Konkurs „Wiosna w epokach – Średniowiecze” w ramach „Bardzo

Transkrypt

Konkurs „Wiosna w epokach – Średniowiecze” w ramach „Bardzo
Konkurs „Wiosna w epokach – Średniowiecze”
w ramach „Bardzo Kolorowego Festiwalu
Artystyczno - Naukowego” 25 marca 2015
Regulamin konkursu
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów, tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy
2. Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej
3. Edukacja poprzez zabawę
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest udział minimum 5 klas. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas
1 – 3 gimnazjum. Każdą klasę reprezentuje dwoje uczniów – chłopak i dziewczyna przebrani w stroje
średniowieczne. Każda para może mieć dodatkowo narratora, który dokona prezentacji. W szczególnych
przypadkach klasę może reprezentować jeden uczeń.
Tematem przewodnim konkursu są czasy średniowieczne, dlatego też przedstawiciele poszczególnych klas
prezentują się w strojach nawiązujących do tego historycznego okresu.
Zadania uczestników
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pomysłowego i oryginalnego kostiumu, fryzury oraz
makijażu w sposób jak najbardziej odzwierciedlający modę średniowieczną. Spośród uczestników
reprezentujących klasy od 1 - 3 jury wyłoni trzech zwycięzców przyznając im I, II oraz III miejsce.
Jury składające się z nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów przyznawać będzie punkty
w następujących kategoriach:
1. Prezencja:
kostium (0 - 2 pkt.)
fryzura i makijaż (0 - 2 pkt.)
sposób zaprezentowania wyżej wymienionych elementów (0 - 2 pkt.)
2. Przedstawienie pary: (0-4 pkt.)
Para może przedstawić się sama, opisując swój strój i podając ciekawostki dotyczące średniowiecza.
Prezentacji może dokonać również narrator z tej samej klasy.
Łącznie uczestnicy mogą otrzymać maksymalnie 10 punktów od każdego członka jury.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 - 20 marca 2015 r. do pani Anny Mądry oraz Joanny Skowron.

Podobne dokumenty