Karta sortowania produktów Sosna Thermory

Transkrypt

Karta sortowania produktów Sosna Thermory
SOSNA THERMORY – ZASADY WIZUALNEJ KLASYFIKACJI DLA NATUR
WADA
Klasyfikowana powierzchnia
Niewymiarowość
(przypadkowość)
Sęk obrączkowy
Czarne i martwe stałe sęki
Pęknięte sęki
Sęki na krawędziach i kantach
Skupienie sęków
Luźne sęki i otwory
Sęki szpilkowe
Sęki zepsute
Wielkość zdrowego sęku
Sęki podłużne
Zakorki i zabitki
Twardziel i rdzeń
Chodniki owadzie
Pleśń
Pęcherz żywiczny
Zgnilizna/zepsucie
Pęknięcia głębokie / pęknięcia
powierzchniowe
Pęknięcia czołowe
Ubytki
Spaczenie poprzeczne typu
„cup” („łódkowatość”)
Wichrowatość typu „twist”
Spaczenie typu „spring”
Krzywizna włókien typu „bow”
OPIS
Gładka powierzchnia bez widocznych mechanicznych uszkodzeń
narzędziami. Niedopuszczalne przypadkowe uszkodzenia.
Niedopuszczalne. Maksymalna szerokość dopuszczalnych śladów
nacięć: 2 mm.
Dopuszczalne 5 sęków na 2 metrach. Maksymalna wielkość sęku:
30% szerokości kawałka drewna.
Dopuszczalne. Maksymalna wielkość na powierzchni: 30%
szerokości drewna, na krawędziach: maks. 50% grubości kawałka
drewna.
Dopuszczalne, jeśli po montażu pęknięcie znajduje się
w niewidocznym miejscu. Dopuszczalne niewielkie pęknięcia w
zdrowych sękach.
Dopuszczalna każda wielkość, jeśli jednolite.
Dopuszczalne, jeśli sęki w skupieniu są jednolite.
Niedopuszczalne jeśli luźny sęk lub otwór są widoczne podczas
użytkowania.
Dopuszczalne zdrowe < 10 mm.
Niedopuszczalne.
Dopuszczalna maksymalna wielkość jednolitych zdrowych sęków:
50% szerokości.
Dla sęków podłużnych obowiązują zasady dotyczące zdrowych
sęków.
1 zakorek i zabitka (dł. 120 mm x szer. 20 mm) na 2 metrach.
Muszą mieć jednolity wierzch.
Dopuszczalny, rdzeń jest naturalnym elementem piłowanego
sosnowego drewna twardzielowego.
Niedopuszczalne.
Niedopuszczalna.
Dopuszczalne 3 pęcherze żywiczne (szer. 10 mm x dł. 50 mm) na 2
metrach.
Niedopuszczalne.
Dopuszczalne płytkie i krótkie. Niedopuszczalne pęknięcia okrężne
i przechodzące. Nieprzerwane pęknięcia niedopuszczalne.
Dopuszczalna maksymalna wielkość 50% szerokości kawałka
drewna.
Niedopuszczalne.
Dopuszczalne 2% szerokości kawałka drewna na 2 metrach.
Dopuszczalne 10% szerokości kawałka drewna na 2 metrach.
Dopuszczalne o ile nie utrudnia łatwego montażu płyty.
Dopuszczalne 4 mm na 2 metrach.
Dopuszczalne 15 mm na 2 metrach.
UWAGA! W jednej paczce może być maksymalnie 5% kawałków drewna niższej
jakości niż Natur.