Dr hab. Halina Rarot - Publikacje pracowników PL

Transkrypt

Dr hab. Halina Rarot - Publikacje pracowników PL
Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (03-06-2017 23:55:17)
Publikacje w latach 2014 - 2016
dla autora:
Dr hab., prof. PL Halina Rarot
Katedra Metod i Technik Nauczania
Publikacje
Współpraca z zagranicą
Impact Factor
Lista filadelfijska
Lista MNiSW
Cytowania
21
0
0
0
6
0
Artykuły (7)
Metoda „myślenia lateralnego” w analizie zagadnień psychologii społecznej
/ Rarot
Halina // EDUKACJA HUMANISTYCZNA - 2014, nr 2, vol. 31, s. 63-82 [MNiSW: 6]
Modernizm i neomodernizm religijny w Rosji
/ Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI -
2015, nr 14, s. 145-165 [MNiSW: 7]
Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i
turystyką / Rarot Halina // TURYSTYKA KULTUROWA - 2015, nr 3, s. 67-78 [MNiSW: 9]
Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii
rosyjskiej / Rarot Halina // KULTURA I WARTOSCI - 2014, nr 2(10), s. 63-82
Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności
/ Rarot Halina // KULTURA
I WARTOSCI - 2016, nr 18, s. 51-68 [MNiSW: 7]
Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji
/
Rarot Halina // STUDIA SPOŁECZNE - 2015, nr 13(2), s. 39-45 [MNiSW: 5]
Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin)
/ Rarot Halina
// STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA - 2014, nr 9, vol. z.1, s. 67-80 [MNiSW: 9]
Referaty (1)
The common wealth of the global world
/ Rarot Halina // W: Partnership for Prosperity :
Materials of the International Scientific and Practical Conference "Republic of Belarus - European
Union: problems and perspectives of partnership" 13-14 june 2013, Belarus, Minsk - 2014, s. 124-133
Monografie (4)
Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej
/ Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz
/ [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 148 s.
Filozofia miasta Kijowa
/ Rarot Halina / .- Lublin: Liber Duo, 2014, 28 s.
Humanistyka a nauki ścisłe
, 2016, 129 s.
/ Rarot Halina / [Red:] Rarot Halina .- Lublin: Politechnika Lubelska
Visual thinking - visual culture - visual pedagogy
/ Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz /
[Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 107 s.
Rozdziały (9)
Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego
/ Rarot Halina // W: Poszukiwania
filozoficzne. T 2 : Etyka Sztuka Władza i historia, [Red:] Michalczeni Jakub, Mizińska Jadwiga,
Ossowska Katarzyna - Olsztyn: 2014, s. 247-264
Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der
spirituellen Fügung / Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie, Lublin: Studio Raster, 2014, s.
17-42
Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens
/
Rarot Halina // W: Angewandte Philosophie, Lublin: Studio Raster, 2014, s. 98-120
Nowe teorie pedagogiczne w wizualnej kulturze cyfrowej
/ Rarot Halina // W: Aspekty
wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej, [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin:
Politechnika Lubelska, 2016, s. 11-22
Praktyczno-edukacyjny wymiar rosyjskiej filozofii idealistycznej z przełomu XIX i
XX wieku / Rarot Halina // W: (Meta) filozofia - Prax : zbornik vedeckých prispievkov, [Red:]
Javorská Andrea, Kocinová Lenka, Wagnerová Simona - Bratilava: [B.w.], 2016, s. 356-369
Prawda w różnych dziedzinach kultury w kontekście prawdy naukowej
/ Rarot Halina
// W: Humanistyka a nauki ścisłe, [Red:] Rarot Halina - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 11-39
Religion in public life according to Nikolai Berdyaev
/ Rarot Halina // W: Beyond
modernity : russian religious philosophy and post-secularism, [Red:] Mrówczyński-Van Allen Artur,
Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - Eugene ; Oregon ; USA: Wipf & Stock Publishers, 2016, s. 186-198
Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan
Ilin / Rarot Halina // W: Overcoming the secular : Russian religious philosophy and post-secularism,
[Red:] Obolevitch Teresa, Rojek Paweł - The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press,
2015, s. 11-27
The visual culture and visual thinking
/ Rarot Halina // W: Visual thinking - visual culture visual pedagogy, [Red:] Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz - Lublin: 2014, s. 9-22