Amsterdam, 3 February 2010

Transkrypt

Amsterdam, 3 February 2010
Amsterdam, 20 marca 2014 r.
Publikacja Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego za rok 2013
oraz zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
New World Resources Plc (“NWR” lub “Spółka”) ogłasza dzisiaj, że opublikował swój
Raport Roczny i Sprawozdanie Finansowe za Rok 2013 oraz zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (‘’ZWZ”).
ZWZ odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00 (CET) w biurze NWR
mieszczącym się na ulicy Jachthavenweg 109h, 1081 KM w Amsterdamie w Holandii.
Kopie niżej wymienionych dokumentów:
Raport Roczny i Sprawozdanie Finansowe za rok 2013
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz do głosowania przez pośrednika (Form of Proxy)
zostały złożone w Centralnym Systemie Gromadzenia Informacji Regulowanych
(National Storage Mechanism) oraz będą niebawem dostępne na stronie internetowej
www.Hemscott.com/nsm.do.
Dokumenty te zostały też umieszczone na stronie internetowej NWR, dostępnej pod
adresem www.newworldresources.eu, możliwe jest też otrzymanie ich do wglądu w
siedzibie Spółki w Wielkiej Brytanii, pod adresem Hackwood Secretaries, One Silk
Street, Londyn EC2Y 8HQ, lub w jej biurze w Holandii, której mieści się na ulicy
Jachthavenweg 109h, 1081 KM w Amsterdamie.
- Koniec Szczegółowe informacje:
Relacje Inwestorskie
Tel: +31 20 570 2244
Email: [email protected]
Komunikacja Korporacyjna
Tel: +31 20 570 2229
Email: [email protected]
Strona internetowa: www.newworldresources.eu
Uwagi dla redaktorów:
New World Resources Plc jest producentem węgla kamiennego z Europy Środkowej.
NWR produkuje wysokiej jakości węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora
hutniczego i energetycznego w Europie Środkowej poprzez swoją spółkę zależną
OKD, największego producenta węgla kamiennego w Republice Czeskiej. NWR
realizuje obecnie kilka projektów rozwojowych w Polsce i Republice Czeskiej, które
stanowią część regionalnej strategii wzrostu Spółki.
W 2013 r. Spółka ogłosiła strategię, zakładającą zmianę pozycjonowania NWR
na lidera w wydobyciu i sprzedaży węgla koksującego w Europie do 2017 roku.
NWR jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Londynie, Pradze i
Warszawie. Należy do indeksu FTSE Small Cap.
New World Resources Plc | c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ |
United Kingdom | Headquarters: Jachthavenweg 109h | 1081 KM Amsterdam | The Netherlands |
Tel: +31 20 570 2200 I Fax: +31 20 570 2222 I E-mail: [email protected] I www.newworldresources.eu I
A public company incorporated in England and Wales with Company Number 7584218 I New World
Resources Plc is also registered with the trad e register in the Netherlands under number 55931758.
1/1

Podobne dokumenty