Szkoła Główna Handlowa Strona 1 02-554

Transkrypt

Szkoła Główna Handlowa Strona 1 02-554
Szkoła Główna Handlowa
02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Studium Licencjackie
Studia niestacjonarne popołudniowe
Strona 1
PROTOKÓŁ (WYDRUK ROBOCZY)
egzaminu termin drugi
z dnia ............................
Sygnatura 120150-0484/K
Przedmiot Ekonomia matematyczna
Egzaminator dr hab. Ramsza Michał (0484)
L.P.
1.
Album
60803
Ocena
Ocena słownie
2.0
niedostateczna
Uwagi

Podobne dokumenty