Untitled

Transkrypt

Untitled
Szanowni Państwo,
Ladies and Gentlemen,
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna to 18 lat historii,
Suwalki Special Economic Zone represents 18 years of history,
81 funkcjonujących z powodzeniem firm i tysiące osób, które
81 operating successful businesses and thousands of people who
tu znalazło zatrudnienie. Zainwestowano u nas przeszło 2 mld zł.
found employment here. The amount of over PLN 2 billion was
Ale to tylko liczby. Ważne, jednak nie najważniejsze.
Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną tworzą ludzie sukcesu.
invested with us. But this is only a couple of figures. These figures
are important, but not the most important.
Przedsiębiorcy. Właściciele zarówno małych, jak i dużych firm.
Suwalki Special Economic Zone is created by successful people.
Jedni swoje produkty sprzedają na lokalnym rynku, drudzy
It means the entrepreneurs. It means the owners of both small and
współpracują ze światowymi gigantami. Pochodzą z Polski,
large companies. Some sell their products on the local market,
Niemiec, Danii, Szwajcarii, Litwy, Holandii, Szwecji i Ukrainy.
others cooperate with global giants. They come from Polish,
Właśnie w naszym regionie realizują swoje marzenia. Razem
Germany, Denmark, Switzerland, Lithuania, the Netherlands,
rozbudowujemy potencjał gospodarczy Podlasia, Warmii i Mazur
Sweden and Ukraine. Just is in our region they realize their
oraz Mazowsza.
dreams. Together we are expanding the economic potential
Dziś prezentujemy Państwu Katalog Firm 2014, które z sukcesami
of Podlasie, Warmia and Mazury and Mazovia as well.
działają na terenach suwalskiej strefy. Zdecydowana większość
Today we would like to show you the 2014 Business Directory,
z nich to liderzy w swoich branżach. W swojej produkcji wy-
as the presentation of companies which successfully operate
korzystują najnowocześniejsze technologie, stosują najlepsze
in Suwalki Economic Zone. The vast majority of them are leaders
metody zarządzania, gwarantują najwyższą jakość produktów.
in their industries. In production they use cutting-edge technologies,
Ich sukces to dla nas powód do wielkiej dumy.
with applying best management practices; they guarantee the
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna to idealne miejsce
highest quality products. Their success is our great pride.
na biznes. Pakiety ulg podatkowych dla przedsiębiorców, w po-
Suwalki Special Economic Zone is the perfect place for doing
łączeniu ze świetnie przygotowanymi terenami inwestycyjnymi,
business. Packages of tax exemptions and concessions for
to gwarancja powodzenia przedsięwzięcia.
entrepreneurs and businesses, combined with a well prepared
Zachęcamy do odwiedzenia strefy ekonomicznej i poznania
dokonań naszych partnerów. Życzymy miłej lektury.
Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
investment sites, is a guarantee of a successful outcome.
Therefore, we encourage you to visit the economic zone and to learn
more about achievements of our partners. We wish you a pleasant
reading.
The Management Board of Suwalki Special Economic Zone.
www.ssse.com.pl
Katalog Firm 2014
Zlokalizowanych na terenach
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Business Directory 2014
Companies located in the area of
Suwalki Special Economic Zone
SPIS TREŚCI
Podstrefa Suwałki
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AQUAEL
ASPI
ASPI TECH
ATLAS
CDM
DECCO
MALOW
MISPOL
ORTIS
PADMA ART
PORTA
RECMAN
ROBUR POLSKA
SALAG
SIDO
TRAFFIC
TWIN GLASS
Podstrefa Ełk
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3E
AGASTYL
ARTFLEX
CENTRUM BUDOWLANE KRUPIŃSKI
CEZAR
CLM
LUXIMA
MEST
PORTA
PREBENA
PRODACH
PRODEKO-EŁK
SERWISTAL
VERMICULITE POLAND
WEMATOOL
Podstrefa Gołdap
36
37
38
39
40
A&G KOPERTY
BUDOMEX PUZA
IRYD
NORD-OST
X-YACHTS
Podstrefa Grajewo
41 PFLEIDERER
Podstrefa Białystok
42
43
44
45
46
47
BIANOR
BISON CHUCKS
KAN
MASTERPRESS
NIBE-BIAWAR
ROSTI POLSKA
Podstrefa Małkinia
48 ROCKWOOL
AQUAEL
Podstrefa Suwałki
Centrala:
AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 50
02-849 Warszawa
NIP 534-23-44-863
tel. +48 22 644 76 16
fax +48 22 643 64 83
e-mail: [email protected]
www.aquael.pl
Zakład w Suwałkach:
AQUAEL Sp. z o.o.
16-400 Suwałki, Dubowo II 35
e-mail: [email protected]
www.aquael.com
W ciągu 30 lat swego istnienia dynamicznie się rozwijała
In the 30 years of its existence the company experienced the
ewoluując od jednoosobowego zakładu produkcyjnego
rapid expansion evolving from single-man manufacturing
do przedsiębiorstwa zatrudniającego obecnie ok. 550
facility to the company which employs currently about 550
pracowników i posiadającego cztery samodzielne zakłady
employees and has four separate manufacturing facilities.
produkcyjne. Pierwszymi jej wyrobami były pompki mem-
The first of its products were diaphragm pumps for
branowe do akwariów. Wkrótce dołączyły do nich filtry,
aquariums. These products were soon joined by filters, pond
pompy stawowe, zestawy akwariowe, grzałki i cała gama
pumps, aquarium sets, heaters, and a whole range
urządzeń do zakładania i pielęgnacji zbiorników akwariowych
of equipment for establishment and maintenance
i oczek wodnych. Wyroby z logo AQUAEL można obecnie
of aquarium tanks and ponds. Products with AQUAEL logo
kupić w niemal 100 krajach na sześciu kontynentach.
you can purchase in almost 100 countries on six continents.
W ostatnich latach działalność AQUAEL uległa rozszerzeniu
In recent years, the AQUAEL activity has expanded with
o produkty dla psów, kotów i innych zwierząt towarzyszących
products for dogs, cats and other companion animals (the
(marki COMFY i PET INN) oraz technologie wykorzystujące
brands: COMFY and PET INN) and technologies using
odnawialne źródła energii (LEDDY i VENTUS).
renewable energy sources (the brands: LEDDY and VENTUS).
Zakład specjalizuje się w wytwarzaniu podzespołów
The factory specializes in the production of components
w technologii wtryskowej, technologii termoformowalnej
in the injection molding technology, thermo formable
oraz produkcji akcesoriów akwarystycznych i stawowych.
technology and manufacturing of aquarium and pond
Najnowszą linię produktów stanowią proekologiczne lampy
accessories. The latest lines of products are environmentally
solarne oraz nowoczesne, przydomowe elektrownie
friendly solar lamps and modern, backyard wind turbines.
wiatrowe.
4
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
ASPI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Diamentowa 4
16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 13 82
fax +48 87 563 13 83
e-mail: [email protected]
www.p-aspi.pl
Szeroki asortyment narzędzi dla przemysłu drzewnego
Wide range of tools for the woodworking and furniture
i meblarskiego. Narzędzia do obróbki drewna, sklejki,
industry. Woodworking tools and tools for plywood,
płyt MDF, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych i metali
MDF panels, chipboards, plastics and non-ferrous
kolorowych:
metals:
!
piły tarczowe z HM z nożami i bez noży
!
circular saw blades with HM teeth
!
circular saw blades with special design:
!
precise diamond tools
czyszczących
!
piły tarczowe o specjalnych konstrukcjach:
and wiper slots
stopniowane, cienkie korpusy
!
precyzyjne narzędzia diamentowe
Świadczy usługi:
graduated, thin bodies
Provides services in the scope of:
laserowego cięcia bardzo szerokiej gamy
!
laser cutting of a wide range of materials
materiałów
!
design of elements and components
!
wykonywania elementów i podzespołów
!
!
wyważania wielopoziomowego elementów
!
multilevel balancing of the rotating elements
of machines
wirujących maszyn
!
grinding
!
szlifowania
!
CNC machining
!
obróbki CNC
PRODUKCJA * REGENERACJA * SPRZEDAŻ
Podstrefa Suwałki
ASPI
P R O D U C T I O N * R E G E N E R AT I O N * S A L E S
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
5
Podstrefa Suwałki
ASPI TECH
ASPI TECH Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Diamentowa 4
16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 41 18
fax +48 87 565 41 22
e-mail: [email protected]
www.aspitech.pl
Szeroki asortyment narzędzi dla przemysłu drzewnego
Wide range of tools for the woodworking and furniture
i meblarskiego. Narzędzia do obróbki drewna, sklejki,
industry. Woodworking tools and tools for plywood,
płyt MDF, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych i metali
MDF panels, chipboards, plastics and non-ferrous
kolorowych:
metals:
!
piły tarczowe stellitowane z nożami i bez noży
!
circular saw blades with stellite teeth and wiper slots
czyszczących
!
gang saw blades: with stellite tips; chromium
!
piły trakowe: stellitowane, chromowane, zwykłe
!
piły taśmowe wąskie i szerokie stellitowane
plated, traditional
!
i zwykłe
!
frezy – z ostrzami: HSS, HM i stellit
!
cutters – with HSS, HM and stellite
!
noże strugarskie HSS i z ostrzami HM
!
planer knives HSS and HM
!
noże do rębaków i głowic zrębkujących
!
knives for chippers and chipping heads
!
noże do okleiny
!
knives for veneer
!
wiertła – z ostrzami HM i HSS
!
drills – with HM and HSS
!
płytki wymienne HM – proste i profilowe
!
raker turnover knives HM – straight and profiled
!
osprzęt do traków ramowych: przekładki do pił
!
equipment for frame saw machines: separators for
trakowych
!
uchwyty i inne systemy zawieszeń
PRODUKCJA * REGENERACJA * SPRZEDAŻ
6
wide and narrow band saw blades: with stellite tips,
traditional
gang saw blades
!
holders, other holding systems
P R O D U C T I O N * R E G E N E R AT I O N * S A L E S
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
ATLAS
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź
tel. +48 42 631 88 00, +48 42 631 89 55
fax +48 42 631 88 88
e-mail: [email protected]
Oddział Suwałki:
16 - 400 Suwałki
Dubowo II 33
tel. 87 565 48 10
fax 87 565 48 18
e-mail: [email protected]
www.atlas.com.pl
ATLAS, największy polski producent chemii budowlanej,
ATLAS, the largest Polish manufacturer of construction
oferuje inwestorom, wykonawcom i architektom szeroki
chemicals, offers a wide range of products for investors,
asortyment produktów. Jest on nieustannie rozwijany
contractors and architects. The range of products
i udoskonalany, by odzwierciedlać trendy technologiczne
is constantly being developed and improved to reflect the
i stylistyczne, a tym samym spełniać realne oczekiwania
technological and stylistic trends, and thus meet the real
rynku i indywidualnych inwestycji. W trosce o najwyższą
needs of the market and individual investment projects.
jakość produktów, jak i środowisko, ATLAS zwraca
To ensure the highest quality products and the environment,
szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i rozwiązania
ATLAS pays particular attention to sustainable development
ekologiczne, by nie tylko ułatwiać proces budowania
and environmental solutions to not only facilitate the process
i przeprowadzanie prac wykończeniowych, ale również
of building and carrying out finishing work, but also to shape
kształtować polskie budownictwo na najwyższym
the Polish construction on the highest level. The offer,
poziomie. W ofercie, obok znanych i cenionych klejów
in addition to well-known and respected adhesives for
do ceramiki, znajdują się m.in. kompleksowe rozwiązania
ceramics, among others, includes comprehensive solutions
przeznaczone do termomodernizacji budynków (zaprawy
for the thermal efficiency improvement of buildings
klejowe, grunty, tynki cienkowarstwowe, farby fasado-
(mortars, primers, thin-layer plasters and paints for facades)
we), systemy tarasowe, hydroizolacje, fugi, gładzie czy
systems for decking, waterproofing, grout, finishing or –
wprowadzone w tym roku białe farby wewnętrzne.
introduced this year – the white paints for inside
Produkty charakteryzują się doskonałymi parametrami
applications. Products are characterized by excellent
użytkowymi, a w przypadku powłok tynkarskich i malar-
performance characteristics, and in the case of plaster and
skich są dostępne w bogatej palecie kolorystycznej.
paint coatings are available in a rich palette of colours.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Podstrefa Suwałki
ATLAS
Centrala firmy:
7
Podstrefa Suwałki
CDM
CDM Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 112A
16-400 Suwałki
NIP: 8442004660
tel. + 48 87 565 36 45
fax + 48 87 565 36 68
e-mail: [email protected]
www.cdm-drewno.pl
Firma od 2000 roku zajmuje się produkcją wyrobów
Since 2000 our company is engaged in wood products
zdrewna:
manufacturing, including:
!
!
Okna – wiele róznych profili okiennych
!
thicknesses of 68, 78 and 88 mm; more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/okna-drewniane_15
http://cdm-drewno.pl/produkty/okna-drewniane_15
Drzwi zewnętrzne – podobnie jak okna drzwi także
!
wystepują w róznych profilach i w 3 grubościach
!
ramy 68, 78, 88 mm; więcej:
68, 78 and 88 mm; more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/drzwi-zewnetrzne_16
http://cdm-drewno.pl/produkty/drzwi-zewnetrzne_16
Okna drewniano-aluminiowe – więcej:
!
Okiennice – więcej:
Ogrody zimowe – wiecej:
!
Systemy fasadowe – wiecej:
http://cdm-drewno.pl/produkty/systemy-fasadowe_18
8
Shutters – more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/okiennice_17
!
http://cdm-drewno.pl/produkty/ogrody-zimowe_75
!
Wood-aluminium windows – more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/okna-drewniano-aluminiowe_50
http://cdm-drewno.pl/produkty/okiennice_17
!
External door – like windows, we offer the door
in different profiles and three thicknesses of frames:
http://cdm-drewno.pl/produkty/okna-drewniano-aluminiowe_50
!
Windows – a wide variety of window frames in three
w 3 grubościach ramy 68, 78, 88 mm; wiecej:
Winter gardens – more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/ogrody-zimowe_75
!
Facade systems – more information:
http://cdm-drewno.pl/produkty/systemy-fasadowe_18
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Decco S.A.
Oddział Suwałki:
ul. Wojska Polskiego 114N
16-400 Suwałki
tel. 87 566 08 64
fax. 87 566 08 51/62
[email protected]
www.decco.eu
Decco S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji
Decco SA is engaged in the manufacturing and distribution
i dystrybucji profili PCV, wykorzystywanych do produkcji
of PVC profiles used for the production of joinery.
stolarki otworowej. Dodatkowo zajmuje się dystrybucją
In addition the company distributes complementary
elementów uzupełniających takich jak: okucia,
components such as fittings, reinforcement, seals and
wzmocnienia, uszczelki i akcesoria.
accessories.
Firma jest dostawcą kilku systemów PCV:
The company is a supplier of several PVC systems:
!
Decco71 (system sześciokomorowy),
!
Decco71 (six-chamber system),
!
Decco72 (system pięciokomorowy),
!
Decco72 (five-chamber system),
!
Decco73 (system sześciokomorowy z uszczelką
!
Decco73 (six-chamber system with centred seal),
środkową),
!
Decco81 (six-chamber system),
!
Decco81 (system sześciokomorowy),
!
Decco83 (six-chamber system with centred seal),
!
Decco83 (system sześciokomorowy z uszczelką
!
Thermicco (eight-chamber system),
środkową),
!
Euro Plus.
!
Thermicco (system ośmiokomorowy),
!
Euro Plus.
W ofercie znajdują się również profile okleinowane, dostępne
Podstrefa Suwałki
DECCO
The offer also includes profiles of veneered wood
available as wood-like veneers and the products
manufactured in other uniform colours. The company
w okleinach drewnopodobnych oraz w innych kolorach
supplies its products to more than 200 authorized
jednorodnych. Firma dostarcza swoje produkty do ponad
manufacturers of windows at in Poland and abroad.
200 autoryzowanych producentów okien w kraju i zagranicą.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
9
Podstrefa Suwałki
MALOW
Malow Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 114A
16-400 Suwałki
tel. +48 87 566 07 02
e-mail: [email protected]
www.malow.com.pl
Malow Sp. z o.o. to jeden z największych europejskich
The company Malow Sp. z o.o. is one of the largest
producentów mebli metalowych. Rocznie produkuje
European manufacturers of metal furniture. Annually
280 tys. sztuk, które eksportuje m.in. do: Skandynawii,
it produces 280 thousand pieces of furniture, which
Francji, Niemiec, Czech, Słowacji, krajów Beneluksu,
includes export to Scandinavia, France, Germany, the
na Litwę, Łotwę, Estonię i do Rosji. W swoim
Czech Republic, Slovakia, and the Benelux countries,
asortymencie ma przeszło cztery tysiące pozycji mebli
Lithuania, Latvia, Estonia and Russia. The range of products
m.in.: biurowych, socjalnych, szkolnych, medycznych,
includes over four thousand items of furniture such as:
basenowych, warsztatowych itd.
office furniture, furniture for social, educational and medical
Główna fabryka i jednocześnie siedziba firmy znajduje
purposes, furniture for swimming pools, workshops, etc.
się na terenach SSSE. Drugi zakład produkcyjny
The main factory and simultaneously the company’s
ulokowany jest na Ukrainie. Teraz Malow przymierza się
headquarters are also located on the premises of SSEZ.
do inwestycji w Rosji. Tam również chce uruchomić
The second production facility is located in Ukraine. Now
produkcję mebli.
the company Malow is having a bash to invest in Russia.
Malow na suwalskim rynku działa od 15 lat. Zakład jest
rozlokowany na czterech hektarach z czego 1,5 ha
This is a country where Malow also wants to start
production of such furniture.
to hale produkcyjne, magazyny i biura. Co roku prawie
Malow is present at Suwalki market since 15 years. The
60 proc. produkcji spółki trafia na eksport.
plant is deployed on four hectares of which 1.5 ha are
manufacturing plants, warehouses and offices. Every year,
nearly 60 percent of the company's production is exported.
10
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Mispol S.A.
ul. Octowa 1
15-399 Białystok
Specjalista ds. Rozwoju Produktu:
tel. +48 605 989 025
fax: +48 85 74 99 306
e-mail: [email protected]
www.mispol.com.pl
Mispol S.A. należy do grona kluczowych producentów marek
The company Mispol S.A. is one of the key producers
własnych w segmentach takich jak: pasztety, konserwy,
of own brands in segments such as pies, tinned food,
dania gotowe, majonezy i sosy. Wieloletnie doświadczenie,
ready-made meals, mayonnaises and sauces. Many years
sprawdzone receptury oraz wysoka jakość produktów
of experience, proven recipes and high quality products
sprawiają, iż nasze wyroby znajdują się na półkach zarówno
make that our products are present on the shelves of small
małych sklepów jak i największych hipermarketów,
shops as well as major hypermarkets, supermarkets and
supermarketów i dyskontów w kraju. To właśnie dlatego
discount stores in the country. That's why pies, tinned food,
pasztety, konserwy, dania gotowe i sosy produkowane przez
ready-made meals and sauces produced by Mispol SA,
Mispol S.A., każdego dnia trafiają do wielu polskich domów
each day getting many Polish homes gaining confidence
zyskując zaufanie szerokiego grona konsumentów.
in a wide range of consumers.
Mispol S.A. to nie tylko wysoka jakość produktów dla ludzi.
Mispol SA – this company offers high quality products not
W ciągu blisko 10 lat ciężko pracowaliśmy również
only for people. For over nearly 10 years, we also worked
na zaufanie wśród zwierząt domowych. Trzy zakłady
hard on the confidence of domestic animals. Three
produkcyjne pozwalają nam oferować pełną gamę
production facilities enable us to offer a full range of foods
pokarmów dla psów i kotów, zarówno w postaci suchej jak
for dogs and cats, both in the form of dry and wet food.
i mokrej karmy. Produkty dostarczane są do największych
Products are supplied to major retail chains and distribution
sieci handlowych i dystrybucyjnych. Poza rynkiem polskim
networks. In addition to the Polish market, the brands we
produkowane przez nas marki obecne są także w Szwecji,
manufacture are also present in Sweden, the Czech
Czechach, Litwie czy Rosji. Trafiamy więc nie tylko na stoły,
Republic, Lithuania and Russia. We find ourselves not only
ale także do misek czworonogów.
on the tables, but also for pets’ bowls.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Podstrefa Suwałki
MISPOL
11
Podstrefa Suwałki
ORTIS
12
Przedsiębiorstwo Ortis
Tomasz Janik, Wojciech Janik Sp.j.
ul. Platynowa 5
16-400 Suwałki
tel. 87 565 49 01
fax. 87 565 49 06
e-mail: [email protected]
www.ortis.pl
Przedsiębiorstwo Ortis prowadzi działalność od 1997 r.
The company Ortis has been operating since 1997 in the
w zakresie produkcji stolarki otworowej drewnianej.
manufacture of wooden joinery. The wide range of Ortis
W ramach szerokiej oferty stolarki drewnianej Ortis
joinery offer includes windows produced in all systems:
dostępne są okna we wszystkich systemach: 68 mm,
68 mm, 78 mm and 92 mm, box structure windows –
78 mm, 92 mm, okna o konstrukcji skrzynkowej
manufactured in the vintage stylus, Scandinavian
– zabytkowe, okna skandynawskie, okna aluminiowo-
windows, aluminium and wooden windows, as well
drewniane, a także drzwi wejściowe oraz nowoczesne
as entrance door, and modern patio and French door
rozwiązania okien tarasowych.
solutions.
Stolarka Ortis produkowana jest z wielu gatunków
Ortis joinery is produced from many types of wood:
drewna: sosna, mahoń meranti, modrzew, dąb
pine, meranti mahogany, larch, oak – respectively
– odpowiednio selekcjonowanego, klejonego z 3 lub 4
selected, laminated with 3 or 4 layers with preserving
warstw z zachowaniem przemiennego ułożenia słojów,
alternating orientation of jars, which guarantees the
które gwarantuje stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
stability and strength of the structure.
Produkcja okien drewnianych prowadzona jest w pełni
Wooden windows production is carried out in a fully
zautomatyzowanej linii Gubisch. Dodatkowo w skład linii
automated Gubisch line. In addition, the line includes
produkcyjnej wchodzi nowoczesna lakiernia ze sterowaniem
modern paint with control of humidity and temperature
wilgotności i temperatury suszenia, automatyczne stoły
of drying, automatic crimp tables, presses and grinding
do okuwania, prasy oraz urządzenia szlifujące.
equipment.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
PADMA ART Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 118E
16-400 Suwałki
tel./fax +48 87 643-70-89
e-mail: [email protected]
www.padmaart.pl
Spółka została założona w 1996 r. Działalność produkcyjna
The company was founded in 1996. The production was
została rozpoczęta w 2004 r. Zakład produkcyjny Spółki
launched in 2004. The Company's production plant
zlokalizowany jest w Suwałkach na obszarze Suwalskiej
is located in the area of Suwalki within Suwalki Special
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Suwałki.
Economic Zone, Subzone Suwalki.
Dotychczasowa działalność Spółki obejmuje produkcję
The current activity of the Company includes the
ram do obrazów, luster oraz kartonów dekoracyjnych
production of picture and mirrors frames and Passepartout
Passepartout. W latach 2005 – 2008 firma zajmowała się
decorative cardboard boxes. In the years 2005 – 2008 the
jedynie produkcją kartonów dekoracyjnych na potrzeby
company was only producing decorative cardboard boxes
przemysłu ramiarskiego. Odbiorcami tego produktu byli
for the frames manufacturing industry. The recipients
zarówno klienci indywidualni prowadzący działalność
of this product were both individual customers running the
oprawy obrazów, jak również duże zakłady produkcyjne
picture framing services, as well as large factories
produkujące gotowe ramy. W 2008 roku Spółka rozpoczęła
producing finished frames. In 2008, the Company started
bezpośrednią współpracę z IKEA w zakresie produkcji ram
direct cooperation with IKEA in the production of picture
do obrazów. W latach 2008-2013 nastąpił bardzo
frames. In the period of 2008-2013 there has been a very
dynamiczny rozwój firmy związany ze zwiększaniem
dynamic development of the company associated with
produkcji ram dla IKEA. Obecnie zakład produkuje około
increasing production of frames for IKEA. Currently, the
20 000 000 sztuk ram rocznie.
Podstrefa Suwałki
PADMA ART
plant produces about 20’000’000 framework units per
year.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
13
Podstrefa Suwałki
PORTA
Porta KMI Poland
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szkolna 54
84–239 Bolszewo
tel. 58 677 81 00
fax 58 677 81 99
e-mail: [email protected]
www.porta.com.pl
Czerpiąc siłę z ponad 20-letniego doświadczenia, wyznacza
Drawing on the strength of over 20 years of experience,
najwyższe standardy w branży i kierunki jej rozwoju.
the Company sets the highest standards in the industry
Obecnie w Grupie Porta prosperuje 6 fabryk, w których
and the directions of its development.
w skali miesiąca produkowanych jest ponad 65 000
Currently, the Group Porta runs 6 factories, producing
kompletów skrzydeł i ościeżnic.
monthly more than 65’000 sets of door leaves and
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku inwestycyjnego,
frames.
biur projektowych i architektonicznych, oprócz produktów
To meet the expectations of the investment market,
standardowych, Porta zapewnia największą na rynku ofertę
as well as architectural and design offices, in addition
produktów nietypowych, dostosowanych do indywidualnych
to standard products, Porta provides the biggest market
potrzeb. Producent szczególny nacisk kładzie na uzyskanie
offer of unique products tailored to individual needs.
wszystkich niezbędnych certyfikatów i aprobat technicznych,
The manufacturer makes special emphasis on obtaining
wydawanych przez akredytowane instytuty badawcze,
all necessary certificates and technical approvals that
potwierdzające deklarowane właściwości użytkowe
are issued by accredited research institutes, confirming
produkowanych wyrobów.
the declared properties of manufactured products.
Najnowszej generacji parki maszynowe wykorzystując
The latest generation of machinery parks using
innowacyjne, ekonomiczne technologie produkcji, pozwalają
innovative and cost-effective production technologies
utrzymywać wysoką jakość drzwi z zachowaniem
allow maintaining a high quality of door with maintaining
atrakcyjnych cen.
attractive prices, making Porta retain competitiveness
in the market.
14
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Recman
ul. Wojska Polskiego 112 E
16-400 Suwałki
tel: +48 87 563 25 90
fax: +48 87 563 25 99
e-mail: [email protected]
www.recman.pl
Marka Recman to wzór nowoczesnej elegancji.
The brand Recman is a model of modern elegance.
Flagowym wyrobem marki Recman są garnitury oraz
The flagship products of Recman brand are suits and jackets
marynarki wytwarzane w Polsce z najwyższej jakości
that are manufactured in Poland from the highest quality
materiałów. Asortyment zawiera również m.in. koszule,
materials. Product range also includes, among others, shirts,
spodnie, kurtki, płaszcze, swetry i bluzy, bieliznę, obuwie
pants, jackets, coats, sweaters and sweatshirts, underwear,
oraz akcesoria. Kolekcje charakteryzuje staranność
footwear and accessories. Collections are characterized
wykonania każdego garnituru, koszuli czy marynarki,
by careful workmanship of each suit, shirt or jacket, in which
w których nabywca nie tylko podkreśla swój elegancki
the buyer not only emphasizes his or her elegant
wygląd, ale przede wszystkim czuje się komfortowo
appearance, but most of all feels comfortable and at ease.
i swobodnie.
Od 2011 roku Recman jest Oficjalnym Sponsorem
Since 2011, Recman is an Official Sponsor of the Polish
National Men Tennis Representation, thus dressing the
Reprezentacji Polski Mężczyzn w Tenisie, ubierając
best Polish players. Recman-branded and bearing the
tym samym najlepszych polskich zawodników.
logo clothing and accessories are available in over 100
Odzież i akcesoria sygnowane logo Recman dostępne
cities throughout Poland.
są w ponad 100 miastach na terenie całej Polski.
Zachęcamy do podjęcia efektywnej współpracy, która
Podstrefa Suwałki
RECMAN
We encourage you to take effective cooperation with us,
which, thanks to the mutual engagement provides
dzięki obustronnemu zaangażowaniu gwarantuje korzyści
financial benefits and the priceless satisfaction of running
finansowe oraz bezcenną satysfakcję z prowadzenia
your own business.
własnego biznesu.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
15
Podstrefa Suwałki
ROBUR POLSKA
Robur Polska Sp. z o.o.
ul. Szafirowa14
16-400 Suwałki
tel./fax +48 87 563 04 23
e-mail: [email protected]
www.robursafe.com
Robur Polska Sp. z o.o. to producent i dostawca
The company Robur Poland Sp. z o.o. is a manufacturer
produktów bezpieczeństwa fizycznego i ochrony mienia.
and supplier of products for physical security and
Produkujemy w SSSE od 2013 r. wysokiej jakości
protection of property. We produce in SSEZ from 2013
testowane i certyfikowane skarbce i drzwi skarbcowe
high quality tested and certified vaults and vault doors for
do XI klasy bezpieczeństwa, wrzutnie nocne, sejfy do VI
Safety Class XI, night collection boxes/drops, safe boxes
klasy bezpieczeństwa, multisejfy. Nasze urządzenia
for Safety Class VI, and multi-function safe boxes.
trafiają do banków, urzędów państwowych, depozytów,
Our equipment goes to banks, government offices,
korporacji finansowych i detalistów na całym świecie.
deposit offices, financial corporations and retailers
Robur Polska Sp. z o.o. to spółka zależna i powiązana
around the world. Robur Poland Sp. z o.o. is a subsidiary
z Robur Safe AB, która została założona w 1970 roku
and affiliated with Robur Safe AB, which was founded
w Szwecji. Robur Safe AB jest obecny od 44 lat na rynku
in 1970 in Sweden. Robur Safe AB is present from 44
w ponad 50 krajach. Filozofia naszego biznesu to dążenie
years on the market in over 50 countries. The philosophy
do ciągłego rozwoju, badań bezpieczeństwa produktów
of our business is the desire for continuous development,
z uwzględnieniem najlepszej dostępnej ochrony fizycznej
research and product safety, taking into account the best
mienia. Stosujemy do wytwarzania naszych produktów
available physical protection of property. We use
innowacyjne i nowoczesne materiały. Proces techno-
to manufacture our products innovative and modern
logiczny jest zautomatyzowany i zrobotyzowany oraz
materials. The technological process is automated and
w 100% kontrolowany i powtarzalny przez zastosowanie
based on robotic technologies and equipment, and 100%
nowoczesnych maszyn do produkcji.
controlled and reproducible through the use of modern
machines for production.
16
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
SALAG Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szafirowa 5
16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 42 22
fax +48 87 565 42 42
e-mail: [email protected]
www.salag.com
Firma SALAG została założona w 1997 r. Od początku
The company SALAG was founded in 1997. Since the
priorytetem firmy był rozwój poprzez innowacje.
beginning, the company's priority was the development
Posiadamy nowoczesny park maszynowy, korzystamy
through innovation. We have modern machinery; we use
z najnowocześniejszych technologii, dysponujemy
the most modern technologies, as well as we have
doświadczoną i entuzjastyczną kadrą pracowników.
experienced and enthusiastic staff employees.
Nasza produkcja obejmuje profile wykończeniowe
Our production includes finishing profiles made of PVC
z PCV i aluminium, w szerokiej gamie kolorów i wzorów.
and aluminium, in a wide range of colours and designs.
Nasz dział wzorniczy uważnie śledzi najnowsze trendy
We try to cater to all the needs of customers who want
wykończenia wnętrz, ale nie tylko podążamy za modą,
to decorate their apartment in a modern and stylish way.
tworzymy także własne kierunki rozwoju. U podstaw
At the core of the company SALAG is innovation.
istnienia firmy SALAG leży innowacyjność. Uzyskaliśmy
We have obtained a number of patents for our products
szereg patentów na nasze produkty na całym świecie.
all over the world. The rights to our designs are protected
Prawa do naszych wzorów są chronione w 13 krajach
in 13 countries of the world in which we sell, including
świata, w których prowadzimy sprzedaż, w tym w USA.
the United States.
SALAG jako jedna z niewielu firm w branży kontroluje
SALAG as one of the few companies in the industry
cały proces produkcyjny – od własnych formulacji
controls the entire production process – starting from
chemicznych poprzez projektowanie, konstruowanie
our own chemical formulations through the design,
i wykonanie narzędzi, aż po finalny wyrób.
construction and manufacture of tools up to the final
Podstrefa Suwałki
SALAG
product.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
17
Podstrefa Suwałki
SIDO
Sido Sidorek, Wróblewski Sp. j.
ul. Diamentowa 6
16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 41 14 (do 16)
fax +48 875 65 49 70
e-mail: [email protected]
www.sido.com.pl
Pierwsza partia kawy ziarnistej firmowana przez SIDO
The first batch of coffee beans branded by SIDO was
została wypalona 10 lipca 1991 r.
burned July 10, 1991.
Z roku na rok zakład ulegał rozbudowie oraz modernizacji
From year to year the plant underwent expansion and
z zastosowaniem najnowszych technologii. Dodać należy,
modernization of the latest technology. It should
że wciąż powiększał załogę i poszerzał asortyment
be added and highlighted that the crew still expanded
produkowanej kawy.
and broadened assortment of produced coffee.
W 1997 roku firmie zaczęło robić się ciasno w starej
In 1997, the company began to make up snugly in the old
siedzibie. Skorzystano więc z oferty Suwalskiej Specjalnej
premises. So there was advantaged the offer of Suwalki
Strefy Ekonomicznej, na terenie której zbudowano nowy
Special Economic Zone, in which a new plant was built
zakład o kilkakrotnie większej powierzchni.
on several times larger area.
Dbałość o ciągły rozwój firmy i zdobywanie nowych
Caring for the continuous development of the company and
rynków na terenie całego kraju, było impulsem
explore new markets across the country were an impulse
do zainstalowania nowoczesnej linii technologicznej
to install modern technological line and implementation
i wdrożenia systemu zapewnienia jakości ISO 9000 oraz
of the quality assurance system ISO 9000 and HACCP
systemu HACCP, gwarantującego bezpieczeństwo
system, ensuring product safety.
produktów.
Aktualnie SIDO firmuje kilka asortymentów kawy
Currently SIDO endorses several assortments of coffee
with different taste and aromatic advantages.
o różnych walorach smakowych i aromatycznych.
18
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
TRAFFIC Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 112 H
16-400 Suwałki
tel./fax 87 566 31 99
www.suwalki-dachy.pl
www.traffic-stogo-skarda.lt
Przedstawiciel handlowy PL:
tel. +48 604 085 759
e-mail: [email protected]
Przedstawiciel handlowy LT:
tel. +48 604 085 754
e-mail: [email protected]
Firma TRAFFIC Sp. z o.o. istnieje od 2001 roku, należy
The company TRAFFIC Sp. z o.o. operates in the market
ona do liderów w produkcji i sprzedaży dachów
since 2001; it is one of the leaders in the manufacture and
na terenie północno-wschodniej Polski. Specjalnością
sale of roofing in the north-eastern Poland. The company
firmy jest produkcja i dystrybucja pokryć dachowych
specializes in the production and distribution of roofing
z blachy (blachodachówka i blacha trapezowa), blach
made of metal sheets (metal roofing tiles and trapezoidal
elewacyjnych oraz konstrukcyjnych.
metal sheets), metal and structural cladding.
Od kwietnia 2002 w siedzibie firmy na terenie suwalskiej
From April 2002 in the company's headquarters
specjalnej strefy ekonomicznej działa nowoczesny
in Suwalki Special Economic Zone operates a modern
zakład produkcyjny wytwarzający najlepszej jakości
production facility which produces high quality sheet
profile z blachy.
metal profiles.
Firma TRAFFIC może również pochwalić się nowoczesnym
The company TRAFFIC can also boast modern
parkiem maszynowym. Jako surowiec do produkcji
machinery. As a raw material for the manufacture of its
swoich wyrobów TRAFFIC używa wyłącznie blach
products, TRAFFIC uses only reputable suppliers of metal
renomowanych dostawców (hut) z całego świata opierając
sheets (steel plants, ironworks) from around the world,
się na wymogach norm europejskich (EN 14782). Dzięki
relying on the requirements of the European standards
wysokiej jakości blach używanych do produkcji jesteśmy
(EN 14782). With high quality metal sheets used in the
w stanie naszym odbiorcom udzielić wieloletnich gwarancji
production, we are able to provide our customers with
oraz deklarować najwyższą jakość naszych wyrobów.
long-term warranty and declare the highest quality
Podstrefa Suwałki
TRAFFIC
of our products.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
19
Podstrefa Suwałki
TWIN GLASS
20
TWIN GLASS
Zakład Produkcyjny w Suwałkach:
ul. Buczka 183
16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 41 47
fax +48 87 563 01 18
e-mail: [email protected]
www.twinglass.eu
Firma TWIN GLASS uruchomiła swoją działalność
The company TWIN GLASS launched its operations
w styczniu 2011 jako producent najwyższej jakości szyb
in January 2011 as a manufacturer of top quality double
zespolonych o różnych zastosowaniach – do produkcji okien
glazing for a variety of applications – for the production
PCV, ALU, drewnianych, do fasad, ogrodów zimowych,
of PVC windows, ALU and wooden windows, windows
różnego rodzaju przeszkleń i innych – z wykorzystaniem
for facades, winter gardens and conservatories, all kinds
szkła ciepłochronnego, ochronnego, dekoracyjnego
of glass and other – with the use of thermal insulation
o różnym stopniu przezroczystości i przepuszczalności
glass, protective glass, or decorative glass with different
światła, przeciwsłonecznego, samoczyszczącego oraz z za-
degree of transparency and light transmission,
stosowaniem szprosów międzyszybowych. Wykonujemy
sunscreen glass, self-cleaning glass and the use
szyby jednokomorowe, dwukomorowe i trzykomorowe
of mullions. We manufacture single-pane, dual-
z wykorzystaniem dowolnie wybranej ramki dystansowej
chamber and three-chamber glasses using an arbitrary
(standardowej bądź ramki ciepłej).
selected distance frame (standard or hot frame).
Od początku naszego istnienia wykorzystujemy najnowsze
From the beginning of our existence, we use the latest
technologie z wykorzystaniem surowców i materiałów
technologies with the use of raw materials and materials
najwyższej jakości. Głównym dostawcą w tym zakresie jest
of the highest quality. The main supplier in this field
Saint Gobain.
is Saint Gobain.
Posiadamy uprawnienia do oznakowania naszych
We have the power to label our products with the CE
produktów znakiem CE, znakiem B oraz posiadamy
mark, a sign of B, and we also have a certificate
certyfikat zgodności z polską normą PN-EN 1279.
of compliance with the Polish standard PN-EN 1279.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
3E Sp. z o.o.
ul. Okrężna 1B
19-300 Ełk
tel. +48 87 620 16 30
fax: +48 87 620 16 31
Podstrefa Ełk
3E
e-mail: [email protected]
www.3e.net.pl
Firma 3E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
The company named 3E Spółka z ograniczoną
istnieje na rynku od 2000 roku. Przez szereg lat 3E
odpowiedzialnością (a limited liability company) has
skupiało się na produkcji elementów wtryskowych
been in business since 2000. For several years, 3E
z tworzyw sztucznych. W zakresie montażu elektroniki
focused on the production of plastic injection
3E współpracowała ze spółką SIR, która od 1989 roku
components. In the field of electronics assembly, the
zgromadziła nie tylko profesjonalny i nowoczesny park
company 3E collaborated with the company named SIR
maszynowy, ale również doświadczenie w projektowa-
that since 1989, brought together not only a professional
niu i montażu wszelkich elementów elektronicznych
and modern machinery, but also gained experience
m.in. dla branż motoryzacyjnej, energetyki, security.
Obecnie obie spółki postanowiły połączyć swoje siły
pod marką 3E, oferując ogromne doświadczenie
in the design and installation of all electronic
components, among others, for the automotive industry,
energy production and security.
i szeroki zakres usług od projektowania po finalną
Currently, the two companies decided to join forces
produkcję.
under the brand 3E, offering a wealth of experience and
Spółka świadczy usługi w zakresie kontraktowego
montażu elektroniki i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
a wide range of services starting from design up to the
final production.
W spółce zatrudnionych jest obecnie 80 osób. Firma 3E
The company provides services in the field of contract-
współpracuje z firmami krajowymi jak i z terenu Unii
based assembly of electronic and plastics processing.
Europejskiej z branż: ochrony mienia, budowlanej,
The company currently employs 80 people.
motoryzacyjnej, teleinformatycznej, reklamowej.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
21
Podstrefa Ełk
AGASTYL
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe AGASTYL Sp. j.
Dorota Bożena Zrajkowska,
Jerzy Roman Jędrowicz
ul. Krzemowa 12
19-300 Ełk
tel. 87 621 61 95
e-mail: [email protected]
www.agastyl.pl
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGASTYL
The company named Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Spółka Jawna – producent granulatów z polichlorku
Handlowe AGASTYL Spółka Jawna (Production and
winylu oraz systemu Ekologicznych Profili Zaporowych
Trading Company AGASTYL Public Company) –
(grodzic) z PVC.
manufacturer of PVC granules and a system of Ecological
Spółka rozpoczęła działalność w 1999 roku w Ełku
22
Dam Profiles (piles, sheet piling) of PVC.
na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
The company began operations in 1999 in Elk in the
Główny profil działalności to produkcja granulatów
Suwałki Special Economic Zone. The main profile of its
i suchych mieszanek z polichlorku winylu. Produkujemy
activity is the production of granules and dry blends
granulaty plastyfikowane i nieplastyfikowane. Pracując
of polyvinyl chloride. We produce plasticized and non-
w zakładowym laboratorium, dostosowujemy własności
plasticized granulates (pellets). Working in our plant
produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz
laboratory, we adapt the product properties to the
opracowujemy nowe mieszanki i granulaty. Produkujemy
individual needs of clients and develop new blends and
także wyroby w oparciu o powierzone receptury. Poza
granulate. We also manufacture products based on the
granulatami i mieszankami produkujemy również
assigned recipes. In addition to the granules and mixtures
Ekologiczne Profile Zaporowe EPZ (grodzice)
we also produce prohibitive EPZ Environmental Profiles
z przygotowanych przez nas mieszanek. System EPZ
(sheet piles) of the compounds prepared by us. The EPZ
stosowany jest miedzy innymi do zabezpieczenia gruntu
system is used among others to protect the soil against
przed osuwaniem i podmywa-niem, regulacji cieków,
landslides and wash the infected area, regulation
koryt rzek i zbiorników wodnych. Zabezpieczania
of watercourses, river beds and reservoirs. This concerns
brzegów rzek, strumieni i jezior.
also securing the edges of rivers, streams and lakes.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
ARTFLEX
www.artflex.com.pl
ARTFLEX
Cezary Artur Bastek
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel. +48 725 888 188
Podstrefa Ełk
taśmy antypoślizgowe
taśmy tłumiące drgania
e-mail: [email protected]
www.artflex.com.pl
Firma ARTFLEX oferuje doskonałej jakości taśmy
The company ARTFLEX offers high quality non-slip
antypoślizgowe oraz taśmy akustyczne wykorzystywane
tapes and acoustic (sound protection) tapes used
w budownictwie i wyposażeniu domu.
in construction and home accessories.
Taśma akustyczna jest patentem na komfortowy dom. Papa
Acoustic Tape is a patent for a comfortable home.
bitumiczna, którą trzeba ciąć z całej rolki? Korek naturalny,
Bitumen, which has to be cut from the whole roll?
który wymaga pracochłonnej obróbki? To już przeszłość.
Natural cork, which requires labour-intensive
Profesjonaliści mogą od dziś wybrać nowoczesne
processing? It's in the past now. Professionals can now
rozwiązanie jakim jest taśma akustyczna tłumiąca drgania.
choose from a modern solution which is acoustic tape
Rozwijasz gotową taśmę bezpośrednio z rolki na obrabiany
dampening the sounds. The only thing you have
element i gotowe. Ekonomiczne rozwiązanie które łączy
to do is to unwind a ready-tape directly from the roll and
tłumienie drgań, izolację przeciw wilgociową, termiczną,
to place it on the processed element and that’s all, your
wyrównuje powierzchnie oraz skraca czas instalacji.
Kolejnym rozwiązaniem jakie oferujemy jest samoprzylepna
taśma antypoślizgowa. Jest mocną i trwałą, odporną
na rozerwanie, strukturą o łatwym montażu i dużej
job is done. Cost-effective solution that combines
vibration damping, damp proof (anti-moisture) and
thermal insulation, aligns surfaces and reduces
installation time.
odporności na większość chemikaliów. Znakomite
Another solution we offer is a self-adhesive anti-slip
połączenie z większością suchych i czystych powierzchni,
tape. It is a strong and durable structure, tear-resistant,
estetyczny i dekoracyjny wygląd oraz bogata kolorystyka
for easy installation and high resistance to most
umożliwia dobór do większości powierzchni.
chemicals.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
23
Podstrefa Ełk
CENTRUM BUDOWLANE KRUPIŃSKI
Centrum Budowlane KRUPIŃSKI
Paweł Krupiński
ul. Żelazna 7
19-300 Ełk
NIP: 848-165-47-64
tel. 725 30 50 70, 87 610 72 71
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.krupinski.elk.pl
Firma powstała w 2009 roku i jest młodą, prężnie
The company was founded in 2009 and is a young and
rozwijającą się firmą handlową, stawiającą przede
dynamically developing trading company, aiming
wszystkim na jakość oferowanych towarów i usług.
primarily on the quality of our goods and services.
W 2013 roku dołączyliśmy do Grupy Handlo-Budowa
In 2013, we joined the entity named Grupa Handlo-Budowa
GHB, która zrzesza składy budowlane i pozwala
GHB, which brings together construction materials ware-
na dostęp do materiałów budowlanych oferowanych
houses and allows access to building materials offered
przez blisko 100 producentów w najatrakcyjniejszych
by nearly 100 producers in the most attractive prices.
cenach. Współpraca z GHB wpłynęła na rozwój firmy
Cooperation with GHB influenced the development of the
i sukcesywne wprowadzenie nowych grup towarów.
company and the gradual introduction of new categories
W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in.:
24
of goods.
In our offer you will find, inter alia:
!
Cement, wapno, stal zbrojeniowa, siatki posadzkowe
!
Materiały ścienne i izolacyjne
!
Cement, lime, reinforcing steel, flooring meshes,
!
Pokrycia i akcesoria dachowe
!
Wall and insulation materials,
!
Systemy dociepleń i suchej zabudowy
!
Coatings and roofing accessories,
!
Narzędzia i elektronarzędzia
!
Systems of insulation and drywall,
!
Artykuły metalowe, łączniki
!
Tools and power tools,
!
Gięcie i profilowanie blach powlekanych
!
Metal products, connectors and couplers,
!
Sztukateria, profile ozdobne
!
Bending and profiling of coated sheets,
!
Usługi spawalnicze, transportowe oraz dźwigowe
!
Plaster decorative profiles,
!
Welding, transport and lifting services.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
CEZAR
CEZAR
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2
19-300 Ełk
NIP: 542-001-15-79
REGON: 050126950
Centrala:
tel. +48 87 620 43 20
fax +48 87 620 99 88
Podstrefa Ełk
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
e-mail: [email protected]
www.cezar.eu
Początki Przedsiębiorstwa Produkcyjnego rozpoczynają
The history of Przedsiębiorstwo Produkcyjne Cezar (the
się w roku 1967, kiedy to Cezary Niewiński rozpoczął
Production Enterprise) begins in 1967, when Mr. Cezary
prowadzenie działalności w zakresie obróbki metalu. Swój
Niewiński began the activities of metalworking.
dynamiczny rozwój firma Cezar notuje od roku 1997, kiedy
Its dynamic development the company Cezar logs since
to w SSSE w Ełku powstaje fabryka z nowoczesnym
1997, when in the SSEZ in Elk was established a factory
parkiem maszynowym. Zakład produkcyjny zostaje
with modern machinery. The production plant is adapted
dostosowany do produkcji profili z PVC. Wiodącym
to the production of PVC profiles. The leading product
produktem firmy staje się listwa przypodłogowa.
of the company is becoming baseboard. Development
Opracowanie konstrukcji profilu i jego opatentowanie
of the profile structure and its patenting enabled to develop
pozwoliło na rozwój innowacyjnego produktu na skalę
innovative product on a global scale.
światową.
W 2008 roku dochodzi do fuzji firmy Cezar z firmą „Darek”.
In 2008, was the merger of company Cezar with the
company named "Darek". This merger allowed the
Połączenie to pozwoliło na zjednoczenie rodzinnej tradycji
unification of family tradition in the production of profiles
w produkcji profili wykończeniowych oraz poszerzenie
for finishing as well as extending the range of profiles
asortymentu o profile z aluminium i mosiądzu.
made of aluminium and brass.
Dynamika rozwoju i innowacyjność produkcji Przed-
The dynamics of development and innovation of the
siębiorstwa Produkcyjnego Cezar doprowadziło
Production Enterprise Cezar led to the establishment
do budowy Grupy Cezar której celem jest dalszy rozwój
of the Cezar Group whose aim is to further develop based
bazujący na wdrażaniu nowych technologii i produktów.
on the implementation of new technologies and products.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
25
Podstrefa Ełk
CLM
CLM
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk
NIP: 848 117 98 14
tel. +48 609 733 555
fax +48 87 621 22 81
e-mail: [email protected]
www.clm.elk.pl
Przedsiębiorstwo CLM Leszek Gryncewicz rozpoczęło
działalność w roku 2005. Przedmiotem działalności była
sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych oraz doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności. W 2007 roku zajmowaliśmy się już
projektowaniem i sprzedażą gotowych kompletów wiązek
samochodowych, których produkcję zlecaliśmy jeszcze
zewnętrznej firmie. Dodatkowo przy współpracy
z inżynierami firmy Impact Automotive Technologies
z Pruszkowa realizowaliśmy projekt instalacji elektrycznych na potrzeby produkcji samochodu o napędzie
elektrycznym. Zaprojektowana przez nas wiązka przewodów elektrycznych znalazła zastosowanie przy
produkcji samochodu elektrycznego SAM. Współpraca ta
odsłoniła nam nowe możliwości. Od 2008 roku
wykonamy każdą wiązkę począwszy od projektu, przez
planowanie aż po produkcję. Dokładność podczas
wykonywania wiązek przewodów elektrycznych jest
kluczowa. To właśnie jakość, skrupulatność i dokładność
wykonywanych produktów wyróżnia nas wśród
producentów.
Jak WIĄZKA, to tylko CLM!
26
The company CLM Leszek Gryncewicz began its
operations in 2005. Core business was the sale of parts
and accessories for motor vehicles and consulting
in doing business. In 2007, we already dealt with
designing and selling ready-made sets of beams for cars,
the production of which we commissioned at that time
to an external company. Additionally, in collaboration with
engineers from the company Impact Automotive
Technologies from Pruszków, Poland, we implemented
a design of electrical installations for the production
of electric powered car. The wiring loom Designed by us
has been used in the production of electric car ‘SAM’. This
cooperation revealed new opportunities to us. Since 2008
we are able to make every beam, starting from design
stage through planning, up to production. The accuracy
is crucial when manufacturing wiring harness. And just
the quality, thoroughness and accuracy of our products
distinguish us among manufacturers.
If you need “A BEAM”
there is one answer only: visit CLM!
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Luxima S.A.
ul. Okrężna 4b
19-300 Ełk
Centrala:
tel. +48 87 620 09 30
tel./fax +48 87 620 09 32
Podstrefa Ełk
LUXIMA
e-mail: [email protected]
www.luxima.com.pl
Produkujemy oprawy zewnętrzne i wewnętrzne
We produce the exterior and interior lighting fixtures for
do oświetlenia takich obiektów jak: biura, hale
lighting the facilities, such as offices, industrial halls,
przemysłowe, SPA&Wellness, hotele itd. Jakość naszych
SPA & Wellness, hotels, etc. The quality of our
opraw oświetleniowych sprawdza się w Polsce i wielu
luminaries works in Poland and many countries,
krajach m.in.: Austrii, Szwecji, Francji, Zjednoczonych
including Austria, Sweden, France, the United Arab
Emiratach Arabskich, Nowej Zelandii, Rosji, na Ukrainie
Emirates, New Zealand, Russia, Ukraine and Belarus.
czy Białorusi. Nasze produkty oświetlają Hotel Arłamów
Our products illuminate Hotel Arłamów in Ustrzyki
w Ustrzykach Dolnych, Hotel Novotel w Łodzi, Galerię
Dolne, Hotel Novotel in Lodz, ‘City Center’ Commerce
Handlową City Center w Rzeszowie, Stadion Legii
Center in Rzeszow, Legia Stadium in Warsaw, Park
w Warszawie, Park Postępu w Warszawie i wiele innych
Postępu in Warsaw and many other interesting facilities.
ciekawych obiektów. LUXIMA S.A. jest laureatem wielu
LUXIMA SA has won numerous awards for innovative
nagród za innowacyjne rozwiązania w dziedzinie
solutions in the field of lighting. The strongest field
oświetlenia. Najmocniejszą stroną działalności LUXIMA
of LUXIMA SA activities is the use of unique solutions
S.A. jest stosowanie unikalnych rozwiązań pozwalających
to match the offer to the customer needs.
na dopasowanie oferty do potrzeb klientów.
Zapraszamy do współpracy dystrybutorów, architektów,
We invite you to cooperate – the distributors, architects,
designers, as well as electrical installers and investors
projektantów instalacji elektrycznych, instalatorów
are welcomed. We guarantee high quality, rich design
i inwestorów. Gwarantujemy wysoką jakość, bogate
and support at the highest world level.
wzornictwo oraz obsługę na najwyższym, światowym
Arłamów (basen) | Źródło: Archiwum Hotel Arłamów
Hotel Novotel | Źródło: Archiwum Hotel Novotel
poziomie.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
27
Podstrefa Ełk
MEST
Firma Produkcyjno-Handlowa
MEST Kulesza Piotr
ul. Krzemowa 16
19-300 Ełk
NIP: 848-111-29-97
tel./fax 87-520-00-76
www.mest.com.pl
Firma Produkcyjno-Handlowa MEST specjalizuje się
The company named Firma Produkcyjno-Handlowa MEST
w produkcji wyrobów z drutu i stali. W naszej ofercie
(Production and Trade Company MEST) specializes in the
znajdują się:
manufacture of products made of wire and steel. We offer you:
siatka ogrodzeniowa,
!
Fence mesh,
!
siatka MATA zbrojeniowa,
!
MATA reinforcing mesh,
!
druty,
!
Wires,
!
panele ogrodzeniowe,
!
Fencing panels,
!
bramy,
!
Gates,
!
przęsła słupki ogrodzeniowe,
!
Fence spans and posts,
!
podmurówka betonowa.
!
Concrete foundation.
!
Firma Mest oferuje kompleksowe usługi w zakresie:
28
The company Mest offers you comprehensive services,
pomocy przy doborze i ustalaniu parametrów
including: assistance in the selection and setting the
konkretnego ogrodzenia, montażu bram, przęseł, siatek
parameters of a particular fence, installation of gates,
oraz paneli ogrodzeniowych.
bays, meshes and fencing panels.
Dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz doświad-
Thanks to new technologies and our experience in the
czeniu w zakresie produkcji, oferujemy produkty wysokiej
production, we offer you high quality products.
jakości. Indywidualne podejście do każdego klienta,
Individual approach to each customer, competitive
konkurencyjne ceny, korzystne warunki płatności zapew-
prices, and favourable terms of payment will provide you
nią Państwu szybką i terminową realizację zamówień.
with prompt and timely execution of orders.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Porta KMI Poland
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szkolna 54
84–239 Bolszewo
tel. 58 677 81 00
fax 58 677 81 99
Podstrefa Ełk
PORTA
e-mail: [email protected]
www.porta.com.pl
Czerpiąc siłę z ponad 20-letniego doświadczenia, wyznacza
Drawing on the strength of over 20 years of experience,
najwyższe standardy w branży i kierunki jej rozwoju.
the Company sets the highest standards in the industry
Obecnie w Grupie Porta prosperuje 6 fabryk, w których
and the directions of its development.
w skali miesiąca produkowanych jest ponad 65 000
Currently, the Group Porta runs 6 factories, producing
kompletów skrzydeł i ościeżnic.
monthly more than 65’000 sets of door leaves and
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku inwestycyjnego,
frames.
biur projektowych i architektonicznych, oprócz produktów
To meet the expectations of the investment market,
standardowych, Porta zapewnia największą na rynku ofertę
as well as architectural and design offices, in addition
produktów nietypowych, dostosowanych do indywidualnych
to standard products, Porta provides the biggest market
potrzeb. Producent szczególny nacisk kładzie na uzyskanie
offer of unique products tailored to individual needs.
wszystkich niezbędnych certyfikatów i aprobat technicznych,
The manufacturer makes special emphasis on obtaining
wydawanych przez akredytowane instytuty badawcze,
all necessary certificates and technical approvals that
potwierdzające deklarowane właściwości użytkowe
are issued by accredited research institutes, confirming
produkowanych wyrobów.
the declared properties of manufactured products.
Najnowszej generacji parki maszynowe wykorzystując
The latest generation of machinery parks using
innowacyjne, ekonomiczne technologie produkcji, pozwalają
innovative and cost-effective production technologies
utrzymywać wysoką jakość drzwi z zachowaniem
allow maintaining a high quality of door with maintaining
atrakcyjnych cen.
attractive prices, making Porta retain competitiveness
in the market.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
29
PREBENA
PREBENA Polska W. Rajczak i Syn Sp. j.
ul. Grunwaldzka 495
Podstrefa Ełk
62-064 Poznań-Plewiska
tel. 61 867 67 28
fax 61 867 68 05
e-mail: [email protected]
FILIA PREBENA EŁK
ul. Okrężna 4A
19-330 Ełk
tel. 87 620 09 24
fax 87 620 09 26
e-mail: [email protected]
www.prebena.com.pl
Firma PREBENA jest dobrze znanym na świecie
The company PREBENA is a well known in the world
producentem zszywek, gwoździ, sztyftów oraz zszywaczy,
manufacturer of staples, nails, pins and staplers, nailers
gwoździarek i kompresorów. Produkty z logiem PREBENA
and compressors. Products with PREBENA logo can
znajdą Państwo w ponad 50 krajach na 5 kontynentach.
be found in more than 50 countries on 5 continents.
Firma PREBENA-Polska jest generalnym przedstawicielem
The company PREBENA-Polska is a general representative
firmy PREBENA na obszarze Europy Środkowo-
of the company PREBENA in the area of Central
Wschodniej. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu
and Eastern Europe. With over 30 years of experience in the
w technice mocowań, nasi specjaliści potrafią
art of fittings, our specialists are able to offer you modern
zaproponować wiele nowoczesnych i wydajnych metod
and efficient methods of joining.
łączenia elementów.
Firma posiada status spółki jawnej, z całkowicie polskim
The company has the status of a partnership,
with entirely Polish capital. For over 25 years we deal with
kapitałem. Zajmujemy się od 25 lat produkcją
manufacturing fasteners for many industries, and for 11
elementów złącznych dla wielu gałęzi przemysłu,
years we build houses and apartments in Plewiska near
a od 11 lat budujemy domy i mieszkania w Plewiskach
Poznan. We are also a founding member of the
k/Poznania. Jesteśmy także założycielem i członkiem
Association of Polish Developers. As title sponsor,
Polskiego Związku Firm Developerskich. Jako sponsor
we support a football team WARTA in Poznan and other
tytularny, wspomagamy drużynę piłkarską poznańskiej
sports clubs. Our motto is sturdiness of people living
WARTY oraz inne kluby sportowe. Naszą dewizą jest
in Poznań. Therefore, we do not cut back on materials
poznańska solidność. Dlatego też, nie oszczędzamy
used for construction.
na materiałach wykorzystywanych do budowy.
30
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
PRODACH
PRODACH Jordanowo
Dział sprzedaży:
tel. 68 382 33 41, fax 68 382 08 35
e-mail: [email protected]
PRODACH Ełk
ul. Żelazna 4
19-300 Ełk
Dział sprzedaży:
tel. 87 620 98 15, fax 87 620 98 16
Podstrefa Ełk
Jordanowo 11
66-200 Świebodzin 1
e-mail: [email protected]
www.prodach.pl
Przedsiębiorstwo PRODACH powstało w 1989 roku i od
The company PRODACH was founded in 1989 and from
początku istnienia zajmuje się produkcją dachówek
the beginning manufactures concrete tiles. Head office
cementowych. Siedziba firmy i zakład macierzysty
and parent plant are located in Jordanów, a small town
mieszczą się w Jordanowie, niewielkiej miejscowości
in Lubuskie Province. The second factory was founded
w województwie lubuskim. Druga fabryka powstała w 2000
in 2000 and is located in Ełk in Suwalki Special
roku i zlokalizowana jest w Ełku w Suwalskiej Specjalnej
Economic Zone. The policy of continuous development
Strefie Ekonomicznej. Prowadzona przez PRODACH
led by PRODACH results in the rapid development of the
polityka ciągłego rozwoju owocuje szybkim rozwojem firmy
company and a high position among the producers
i wysoką pozycją wśród producentów dachówek w kraju.
of tiles in the country.
W 1993 roku PRODACH jako pierwszy polski producent
In 1993 PRODACH, as the first Polish manufacturer,
wprowadza powierzchniowe malowanie dachówek. Rok
introduces a surface painting of tiles. A year later, again
później, znów jako pierwszy w kraju, PRODACH
as the first in the country, PRODACH introduces
wprowadza zaokrąglenie przedniej krawędzi dachówek,
rounding the front edge of the tile, so-called ‘plus’.
tzw. plus.
Dzisiejsza oferta firmy, to kompletne systemy dachowe
Today's offer includes the complete roofing systems
based on two basic models of tiles: a double pantile and
oparte na dwóch modelach dachówek podstawowych:
double Roman tile. Tiles are available in five basic
podwójnej esówce i podwójnej rzymskiej. Dachówki
colours and two special that are offered by order.
oferowane są w 5 kolorach podstawowych i 2 specjalnych,
na zamówienie.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
31
Podstrefa Ełk
PRODEKO - EŁK
PRODEKO-EŁK Sp. z o.o.
ul. Strefowa 9
19-300 Ełk
tel. +48 87 620 06 02
www.prodeko.elk.pl
www.ekoton.com
32
PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. działa od 1997 roku na terenie
The company PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. operates since
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zajmuje się
1997 in Suwalki Special Economic Zone and has been
produkcją urządzeń wyposażenia oczyszczalni ścieków.
manufacturing devices for wastewater treatment plant
W trakcie swojej działalności na polskim rynku firma
equipment. In the course of its activities on the Polish
zrealizowała ponad 1000 zakończonych sukcesem
market, the company has completed more than 1,000
projektów. W 2012 roku firma PRODEKO-EŁK weszła
successful projects. In 2012, the company PRODEKO-
w skład międzynarodowej grupy EKOTON, posiadającej
EŁK became part of an international group EKOTON
własne zakłady produkcyjne znajdujące się na Ukrainie,
having own manufacturing facilities located in Ukraine,
w Kazachstanie, Rosji, a teraz również w Polsce. Grupa
Kazakhstan and Russia, and now also in Poland.
„EKOTON” posiada swoje przedstawicielstwa w UE
The “EKOTON" Group has its representative offices in the
(Litwa), na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji.
EU (Lithuania), Ukraine, Belarus, Kazakhstan and Russia.
Dzisiaj w zakładach firmy stosuje się zdobycze
Today, in the company’s plants are used the most
najnowocześniejszej techniki wiodących producentów
advanced technology achievements of the world's
światowych m.in.: automaty do laserowego cięcia,
leading manufacturers such as: automatic laser cutting,
gięcia, spawania konturu złożonego, maszyny tokarskie,
bending, welding of complex contour, milling, guillotine
frezerskie, gilotynowe z CNC, walcarki ze sterowaniem
with CNC, as well as rolling mills with automatic control.
automatycznym. Wdrożenie maszyn najnowszej
Implementation of the machines of the latest generation
generacji o najwyższej precyzji umożliwiło
with the highest precision made possible to improve
udoskonalenie procesu produkcyjnego i podniesienie
the production process and to improve the quality
jakości usług.
of services.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
SERWISTAL Sp. z o.o.
ul. Dojazdowa 2A
19-300 Ełk
tel. 87 620 93 00
fax 87 629 14 39, 629 14 00
Podstrefa Ełk
SERWISTAL
R
e-mail: [email protected]
www.serwistal.pl
SERWISTAL Sp. z o.o. jest jednym z największych
The company SERWISTAL Sp. z o.o. is one of the largest
niezależnych serwisów stalowych w Polsce. Spółka
independent steel service providers in Poland.
zajmuje się przetwórstwem wyrobów płaskich. Produkuje
The company is engaged in the processing of flat
taśmy, arkusze i formaty z blach zimnowalcowanych,
products. It produces tapes, sheets and formats of cold-
gorącowalcowanych, powlekanych powłokami metalicz-
rolled, hot-rolled sheets, metal sheets coated with
nymi i organicznymi oraz z blach aluminiowych.
metallic and organic coatings and of aluminium sheets.
Starając się wyprzedzać aktualne trendy, inwestuje
Trying to stay ahead of current trends, the Company invests
w zakup nowoczesnego sprzętu produkując wyroby
in modern equipment, producing steel and aluminium
stalowe i aluminiowe na potrzeby branży motoryzacyjnej,
products for the needs of the automotive industry,
AGD, budowlanej i wielu innych.
household appliances, construction and many others.
Ugruntowana pozycja serwisu na rynku oraz współpraca
Established position of the service in the market and
z wieloma zaufanymi dostawcami umożliwiają spółce
cooperation with a number of trusted suppliers enable the
prowadzenie wyważonej polityki cenowej. Skuteczne
company keeping balanced pricing policy. Successful
wdrożenie strategii indywidualnego podejścia do każdego
implementation of the strategy based on an individual
klienta, powoduje, że każdy partner, niezależnie od skali
approach to each customer, makes the situation in which
realizowanego przedsięwzięcia oraz budżetu jakim
each partner, regardless of the scale of the implemented
dysponuje, ma poczucie satysfakcji, pewności
project and the budget so far the customer has,
i bezpieczeństwa współpracy.
has a sense of satisfaction and safety of co-operation.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
33
Podstrefa Ełk
VERMICULITE POLAND
VERMICULITE POLAND
Firma produkcyjna Diana Kuprianow
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU
ul.Podmiejska 5
19-300 Ełk
tel. +48 508 893 370
e-mail: [email protected]
www.vermiculite.pl
www.agrowermikulit.pl
VERMICULITE POLAND z siedzibą w Parku Naukowo-
The company VERMICULITE POLAND based in Science
Technologicznym w Ełku prowadzi działalność
and Technology Park in Ełk carries out the innovative
innowacyjną w skali kraju. Jesteśmy producentem
activity on the national level. We are a manufacturer
wermikulitu ekspandowanego i ekologicznych produktów
of expanded vermiculite and organic products
na jego bazie.
manufactured on its basis.
Wermikulit jest ekologicznie czystym minerałem,
Vermiculite is an ecologically clean mineral, chemically
chemicznie obojętnym, biologicznie odpornym, wolnym
inert, biologically resistant, and free of pathogens,
od drobnoustrojów chorobotwórczych, pleśni i substancji
mould and toxic substances. The ability to intake and
toksycznych. Zdolność do przyjmowania i oddawania
discharge water, the extraordinary lightness, fire
wody, wyjątkowa lekkość, ognioodporność i inne
resistance and other special features of the vermiculite
szczególne cechy minerału wermikulit powodują,
make this mineral successfully used in many areas
że z powodzeniem wykorzystywany jest w wielu
of the economy.
dziedzinach gospodarki.
Oferujemy ekologiczne rozwiązania w:
!
34
ogrodnictwie
We offer ecological solutions in the field of:
!
horticulture
!
construction
!
budownictwie
!
industry !
przemyśle
!
agriculture !
rolnictwie
!
zoological industry !
branży zoologicznej
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
WEMATOOL Sp. z o.o.
ul. Żelazna 6
19-300 Ełk
tel. +48 87 621 87 87
fax +48 87 621 87 89
Podstrefa Ełk
WEMATOOL
e-mail: [email protected]
www.wematool.pl
Firma WEMATOOL istnieje od 2005 roku kiedy
The company WEMATOOL operates since 2005 when
to ulokowała się na terenie Specjalnej Suwalskiej Strefy
it was established in the area of the Suwalki Special
Ekonomicznej w Ełku.
Economic Zone in Ełk.
Wykonujemy części i podzespoły do budowy maszyn
We make parts and components for the construction
przemysłowych, w szczególności maszyn drukarskich.
of industrial machines, printing machines in particular.
W ramach wolnych mocy produkcyjnych wykonujemy
As part of our free capacity we provide services
usługi dla firm w zakresie wiercenia, toczenia i frezowania
to companies in boring, turning and conventional
konwencjonalnego.
milling.
W zakres naszej działalności wchodzi obróbka metalu
The scope of our activities includes metalworking,
m.in.:
among others:
!
Skrawanie
!
!
Toczenie
!
Cutting
Turning
!
Frezowanie
!
Milling
!
Przetaczanie tarcz i bębnów hamulcowych
!
Machining of brake discs and drums
!
Regeneracja części
!
Regeneration (re manufacturing) of parts.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
35
Podstrefa Gołdap
A&G KOPERTY
A&G KOPERTY
Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
ul. Strefowa 3
19-500 Gołdap
tel. 87 615 41 06
615 41 07, 615 41 08
fax 87 615 41 09
e-mail: [email protected]
www.agkoperty.com.pl
Jesteśmy w 100% polskim przedsiębiorstwem.
We are 100% Polish company. We have and use modern
Posiadamy nowoczesne, w pełni zautomatyzowane
and fully automated production machines. The advanced
maszyny produkcyjne. Zaawansowana technologia
technology and modern production lines allow us for
i<nowoczesne linie produkcyjne pozwalają na bardzo
very fast execution of each contract. For the production
szybkie wykonanie każdego zamówienia. Do produkcji
of envelopes we use only guaranteed quality raw
kopert stosujemy wyłącznie gwarantowanej jakości
materials. The crew are professionals with many years
surowce. Załogę stanowią fachowcy z kilkunastoletnim
of experience.
doświadczeniem.
Oferujemy szeroki wybór kopert o różnych typach,
rozmiarach i zastosowaniach a także różnym sposobie
zaklejania.
Specjalizujemy się w produkcji kopert rozszerzanych,
charakteryzującymi się poszerzanymi bokami i dnem.
Koperty te przeznaczone są głównie do wysyłek
objętościowych, takich jak: katalogi, itp.
W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę kopert
konfekcjonowanych, kopert pakowanych w folię
termokurczliwa. Opakowania naszych kopert wyróżnia
szczególna etykieta ze zdjęciami ptaków polskich.
36
We offer you a wide selection of envelopes of various
types, sizes and applications as well as different method
of sizing.
We specialize in the production of expandable
envelopes, characterized by widened the sides and
bottom. These envelopes are designed primarily
to shipments by volume, such as catalogues, etc.
We offer you a wide range of packaged envelopes,
envelopes packed in plastic shrink tubing. Packaging
of our envelopes is distinguished by a special label with
pictures of Polish birds.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Doświadczenie Pasja Inowacyjność
Budomex Puza Sp. k.
ul. Ekonomiczna 15
19-500 Gołdap
tel. +48 87 615 37 01
tel. + 48 87 615 18 33
fax +48 87 615 39 18
e-mail: [email protected]
Podstrefa Gołdap
BUDOMEX PUZA
www.budomex.pl
Siedziba firmy Budomex znajduje się w Gołdapi,
The company Budomex is headquartered in Gołdap,
w północo-wschodniej części Polski, tuż przy granicy
in the north-eastern part of Poland, near the border with
z Obwodem Kaliningradzkim. Dostarczamy naszym
the Kaliningrad Oblast. We provide our customers
Klientom kompleksowe, nowoczesne i praktyczne
comprehensive, modern and practical solutions in the
rozwiązania w dziedzinie konstrukcji budowlanych
field of building construction with PVC and aluminium.
z PCW i aluminium.
For 26 years the company Budomex is producing
Firma Budomex od 26 lat produkuje okna, drzwi, ogrody
windows, door, winter gardens and conservatories,
zimowe, fasady z PCW i aluminium oraz osłony okienne.
facades made of PVC and aluminium, and window
Budomex jako pierwszy producent w Polsce uzyskał
blinds. Budomex as the first manufacturer in Poland
pozytywne badania jakości produkowanych okien
obtained a positive results of quality test for PVC
z PCW zgodnie z europejską normą EN 14351-1.
Dzięki naszemu doświadczeniu, pasji i innowacyjności
windows manufactured in accordance with European
standard EN 14351-1.
dostarczyliśmy już ponad 1.500.000 okien dla ponad
With our experience, passion and innovation we have
300.000 zadowolonych klientów w Polsce, Niemczech,
delivered more than 1.5 million windows for over
Belgii, Norwegii, Rosji, na Litwie, a nawet w Afryce.
300,000 satisfied customers in Poland, Germany,
Belgium, Norway, Russia, Lithuania, and even in Africa.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
37
Podstrefa Gołdap
IRYD
IRYD Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 5
19-500 Gołdap
tel. +48 87 615 05 72
+48 87 615 34 08
fax +48 87 615 40 30
tel./fax +48 87 615 40 29
e-mail: [email protected]
www.iryd.pl
Założona w 2002 roku firma IRYD Sp. z o.o.
Founded in 2002, the company IRYD Sp. z o.o. is located
zlokalizowana jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
in the Special Economic Zone. The plant covers 22’000
Zakład obejmuje: 22 000 metrów kwadratowych krytej
square meters of indoor production area, which consists
powierzchni produkcyjnej, w skład której wchodzą trzy
of three separate factories: dip galvanizing plant, metal
oddzielne fabryki: ocynkownia zanurzeniowa, fabryka
products factory and the factory of wooden elements
wyrobów metalowych, fabryka elementówdrewnianych
manufacturing, plus an additional area of 15’000 square
oraz dodatkowe 15 000 metrów kwadratowych odkrytej
meters of warehouse space exposed.
powierzchni magazynowej.
Przez lata firma przeszła wiele zmian i dzięki nie-
38
Over the years the company has undergone many
changes and through continued investments made
ustannym inwestycjom w nowe instalacje i urządzenia
in new plants and equipment, the company broadened
poszerzyła zakres produkcji. Obecnie realizujemy wiele
the scope of production. Today, we execute a number
istotnych kontraktów, głównie na rynki Unii Europejskiej.
of significant contracts, mainly to European Union
Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych
markets. The company specializes in the manufacture
oraz wyrobów metalowych z elementami drewnianymi.
of metal products and metal products with wooden
Obecnie produkujemy szeroki zakres kontenerów,
elements. We currently produce a wide range
urządzeń transportowych, paneli ogrodzeniowych,
of containers, transport equipment, fencing panels and
mebli. Większość tych produktów produkowana jest
furniture. Most of these products are produced with
z myślą o naszej zachodnio-europejskiej bazie klientów,
a view to our Western European customer base,
niektóre są jednak przeznaczone na rynek północno-
but some are designed for the North American
amerykański.
market.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
NORD-OST Sp z o.o.
ul. Strefowa 4
19-500 Gołdap
tel./fax 87 615 05 93
e-mail: [email protected]
Podstrefa Gołdap
NORD-OST
www.nord-ost.com.pl
P.W. NORD-OST w Gołdapi jest firmą z dużym
The company named P. W. NORD-OST in Gołdap
doświadczeniem w branży opakowań tekturowych
is a company with extensive experience in the cardboard
działającą na rynku od 24 lat. Produkujemy opakowania
packaging, and is present on the market since 24 years.
z tektury litej i falistej 3, 5 warstwowej oraz rdzeń
We produce packaging and corrugated cardboard with
i wypełnienia o strukturze plastra miodu. Dysponując
three and five layers, and a core and fill of the
odpowiednimi maszynami, wiedzą i doświadczeniem
‘honeycomb’ structure. With the appropriate machines,
jesteśmy przygotowani do spełniania potrzeb
knowledge and experience we are prepared to meet the
i oczekiwań wymagających klientów, ciągle podnosząc
needs and expectations of demanding customers,
jakość naszych wyrobów i usług. Zadowolony
constantly improving the quality of our products
i usatysfakcjonowany Klient jest kluczowym elementem
and services.
strategii Spółki i gwarancją jej sukcesu.
Nasze wyroby:
Our products include:
!
Classic flap boxes
!
klasyczne opakowania klapowe
!
Exhibition packaging
!
opakowania wystawowe
!
Trays and packaging for fruits and vegetables
!
tacki, opakowania na warzywa i owoce
!
Crates, dividers, the elements securing the corners
!
kratownice, przekładki, zabezpieczenia naroży
!
Any carton packaging according to the Customer’s
!
wszelkie opakowania kartonowe wg pomysłu Klienta
!
papier o strukturze „Plastra Miodu”
!
Paper with the structure of "Honeycomb"
!
płyta w technologii „Plastra Miodu”
!
Plate manufactured in the technology of "Honeycomb"
idea and need
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
39
Podstrefa Gołdap
X-YACHTS
X-YACHTS
ul. Strefowa 2
19-500 Gołdap
tel. 87 615 27 46
fax 87 615 27 46
e-mail: [email protected]
www.x-yachts.com
40
X-YACHTS, od 1979 roku do dzisiaj, jeden z najbardziej
Since 1979 until today the company X-YACHTS is one
utytułowanych i nowocześnie zorientowanych między-
of the most successful and modern-oriented international
narodowych producentów luksusowych jachtów. Już
manufacturers of luxury yachts. Already at the beginning
na początku ich działalności, pierwszy ich model wygrał
of their business, their first model won the biggest race
największy wyścig jachtów na świecie World Class
of yachts in the world – the World Class Racing.
Racing. Sukces ten przyciągnął uwagę rynku
This success attracted the attention of the yacht market,
jachtowego, który szukał szybkich, wysokiej jakości
which was looking for a fast, high-quality and comfortable
i komfortowych jachtów żaglowych. Od tego czasu,
sailing yachts. Since then, the company has become
firma stała się liderem w branży w oparciu o innowacje
a leader in the industry based on innovation and world-
oraz światowej klasy kunsztu i wyprodukowała kilka
class craftsmanship, and produced several thousand
tysięcy łodzi wypoczynkowych i sportowych.
of sporting boats and boats for relax-related applications.
Duńska firma X-Yachts, uruchomiła w SSSE zakład
The Danish company X-Yachts launched in SSEZ
produkcyjny laminatów wykorzystywanych w produkcji
a production facility manufacturing laminates used
jachtów. Światowej klasy wyroby produkowane będą
in the production of yachts. World-class products will
w zakładzie w Gołdapi, dzięki wykorzystaniu
be manufactured at the plant in Gołdap, through the use
nowoczesnych rozwiązań technicznych, techno-
of modern technical, technological and organizational
logicznych i organizacyjnych stosowanych w Danii
solutions used in Denmark and implemented in the
i zaimplementowanych w polskim zakładzie.
Polish plant.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
tel. +48 86 272 96 00
e-mail: [email protected]
www.pfleiderer.pl
Grupa Pfleiderer Grajewo S.A. specjalizuje się w pro-
The Group Pfleiderer Grajewo SA specializes in the
dukcji materiałów na bazie drewna, stosowanych
production of wood-based materials, to be used
w meblarstwie, przemyśle wnętrzarskim i budownictwie
in furniture industry, interior design industry and
oraz w szeregu innych branż. Dostarcza płyty meblowe,
construction, and also in a number of other industries.
blaty kuchenne, laminaty HPL, folie meblowe
The Group provides furniture panels, kitchen worktops,
do największych producentów mebli w Polsce oraz kilku
HPL laminates, furniture foils for the largest furniture
tysięcy średnich i mniejszych firm z branży meblowej.
manufacturers in Poland and several thousands
Produkty Pfleiderer dostępne są także szeroko w sieci
of medium and smaller companies in the furniture
handlowej Pfleiderer Partner. Atutami wyróżniającymi
industry. The Pfleiderer products are also widely
ofertę są zgodność wzornicza różnych materiałów oraz
available in the trade network Pfleiderer Partner.
systemowość proponowanych rozwiązań.
The Pfleiderer’s offer distinctive advantages are design
Produkty Pfleiderer Grajewo S.A. powstające w zakładach produkcyjnych w Grajewie i Wieruszowie
Podstrefa Grajewo
PFLEIDERER
compatibility of different materials and systemic
solutions offered by the company.
trafiają nie tylko do odbiorców w Polsce, ale także
The products of Pfleiderer Grajewo SA manufactured
do krajów Europy Wschodniej, Południowej oraz
in factories in Grajewo and Wieruszów go not only
Skandynawii. Grupa jest częścią międzynarodowego
to customers in Poland, but also to the countries of Eastern
koncernu Pfleiderer AG, a jako spółka akcyjna jest
Europe, South America and Scandinavia. The group is part
notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów
of an international holding of Pfleiderer AG, and is listed
Wartościowych.
on the Warsaw Stock Exchange as a public company.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
41
Podstrefa Białystok
BIANOR
Bianor Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 18
15-569 Białystok
tel. +48 85 664 97 00
e-mail: [email protected]
www.bianor.pl
BIANOR Sp. z o.o. to wiodący europejski dostawca
The company BIANOR Sp. z o.o. is a leading European
rozwiązań związanych z wtryskowym formowaniem
provider of solutions for injection molding of plastics and
tworzyw sztucznych i produkcji kontraktowej,
contract-based manufacturing, located in Central Europe.
zlokalizowany w Europie Środkowej. BIANOR rozpoczął
BIANOR began its operations in 1997 as a Polish-Dutch
działalność w 1997 roku jako polsko-holenderska
joint venture company with only a few machines
spółka joint venture z zaledwie kilkoma maszynami
on a small area. The company has evolved into a strong
na niewielkiej powierzchni. Firma ewoluowała w silnego
and reliable partner for international brands such
i wiarygodnego partnera dla międzynarodowych marek
as Philips, Brita, Bosch-Siemens, Makita and Newell
takich jak Philips, Brita, Bosch-Siemens, Makita i Newell
Rubbermaid.
Rubbermaid.
Jesteśmy specjalistami w realizowaniu wizji naszych
We are specialists in realizing the visions of our clients.
They appreciate our ability to joint development and
klientów. Doceniają oni nasze zdolności do wspólnego
drive towards providing the best possible quality
rozwoju i pęd ku zapewnianiu najlepszej możliwej
of manufacture, assembly and supply of plastic parts.
jakości produkcji, montażu i dostaw plastikowych
Bianor provides components and finished products
części. Bianor dostarcza komponenty i gotowe produkty
at competitive prices.
po konkurencyjnych cenach. Prowadzimy działalność w dwóch fabrykach zlokalizo-
We operate in two factories located in Białystok
and in Ploiesti (Romania).
wanych w Białymstoku oraz w Ploiesti (Rumunia).
42
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Bison Chucks S.A.
ul. Łąkowa 3
15-950 Białystok
tel.+48 85 741 63 00 w.324; 321
fax +48 85 743 24 26
e-mail: [email protected]
www.bison-chucks.pl
Jesteśmy wiodącym producentem oprzyrządowania
do obrabiarek o ugruntowanej pozycji na całym świecie.
Za wysoką jakością naszych wyrobów najlepiej
przemawiają: niezwykle długa trwałość użytkowa,
dokładność oraz funkcjonalność.
Podstrefa Białystok
BISON-CHUCKS
We are a leading manufacturer of instrumentation for
machine tools with an established position in the world.
For the high quality of our products best-speak:
extremely long service life, accuracy and functionality.
We meet the expectations placed on us; we implement
Spełniamy stawiane nam oczekiwania, wdrażamy
niekonwencjonalne rozwiązania i podążamy za nowoczesnymi trendami otaczającej nas rzeczywistości.
W dalszym ciągu wprowadzamy innowacje rynkowe
i ulepszamy nasze produkty.
unconventional solutions and follow the modern trends
of the surrounding reality. We continue to implement
the market innovations, improving our products.
Our offer includes:
!
Manual self-centering lathe chucks and these with
!
Lathe chucks with mechanical fastening, and
Oferta:
!
!
!
!
!
!
!
Uchwyty tokarskie manualne samocentrujące
i z niezależnym przesuwem szczęk
Uchwyty tokarskie z mocowaniem mechanicznym
oraz cylindry hydrauliczne i pneumatyczne
Imadła – precyzyjne, maszynowe i ślusarskie
Stoły i przyrządy podziałowe
Wyroby tulejowo-trzpieniowe
Oprawki VDI
Szeroki program szczęk tokarskich
independent jaws shift,
hydraulic and pneumatic cylinders,
!
Vices – for precision, machinery & locksmiths
purposes,
!
Tables and indexing instruments,
!
Bush-shank products,
!
VDI holders,
!
A wide program of turning jaws
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
43
Podstrefa Białystok
KAN
44
KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51
16-001 Białystok Kleosin
tel. +48 85 74 99 200
fax +48 85 74 99 201
e-mail: [email protected]
www.kan-therm.com
Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 r i od samego
KAN company began its operations in 1990, and from the
początku wdraża nowoczesne technologie do techniki
very beginning is implementing new technologies
instalacji wodnych i grzewczych. Jest uznanym w Polsce
to water and heating systems technique. It is a recognized
i Europie producentem i dostawcą nowoczesnych
in Poland and Europe manufacturer and supplier
rozwiązań i systemów instalacyjnych KAN-therm
of innovative solutions and installation of KAN-therm
przeznaczonych do budowy wewnętrznych instalacji wody
systems for the construction of the internal installation
ciepłej i zimnej, ogrzewania centralnego i płaszczyznowego
of hot and cold water, central and radiant (surface)
oraz instalacji gaśniczych i technologicznych.
heating and fire extinguishing and technological systems.
Dziś zatrudnia blisko 600 osób, z których znaczna część
Today, the company employs nearly 600 people, many
to wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierska
of which are highly specialized engineers responsible for
odpowiadająca za rozwój, ciągłe udoskonalanie procesów
the development, continuous improvement of processes
technologicznych i obsługę klienta. Dystrybucja Systemu
and customer service. Distribution of the KAN-therm
KAN-therm odbywa się poprzez sieć własnych oddziałów
System is done through a network of own branch offices
i lokalnych dystrybutorów i obejmuje swym zasięgiem
and local distributors and covers the Europe, a large part
Europę, znaczną część Azji, sięga również Afryki.
of Asia, and also reaches Africa.
System KAN-therm to optymalny, kompletny multisystem
KAN-therm System is an optimal and complete
instalacyjny, na który składają się najnowocześniejsze,
installation multi-system, which consists of cutting-edge
wzajemnie uzupełniające się rozwiązania techniczne
and complementary technical solutions in the field of pipe
w zakresie rurowych instalacji wodnych i grzewczych,
water and heating systems, as well as technological
a także technologicznych i gaśniczych.
and fire-extinguishing systems.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
MASTERPRESS S.A.
ul. J. Kuronia 4
15-569 Białystok
tel. +48 85 664 75 30
fax +48 85 713 07 01
e-mail: [email protected]
www.masterpress.com
Masterpress to innowacyjne przedsiębiorstwo specjalizujące
Masterpress is an innovative company specializing
się w produkcji opakowań z wykorzystaniem technologii
in the production of packaging using the offset
druku fleksograficznego i offsetowego.
and flexographic printing technology.
Masterpress jest dzisiaj jednym z najbardziej liczących się
Masterpress is today one of the most respected
w Polsce producentów opakowań wykonanych
in Poland producers of packaging made of self-adhesive
z materiałów samoprzylepnych, folii, laminatów i tektury
materials, foils, laminates and solid board. Broadly
litej. Szeroko rozumiana innowacyjność oraz elastyczność
defined innovation and flexibility in the operation meant
w działaniu sprawiły, że Masterpress stał się poważnym
that Masterpress has become a major partner also
partnerem również na rynkach zagranicznych.
in the international markets.
Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę,
We offer our clients a comprehensive service, starting
poczynając od doradztwa technologicznego, poprzez
from the technological consultancy, through design,
projekt, na gotowym opakowaniu kończąc.
up to final packaging.
Wysoką jakość produkcji zapewnia wykwalifikowana
The high quality of the production is assured by qualified
kadra mająca do dyspozycji najwyższej jakości
staff having the highest quality available technologies,
technologie, maszyny i urządzenia.
machinery and equipment.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Podstrefa Białystok
MASTERPRESS
45
Podstrefa Białystok
NIBE-BIAWAR
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57
15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
fax. 85 662 84 14
e-mail: [email protected]
www.biawar.com.pl
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. – producent ogrzewaczy wody,
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. – Manufacturer of water
pomp ciepła, systemów solarnych. Już od 40 lat szeroka
heaters, heat pumps and solar systems. Already for 40
gama wyrobów marki BIAWAR zapewnia komfort
years a wide range of BIAWAR brand products brings
korzystania z ciepłej wody milionom ludzi w Polsce
a comfort of using hot water to millions of people
i poza jej granicami. Od 2000 roku głównym
in Poland and abroad. Since 2000, the main shareholder
udziałowcem spółki jest szwedzki koncern Nibe AB.
of the company is the Swedish company Nibe AB.
Oprócz ciągłego poszerzania ofer ty, jednym
In addition to the continuous expansion of the offer, one
z podstawowych priorytetów firmy jest zapewnienie
of the main priorities of the company is to provide the
najwyższej jakości oferowanych wyrobów. Cel ten
highest quality products. This is achieved through strict
realizowany jest poprzez ścisłą kontrolę jakości
quality control at every stage of production,
na każdym etapie produkcji, stale unowocześniany park
continuously modernized machine park, and following
maszynowy oraz postępowanie zgodne z procedurami
the procedures of the latest standards of Quality
najnowszej normy Systemu Zarządzania Jakością ISO
Management System ISO 9001: 2008, confirmed
9001: 2008, potwierdzone na początku 2010 roku
at the beginning of 2010 by obtaining a certificate.
uzyskaniem certyfikatu.
Dysponujemy siecią przeszkolonych instalatorów
We have a network of trained installers and distributors
throughout the Polish territory.
i dystrybutorów na terenie całej Polski.
46
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Rosti (Polska) Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Bialystok
tel. +48 85 678 35 00
fax +48 85 678 35 85
www.rosti.com
Rosti (Polska) jest największym oddziałem Grupy Rosti
Rosti (Polska) is the largest branch of Rosti Group belonging
należącej do szwedzkiego koncernu Nordstjernan.
to the Swedish company Nordstjernan. We specialize
Specjalizujemy się w produkcji kontraktowej detali
in contract-based manufacturing of plastic parts by injection
z tworzyw sztucznych metodą wtrysku, dekoracjami oraz
molding, decoration and assembly of finished products
montażem wyrobów gotowych i modułów dla branż: AGD,
and modules for the following industries: appliances,
elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i innych.
electronics, automotive and others.
Rosti w Polsce posiada 89 maszyn wtryskowych o sile
Rosti in Poland has 89 injection molding machines with
zwarcia 25-1000T i obsługuje ponad 900 form
clamping force 25-1000T, and supports more than 900
wtryskowych dla 13 klientów. Kilkanaście linii montażowych
molds for 13 clients. More than a dozen lines of assembly
pozwala na montaż wyrobów o róznym stopniu złożoności
allows for installation of products with varying degrees
i łącznej wydajności ponad 10 milionów sztuk rocznie.
of complexity and a total capacity of over 10 million units per
Oferujemy uzupełniające procesy tj.: lakierowanie, zdobienie
year. We offer complementary processes such as: painting,
metodami tampodruku, sitodruku oraz hot stamping,
decorating methods of pad printing, screen printing and hot
zgrzewanie indukcyjne i ultradźwiękowe, grawerowanie,
stamping, ultrasonic and induction welding, engraving, semi-
montaż półautomatyczny oraz testowanie wyrobu i inne.
automatic assembly and testing of the product, and others.
Nasze „Centrum Innowacji” współpracuje ściśle z klientem
Our "Innovation Center" works closely with the client just
już na etapie projektowania urządzeń, wdraża nowoczesne
at the stage of equipment design, it implements new
technologie oraz wspólpracuje z firmami, laboratoriami
technologies and works with companies, laboratories
oraz jednostkami naukowymi.
and research units.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl
Podstrefa Białystok
ROSTI
47
Podstrefa Małkinia
ROCKWOOL
ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
tel. 68 38 50 250
(w godzinach 8:00-16:00)
fax 68 38 50 234
e-mail: [email protected]
www.rockwool.pl
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy
Rockwool Poland Sp. z o.o. is a member of the ROCKWOOL
ROCKWOOL – światowego lidera w produkcji skalnej wełny
Group - the world leader in the production of stone wool –
mineralnej – dostawcy produktów, systemów i rozwiązań
a supplier of products, systems and solutions for improving
służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki
energy efficiency, acoustics and fire safety of buildings.
i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.
During 20 years of operation in the domestic market,
W ciągu 20 lat funkcjonowania na krajowym rynku,
ROCKWOOL has invested the amount exceeding
ROCKWOOL zainwestował ponad miliard złotych.
PLN 1 billion.
ROCKWOOL Polska posiada dwie fabryki – w Cigacicach
ROCKWOOL Polska has two factories – one in Cigacice near
koło Zielonej Góry, i w Małkini, w okolicach Ostrowi
the city of Zielona Góra, and second one in Malkinia, near
Mazowieckiej. Łącznie w obydwu fabrykach ROCKWOOL
Ostrów Mazowiecka. In total, in the two factories ROCKWOOL
Polska posiada siedem linii produkcyjnych oraz dodatkowe
Polska has seven production lines and additional lines
linie obróbki półproduktów i wyrobów gotowych.
for<processing the intermediates and finished products.
Asortyment oferowany przez firmę to blisko 70 typów
Product range offered by the company contains close
produktów do każdego segmentu budownictwa. Począwszy
to 70 types of products for every segment of the construction
od ocieplenia budynków jedno i wielorodzinnych, poprzez
industry. Starting from the warming of single-family
budynki użyteczności publicznej, komercyjne i magazynowe,
and multi-dwelling buildings, through public utility buildings,
po produkcyjne i specjalistyczne, kierowane do sektora
commercial and warehouse buildings, up to the production
energetyki i ciepłownictwa.
and specialized buildings, targeted to the energy sector
and heat production industry.
48
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Suwalki Special Economic Zone | www.ssse.com.pl

Podobne dokumenty