REGULAMIN XVIII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki

Transkrypt

REGULAMIN XVIII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
REGULAMIN
XVIII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej „Nad wodą”
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
ORGANIZATOR
Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi oraz Kino Helios
pod patronatem ŁCDNiKP
ADRESAT KONKURSU
Dzieci w wieku przedszkolnym z placówek w Łodzi i województwie łódzkim
CELE KONKURSU
- Integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z Łodzi i województwa
łódzkiego,
- rozwijanie twórczej aktywności dzieci
- rozwijanie świadomości ekologicznej
PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja będzie oceniać oryginalność i pomysłowość w interpretacji
tematu oraz
choreografię, scenografię i wykonanie.
STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Festiwal Piosenki Przedszkolnej jest konkursem jednoetapowym o zasięgu wojewódzkim.
Każde przedszkole typuje wokalistę lub zespół (do 3 osób) do zaprezentowania własnej
aranżacji jednej piosenki. Czas trwania występu każdego uczestnika nie może przekroczyć 5
minut.
W trakcie występu mogą być wykorzystane:
- znane piosenki o tematyce ekologicznej - woda; dowolnie zaaranżowane
(np. własny tekst do znanej, popularnej melodii);
- samodzielnie ułożone piosenki o wodzie i z wodą
Do udziału serdecznie zapraszamy zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne.
TERMINARZ KONKURSU
XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Nad wodą”
odbędzie się 25 kwietnia 2016 o godz. 9.30
w sali kina Helios al. Politechniki 1 (CH Sukcesja)
VII.
ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Po wytypowaniu artystów i ustaleniu repertuaru prosimy o przesłanie karty uczestnictwa ( w
załączniku) na adres organizatora lub adres e-mail: [email protected]
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 12 marca 2016r. Po tym terminie lista uczestników
zostaje zamknięta, nie dostarczona karta uczestnictwa eliminuje z uczestnictwa w festiwalu.
VIII.
IX.
NAGRODY
Wszyscy Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez WFOŚiGW
w Łodzi oraz pozostałych organizatorów
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W FESTIWALU