent i

Komentarze

Transkrypt

Nałkowska i jej mężczyźni Bierut i Wasilewska. Agent i
Iwona Kienzler
Nałkowska i jej mężczyźni
NOWOŚĆ
Kim była naprawdę? Tylko wielką pisarką spragnioną męskiej adoracji? Autorka
pochyla się nad życiem osobistym pisarki, a przede wszystkim nad jej skomplikowanymi związkami z mężczyznami.
Ile jest prawdy w twierdzeniu Miłosza, który pisał o „komicznej samiczości”
Nałkowskiej, „oglądającej się bez ustanku na spojrzenia mężczyzn i ich komplementy, ze swoją listą byłych mężów i kochanków”? Czy rzeczywiście pod koniec
życia była jedynie obiektem drwin?
Zofia Nałkowska to postać w naszej literaturze niezwykła, nie tylko dlatego, że
jej twórczość objęła swym zasięgiem aż trzy epoki: modernizm, dwudziestolecie
międzywojenne oraz czasy PRL-u. Jako pierwsza kobieta w Polsce miała odwagę
domagać się równouprawnienia w kwestii prawa kobiet do pracy, głosowania
i równości w świetle prawa, ale przede wszystkim –wyzwolenia kobiecego erotyzmu
i seksualności.
Patroni medialni:
data wydania 9.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311135772
Polecamy również:
Maria Konopnicka. Rozwydrzona bezbożnica
Jarosław Molenda
Bierut i Wasilewska. Agent i dewotka
NOWOŚĆ
Tajemnice życia prywatnego elity wczesnego PRL-u.
Opowieść o ich życiu prywatnym, jednak nierozerwalnie związanym z działalnością
polityczną, która zdominowała ich życie. Bolesław Bierut i Wanda Wasilewska nigdy
nie tworzyli pary, ale oboje łączy wiele, choćby dość burzliwe życie uczuciowe.
Niezależnie od tak ważnych dla Polski wydarzeń, jakie miały wówczas miejsce,
życie działaczy partyjnych nie sprowadzało się tylko do wielkiej polityki, ale obejmowało także ich sprawy prywatne, rodzinne. Ważną rolę odgrywały ich erotyczne
podboje. Sporo o nich plotkowano, ale dzisiaj nie sposób rozstrzygnąć, co z tego
było prawdą, co zaś należało do legend, a co jeszcze do propagandy. Łączy ich
jeszcze jedno –umiejętność pozyskania sobie protektorów, dzięki którym wspinali
się po szczeblach kariery, by na koniec znaleźć się pod opiekuńczymi skrzydłami
Józefa Stalina. Chociaż niewątpliwie był on „ojcem” PRL-u, ale „anestezjologiem”
przy tym „połogu” był Bolesław Bierut, a główną „akuszerką” Wanda Wasilewska.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 1
data wydania 9.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311135635
Patroni medialni:
Polecamy również:
Krystyna Skarbek.
Królowa antyniemieckiego podziemia czy zdrajczyni?
Polki przeklęte
1
2015-03-18 11:00:56
Historyczne bitwy/Historia
Tomasz Jarmoła
NOWOŚĆ
Kreta 1941
Niemiecki desant na Krecie pod koniec maja 1941 roku był jedną z najbardziej
śmiałych i nowatorskich operacji drugiej wojny światowej. Plan „Merkury”
zakończył się ostatecznie powodzeniem, lecz było to iście „pyrrusowe zwycięstwo” III Rzeszy – straty wojsk niemieckich były tu znacznie wyższe niż
w trakcie całej kampanii na Bałkanach. Mimo to zajęcie dużej wyspy znacznymi
siłami przerzuconymi prawie w całości drogą powietrzną było czymś dotąd
nieznanym i zainspirowało armie alianckie do tworzenia wielkich jednostek
powietrznodesantowych. Najważniejszym skutkiem walk na Krecie było to,
że odtąd pojawiła się koncepcja desantów powietrznych na wielką skalę,
a nie jak dotąd – tylko niewielkich operacji taktycznych.
data wydania 16.04.2015
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311135956
Bryan Perrett
NOWOŚĆ
Dlaczego Niemcy przegrały?
W książce m.in.:
• Oświecony monarcha i brutalny polityk
• Zwycięstwo nad Napoleonem
• Prusy żandarmem Europy
• Jednoczenie ziem Rzeszy
• Wielka wojna i upadek starego ładu
• Führer i ostateczna katastrofa
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa twarda
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311136649
Lech Wyszczelski
NOWOŚĆ
o marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu
Marszałek Śmigły-Rydz należał do pierwszoplanowych osób obozu niepodległościowego, który pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego przygotowywał
grunt do walki o wolną Polskę. Zdobył uznanie jako waleczny żołnierz i ceniony
dowódca. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 r. należał do najwybitniejszych dowódców liniowych Wojska Polskiego. Po przewrocie majowym
1926 r. nadal był inspektorem armii i trzymany był przez Piłsudskiego z dala od
polityki. W dość tajemniczych okolicznościach po śmierci Piłsudskiego został
wyznaczony na generalnego inspektora sił zbrojnych. W latach 1935–1939
marszałek Śmigły-Rydz stał się najważniejszą osobą w Polsce.
Już pierwsze dni Września 1939 obnażyły błędy i zaniedbania popełnione przez
Śmigłego-Rydza w okresie przygotowań do wojny. „Bożyszcze” tłumów stało
się naraz człowiekiem o słabej psychice. Czarę goryczy przelały decyzje podjęte
17 września 1939 r., w tym najważniejsza dotycząca porzucenia walczących
jeszcze wojsk, bez formalnego wyznaczenia swego następcy, i przekroczenie
granicy rumuńskiej.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa twarda
liczba stron 240
ISBN/EAN 9788311136632
Jerzy Besala
Małżeństwa królewskie. Jagiellonowie
Barwnie napisane dzieje miłości małżeństw dynastii Jagiellonów, wywodzącej
się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski.
W szczytowym okresie Jagiellonowie byli jedną z najpotężniejszych dynastii
w Europie – państwa, w którym sprawowali władzę, rozwinęły się kulturalnie
i gospodarczo.
Doskonała książka nie tylko uzupełnia wiedzę osób zainteresowanych burzliwymi
dziejami kraju w okresie ich panowania, ale dzięki wciągającym perypetiom może
być doskonałą lekturą na wolne popołudnie dla każdego!
2
zapowiedzi 4.indd 2
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa twarda
liczba stron 288
ISBN/EAN 9788311128774
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:01
Historia
Marek Arpad Kowalski
Kolonie Rzeczypospolitej
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa twarda
liczba stron 368
ISBN/EAN 9788311129122
Książka autorstwa znanego dziennikarza, poruszająca niemalże futurystyczną
dla większości Polaków tematykę. Co bowiem miała wspólnego Rzeczpospolita
z wyścigiem o egzotyczne posiadłości, w którym w epoce wielkich odkryć geograficznych wzięły udział niemal wszystkie kraje Europy? Początkowo bardzo
niewiele. Ówczesnych władców bardziej interesowała ekspansja terytorialna
na wielkie, słabo zaludnione obszary na wschodzie niż związane ze znacznym
ryzykiem wyprawy w daleki świat. Idea zdobycia zamorskich posiadłości odżyła
jednak najpierw w XIX w., a następnie w Polsce wyzwolonej. O rozpatrywanych
kierunkach ekspansji i działaniach podjętych w celu realizacji poczynionych
założeń opowiada niniejsza książka.
Teresa Dąbrowska
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa twarda
liczba stron 216
ISBN/EAN 9788311136427
Eugeniusz Bodo, Jadwiga Smosarska i inni. Życie obyczajowe przedwojennej
Rzeczypospolitej do dziś budzi zainteresowanie społeczeństwa polskiego.
Celebryci ówczesnej epoki wykazywali niejednokrotnie większą klasę od dzisiejszych. Niejednokrotnie zasłużyli się krajowi, przywiązywali większą wagę
do zasad, starali się być wzorem dla publiczności. Teresa Dąbrowska przybliża
ten barwy świat współczesnym, nie stroniąc od ciekawostek i anegdot.
Polecamy również:
Warszawa liter ack a lat między wojennych
NOWOŚĆ
Gwiazdy kina II RP
Iwona Kienzler
Życie w PRL. I strasznie, i śmiesznie
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 360
ISBN/EAN 9788311135451
Książka pokazuje jasne i ciemne strony PRL okraszone dowcipami i anegdotami z tych czasów. Śmiech i żarty były rodzajem muru obronnego, zapory
chroniącej przed okropnościami i niedogodnościami tego okresu, jak również
przed szarzyzną dnia codziennego. Ukazano metody działania władzy tzw.
realnego socjalizmu i zwykłą ludzką zdolność do przetrwania, reglamentację
towarów, kolejki i permanentne braki w zaopatrzeniu, gnębienie przejawów
prywatnej inicjatywy, ale również rozwój kultury w tych czasach. Sporo miejsca poświęcono socrealizmowi, który miał być nowym, oczywiście lepszym
nurtem współczesnej sztuki, i odejściu od tego nurtu na rzecz rozwoju filmu,
teatru i literatury, w takim stopniu, w jakim pozwalała na to cenzura.
Książka pokazuje problemy tego okresu, ale autorka zdaje sobie sprawę, że
w pamięci wielu ludzi wydaje się on najcudowniejszy, ponieważ był czasem
ich młodości.
Cezary Prasek
Życie towarzyskie w PRL
cena detaliczna 25 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa miękka
liczba stron 240
ISBN/EAN 9788311120518
Życie towarzyskie w PRL ukazuje, jak niepostrzeżenie ideologia wciskała się
niemal w każdą szczelinę, jak przenikała nawet do stylu zabaw, potańcówek, jak
władza próbowała kawiarnie zastąpić świetlicami. Bo wówczas „wszystko było
polityką”. Również w czasie późnego PRL-u, gdy stalinizm odszedł szczęśliwie
na karty historii. Polityczna czy też ideologiczna presja była nadal obecna
w audycjach radiowych, w nowym medium, jakim była począwszy od połowy
lat pięćdziesiątych telewizja, w kinie, nawet w piosence. Emanacją tej ostatniej
były powstałe w latach sześćdziesiątych festiwale piosenkarskie, których
szczyt popularności przypadł na lata siedemdziesiąte.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 3
3
2015-03-18 11:01:04
Wspomnienia
Plinio Apuleyo Mendoza
Marquez – listy i wspomnienia
NOWOŚĆ
Wzruszający i zaskakujący portret kolumbijskiego pisarza.
Jaki naprawdę był Gabo?
Plinio Apuleyo Mendoza mawia, że jego przyjaciel Gabriel Garcia
Marquez, zmarły niedawno powieściopisarz, uwielbiany przez
miliony czytelników na całym świecie, czasami uwalniał się od
ciężaru swojego własnego mitu i tak po prostu ponownie stawał
się zwykłym, prostolinijnym Gabo. Książka ta opowiada właśnie
o tych momentach. O prawdziwym Gabo, jakiego znał jedynie
krąg jego najbliższych przyjaciół. To wzruszający, a czasem
zaskakujący portret kolumbijskiego pisarza, od jego początków
jako ambitnego dziennikarza, po wyniesienie go na ołtarze
literatury, kiedy przyznano mu Literacką Nagrodę Nobla.
Ponadto książka zawiera jedenaście wcześniej niepublikowanych
listów napisanych przez Gabo do Plinia, jego literackiego powiernika. To dokumenty o wyjątkowej wartości, w których pisarz
wyraża swoje wątpliwości, nadzieje i trudności, jakie towarzyszyły
mu podczas pisania najwybitniejszych dzieł, takich jak Sto lat
samotności czy Jesień patriarchy.
data wydania 9.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa twarda
liczba stron 248
ISBN/EAN 9788311134348
Patroni medialni:
García Márquez, biedny i wówczas jeszcze nieznany,
zmuszony spać na ławce w parku, (...) przemierza
również karty tej książki. To ten sam Gabo, którego
poznałem w pewnej kawiarence w Bogocie, kiedy
miał zaledwie dwadzieścia lat, a ja może cztery lub
pięć mniej. Ten sam, którego spotkałem w Paryżu
w latach pięćdziesiątych, żebyśmy jako przyjaciele
przeżyli podobną przygodę na poddaszach, w barach
i kawiarniach Dzielnicy Łacińskiej. Ten sam, który
objechał ze mną kraje komunistyczne (w pogoni
za wiecznie niespełnionym marzeniem), zanim
wróciliśmy do Ameryki Łacińskiej, by stawiać pierwsze kroki jako dziennikarze w Caracas, Bogocie czy
Hawanie. Dzieląc to samo uwielbienie dla literatury,
widziałem, jak siedział po nocach, całymi godzinami
pisząc opowiadania i powieści. Zawsze pokazywał mi
swoje rękopisy. To jest ten nieznany Gabo, jakiego
pamiętamy my, jego najbliżsi przyjaciele z dawnych
czasów.
(fragment tekstu)
4
zapowiedzi 4.indd 4
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
Z
2015-03-18 11:01:07
Historia
Longin Pastusiak
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 360
ISBN/EAN 9788311135598
Od najdawniejszych czasów politycy posługiwali się żartem i satyrą jako bronią
polityczną. Ośmieszanie przeciwnika często zapewnia zwycięstwo. Także prezydenci Stanów Zjednoczonych często uciekali się do humoru w walce o fotel
prezydencki, w forsowaniu swych programów politycznych, a potem w bieżącej
pracy. Bez wątpienia należeli do nich John Kennedy i Ronald Reagan. Potrafili
też śmiać się z samych siebie. I my pośmiejemy się tam, gdzie można, choć
wiele informacji zamieszczonych w niniejszej książce skłania także do głębszych
historycznych refleksji.
NOWOŚĆ
Prezydenci USA w anegdocie.
Od Roosevelta do Obamy
Polecamy również:
Prezydenci w anegdocie. Od Waszyngtona do Roosevelta
Sławomir Koper
Piastowie
cena detaliczna 35 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 440
ISBN/EAN 9788311125933
Autor przedstawia dzieje średniowiecznej Polski przez podróże z synem.
To fascynujące połączenie wykładu historycznego i literatury podróżniczej,
wędrówka po najważniejszych zabytkach średniowiecznej Polski, obficie
wzbogacona mało znanymi faktami i anegdotami. Razem z autorem odwiedzamy Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Giecz, Kraków. Słuchamy śpiewu
mnichów benedyktyńskich w Tyńcu i koncertu organowego w Oliwie, oglądamy
mauzoleum ostatnich Piastów w Legnicy. Wspinamy się na wieżę kościoła
w Złotoryi, spacerujemy po cysterskim opactwie w Jędrzejowie, wędrujemy
podziemnymi korytarzami Wieliczki.
Poznajemy pasjonujące szczegóły codziennego życia w epoce średniowiecza,
opisy jadłospisu czy ubiorów, spotykając jednocześnie wybitnych władców,
świętych i kronikarzy. Wielkie wydarzenia towarzyszą zwykłym sprawom,
czasami osobiste konflikty decydowały o losach państwa.
Jarosław Molenda
Historia roślin jadalnych
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 248
ISBN/EAN 9788311134249
Rośliny odgrywały ważną rolę w dziejach ludzkości, ale istnieją gatunki, które
wywarły fundamentalny wpływ na rozwój kultur, narodów czy religii. Te rośliny
zmieniły świat, wpływając na bieg historii.
Henri Fabre swego czasu powiedział, że „[...] historia opiewa pola bitwy, gdzie
śmierć zbiera żniwo, ale nie opowiada nam o polach z łanami zboża, które nas
żywi; wylicza imiona królewskich bękartów, ale nie potrafi nam podać, jakie
jest pochodzenie żyta. Oto jest głupota człowiecza!”.
Może czas poszerzyć naszą wiedzę?
Paul Carell
Spalona ziemia
cena detaliczna 39 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 502
ISBN/EAN 9788311124264
Klęska 6. armii nad Wołgą nie była, jak się często uważa, punktem zwrotnym
w zmaganiach na froncie wschodnim. Rozstrzygający zwrot przyniosła dopiero
bitwa na Łuku Kurskim latem 1943 r. Po Kursku nastąpiło pasmo nieprzerwanych niemieckich klęsk, które zaprowadziło Werhmacht do punktu wyjścia,
nad Wisłę i Bug, skąd ruszyła jego ofensywa w czerwcu 1941 r. Działania na
Wschodzie w roku 1943 i w pierwszej połowie roku 1944, omówione w tym
tomie, są kontynuacją treści tomu poprzedniego pt. Operacja Barbarossa,
obejmującego lata 1941–1942.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 5
5
2015-03-18 11:01:09
Historia
Lucyna Kulińska, Czesław Partacz
NOWOŚĆ
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich
na Polakach w latach 1939–1945.
Ludobójstwo niepotępione
Książka ukazuje czytelnikom okoliczności jednej z największych tragedii, jakie
spotkały Polaków – ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
Mordy podjęte z najniższych pobudek realizowane były pod przykrywką
wzniosłych ukraińskich haseł narodowych. Aktom terroru towarzyszyła
niewyobrażalna grabież mienia prywatnego i narodowego. Zniszczono też
bezpowrotnie dobra kultury ogromnej wartości, obiekty sakralne i świeckie.
Zbrodnie nacjonalistów skupionych w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów,
a potem także Ukraińskiej Powstańczej Armii, były dokonywane z wyjątkowym
metodycznym okrucieństwem, dającym mordercom sadystyczną satysfakcję.
Pastwienie się nad ofiarami, gwałty, tortury były stosowane na masową skalę.
data wydania 16.04.2015
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 288
ISBN/EAN 9788311136373
Władysław Hermaszewski
NOWOŚĆ
Masakra w Lipnikach. Wołyń 1943
Autor prezentuje czytelnikowi swój wołyński rodowód i polską kresową tożsamość, warunki życia polskiej społeczności mniejszościowej w otoczeniu ukraińskiej, własne młodzieńcze, dramatyczne wojenne przeżycia, a na przykładach
bolesnych doświadczeń najbliższej rodziny – tragiczny los Polaków na Wołyniu
po utracie niepodległości we wrześniu 1939 roku.
Jako bezpośredni świadek i uczestnik tych tragicznych wydarzeń wiernie i obrazowo, ale bez emocji i upiększeń, autor opisuje niespotykane w tym dramatyzmie
i okrucieństwie bestialski masowy mord dokonany na Polakach w rodzinnej wsi
- Lipnikach, przez nacjonalistów ukraińskich w nocy z 25 na 26 marca 1943 roku
oraz dalszy tułaczy los rodaków aż do pożegnania Ojczyzny, Wołynia, w 1945 roku.
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 104
ISBN/EAN 9788311137455
Leszek Podhorodecki
NOWOŚĆ
Dzieje Ukrainy
Dzikie Pola, szumiące stepy i nostalgiczne krajobrazy – taki obraz Ukrainy utrwalił
się w świadomości historycznej Polaków. Polska literatura hasała po tej ziemi
równie pięknie jak polska konnica po jej stepach. Ile w tym obrazie mitu, a ile
rzeczywistości? Wiedza historyczna Polaków o sąsiednim kraju, z którym łączy
nas tyle więzi, daleko odbiega od oczekiwań. Ukraina to kolebka państwa rosyjskiego, Rosjan i Ukraińców łączy niewątpliwie więcej niż Ukraińców i Polaków.
Krwawa przeszłość i wzajemne oskarżenia zaowocowały nieufnością, którą trudno
przezwyciężyć. Książka Leszka Podhorodeckiego, wyważona, choć pełna pasji
badawczej, pozwoli lepiej zrozumieć przeszłość Ukrainy.
data wydania 16.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 280
ISBN/EAN 9788311137448
Marek Depczyński
NOWOŚĆ
Rosyjskie siły zbrojne
6
zapowiedzi 4.indd 6
W 1991 r. Federacja Rosyjska (FR) jako prawny sukcesor Związku Radzieckiego
przejęła zdecydowaną większość potencjału militarnego oraz uprawnienia i zobowiązania ZSRR w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.
Tracąc znaczną część terytorium FR, zamknięta w granicach z XVI w., ulegając
regionalizacji została przesunięta na północ i wschód. Dysponując znacznymi
zasobami bogactw naturalnych, w warunkach głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego wymuszającego demilitaryzację oraz restrukturyzację gospodarki
zorientowanej na potrzeby kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosja stanęła
przed koniecznością dostosowania polityki obronnej jak i przewartościowania
utrzymywanego potencjału militarnego.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 45 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 424
ISBN/EAN 9788311135055
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:12
Historia
Chris Bishop
Dywizje Grenadierów Pancernych
1939–1945
Książka przedstawia historię walk niemieckich dywizji zmotoryzowanych
i zmechanizowanych podczas II wojny światowej. Autor nie daje tu całościowego, ogólnego obrazu udziału niemieckich wojsk tego typu w ostatnim globalnym konflikcie zbrojnym. Tworzy raczej kompendium informacji dotyczących
poszczególnych oddziałów, w którym koncentruje się przede wszystkim na
przedstawieniu ich szlaków bojowych, danych taktyczno-technicznych czołgów
i innych pojazdów mechanicznych oraz ich oznaczeń i kamuflażu.
NOWOŚĆ
data wydania 9.04.2015
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x240 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311136762
Gregory L. Mattson
SS-Das Reich.
Historia 2. Dywizji Waffen-SS 1940–1945
Dokładny opis historii dywizji Waffen-SS SS-Das Reich. Zawiera unikatowe
fotografie z walk prowadzonych przez dywizję na obu frontach II wojny światowej. Dywizja SS-Das Reich brała udział w największych bitwach pod Kurskiem,
podczas inwazji w Normandii i w Ardenach. Opartemu na źródłach tekstowi
towarzyszą mapy i wykazy organizacyjne.
NOWOŚĆ
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x240 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311136939
W serii ukazały się:
Patroni medialni:
Włodzimierz Antkowiak
data wydania 23.04.2015
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 272
ISBN/EAN 9788311136656
Podwodne zagadki Polski są szóstą książką autora, znanego poszukiwacza
skarbów i popularyzatora wiedzy o nich, ale jednocześnie pierwszą polską
publikacją książkową, poświęconą wyłącznie eksploracji podwodnej.
Niniejsza książka jest kompendium wiedzy dotyczącej podwodnych skarbów
Polski oraz podsumowaniem tego wszystkiego, czego w ciągu ćwierćwiecza
autor dowiedział się o nich i czego sam doświadczył jako eksplorator.
W Podwodnych zagadkach przedstawia ponad sto miejsc kryjących jakieś
tajemnice, interesujących dla poszukiwaczy. Należy jednak pamiętać, że takich
jest w Polsce około tysiąca.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 7
NOWOŚĆ
Podwodne zagadki Polski
7
2015-03-18 11:01:15
Historia
Bogusław Brodecki
NOWOŚĆ
Polska. Dzieje – mapy – kalendarium
Publikacja obejmuje dzieje Polski od Mieszka I do czasów najnowszych, wydanie bogato ilustrowane, opatrzone licznymi mapami i kalendarium.
Staraliśmy się, zgodnie z duchem czasu, nie ograniczać tematyki do tradycyjnego opisu dziejów politycznych czy gospodarczych, ale potraktowaliśmy ją
jak najbardziej kompleksowo. Stąd fragmenty poświęcone geografii politycznej
i historycznej, opisy najbardziej znanych zabytków. Niewątpliwie najbardziej
oryginalną częścią dzieła jest chronologiczny wykres porównawczy dziejów
Polski. O tym, jak się nim posługiwać, informuje instrukcja zmieszczona
wewnątrz publikacji, w sąsiedztwie tego wykresu.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 242x310 mm
liczba stron 128
ISBN/EAN 9788311137196
Marek Gędek
NOWOŚĆ
Atlas historii Polski
Oddajemy do rąk czytelników Atlas historii Polski dzieło unikatowe w polskim
dorobku kartograficznym i wydawniczym. Atlas jest obszerną kartograficzną
panoramą dziejów Polski od czasów budowy państwa polskiego za pierwszych
Piastów, przez okres wzrostu terytorialnego Rzeczypospolitej i wielkich sukcesów jej oręża aż po czasy współczesne. Dzieje Polski pokazano na barwnych
mapach ułożonych chronologicznie.
Założeniem publikacji jest jak największa przejrzystość i czytelność map oraz
ukazanie sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej kraju. Integralną
częścią atlasu są objaśnienia tekstowe do poszczególnych map, które mają
na celu wyjaśnienie zagadnień szczególnie trudnych do przedstawienia kartograficznego.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x297 mm
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788311137097
Marian Spychalski
NOWOŚĆ
Warszawa architekta
W 1945 roku Spychalski rozstał się z zawodem architekta i zajął wyłącznie
działalnością polityczną. Części tej działalności poświęcona jest druga część
pamiętnika zatytułowana Wspomnienia z okresu pracy na stanowisku Prezydenta m. st. Warszawy 15 IX 1944 – 5 III 1945. Z tekstu dowiadujemy się
o licznych, nieraz bardzo trudnych, dramatycznych okolicznościach towarzyszących organizowaniu administracji na Pradze oraz o ludziach uczestniczących
w tych wydarzeniach. Dowiadujemy się po prostu o życiu codziennym. Tekst
jest niecenioną lekturą dla zainteresowanych historią tego okresu, ponieważ,
podobnie jak całe dzieje PRL, podlega on dziś często zafałszowaniu przez
tych, którzy poprawność polityczną przedkładają nad rzetelność badawczą.
data wydania 2.04.2015
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 224
ISBN/EAN 9788311134164
Jerzy Świerkosz
NOWOŚĆ
Utracone kresy. Tam była Polska
8
zapowiedzi 4.indd 8
To niezwykła, autentyczna opowieść o Polsce i Polakach. O Polsce, której już
nie ma. O Polakach, z których już tylko nieliczni są żywymi świadkami czasów,
kiedy część dzisiejszej Ukrainy była terytorium naszego kraju. Opisywane
przez Jerzego Świerkosza wydarzenia miały miejsce niby nie tak dawno, bo
w XX wieku . Ale to przecież wiek dwóch światowych wojen, których reminiscencje i skutki były długotrwałe. Autor, syn nauczycieli prowadzących szkołę
w zabitej deskami wsi w odległej około 80 kilometrów od Lwowa – z perspektywy kilkuletniego obserwatora rysuje nie tylko obraz swego miejsca
zamieszkania. Opisuje to wszystko co było związane z codziennym wiejskim
życiem, ludowymi obyczajami i tymi świątecznymi, i tymi codziennymi.
Ciekawie przedstawia związki mieszkańców Warchołów i innych okolicznych
miejscowości z przyrodą.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 200
ISBN/EAN 9788311137189
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:19
Militaria
Chris McNab
data wydania 16.04.2015
cena detaliczna 36,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311136410
Podręcznik dla elitarnych jednostek specjalnych, przygotowany przez najlepszych
specjalistów państw zachodnich w tej dziedzinie. Mimo ścisłego ukierunkowania
treści może być przydatny dla wszystkich, którzy muszą stawiać czoło różnego
rodzaju wyzwaniom w stanach stresu i napięcia nerwowego. Schematy, szkice
i ilustracje ułatwiają partycypację treści. Publikacja szczególnie przydatna
w dzisiejszych czasach, gdy stany lękowe dotykają coraz większą część populacji.
• Wymagania
• Dieta, odżywianie i odpoczynek
• Opanować psychikę
• Szkolenie
• Pokonać przeciwnika
• Wyzwania terenowe i fizyczne
• Uraz psychiczny i wstrząs
NOWOŚĆ
Wytrzymałość psychiczna
Judith Grohmann
data wydania 16.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 216
ISBN/EAN 9788311135741
Tajne misje – wszystko co chciałbyś o nich wiedzieć.
Autorka opisuje szkolenie kształtujące psychikę elity wśród mundurowych
– sił specjalnych. Pisze, jak przy każdej akcji dochodzą do granicy swoich
fizycznych i psychicznych możliwości, jak długo utrzymuje się w nich stres
i jak sobie z nim radzą.
Okazuje się, że coraz więcej kobiet wstępuje do jednostek specjalnych. I to
nie dla pieniędzy, bo one są porównywalne z innymi służbami. Mają trudniej,
choćby ze względów fizycznych. Napędza je entuzjazm i pasja.
NOWOŚĆ
Tajne misje
Martin J. Dougherty
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311135871
Książka zawiera podstawowe informacje o najważniejszych rodzajach broni
używanych podczas polowań na drobną i grubą zwierzynę, podczas strzelania
do celu oraz strzelania do rzutków. Strzelectwo może mieć różne oblicza: od
polowania na ptactwo wodne po strzelanie w stylu Dzikiego Zachodu, od tropienia
jeleni i polowania na grubą zwierzynę po sportowe strzelanie do celu. Podobnie
zróżnicowana jest także broń, służąca do uprawiania tych sportów – mogą to
być dubeltówki w układzie nadlufki, wiatrówki, pistolety sportowe, wiatrówki
z naciągiem sprężynowym, strzelby z mechanizmem czółenkowym, sztucery
o zamku suwliwym i broń półautomatyczna.
Autor, będący prawdziwym ekspertem, udziela porad dotyczących wszelkich
aspektów strzelectwa, takich jak: wybór właściwej broni i jej kalibru, technika
strzelania, posługiwanie się celownikami zwykłymi i optycznymi, strzelanie
do celu, technika celowania metodą utrzymywanego wyprzedzenia i metodą
przeciągania broni przez cel, zasady bezpieczeństwa, polowanie na ptactwo,
sposoby radzenia sobie z niewypałami i zasady polowania w bezludnych okolicach. W książce tej można również znaleźć opisy najbardziej znanych modeli
broni sportowej, takich jak między innymi Weatherby Mk V, Mossberg 500,
Ruger Mini 14 oraz Henry „Big Boy”.
Książka zawiera ponad 150 ilustracji, wskazówek i porad technicznych. To
kompletny przewodnik opisujący broń sportową i sposoby jej wykorzystania,
który zadowoli każdego miłośnika strzelectwa.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 9
NOWOŚĆ
Broń sportowa
9
2015-03-18 11:01:22
Powies´ć/Humor
Tadeusz Dołęga Mostowicz
Kariera Nikodema Dyzmy
Postać Nikodema Dyzmy została przedstawiona w powieści tak wyraziście, że
z czasem stała się symbolem nieokrzesanego spryciarza i karierowicza. Tadeusz Dołęga-Mostowicz napisał tę książkę w odwecie za szykany ze strony
sanacji. Był dziennikarzem bardzo krytycznie wypowiadającym się o władzach
sanacyjnych i Piłsudskim. Pomimo licznych ostrzeżeń nie zaprzestał wyrażania
krytycznych opinii o rządzących i dlatego został porwany przez kilku żołnierzy,
którzy pobili go i wyrzucili z samochodu poza miastem. Nigdy nie zapomniał
samosądu, którego padł ofiarą, i zemścił się na piłsudczykach, pisząc tę
książkę. Powieść była kilkakrotnie przenoszona na ekran, także telewizyjny.
cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 384
ISBN/EAN 9788311130838
Pierre Choderlos de Laclos
Niebezpieczne związki
Wiek XVIII to we Francji czas oświecenia, zwycięstwa rozumu nad przesądami,
a zarazem czas zabawy, rozrywek i rozluźnienia norm obyczajowych. W tej
epoce de Laclos napisał swą powieść – od początku towarzyszyła jej aura
skandalu obyczajowego i opinia książki niemoralnej. Intryga pięknej urażonej
markizy i jej wyrafinowanego dawnego kochanka od pokoleń zdobywa miliony
czytelników, powieść była też przenoszona na ekrany.
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 300
ISBN/EAN 9788311132320
Polecamy również:
Str acone złudzenia
Nędznicy
Mistrz i M ałgorzata
Rozważna i romantyczna
Joseph Telushkin
Humor żydowski
Książka zawiera ponad sto najlepszych dowcipów żydowskich, opatrzonych
przez autora wnikliwymi spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu, w jaki Żydzi
postrzegają samych siebie, swoje rodziny, swoich przyjaciół. Czytelnik dowie
się, co myślą o prześladowaniach własnej nacji, o antysemityzmie, pieniądzach, interesach, seksie, miłości, przyjaźni i sukcesie, a także o rabinach
i duchownych innych wyznań. Inspirująca, inteligentna, niekiedy zjadliwa,
ale zawsze bardzo zabawna i pełna beztroskiego lecz często refleksyjnego
humoru książka zawiera wizerunek żydowskiej podświadomości zbiorowej.
Autor jest znanym amerykańskim rabinem, napisał wiele książek o judaizmie
i zwyczajach żydowskich.
10
zapowiedzi 4.indd 10
cena detaliczna 27 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa miękka
liczba stron 264
ISBN/EAN 9788311118126
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:24
Dla dzieci
Krzysztof Wiśniewski
Dzięki tej książeczce przedszkolak z łatwością wyćwiczy sprawność ręki,
opanuje dodawanie i odejmowanie od 1 do 20, będzie rozpoznawał kształty,
zbiory, porównywał i odnajdował różnice, a także pozna litery naszego
alfabetu.
NOWOŚĆ
Rezolutny przedszkolak
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 15,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 210x295 mm
oprawa miękka
liczba stron 128
ISBN/EAN 9788311134959
Krzysztof Wiśniewski
Dziadek opowiada
Niektóre z nich młodzi czytelnicy znają, ale pewnie niektóre usłyszą po raz pierwszy.
Tajemniczy świat żeglarzy, rycerzy, tajemniczych stworów, pięknych księżniczek
i groźnych władców stanie się fascynującą lekturą na wiele wieczorów.
NOWOŚĆ
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 15,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x295 mm
liczba stron 128
ISBN/EAN 9788311137127
Krzysztof Wiśniewski
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 15,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x295 mm
liczba stron 128
ISBN/EAN 9788311137134
Babcia opowiada w tym tomie tajemnicze i ekscytujące opowieści. Niektóre z
tych opowieści być może młodzi czytelnicy znają, ale pewnie niektóre usłyszą
po raz pierwszy. Tajemniczy świat żeglarzy, rycerzy, tajemniczych stworów,
pięknych księżniczek i groźnych władców stanie się fascynującą lekturą na
wiele wieczorów.
NOWOŚĆ
Babcia opowiada
Anna Świrszczyńska
Opowieści dawnej treści.
Historia Polski wierszem pisana
cena detaliczna 15,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x290 mm
liczba stron 64
ISBN/EAN 9788311127043
Historia Polski opowiedziana wierszem – tomik zawiera niezapomniane teksty: Farfurka królowej Bony, Starościanka i sokolniczek, Opowieść o ślicznej
Agnieszce, O Janie Matejce i panu Kajetanie. Poetycka, gawędziarska narracja
pełna ciekawych anegdot cudownie oddaje urok minionych czasów.
365 łamigłówek
cena detaliczna 12,50 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 160x230 mm
liczba stron 374
ISBN/EAN 9788311125148
Książka dla dzieci powyżej szóstego roku życia. Zawiera 365 różnorodnych
zagadek, począwszy od prostych, bazujących na odwzorowywaniu, skończywszy na trudnych, wymagających umiejętności logicznego myślenia.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 11
11
2015-03-18 11:01:26
Album/Poezje
David Souden
Pielgrzymki.
Dwadzieścia podróży duchowych
Bogato ilustrowana książka przedstawia dwadzieścia najsłynniejszych świętych
miejsc świata, ważnych dla buddyzmu, hinduizmu, sufizmu czy chrześcijaństwa.
Autor opisuje piękno i niezwykłość dróg, którymi podążają pielgrzymi. Wszystkie
te pielgrzymki służą jednemu: oddaniu czci Bogu, odnalezieniu prawdy o sobie
i o otaczającym świecie.
cena detaliczna 49 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 195x235 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311108868
ksiądz Jan Twardowski
Budzić nadzieję.
Abecadło dziewięćdziesięciolatka
Niezwykły tom poetycko-prozatorski przygotowany na 90. rocznicę urodzin
księdza Jana Twardowskiego. Zawiera 90 motywów-haseł ułożonych alfabetycznie, od „A” jak „Anioł” do „Ż” jak „Życie”, prezentujących wiodące
w twórczości Autora tematy, które przez lata podejmował. Pokazuje tym samym
głębię osobowości wychowawcy wielu pokoleń czytelników.
Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka zawiera nie tylko znane,
cenione i lubiane wiersze, ale także wybrane refleksje ewangeliczne, fragmenty
felietonów, wywiadów i opowiadań dla dzieci. Tym samym uzmysławia bogactwo warsztatowe Jana Twardowskiego i pokazuje go jako poetę, myśliciela,
kaznodzieję, felietonistę, wnikliwego i dowcipnego obserwatora życia.
Różnorodność tematyczna zebranych w jednym tomie tekstów przybliża
autora, który od wielu już lat przyciąga niebanalnym sposobem pisania liczne
pokolenia czytelników bez ograniczeń wiekowych, spragnionych wspólnego
poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, zachęconych pogodną, pełną
wiary, niemoralizującą postawą Jana Twardowskiego – księdza zdziwionego,
pełnego podziwu dla Boga i Jego stworzenia. Księdza, który nie nawracając
– nawraca, nie pouczając, uczy patrzenia na świat oczyma pełnymi zgody,
cierpliwie pokazującego nierzadko ukryte dobro. Zarówno starannie wybrane z całego dorobku wiersze, przeniknięte duchem wiary, nadziei i miłości,
uśmiechem i humorem, jak i formułowane w tym samym duchu myśli prozą,
trafnie charakteryzują postawę i dorobek laureata licznych, nie tylko literackich,
nagród – Jana Twardowskiego.
Autorką wyboru tekstów i koncepcji całości jest Aleksandra Iwanowska,
wieloletnia edytorka i znawczyni twórczości ks. Twardowskiego, adiunkt
Uniwersytetu Gdańskiego, która opatrzyła tom posłowiem, kalendarium
i bibliografią. Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka zawiera wybór
myśli przekazywanych przez księdza w różnych miejscach i okolicznościach,
w licznych wywiadach, a także podczas homilii w warszawskim kościele sióstr
wizytek. Tematami rozważań są m.in. cierpliwość i czas, humor i kubek z jednym
uchem, miłość za Bóg zapłać, modlitwa i nawrócenie, a także odkupienie, wakacje, wieś i uśmiech. Każda myśl prozą ilustrowana jest wierszem, istotnym dla
danego tematu. W książce znalazły się odpowiedzi na stawiane księdzu podczas
spotkań autorskich, w listach oraz rozmowach pytania. Są to odpowiedzi pełne
nadziei, uśmiechu i głębokich przemyśleń. Obok refleksji, wspomnień, znalazł
się tu także autorski komentarz do swojej twórczości, tłumaczący inspiracje
Pismem Świętym i literaturą baroku, fascynację paradoksem, łączeniem humoru
z tragizmem i różnymi formami zaskoczenia czytelnika.
12
zapowiedzi 4.indd 12
cena detaliczna 49 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x275 mm
liczba stron 390
ISBN/EAN 9788311107519
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:30
Poradniki
John Wilson
1001 porad wędkarskich
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 245x280 mm
liczba stron 208
ISBN/EAN 9788311129771
John Wilson jest dziennikarzem telewizyjnym stacji Channel 4 i telewizji cyfrowej Discovery Real Time. W 2004 roku został wybrany Wędkarzem Wszech
Czasów przez czytelników brytyjskiego pisma branżowego „Angling Times”.
Jest autorem ponad 20 książek o tematyce wędkarskiej, a 1001 porad wędkarskich przez długie miesiące zajmowało pierwsze miejsce list bestselerów
po obu stronach Atlantyku.
Brigitte Kleinod
Ogród dla seniorów
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 128
ISBN/EAN 9788311136069
W książce m.in.:
• Ułatwienia w ogrodowej pracy
• Przestronne ścieżki
• Wygodne meble
• Ochrona przed słońcem
• Skarpy i nasypy
• Drzewa i krzewy
• Żywopłot
• Zioła z letniej kuchni
Uwe Jakubik
Cięcie drzew owocowych
cena detaliczna 29 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788311120006
Książka ta powstała w odpowiedzi na prośby wielu miłośników sadownictwa.
O tego rodzaju opracowanie, wyczerpująco opisujące wszystkie prace, od sadzenia po przechowywanie owoców, dopominali się również ci, którzy opiekują się
swoimi przydomowymi ogrodami. Jako, że zabiegi przycinania roślin należą do
najważniejszych czynności pielęgnacyjnych, im właśnie poświęcono najwięcej
uwagi. Publikacja ta, choć obszerna i szczegółowa, jest zrozumiała dla każdego,
ponieważ autor stara się unikać nazbyt specjalistycznego ujmowania tematów.
Oczywiście, najbardziej przydatna będzie ona dla czytelników trochę już obytych
z zagadnieniami sadownictwa, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Sposób zaprezentowania tematu nie ma charakteru podręcznikowego, a czytelnicy sami będą
mogli ocenić, na ile skutecznie przedstawia fachowe rady.
Jens Jacobson
Precz z ogrodu. Walka ze szkodnikami
cena detaliczna 14,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788311120259
Poradnik, jak pozbyć się z ogrodu różnych zwierząt, których tryb życia jest
dla człowieka uciążliwy, a dla ogrodu szkodliwy. Autor przedstawia gatunki
występujące u nas najczęściej, opisując szczegółowo oraz ilustrując zdjęciami
ich wygląd i zachowania. Możemy więc łatwo rozpoznać te, którym dostęp do
ogrodu powinniśmy ograniczyć. Jak to zrobić, autor radzi na podstawie własnego
doświadczenia, wspartego wiedzą teoretyczną. Paradoksalnie: opisy zachowania
zwierząt i ich fotografie w większości przypadków budzą sympatię do nich, a nie
żądzę wytępienia ich za wszelką cenę. Jesteśmy w końcu częścią tego samego
ekosystemu!
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 13
13
2015-03-18 11:01:31
Poradniki
Bruno P. Kremer
Dzikie rośliny jadalne i trujące
Autor podjął się trudnego zadania przedstawienia ponad 200 dzikich roślin w
taki sposób, aby ich rozpoznanie mogło być bezbłędne. Rzecz bowiem w tym,
że znaczna ich część może być przez nas zjadana.
Już na wewnętrznej stronie okładki umieszczono bardzo dokładną charakterystykę poszczególnych części roślin, co w połączeniu z ich opisem w tekście
oraz ze zdjęciami zapewni właściwe rozpoznanie. Przy opisie każdej rośliny
znajdziemy też informacje, gdzie występuje, jakie ma znaczenie dla środowiska
przyrodniczego, wreszcie przepisy (łącznie z nalewkami) oraz ciekawostki
w rodzaju skąd pochodzi, od kiedy i jak była wykorzystywana.
Układ książki, dzięki indeksowi podającemu nazwy polskie oraz łacińskie,
pozwala na natychmiastowe znalezienie opisu rośliny, na szybkie i bezbłędne
ustalenie jej tożsamości.
cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311120860
Zielnik dla każdego
Zielnik dla każdego czyli opis ziół wykorzystywanych w leczeniu domowym
wraz z praktycznym zastosowaniem. Zioła i ich tajemnice. Przez wieki stosowane instynktownie. Człowiek wybierał te rośliny, które łagodziły jego
cierpienia lub przywracały mu zdrowie. Rośliny, które wykazywały jakieś
silniejsze działanie fizjologiczne, np. przeczyszczające, wymiotne czy moczopędne, spożywał tylko w wypadkach chorobowych, czyli stosował jako leki.
Inne dodawał do swojego codziennego żywienia jak przyprawy. Z czasem
niektórym nadawał tajemną moc. Takie postępowanie było zapewne wynikiem
naśladowania zwierząt, które w okresie niemocy wybierały spośród roślin te,
które przynosiły im ukojenie.
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x250 mm
liczba stron 176
ISBN/EAN 9788311135086
Michaela Himmel, Renate Ockel
Joga w każdym wieku
Dzisiejszych sześćdziesięciolatków cechuje zupełnie inne podejście do życia,
aniżeli ich rówieśników przed kilkoma dziesięcioleciami. Charakteryzuje ich
ciekawość świata i pragnienie dokonywania zmian, chęć wykorzystania dla
własnego rozwoju nowych możliwości, jakie niesie ze sobą zakończenie pracy
zawodowej. Aby móc w zdrowiu, aktywnie wykorzystywać potencjał tej nowej
fazy życia, cennym towarzyszem może być joga. Joga utrzymuje i wspiera
siłę, a także żywotność naszego ciała oraz korzystnie wpływa na nasz umysł
i koncentrację. Ludziom w dojrzałym wieku oferuje świadomą i inteligentną
komunikację z ciałem, duchem i duszą - generuje radość życia, zdrowie, energię
i dobre samopoczucie. Autorki ukazują, jak przy pomocy łatwo wykonalnych
ćwiczeń, każdy, całkowicie niezależnie od wieku, zacząć może uprawianie
jogi i jakie korzyści przynosi jej regularne praktykowanie. Przedstawiony tu
styl jogi wg nauki B.K.S. Iyengara jest szczególnie wskazany dla tych, którzy
zaczynają trening w późniejszym wieku, ponieważ uwzględnia on potrzeby osób
po sześćdziesiątym roku życia. Wiele ćwiczeń przedstawionych jest tu także
w łatwiejszych wariantach i z przyrządami pomocniczymi. Szczególną uwagę
poświęcono w tej książce radości, jaka płynie z poznawania jogi i umożliwieniu
łatwego startu, który może się powieść także bez nauczyciela.
14
zapowiedzi 4.indd 14
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 136
ISBN/EAN 9788311134867
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:35
Kulinaria
Sałatki i surówki.
500 sprawdzonych przepisów
cena detaliczna 16,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 140x205 mm
liczba stron 312
ISBN/EAN 9788311128262
Bogaty wybór ciekawych przepisów na znakomite, sprawdzone sałatki
i surówki pomoże ozdobić i urozmaicić każdy posiłek.
Autor proponuje wykorzystanie warzyw tradycyjnie stosowanych w naszej
kuchni, jak i tych rzadziej używanych (skorzonera, jarmuż, kard).
Jan Czernikowski
Ciasta, ciastka, ciasteczka
cena detaliczna 16,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 140x205 mm
liczba stron 272
ISBN/EAN 9788311131590
Przed czytelnikami książka ciesząca się niesłabnącym powodzeniem od ponad
40 lat. Przepisy mistrza cukierniczego nie sprawią nikomu większych trudności.
Może z nich korzystać zarówno doświadczona, jak i początkująca gospodyni.
Zbiór uatrakcyjniają kolorowe zdjęcia domowych wypieków.
Gordon Ramsay
Desery
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 220x180 mm
liczba stron 224
ISBN/EAN 9788311129726
W tej ważnej książce najbardziej ekscytujący brytyjski kucharz wyjaśnia często
niedoceniany temat deserów.
Upraszczając klasyczne metody tam, gdzie to możliwe, Gordon Ramsay
pomoże Wam przyrządzić kończący każdy posiłek deser, któremu nie będzie
można się oprzeć.
Ramsay serwuje przepisy na desery owocowe, lody i kremy, musy
i suflety. Podpowiada, które przepisy można ze sobą łączyć, kiedy naprawdę
będziecie chcieli zrobić wrażenie na gościach.
To zbiór profesjonalnych porad i wyjątkowych przepisów Gordona Ramsaya.
Gordon Ramsay
Sekrety szefa
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 220x180 mm
liczba stron 224
ISBN/EAN 9788311129719
Ta książka to coś więcej niż zbiór znakomitych receptur od cieszącego się
uznaniem charyzmatycznego szefa kuchni.
Przepisy są przedstawione w jasny i łatwy do wykorzystania sposób,
a zdjęcia obrazują sprawdzone rozwiązania Gordona, ułatwiające gotowanie.
Spróbujcie przygotować na przykład jego sałatkę z tuńczyka z treviso,
posługując się opracowaną przez niego techniką karmelizowania gorzkich liści. Przyrządźcie też jego odświeżającą letnią zupę i dorzućcie do
niej kostki lodu z dodatkiem oliwy z oliwek – sprawią, że będzie chłodna,
a w trakcie topienia się przesycą ją niepowtarzalnym smakiem.
Przepisy są podzielone według rodzajów żywności: ryby, drób i dzikie ptactwo,
mięso, warzywa i sałatki, owoce itd. Wiele gotowych potraw jest pokazanych
na wspaniałych, całostronicowych ilustracjach.
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
zapowiedzi 4.indd 15
15
2015-03-18 11:01:37
Powies´ć
Max Gallo
Jezus, Człowiek, który był Bogiem
NOWOŚĆ
Max Gallo mierzy się z historią jednej z najbardziej tajemniczych
postaci w dziejach świata – Jezusa, człowieka czy też Boga, Boga
i człowieka.
Fascynująca powieść francuskiego autora bestsellerów.
Sfabularyzowana biografia postaci, która wywarła przejmujący
wpływ na losy ludzkości – Syna Bożego dla chrześcijan i nauczyciela o niekwestionowanym autorytecie dla pozostałych. Flawiusz
wyrusza w podróż śladami człowieka, który był Bogiem, zabierając
ze sobą czytelnika. To będzie krótka, ale intensywna wyprawa po
śladach zostawionych przez Jezusa przez trzydzieści trzy lata
przeżyte na Ziemi. Książka dociekliwa, wyjątkowa i pełna emocji.
Twórczość Maxa Gallo obraca się wokół historii Jezusa Chrystusa
i stworzonej przez niego religii.
data wydania 30.04.2015
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311135758
Polecamy również:
Patroni medialni:
MAX GALLO – urodzony w 1932 roku francuski historyk i powieściopisarz, specjalizuje się w literaturze
historycznej. Uważany za mistrza biografii, jest autorem ponad dwudziestu prac monograficznych, między
innymi książek o Robespierze, Garibaldim, Róży Luxemburg i de Gaulle’u. Polskim czytelnikom znany był
dotąd m.in z monografii poświęconej Napoleonowi Bonaparte oraz biografii Juliusza Cezara. Jego powieści
to nie tylko spora dawka rzetelnej wiedzy, ale także wyśmienita lektura.
CAŁĄ OFERTĘ BELLONY ZNAJDZIESZ W KSIĘGARNI HISTORYCZNO-WOJSKOWEJ
Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77), 00-844 Warszawa, tel. 22 45 70 306, www. ksiegarnia.bellona.pl
NASI PRZEDSTAWICIELE:
Andrzej Galicki
woj. małopolskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie, kujawsko-pomorskie,
śląskie
[email protected]
661 415 552
Krzysztof Paleski
Warszawa,
woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie,
podkarpackie, świętokrzyskie
[email protected]
606 303 517
Piotr Sobieszczyk
woj. wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
dolnośląskie, lubuskie,
[email protected]
697 884 996
KSIĄŻKI BELLONY ZNAJDZIESZ W NAJLEPSZYCH KSIĘGARNIACH W CAŁEJ POLSCE!
CIECHOCINEK
Księgarnia – Antykwariat
ul. Broniewskiego 4
LUBLIN
Ezop2
ul. Krakowskie Przedmieście 62
RACIBÓRZ
Księgarnia Sowa
ul. Długa 23
ELBLĄG
Quo Vadis
ul. 1 Maja 35
ŁÓDŹ
Ossolineum
90-447 ul. Piotrkowska 181
Światowid
ul. Piotrkowska 86
Stompel
ul. Piotrkowska 11
SIERADZ
Księgarnia Renee
98-200 Al. Pokoju 11
GDAŃSK
Muza, ul. Długie Ogrody 11,
Centrum Handlowe
ul. Rajska 10
GORZÓW WLKP.
Księgarnia Daniel
ul. Bolesława Chrobrego 9
KIELCE
Pod Zegarem
ul. Warszawska 6
KRAKÓW
Pałac Spiski, Rynek Główny 4
Główna Księgarnia Naukowa
ul. Podwale 6
16
zapowiedzi 4.indd 16
OLSZTYN
Księgarnia „Centrum książki”
Pl. Jana Pawła II
POZNAŃ
Księgarnia Powszechna
ul. Szkolna 5
Księgarnia Arsenał
ul. Dąbrowskiego 7
Księgarnia Dobra Książka
Plac Wielkopolski 4
STARGARD SZCZECIŃSKI
Atena
Centrum Handlowe
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 12/7
SOPOT
Gdański Dom Książki
ul. Bohaterów Monte Cassino 26
SZCZECIN
Zamkowa
Pl. Hołdu Pruskiego 8
TARNÓW
WAT, OS. 25-LECIA PRL 1
TORUŃ
Hobbit, ul. Szeroka 4
WARSZAWA
Faber i Faber
ul. Puławska 11
Papirus
ul. Belgradzka 20
GKN im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
Przy Agorze
ul. Przy Agorze 11a
Świat Książki
Al. Solidarności 119/125
WROCŁAW
Księgarnia Astra
ul. Chorbaczewskiego 4-6
Traffic Club
ul. Powstańców Śląskich 2-4
ZIELONA GÓRA
Księgarnia Pod Hermesem
ul. Kupiecka 63
Zapowiedzi wydawnicze 4/2015
2015-03-18 11:01:43
Ta bogato ilustrowana seria z pewnością zachwyci młodych czytelników.
Ciekawie opracowane informacje, ciekawostki i fascynujące fakty przybliżą
wiele zagadnień dotyczących otaczającego nas świata.
Czytaj i odkrywaj kolejne tajemnice.
cena det.
12,99 zł
format 220x290 mm
ilość stron 46
oprawa twarda
EAN/ISBN 9788327423788
EAN/ISBN 9788327423863
EAN/ISBN 9788327423986
EAN/ISBN 9788327423894
www.bellona.pl
EAN/ISBN 9788327423870
EAN/ISBN 9788327423771
EAN/ISBN 9788327423740
EAN/ISBN 9788327423764
EAN/ISBN 9788327423856
EAN/ISBN 9788327424013
EAN/ISBN 9788327424020
EAN/ISBN 9788327424006
EAN/ISBN 9788327423795
EAN/ISBN 9788327423818
EAN/ISBN 9788327423993
EAN/ISBN 9788327423924
EAN/ISBN 9788327423979
EAN/ISBN 9788327423849
EAN/ISBN 9788327423801
EAN/ISBN 9788327423757
www.bellona.pl

Podobne dokumenty

katalog - Bellona

katalog - Bellona zamieszczenia wielu dotąd niepublikowanych zdjęć, jak i cytowania wielu nieznanych dokumentów z archiwów polskich i niemieckich.

Bardziej szczegółowo