2. Adres pracodawcy…………

Transkrypt

2. Adres pracodawcy…………
Wniosek dla pracodawcy
1. Nazwa pracodawcy ( lub imię i nazwisko)…………………………
2. Adres pracodawcy……………………………………………………
3. Nr telefonu i faksu …………………………………………………
4. Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej……………
………………………………………………………………………….
5. Nazwisko pracownika do kontaktu……………………………………
6. Nr NIP…………………………………………………………………
Jestem zainteresowany uzyskaniem pomocy w :
- doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy
spośród osób zarejestrowanych
- zakresie własnego rozwoju zawodowego
- zakresie rozwoju zawodowego pracowników w formie porady
indywidualnej
………………………………………….
Data , podpis, pieczątka pracodawcy

Podobne dokumenty