Tymbark, dnia 16.11.2016r. WYKONAWCY INFORMACJA Z

Transkrypt

Tymbark, dnia 16.11.2016r. WYKONAWCY INFORMACJA Z
Tymbark, dnia 16.11.2016r.
WYKONAWCY
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający
Stowarzyszenie
Remedium
z
siedzibą
w
34-650
Tymbark
158,
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą przekazuje informacje z otwarcia ofert
na „Dostawę mikrobusu 9 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”
Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Zamawiający zamieszcza poniżej:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 120 713,00 zł brutto;
2. W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta poniższego Wykonawcy:
L.p.
Firma i adres Wykonawcy
Cena
WIKAR
1
K.ŻYTKOWICZ, W.ŻYTKOWICZ
SPÓŁKA JAWNA
Ul. Węgierska 168
33-300 Nowy Sącz
109 100,00 zł
brutto
Termin
dostawy
do 90 dni
od dnia
podpisania
umowy
Okres gwarancji
24 miesiące bez limitu kilometrów
Prezes Stowarzyszenia: Jacek Drożdżak
Wiceprezes Stowarzyszenia: Grażyna Kurek

Podobne dokumenty