Tworzywa sztuczne – Fakty 2015

Komentarze

Transkrypt

Tworzywa sztuczne – Fakty 2015
Tworzywa sztuczne – Fakty 2015
Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz
odzysku tworzyw sztucznych w Europie
1
Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku
tworzyw sztucznych, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw
sztucznych. Niniejsze opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych
przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy, z uwzględnieniem całego cyklu życia
materiału.
Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia
Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania
na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa Badań
i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących
powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH.
Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych
statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką
odpadami. W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także badania i ekspertyzy
konsultantów. Zamieszczone w niniejszej publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio
porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań. Uaktualnienie wcześniejszych
danych szacunkowych pozwoliło np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej
dekady dokonał się w całej Europie w dziedzinie wykorzystania i odzyskiwania tworzyw sztucznych.
Tworzywa sztuczne
– materiał XXI wieku
p
Przez ostatnie 150 lat
tworzywa sztuczne
umożliwiały powstawanie
innowacji oraz przyczyniały
się do rozwoju społeczeństwa
i wzrostu jego dobrobytu.
3
Dzięki tworzywom sztucznym społeczeństwo
może sprostać wyzwaniom XXI wieku
www.plasticseurope.org
www.plastics-themag.com
Tworzywa sztuczne:
istotny czynnik rozwoju
społeczeństwa i gospodarki
w Europie
Europejski przemysł
tworzyw sztucznych
zatrudnia 1,45 miliona
pracowników
5
Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane
Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw
oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE28
Pracownicy
Przedsiębiorstwa
Obroty
1,45 miliona
62 tys.
350 mld €
ponad
w większości MŚP
Bilans handlowy*
18 mld €
dodatniego salda obrotów handlowych
Źródło: Eurostat
Wkład
w finanse publiczne
~ 27 mld €
*Dane obejmujące tylko producentów surowców do przetwórstwa oraz przetwórców tworzyw sztucznych
Efekt
mnożnikowy**
2,4-krotny
wzrost PKB
1 miejsce pracy generuje
3 miejsca pracy w innych
sektorach
Recykling
7,7 mln t
odpadów tworzyw sztucznych
poddanych recyklingowi
**Źródło: raport Ambrosetti 2013, dane dla Włoch
Tworzywa sztuczne:
dane rynkowe
Do produkcji tworzyw
sztucznych zużywa
się tylko od 4% do 6%
światowej produkcji ropy
naftowej
7
Produkcja tworzyw* na świecie stale wzrasta, w Europie pozostaje stabilna
225
257
2004
2007
250
288
279
2011
2009
2012
299
311
2013
2014
Świat
Produkcja tworzyw
w mln ton
60
65
2004 2007
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic
55
58
57
58
Europa
(EU28+NO/CH)
59
2009 2011 2012 2013 2014
*Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne,
elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje następujących
włókien: PET, PP i poliakrylowych.
Chiny największym producentem tworzyw sztucznych*
EUROPA
2006
2014
NAFTA
23%
20%
23%
19%
AMERYKA
ŁACIŃSKA
5%
5%
BLISKI WSCHÓD,
AFRYKA
CHINY
WNP
2%
3%
6%
7%
21%
26%
14%
6%
4%
16%
INNE KRAJE
AZJI
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic
* W tym zestawieniu ujęto tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany
Światowa produkcja tworzyw*: 260 mln ton
JAPONIA
Dodatni bilans handlowy wynoszący 18 mld €
Produkcja tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Bilans handlowy z państwami spoza EU28
mld €
Bilans handlowy z państwami spoza EU28
mld €
14
30
12
25
10
20
8
15
12,73
10
10,57
7,79
5
0
8,38
8,15
8,32
11,02
6
11,67
12,21
4
8,94
3,28
6,24
3,47
0
4,70
5,32
5,55
5,43
3,61
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produkcja
tworzyw sztucznych
Bilans handlowy
Eksport
Import
Źródło: Eurostat
4,12
4,28
2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Przemysł tworzyw sztucznych EU28:
bilans handlowy z państwami spoza UE
4,05
4,42
Eksport
poza
EU-28
Główni partnerzy
handlowi spoza UE pod
względem wartości (2014)
Import
spoza
EU-28
Przetwórstwo
tworzyw sztucznych
1. Turcja (13,7%)
1. USA (13,4%)
2. Chiny (12,4%)
4. Szwajcaria (11,2%)
3. USA (11%)
3. Rosja (10,7%)
4. Rosja (7,8%)
4. Chiny (8,9%)
5. Szwajcaria (6,2%)
5. Turcja (5,9%)
1. USA (23,7%)
1. USA (22,1%)
2. Arabia Saudyjska (13,7%)
2. Szwajcaria (15,1%)
3. Korea Południowa (12,2%)
3. Chiny (13,8%)
4. Szwajcaria (7,1%)
4. Turcja (11,4%)
5. Japonia (6,2%)
5. Japonia (5,7%)
Na 5 państw europejskich przypada 2/3 zużycia tworzyw sztucznych*
Niemcy
Włochy
Francja
Wlk. Brytania
Hiszpania
Polska
Belgia i Luksemburg
WIELKA
BRYTANIA
Holandia
Czechy
Zapotrzebowanie na
tworzywa* w Europie
7,7%
Austria
Szwecja
NIEMCY
Portugalia
Szwajcaria
Węgry
FRANCJA
Rumunia
9,6%
Grecja
Finlandia
24,9%
47,8 mln ton
*Obejmuje: tworzywa termoplastyczne,
poliuretany, tworzywa termoutwardzalne,
elastomery, kleje, powłoki i materiały
uszczelniające. Nie obejmuje następujących
włókien: PET, PP i poliakrylowych.
WŁOCHY
Dania
14,3%
Słowacja
7,4%
Bułgaria
Irlandia
Norwegia
Słowenia
HISZPANIA
Litwa
Łotwa
Estonia
Cypr / Malta
mt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wg krajów (mln ton/rok)
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi
9
10
2014
11
2013
12
2012
Tworzywa odpowiadają
na zapotrzebowanie wielu rynków
39,5%
Zużycie tworzyw sztucznych w Europie w roku 2014
wg segmentów zastosowań
22,7%
20,1%
3,4%
5,7%
Rolnictwo
E&E
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi
*EU-28+NO/CH
8,6%
Motoryzacja
Budownictwo
Opakowania
Inne*
Inne, w tym: artykuły gospodarstwa
domowego, meble, sport, zdrowie
i bezpieczeństwo
Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach
PVC
PUR
PS, EPS
PET
7
%
Butelki
7
%
Oprawki okularów, kubeczki na jogurty (PS),
opakowania (EPS), etc.
PE-LD, PE-LLD
17,2%
PE-HD, PE-MD
12,1
10,3
7,5
%
%
Ramy okien, wykładziny
podłogowe, rury, etc.
Materace, panele
izolacyjne, etc.
Zabawki (PE-HD, PE-MD),
butelki na mleko, rury (PE-HD), etc.
PP
INNE
19,2% 19,7 %
PTFE
Folia do pakowania żywności
(PE-LLD), torby na zakupy (PE-LD), etc.
Segregatory, zamknięcia zawiasowe
w opakowanich żywności, zderzaki
samochodowe, etc.
Zapotrzebowanie* na tworzywa wg typów polimerów (2014)
* EU-28+NO/CH
%
ABS
PC
etc.
Pokrycia patelni (PTFE), kołpaki do felg (ABS),
płyty na pokrycia dachowe (PC), etc.
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi
Zapotrzebowanie na tworzywa* w Europie wg typów polimerów (2014)
PP
PE-LD, PE-LLD
PE-HD, PE-MD
PVC
PUR
*Obejmuje: tworzywa
termoplastyczne,
poliuretany, tworzywa
termoutwardzalne,
elastomery, kleje, powłoki
i materiały uszczelniające.
Nie obejmuje
następujących włókien:
PET, PP i poliakrylowych.
PET
Łącznie
PS
47,8 mln t
PS-E
ABS, SAN
PA
PC
PMMA
Inne tworzywa
konstrukcyjne
Inne tworzywa
mln t
1
2
3
4
5
6
7
Dynamika wzrostu zapotrzebowania na tworzywa w Europie: w latach 2012-2014
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi
* EU-28+NO/CH
9
8
2014
10
2013
2012
Opakowania, budownictwo i motoryzacja
to trzy główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych
39,5%
Opakowania
20,1%
Budownictwo
8,6%
Motoryzacja
5,7%
E&E
26,1%
Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw (2014)
Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myCeppi
* EU-28+NO/CH
tw
or Inn
zy e
wa
a
yw e
rz yjn
o
c
tw uk
ne tr
In ons
k
R
A
M
PM
PU
AN
,S
S
AB
PC
T
PE
PA
C
PV
-E
PS
PS
PP
D
-M
PS
D,
-H
PE
PE
-L
D,
PE
-
LL
D
Inne
Zagospodarowanie
odpadów tworzyw
sztucznych
Wyrzucając odpady tworzyw
sztucznych na wysypiska
Europa traci rocznie prawie
8 mln ton wartościowych
zasobów.
Odzysk odpadów tworzyw sztucznych w 2014 roku wyniósł 69,2%
W 2014 r. w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,8 mln zużytych tworzyw sztucznych.
W procesach recyklingu i odzysku energii zostało odzyskane 69,2%, pozostałe 30,8% trafiło na wysypiska.
Odzysk
energii
39,5%
Recykling
29,7%
25,8
. mln ton
pouzytkowych
odpadów tworzyw
Składowanie
30,8%
Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w UE28 + Norwegia i Szwajcaria
Źródło: Consultic
Od 2006 roku recykling i odzysk energii wzrósł
Średnia roczna ilość pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych wytwarzanych
w latach 2006-2014 wyniosła 25 mln ton
Składowanie
mln t
15
-38%
12,9
10,2
Odzysk energii
10
8,0
7,7
7,0
+46%
4,7
Recykling
5
+64%
rok
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Całkowity odzysk odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2014
Źródło: Consultic
2013
2014
Składowanie to w wielu krajach UE wciąż główny
sposób zagospodarowania odpadów tworzyw
Składowanie odpadów tworzyw sztucznych (2014)
2016
2016
2009
2005
Ponad 50% odpadów tworzyw
sztucznych jest składowane na
wysypiskach
10-50% odpadów tworzyw sztucznych
jest składowane na wysypiskach
Poniżej 10% odpadów tworzyw
sztucznych jest składowane
(zakaz składowania)
1999 +
2006
1997
1996
2016
2005
2006
Data wprowadzenia zakazu
składowania
2016
Ogłoszona data wprowadzenia
zakazu składowania
Źródło: Consultic
2006
2004
Zaniechanie składowania odpadów tworzyw przyniesie wiele korzyści
ekonomicznych i środowiskowych
Prawie 8 mln ton odpadów tworzyw sztucznych było składowane na
wysypiskach w Europie w 2014 r.
8
milionów ton
odpadów tworzyw
8mln t 800
odpadów tworzyw, które
nie trafią na wysypiska
=
Wież Eiffla
Możliwość innego
wykorzystania
100 50
milionów
zaoszczędzonych
baryłek ropy naftowej
=
W ten sposób można
zaoszczędzić
8
mld
euro
=
dużych tankowców
1,3 x
budżet UE na
zwalczanie
bezrobocia wśród
młodych
Kraje z zakazem składowania
Kraje z zakazem składowania osiągają wyższe poziomy recyklingu
Szwajcaria
Austria
Holandia
Niemcy
Szwecja
Luksemburg
Dania
Belgia
Norwegia
Irlandia
Finlandia
Estonia
Słowenia
Francja
Portugalia
Włochy
Wielka Brytania
Słowacja
Czechy
Litwa
Hiszpania
Polska
Węgry
Rumunia
Łotwa
Chorwacja
Bułgaria
Grecja
Cypr
Malta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów
tworzyw sztucznych w 2014 r. (UE28 + NO/CH)
Źródło: Consultic
60%
70%
80%
90%
Recykling
Odzysk energii
Składowanie
100%
Odpady tworzyw sztucznych
– ważne zasoby dla gospodarki o obiegu zamkniętym
recyKling
jest preferowaną
opcją dla odpadów
tworzyw sztucznych
Odzysk
energii
jest alternatywą dla tych
odpadów tworzyw, których nie
można poddać recyklingowi
w sposób zrównoważony
Recykling jest preferowaną opcją odzysku dla odpadów tworzyw sztucznych. Jednak w przypadku odpadów, których nie
można poddać recyklingowi w sposób ekonomicznie opłacalny i korzystny dla środowiska, alternatywą jest odzysk energii.
Obie te opcje uzupełniają się i umożliwiają pełne odzyskanie wartości odpadów tworzyw sztucznych.
Recykling i odzysk energii – opcje uzupełniające się wzajemnie
i zwiększające wydajność wykorzystania zasobów
Zmiany poziomów odzysku odpadów tworzyw wg krajów
Estonia
Finlandia
Irlandia
Słowenia
Litwa
Wielka Brytania
Portugalia
Polska
Rumunia*
Czechy
Słowacja
Węgry
Norwegia
Hiszpania
Włochy
Luksemburg
Niemcy
Holandia
Bułgaria*
Grecja
Cypr
Łotwa
Francja
Belgia
Austria
Malta
Szwecja
Dania
Szwajcaria
Chorwacja**
-20%
-10%
0%
10%
Źródło: Consultic
* dla Bułgarii i Rumunii – porównanie 2014 vs. 2007
** brak danych dla Chorwacji
20%
30%
40%
50%
Porównanie 2014 vs. 2006
Dotyczy pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych
60%
Odzysk
energii
70%
Recykling
Odpady opakowaniowe z tworzyw osiągają najwyższe wskaźniki
recyklingu i odzysku energii
Austria
Luksemburg
Niemcy
Szwajcaria
Holandia
Szwecja
Dania
Belgia
Norwegia
Finland ia
Irlandia
Estonia
Włochy
Słowenia
Czechy
Francja
Polska
Słowacja
Portugalia
Litwa
Rumunia
Węgry
Wielka Brytania
Hiszpania
Łotwa
Bułgaria
Chorwacja
Grecja
Cypr
Malta
Recykling
Odzysk energii
Składowanie
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Całkowity wskaźnik odzysku odpadów opakowań z tworzyw sztucznych wg krajów (2014)
(dotyczy pokonsumenckich odpadów opakowań)
źródło: Consultic
100%
Tworzywa sztuczne – więcej niż jedno życie
Ubrania
i obuwie
Torby
i akcesoria
Otwarta
przestrzeń
Meble
i wzornictwo
Tworzywa z recyklingu
stosowane są do
produkcji szerokiej
gamy nowych wyrobów
Opakowania
Motoryzacja
Nagrodzone wyroby z recyklingu na:
bestproduct.epro-plasticsrecycling.org
Budownictwo
Podsumowanie
Europejski przemysł tworzyw
sztucznych może w istotny sposób
przyczynić się do osiągnięcia
ambitnego celu UE – wzrostu
udziału przemysłu w unijnym PKB
z 15% do 20% w roku 2020.
W 2015 roku produkcja tworzyw sztucznych wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu
140
Index
Wskaźnik produkcji (2010=100, linia trendu oraz dane wyrównane sezonowo)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
rok
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE-28
Źródło: Eurostat
Maszyny do przetwórstwa
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Wykaz skrótów
PE-LD
polietylen wysokociśnieniowy
(polietylen o małej gęstości)
PE-LLD
liniowy polietylen wysokociśnieniowy
(liniowy polietylen o małej gęstości)
sprzęt elektryczny i elektroniczny
PE-MD
polietylen o średniej gęstości
EPRO
European Association of Plastics Recycling
and Recovery Organisations
PEMRG
PlasticsEurope Market Research Group
PET
politereftalan etylenu
EPS
polistyren do spieniania
PKB
produkt krajowy brutto
myCeppi
Eastern and Central European Business
Development
PMMA
polimetakrylan metylu
NAFTA
Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu
PP
polipropylen
PA
poliamid
PS
polistyren
PC
poliwęglan
PUR
poliuretan
PE
polietylen
PVC
polichlorek winylu
PE-HD
polietylen niskociśnieniowy
(polietylen o dużej gęstości)
SAN
kopolimer styren-akrylonitryl
WNP
Wspólnota Niepodległych Państw
ABS
terpolimer akrylonitryl-butadien-styren
ASA
terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan
Consultic
Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
E&E
PlasticsEurope
PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń
branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie
utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których
łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii,
Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do
zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia
obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,45 miliona ludzi
pracujących w ponad 60 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem)
generuje obroty o wartości około 350 mld euro rocznie.
www.plasticseurope.org
Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO).
EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji branżowych, których zadaniem jest rozwój i promocja rozwiązań
umożliwiających efektywne i trwałe zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych obecnie i w przyszłości. Firmy
członkowskie EPRO wspólnie działają na rzecz zwiększenia i optymalizacji stopnia zagospodarowania odpadów tworzyw na
poziomie krajowym poprzez międzynarodową współpracę w zakresie: analizowania dobrych praktyk i przykładów, oceny
różnych rozwiązań oraz definiowania czynników hamujących rozwój. Wspólne działania w ramach organizacji EPRO pozwolą
zwiększyć efektywne zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych. EPRO reprezentuje obecnie 19 organizacji z 14 krajów
UE oraz Afryki Południowej i Kanady.
www.epro-plasticsrecycling.org
11-2015
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/3
1160 Brussels – Belgium
Phone +32 (0)2 675 32 97
[email protected]
www.plasticseurope.org
Konigin Astridlaan 59
1780 Wemmel – Belgium
Phone +32 (0)2 456 84 49
[email protected]
www.epro-plasticsrecycling.org
© 2015 PlasticsEurope. All rights reserved.

Podobne dokumenty

dr Kazimierz Borkowski, Fundacja Plastics Europe Polska

dr Kazimierz Borkowski, Fundacja Plastics Europe Polska  Recykling mechaniczny polega na wykorzystaniu odpadów tworzyw sztucznych i zużytych materiałów poprzez ich przetwórstwo do produkcji nowych wyrobów  Przetwórstwo odpadów tworzyw sztucznych odbyw...

Bardziej szczegółowo

Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych

Tendencje w recyklingu tworzyw sztucznych Źródło: Brunner, Bogucka: Evaluation of plastics flows …in Austria and Poland, Viena, 2007

Bardziej szczegółowo