Rada naukowa - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Transkrypt

Rada naukowa - Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda - pe
wtorek, 7 marzec 2017
prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander(Wydział Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w
Krakowie)
doc. dr Angelika Barczyk-Nessel (Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta
Hlonda w Mysłowicach)
prof. nadzw. dr hab. Piotr Paweł Barczyk (Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta
Hlonda w Mysłowicach)
prof. dr hab. Lidia Chomycz(Instytut Nauk Pedagogicznych i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w
Kijowie)
prof. nadzw. dr hab. Zenon Gajdzica, (Wydział Etnologii i Nauki o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląsk)
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak(Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała
Augusta Hlonda w Mysłowicach)
prof. Gábor Hegyesi PH.D. (WydziałPracySpołecznej, EötvösLoránd University (ELTE), Budapeszt
dr Nalina Iwanowna Litwinowa (Kandydat Nauk Psychologicznych, Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
dr hab. Grażyna Kempa (Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Uniwersytet Śląski)
ks. prof. nadzw. dr hab. Bernard Kołodziej TChr (Wydział Teologiczny, Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
doc. dr hab. Blanka Kudláčova (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Trnawski w Trnawie)
prof. zw. dr hab. h. c. Eugenia I. Laska(Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach)
doc. dr Jan Łysek(Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach)
prof. dr hab. Sergiej Maksymenko(Instytut Psychologii, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
prof. nadzw. dr hab. Danuta Marzec(Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. nadzw. dr hab. Helena Marzec (Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie
Trybunalskim)
prof. dr hab. Nelli Nyczkało (członek rzeczywisty Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch(Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie)
prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki (Wydział Pedagogiczny, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Trafiałek(Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Teresa Wilk (Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik (Katedra Pedagogiki, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w
Mysłowicach)
1/1