Mickiewicza 9.ath

Transkrypt

Mickiewicza 9.ath
Mickiewicza 9.ath
Lp. Podstawa
1 KNR 4-01
0508-02
2 KNR 4-01
0412-01
3 KNR 4-01
0414-10
4 KNR AT-09
0103-02
5 KNR 0-15II
0517-03
analogia
6 KNR 0-15II
0517-04
analogia
7 KNR AT-09
0104-01
8 KNR 4-01
0535-04
9 KNR 4-01
0535-06
10 KNR 4-01
0535-08
11 KNR AT-09
0104-06
analogia
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
j.m.
m2
2*16.00*8.10+1.30*5.00+1.00*2.00
m2
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
szt.
20
szt.
Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm
m2
poz.1
m2
Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m
poz.1
m2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - dachówka ceramiczna karpiówka min. 36,8 szt/m2
m2
poz.1
m2
m2
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy- m
kręceniem wkrętami - montaż gąsiorów (3,4 szt/m) z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
16.0
m
Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
m
poz.6
m
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
2*16.0
m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m
4*13.0
m
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
<obróbki przy kominach> 2*(0.32+0.32+0.60+0.60+0.66+0.30+0.96+0.30)*
0.30
<pas nadrynnowy> 2*16.00*0.50
<wiatrownice> 2*(2.00+1.50+2.00)*0.40
m2
Demontaż płotka przeciwśniegowego
m
2*16.00
m
267.700
20.000
RAZEM
20.000
267.700
RAZEM
267.700
267.700
RAZEM
267.700
267.700
RAZEM
267.700
16.000
RAZEM
16.000
16.000
RAZEM
16.000
32.000
RAZEM
32.000
52.000
RAZEM
52.000
m2
m2
16.000
4.400
RAZEM
22.836
32.000
RAZEM
32.000
22.836
RAZEM
22.836
0.812
RAZEM
0.812
2.000
RAZEM
2.000
8.120
RAZEM
8.120
32.000
RAZEM
32.000
m2
14 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominków wentylacyjnych z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówkami płaskimi
0538-02
analogia
4*0.50
m2
15 KNR 2-02
0617-06
analogia
Silikonowanie obróbek blacharskich przy kominach
m
2*(0.32+0.32+0.60+0.60+0.66+0.30+0.96+0.30)
m
Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
m
poz.11
m
m2
m2
17 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- m
chy stalowej ocynkowanej
0522-02
Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Pietraszkiewicz Jarosław
267.700
RAZEM
2.436
13 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0514-01
<opaski na kominach> 2*(0.32+0.32+0.60+0.60+0.66+0.30+0.96+0.30)*0.10
-1-
Razem
m2
12 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
0514-02
poz.10
m2
16 KNR AT-09
0104-06
Poszcz
Mickiewicza 9.ath
Lp.
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
poz.8
18 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej
0529-01
analogia
poz.9
19 KNR 4-01
1306-01
20 KNR 0-15II
0526-02
analogia
21 KNR 4-01
0430-09
22 KNR AT-09
0104-04
23 KNR 4-05II
0222-05
j.m.
m
m
Demontaż świetlików stałowych
szt.
2
szt.
Osadzenie świetlików dachowych w połaci dachowej
szt
2
szt
Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie
m
6.0
m
Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
m
6.0
m
Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki
szt.
4
szt.
szt.
25 KNR 4-01
0820-01
Wymiana desek podłogowych na strychu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu
m2
2.0
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km
poz.1*0.04
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 4
poz.26
m3
Koszty składowania gruzu
t
poz.26*1.50
t
27 KNR 4-01
0108-12
28
Razem
32.000
m
24 KNR-W 4-02 Wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm
0215-08
4
26 KNR 4-01
0108-11
Poszcz
32.000
RAZEM
szt.
m3
m3
52.000
RAZEM
52.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
4.000
RAZEM
4.000
4.000
RAZEM
4.000
2.000
RAZEM
2.000
10.708
RAZEM
10.708
10.708
RAZEM
10.708
16.062
RAZEM
16.062
kalk. własna
-2-
Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Pietraszkiewicz Jarosław