Lotar Rasiński – doktor habilitowany filozofii, profesor nadzwyczajny

Transkrypt

Lotar Rasiński – doktor habilitowany filozofii, profesor nadzwyczajny
Lotar Rasiński – doktor habilitowany filozofii, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii
(Instytut Pedagogiki) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Obronił doktorat z filozofii na
Uniwersytecie Wrocławskim w 2002 roku. Studiował i prowadził badania min. na
nowojorskiej New School for Social Research i University of California at Berkeley.
Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Komitetu Badań Naukowych i Transregional Center
for Democratic Studies (New School). Redaktor naukowy serii wydawniczej Biblioteka
Współczesnej Myśli Społecznej przy Wydawnictwie Naukowym DSW. Zainteresowania
naukowe: współczesna filozofia polityczna, teoria dyskursu, krytyka społeczna i metodologia
nauk społecznych. Autor książek Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez
teorii krytycznej (2012), Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej (2010), oraz redaktor
tomów Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej (red., 2009) i
Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje (z P. Dehnelem, red., 2011).

Podobne dokumenty