Inauguracja roku 2013

Transkrypt

Inauguracja roku 2013
ZAPROSZENIE
Prof. dr hab. Piotr Laidler
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Jan Krzek
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1. Gaude Mater Polonia
2. Powitanie gości przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Piotra Laidlera
3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab.
Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału
Farmaceutycznego prof. dr hab. Jana Krzeka i Dziekana
Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Tomasza Brzostka
4. Złożenie ślubowania przez studentów
5. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Macieja Małeckiego:
uprzejmie zapraszają na uroczystość inauguracji
roku akademickiego 2013/2014
studentów I roku wszystkich kierunków studiów
prowadzonych przez w/w Wydziały.
Inauguracja odbędzie się w dniu 5 października 2013r.
w Auli Dużej Audytorium Maximum UJ
przy ulicy Krupniczej 33 o godz. 14.00
„Cząsteczka, komórka, człowiek - od eksperymentu
badawczego do praktyki lekarskiej”
6. Wystąpienie przedstawicieli Organizacji Studenckich:
- Samorząd Studencki
- Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)
-
IFMSA
- Akademicki
Związek Sportowy (AZS)
7. Gaudeamus Igitur

Podobne dokumenty