Pobierz PDF - Wydawnictwo UMCS

Transkrypt

Pobierz PDF - Wydawnictwo UMCS
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozdział I. Ustalenia teoretyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Metatekst w badaniach językoznawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Granice metatekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Metatekst a metajęzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Metatekst a intertekstualność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Metatekst a modalność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Metatekst a paratekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Metatekst a parenteza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Dlaczego metafory metatekstowe?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Metafory metatekstowe a językowy obraz świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Tekst jako element kultury człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Naukowe sądy o tekście. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3. Potoczne sądy o tekście. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Materiał badawczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
29
30
36
38
39
41
44
50
53
54
60
63
Rozdział II. Metafora tekst pisany to tekst mówiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Wyrażenie metaforyczne a relacje nadawczo-odbiorcze. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wyrażenia metaforyczne jako sygnały nawiązań intertekstualnych . . . . . . . . .
3. Wykładniki modelu tekst pisany to tekst mówiony
jako sygnały organizacji tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Metatekstowe wyrażenia metaforyczne na poziomie globalnym
i epizodycznym tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Wykładniki metafory pojęciowej na poziomie lokalnym tekstu . . . . . . . .
4. Obraz tekstu utrwalony w wykładnikach metafory tekst pisany
to tekst mówiony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
81
97
Rozdział III. Metafora tekst to droga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Wyrażenia metaforyczne jako organizatory sytuacji komunikacyjnej. . . . . . . .
2. Metatekstemy w funkcji nawiązań międzytekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Metaforyczne sygnały „wędrówki” w roli organizatorów
działań tekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
105
109
126
131
141
149
151
6
Spis treści
4.
3.1. Operatory działające na poziomie globalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Metaforyczne metatekstemy w roli komentarzy
poziomu epizodycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Metaforyczne metatekstemy jako organizatory poziomu lokalnego . . . .
Obraz tekstu utrwalony w wykładnikach metafory tekst to droga. . . . . . . . .
151
160
188
191
Rozdział IV. Metafora tekst to rzecz (zbiór obiektów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
1. Wykładniki modelu tekst to rzecz (zbiór obiektów)
a sfera odniesień wypowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Wyrażenia metatekstowe a relacje nadawczo-odbiorcze. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Wyrażenia metaforyczne w roli współorganizatorów tekstu . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Metatekstemy komentujące zjawiska globalne i epizodyczne . . . . . . . . .
3.2. Metatekstemy komentujące zjawiska lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Obraz tekstu niesiony przez wykładniki metafory
tekst to rzecz (zbiór obiektów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Językowy obraz tekstu w świetle metafor metatekstowych. . . . . . . . . . . . . . . .
2. Relacje między modelami metaforycznymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Metafora jako schemat poznawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Metafory a metatekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
208
212
212
225
254
259
260
268
278
285
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Резюме
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317