Zestaw podręczników do klasy III

Transkrypt

Zestaw podręczników do klasy III
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2016/2017
KLASA III
L.p.
Przedmiot
Tytuł, autor
Wydawnictwo
1
Język polski
WSiP
2
Historia
"Bliżej słowa" Podręcznik do klasy 3
gimnazjum, bez ćwiczeń
E. Horwath, G. Kiełb
"Śladami przeszłości" Podręcznik do klasy 3
gimnazjum, bez ćwiczeń
S. Roszak
Nr
dopuszczenia
MEN
27/3/2009
Nowa Era
60/3/2010
3.
Wiedza o
społeczeństwie
„Dziś i jutro” cz.2, bez ćwiczeń,
I.Janicka, A.Kucia, T.Maćkowski
Nowa Era
77/2/2009
3
Język niemiecki
PWN
622/2/2012
4
Matematyka
Fizyka
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Nowa Era
168/3/2011
5
6
Chemia
Nowa Era
49/3/2010
7
Biologia
Nowa Era
58/3/2010
8
Geografia
Nowa Era
7/3/2009
9
Plastyka
MAC EDU
185/2009
11
Język angielski
Macmillan
313/2/2011
12
Religia
"Kompass neu 3" bez ćwiczeń
E. Reymont, A. Sibiga,
M. Jezierska-Wiejak
"Matematyka z plusem" , Podręcznik do
klasy 3 gimnazjum, bez ćwiczeń
M. Dobrowolska,
"Spotkanie z fizyką", Podręcznik do klasy 3
gimnazjum, bez ćwiczeń
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska
"Chemia Nowej Ery", Podręcznik do klasy
3 gimnazjum, bez ćwiczeń
J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin
"Puls życia" , Podręcznik do klasy 3
gimnazjum + ćwiczenia
B. Sęgin, M. Sęktas
"Planeta Nowa" cz. 3 bez ćwiczeń
Szubert
"Sztuka w zasięgu ręki" bez ćwiczeń
D. Stępień, W. Sygut
"Voices" cz. 3, C. McBeth
+ ćwiczenia - K i S. Bilsborough
"Żyć w miłości Boga" bez ćwiczeń
D. Jackowiak, J. Szpet
AZ-33-01/10
-PO-3/13
13
Muzyka
Święty
Wojciech
Poznań 2013
Juka-91
"Od chorału do rap songu" bez ćwiczeń
P. Kaja
93/3/2010
174/2009

Podobne dokumenty