program zajęć klasy 6 w 1 semestrze

Transkrypt

program zajęć klasy 6 w 1 semestrze
PROGRAM ZAJĘĆ KLASY 6 W 1 SEMESTRZE
GRAMATYKA I ORTOGRAFIA :
 ‘’ Słowa na start’’ – ćwiczenie część 1. A. Wojciechowska. A. Marcinkiewicz. Klasa 5.
1. Co wiemy o czasowniku?
2. Pisownia czasowników z ‘’ch’’ i ‘’h’’. Odmiana czasowników przez rodzaje w liczbie mnogiej.
3. Pisownia cząstek ‘’bym’’ , ‘’byś’’ , ‘’by’’... Akcentuję różne formy czasowników.
4. Co już wiem o rzeczowniku? Pisownia ‘’rz’’ i ‘’ż’’ w zakończeniach rzeczowników.
5. Tworzę rzeczowniki nazywające czynności i cechy. Pisownia ‘’u’’ i ‘’ó’’ w czasownikach rzeczownikach.
Powtórzenie wiadomości o czasowniku i rzeczowniku oraz ich pisownia.
6. Test sprawdzający umiejętności uczniów ( czasownik i rzeczownik). Przymiotnik i jego różne formy .Łączenie
przymiotnika z rzeczownikiem.
7. Pisownia rzeczowników oraz przymiotników małą i wielką literą.
8. Przysłówek w wypowiedziach. Łączymy przysłówki z czasownikami.
9. Poznajemy liczebniki. Odróżniamy liczebniki główne od porządkowych.
10. Liczebniki zbiorowe. Poprawne zapisywanie dat. Powtórzenie wiadomości z działu gramatyki.
11. Test sprawdzający umiejętności ucznia ( przymiotnik, przysłówek, liczebnik). Piszemy zawiadomienie i
gratulacje.
12. Sporządzamy plan. Streszczamy tekst.
13. Tworzymy opowiadanie z dialogiem. Powtórzenie wiadomości o formach wypowiedzi.
LITERATURA:
 ‘’Słowa na start”- Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego.
Klasa 5.Marlena Derlukiewicz.
 Zeszyt ucznia ‘’ Słowa na start’’.
1. ‘’Strofa o późnym lesie’’ – Co to jest : strofa, środki stylistyczne, epitet, porównani?
2. ‘’Grzybobranie’’ . Co to jest zdrobnienie?
3. Pisownia wyrazów z ‘’h’’ i ‘’ch’’.
4. Pisownia wyrazów z ‘’ż’’ i ‘’rz’’.
5. Pisownia wyrazów z ‘’ó’’ i ’’u’’
6. Pisownia wielką literą. ‘’ Egzamin’’.
7. ‘’Na słotę’’. O to są wyrazy pokrewne?
8. ‘’Jak sobie ułatwić życie’’. Kto to jest narrator? Co to jest argument?
9. ‘’Marzenia’’. Kto to jest osoba mówiąca?
10. ‘’Kuba pisze opowiadanie o Mikołaju’’. Co to jest akapit?
11. ‘’Chcę wszystko wiedzieć’’. Co to jest baśń, encyklopedia?
12. ‘’Jak się uczyć obcego języka’’. Czym się różni tekst informacyjny od tekstu literackiego?
13. ‘’Pierwsi ludzie w raju’’. Czym jest jest związek frazeologiczny?
14. ‘’Bogowie’’ – mitologia : O Dedalu i Ikarze, Herakles, O Demeter i Persefonie, O Syzyfie, Prometeusz. Co to
jest mit, mitologia, atrybut?
15. ‘’Gilbert w szkole’’ – Ania z Zielonego Wzgórza. Bohater literacki.
16. Podsumowanie rozdziału 1. Test.
17. Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.
18. Pisownia głosek nosowych.
LEKTURY:
‘’W pustyni i w puszczy’’ Henryk Sienkiewicz
‘’Janko Muzykant’’ Henryk Sienkiewicz
‘’Pinokio’’ Carlo Collodi
DODATKOWA LITERATURA:
‘’Dyktanda za pół ceny’’ B. Włodarczyk klasa 4.
‘’Dyktanda z przysłowiami’’ klasa 4 Greg.
‘’Pisanie nie jest trudne’’ klasa 4. B. Surdej, A. Surdej.
‘’Testy z języka polskiego dla klasy 5-6 szkoły podstawowej’’
‘’Język polski –zbiór testów klasa 4’’.K. Moczydłowska