Czarnków Trzcianka NaGłos. 18 czerwca 2013

Transkrypt

Czarnków Trzcianka NaGłos. 18 czerwca 2013
Mówimy o tym, co ważne!
NaGłos
Bezpłatna gazeta w Pile, Czarnkowie i Trzciance
w ciągu miesiąca docieramy do 30 000 mieszkań!
TRZCIANKA
zadzwoń:
600 023 144, 691 418 537
lub napisz:
[email protected]
NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze!
www.naglos.com.pl
Szczęście po raz kolejny uśmiechnęło Się do gracza z trzcianki. główna wygrana w mini lotto - 271.441,30 złotych
lotto: Kolejna główna
wygrana w Trzciance
www.naglos.com.pl
CZARNKÓW
Nr 7, 18 czerwca 2013r.
NAKŁAD 10.000 EGZ.
ISSN 2299-8489
ILE ZAROBILI?
Strugała, Czarnecki
i Maszewski.
Str. 4
MICHAŁ NICPOŃ
”
W wygraną zainwestował
tylko 8,75 zł. Dzięki
szczęśliwemu kuponowi
zarobił ponad 271 tys. zł
o niewątpliwie jedna z najszczęśliwszych
kolektur
LOTTO
w Trzciance i całym regionie.
Przy ul. Wiosny Ludów 8 (w Biedronce) kolejna główna wygrana. Tym
razem Mini Lotto.
Dokładnie 271.441,30 zł wygrał szczęśliwiec, który we wspomnianej kolekturze
w salonie prasowym w Biedronce kupił
pięć zakładów Mini Lotto na chybił trafił.
W wy gra ną za in we sto wał tyl ko 8,75 zł.
Opłaciło się.
To ko lej na wy gra na w tym miej scu.
W grudniu 2012 do gracza, który zjawił
się w tej samej kolekturze, uśmiechnęło
się jeszcze większe szczęście – główna wygrana w LOTTO, ponad 5 milionów złotych.
Dokładając do dwóch wygranych trzecią – która padła w październiku 2012
w zdrapce Ekstra Pensja (196 tys. zł), można uznać Trzciankę za jedno ze szczęśliwszych miast w naszym regionie... przynajmniej pod względem gier losowych.
Po dwóch wygranych w kolekturze przy ul.
Wiosny Ludów jest szansa na kolejne. Tym
bardziej, że grać będzie można szybciej
i łatwiej.
– Te wygrane przyczyniły się do tego, że
otrzymaliśmy od Totalizatora Sportowego
automat do gier i zdrapek, pozwalający
klientom na szybszy i łatwiejszy dostęp
do gier. Dla nas to duże wyróżnienie, bo
automaty takie dopiero na polski rynek
wchodzą – podkreśla Kamila Kolebuk, właścicielka szczęśliwej kolektury.
REKLAMA
PUCHAR 4 STAROSTÓW
W TENISIE ZIEMNYM
CZARNKÓW 29-30 CZERWCA Korty TKKF Nałęcz
PROGRAM:
SOBOTA
godz. 10:00-20:00 – rozgrywki I, II, III rundy
NIEDZIELA
godz. 10:00 – półfinały
godz. 13:00 – mecz pokazowy
godz. 15:00 – finał
PATRONAT: Polski Związek Tenisowy w Warszawie
ORGANIZACJA: Powiat Czarnkowsko Trzcianecki, TKKF Nałęcz
SPONSORZY: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Powiat Gorzowski,
Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Powiat Wałecki,
Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Poseł na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska
więcej na str. 12
GLDJQRVW\NDNRPSXWHURZD
Auto Kamag
3LáD.RVVDND
WHO
DXWRNDPDJSO
Z\PLDQDROHMX)RUGRVRERZ\
Promocje
Z\PLDQDNORFNyZKDPXOFRZ\FKS
Forda
Z\PLDQDUR]U]ąGX)RUG7'&,
Z\PLDQDUR]U]ąGX]SRPSąZRG\
Z\PLDQDUR]U]ąGX]SRPSąZRG\)RUG7'&,
]á
]á
]á
]á
]á
]á
Ceny
]DZLHUDMąNRV]W
]DZLHUDMąNRV]W
oryginalnych
F]ĊĞFL
F]ĊĞFL
i robocizny.
robocizny.
Ceny
]DZLHUDMą9$7
]DZLHUDMą9$7
KASACJA POJAZDÓW
TRANSPORT GRATIS!
3â$&,0<=$32-$='<
'2%,12:$â&=
tel. 67-258-73-79, kom. 500-170-290
SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH
2
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
Z
CZARNKÓW. Największa flaga w powiecie
Oprócz gazety
również portal!
owy
magazyn
CZARNKÓW
TRZCIANKA
NaGłos ukazuje się już ponad pół roku (pierwsze
wydanie przygotowaliśmy 17
grudnia 2012). Zna nas coraz
więcej osób i coraz liczniejsza grupa czytelników nam
kibicuje.
Wiemy, że chętnie czytacie państwo naszą gazetę oraz,
że spodobała się formuła dostarczania jej bezpośrednio
do państwa domów. Zaufaniem obdarza nas też coraz
więcej reklamodawców, którzy w prezentacji zamieszczonej na naszych łamach widzą dobry interes. Jesteśmy
pierwszym bezpłatnym mie-
sięcznikiem w Czarnkowie
i Trzciance.
Z początkiem czerwca uruchomiliśmy również nowy
portal internetowy, który
dostępny jest pod adresem
www.naglos.com.pl.
Znajdziecie na nim nie tylko informacje przygotowane
przez redakcję, ale również
komentarze i opinie naszych
felietonistów, których z czasem, mamy nadzieję, będzie
przybywać.
Kolejne wydania magazynu
Czarnków Trzcianka
NaGłos 16 lipca
PiłaNaGłos
25.06 i 9.07
Duży nakład i zero zwrotów!
REKLAMA
Reklama w magazynie NaGłos to doskonała inwestycja
we własny biznes.
Wyróżnia nas wysoki nakład i brak zwrotów. Jedno wydanie
magazynu NaGłos to aż 10 tysięcy egzemplarzy. Daj się poznać swoim klientom, pomożemy ci. W sprawie reklam
i ogłoszeń napisz na adres: [email protected]
Mówimy o tym co ważne!
REDAKCJA
Redakcję magazynu NaGłos tworzą dziennikarze
z wieloletnim doświadczeniem.
Doskonale znamy realia życia w regionie pilskim. Potrafimy odróżnić rzeczy ważne od nieistotnych.
Jeśli masz ochotę podzielić się z nami ważną informacją napisz: [email protected]
Pierwsze takie święto wolności w Czarnkowie. Na placu Wolności dzieci ze szkół i przedszkoli zaangazowały się w nietypowy
projekt - przygotowanie największej polskiej flagi, jaka kiedykolwiek zaistniała w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
PISZĄ DLA NAS
Roczne urlopy dla rodziny
o się nie zdarza często, ale
na szczęście w tym ważnym
przypadku cały Sejm był zgodny. 28 maja, na dodatkowym
posiedzeniu, przyjęliśmy nowelizację
Kodeksu pracy, która wprowadza roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka.
Jest to jedna z najważniejszych ustaw
dotycząca polityki prorodzinnej, zapowiedziana w II expose premiera Donalda Tuska z 12 października 2012 roku, która już niebawem wejdzie w życie.
Ma ona wielkie znaczenie dla polskich rodzin i dlatego warto jeszcze raz
przypomnieć jej ostatecznie uchwalone
rozwiązania.
Po wejściu w życie nowelizacji, płatny urlop rodzicielski będzie wynosił 52
tygodnie, na które składać się będzie 20
tygodni urlopu macierzyńskiego
(w tym 14 zarezerwowanych tylko dla
matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego
i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.
Ustawa daje elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami.
Urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich,
którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe czyli także pracujących na umowach zlecenie i samozatrudnionych.
Planowany termin wejścia w życie
ustawy to 17 czerwca. Jest to warunek,
aby rocznym urlopem rodzicielskim mogli zostać objęci wszyscy rodzice dzieci
urodzonych po 31 grudnia 2012 r., którzy obecnie przebywają na urlopach
macierzyńskich, bądź dodatkowych.
W chwili obecnej w okresie płatnego
urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100
proc. wynagrodzenia. Po przyjętej nowelizacji zasiłek macierzyński będzie
wynosić 100 proc. przez pierwsze 26
tygodni urlopu i 60 proc. wynagrodzenia w okresie następnych 26 tygodni.
Jeśli matka dziecka od razu zadeklaruje, że będzie chciała skorzystać z całości urlopu – 52 tygodni, to przez cały
ten czas wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.
Urlop macierzyński, tak samo jak ma
to miejsce teraz, będzie można rozpocząć przed porodem, wykorzystując
maksymalnie 6 tygodni.
Maria Małgorzata Janyska
Poseł na Sejm RP
Urlop dodatkowy i urlop rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym niż
pół etatu). Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje
rodzice. W takim przypadku łączny
wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie
z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego i macierzyńskiego.
Przyjęliśmy również jedną poprawkę, która zakłada, że bezpłatny urlop
wychowawczy będzie mógł być wykorzystany przez rodzica do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a nie
do 4. jak ma to miejsce teraz.
R E K LAM A
Czarnków Trzcianka NaGłos
REDAKCJA ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła
Redaktor naczelny: Gabriela Ciżmowska ([email protected])
Michał Nicpoń ([email protected])
Kontakt: [email protected]
www.NaGlos.com.pl
REKLAMA I MARKETING ul. Sikorskiego 33 (pok.304), 64-920 Piła
Elżbieta Możejko tel. 691 418 537 ([email protected])
Agnieszka Norkowska tel. 600 023 144 ([email protected])
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected];
www.NaGlos.com.pl/reklama
WYDAWCA
Agencja Promocyjno - Wydawnicza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta
Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła.
Kontakt: tel./fax (67) 352 17 50, e-mail: [email protected]
www.NaGlos.com.pl/wydawnictwo
DRUK
AGORA S.A., ul. Krzywa 35, 64-920 Piła
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Czarnków Trzcianka NaGłos
Z
3
burmistrz cięcie kosztów zaczął
od urzędu. pół miliona w kieszeni
TRZCIANKA| Choć nikt nie stracił pracy, to niektórzy będą zarabiać mniej... Bur mistrz uciął kilometrówki,
wynagrodzenia Rad Nadzorczych gminnych spółek i godziny pracy nauczycieli
MICHAŁ NICPOŃ
adykalne decyzje
nowego burmistrza Krzysztofa
Czarneckiego
okazały się niezbędne ze
względu na trudną sytuację
gminy, przede wszystkim jej
duże zadłużenie – prawie 16
milionów złotych.
Jak twierdzi obecny burmistrz, trud na sy tu acja,
w której obecnie znajduje
się gmina, jest wynikiem
braku od kilku lat działań,
mających na celu dążenie
do równoważenia się dochodów i wydatków bieżących.
Od blisko trzech lat gmina regularnie zaciągała kredyty na pokrycie budżetowej dziury. Ze względu nato miast na za wi ro wa nia
związane z odwołaniem poprzedniego burmistrza (kredyt dla gmi ny nie zo stał
R E K LAMA
udzielony na czas) w grudniu 2012 pracownicy urzędu otrzymali tylko cząstkowe pensje. W tym roku podobna sytuacja mogła się powtórzyć jeszcze wcześniej.
Znaczna dziura budżetowa
spowolniła gminne inwestycje.
O szukaniu oszczędności
w gminie Krzysztof Czarnecki mówił jeszcze w kampanii wyborczej. Dziś okazuje się, że zaczął ich szukać – od sie bie – czy li
od urzędu. Nic jednak dziwnego. Jak wynika z dokumentacji od 2009 roku wydatki bieżące gminy rosły
dość regularnie i w 2013 roku wynieść miały aż 60 milionów złotych. Będzie trochę mniej – dokładnie o 561
tysięcy złotych.
Cięcie etatów
To wynik dość znaczących
zmian w strukturze urzędu.
Rozwiązano część referatów,
przesuwając pracowników
do innych zadań. Zlikwidowane zostało m.in. stanowisko zastępcy komendanta straży miejskiej oraz jeden etat strażnika. Potrzeba utworzenia trzech dodatkowych etatów w związku
z tzw. nową ustawą śmieciową okazała się zbyteczna. W sumie w porównaniu
do wcześniejszych planów
ka dro wych na 2013 rok
zmniejszono zatrudnienie
o 7 etatów.
”
Poważne
oszczędności
są potrzebne ze
względu na duże
zadłużenie gminy – 16 mln zł
Jak zapewnia jednak burmistrz, nikt pracy nie stracił.
Pracownicy zostali oddelego wa ni do in nych za dań.
W niektórych przypadkach
zmniejszył się godzinowy wymiar pracy.
Tak stało się m.in. w gminnych szkołach i przedszkolach, w których zmniejszeniu ulegnie liczba godzin pracy nauczycieli i administracji.
Dodatkowo burmistrz poprosił dyrektorów jednostek
budżetowych o obcięcie kosztów bieżących o 5 procent.
Kilometrówki w dół.
Mniej dla rad nadzorczych
Na przesuwaniu etatów
jed nak się nie skoń czy ło.
Od 1 lipca pracownicy ratusza i gminnych jednostek
otrzymywać będą niższe kilometrówki. Burmistrz już
zapowiedział, że zmienią się
skła dy Rad Nad zor czych
w gminnych spółkach, a ich
członkom zmniejszone zostaną wynagrodzenia. Urząd
już szuka nowego, tańszego
operatora telefonicznego (zo-
stał roz pi sa ny prze targ).
Wkrótce na tańszą zmienić
ma się również firma świadcząca usługi prawne dla urzędu.
R E K LAMA
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Terenowy w Pile
ul. Sikorskiego 33 p.212
www.skwp.poznan.pl
zaprasza na kurs:
- Specjalista ds. kadr i płac
(od podstaw) - 88 godz. zajęć
- Specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT
- 36 godz. zajęć
- Specjalista ds. rachunkowości
- 174 godz. zajęć
Informacje i zapisy:
tel./fax 67 215 53 81
Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.skwp.pila.pl
Zajęcia sobotnio-niedzielne
4
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
P
R E K LAMA
Burmistrz bez domu
i starosta z kredytem
MAJĄTKI | Ile zarobili i co mają samorządowcy?
Niedawno opublikowane zostały ich oświadczenia
majątkowe. Jest co poczytać...
MICHAŁ NICPOŃ
Burmistrz Trzcianki
FOT. MICHAŁ NICPOŃ
FOT. ARCHIWUM
FOT. MICHAŁ NICPOŃ
Ile zarobi w ciągu roku
na nowym stanowisku, tego
dowiemy się przy okazji składania oświadczeń majątkowych
sa mo rzą dow ców
w przyszłym roku. Dziś wiadomo natomiast, jak w roku 2012 przedstawiała się
sytuacja finansowa radnego
Krzysz to fa Czar nec kie go.
Z oświadczenia majątkowego wynika, że nie jest on
zwolennikiem odkładania
pieniędzy na zwykłe konto. Burmistrz Trzcianki - Krzysztof Czarnecki
Na nim bowiem zgromadził
jedynie 16 tysięcy oszczęd- nościami. Na koncie jako ny w rocznej wysokości troności. Znacznie więcej war- współwłasność małżeńską chę ponad 27 tysięcy złote jest jego ubezpieczenie „prze cho wu je” tro chę po - tych. Obec nie nie spła ca
na życie, które wykupione nad 160 ty się cy zło tych. żadnych większych kredyma na kwotę 56 tysięcy zło- W skład ma jąt ku bur mi - tów.
tych. Jako wspówłasność ma- strza wcho dzi rów nież
Starosta powiatu
jątkową posiada również fun- miesz ka nie o po wierzch Starosta powiatu czarndusz emerytalny o wartości ni 62,9 m2, którego wartość wycenił na 130 tysięcy kowsko-trzcianeckiego Wieponad 66 tysięcy złotych.
Dopełnieniem jego mająt- złotych oraz garaż i współ- sław Maszewski, to spośród
ku są dwa samochody: ford udział w gruncie pod gara- trójki jaką dziś bierzemy
focus z 2003 roku oraz ford żem i mieszkaniem o łącz- pod lupę, właściciel zdecynej wartości 15 tysięcy zło- dowanie największej ilości
kuga z 2010 roku.
Co cie ka we Krzysz tof tych. Burmistrz Czarnkowa nieruchomości.
Je go ma ją tek sta no wi
Czar nec ki nie po sia da
przede wszystkim duży dom
na własność domu ani mieszo powierzchni 205,58 m2
kania. Brak u niego również
wyceniony na 250 tysięcy
większych (na kwotę powyzłotych. Wiesław Maszewżej 10 tysięcy złotych) kreski jest również właściciedytów.
lem połowy udziału w nieKrzysz tof
Czar nec ki
za bu do wa nym go spo dar w 2012 roku jako wiceprestwie rolnym o powierzchzes i członek zarządu spółki
ni 10 hektarów i wartości 35
BAMECO zarobił 66,930 tytysięcy złotych. Kolejna jesiąca złotych. Dodatkowo
go nieruchomość to działka
roczna dieta radnego wyniogruntowa – 736 m2 z busła nieco ponad 13,5 tysiąca
dynkiem gospodarczym – 12
złotych. Z oświadczenia mam2 o wartości 15 tysięcy złojątkowego burmistrza do- Starosta Wiesław Maszewski
tych.
wiadujemy się również, że
Dopełnieniem jego madochody żony w 2012 roku jeździ toyotą corollą z 2007
jątku są dwa samochody:
wyniosły trochę ponad 55 ty- roku.
W minionym roku z ty- mitsubishi outlander z 2007
sięcy złotych.
tułu zatrudnienia Franci- r. i bmw 120d z 2006 roku,
Burmistrz Czarnkowa szek Strugała zarobił 150 a także trochę oszczędności
Franciszek Strugała bur- tysięcy złotych. W rubryce na koncie – nieco ponad 5
mistrz Czarnkowa może po- dochodów burmistrz wpi- tysięcy złotych.
Głównym źródłem dochochwalić się dużymi oszczęd- sał również emeryturę żodu starosty jest urząd. Z tytułu zatrudnienia w minionym roku w portfelu przyby ło
mu
do kład nie 159.654,70 zł. Trzy
mniej sze kwo ty wpły nę ły
m.in. z tytułu praw autorskich – 1250 zł oraz innych
źródeł – 2.762,48zł.
W przeciwieństwie do poprzedników ma kilka kredytów, dokładnie trzy. Największy z nich to mieszkaniowy na kwotę ponad 62
tys. zł. Są też dwa mniejsze
kon su menc kie na łącz ną
kwotę: ponad 25 tys. zł.
Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Czarnków Trzcianka NaGłos
P
5
200 tysięcy bez przetargu!
PRAWO | Będą zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych? Poseł Adam Szejnfeld proponuje, by samorządowcy
zostali „uwolnieni” od kryterium najniższej ceny. Obowiązek organizowania przetargu nie od 14 tys., lecz 50 tys. euro
MICHAŁ NICPOŃ
amorządowcy
od dawna narzekali
na to, że w praktyce
jedynym kryterium
ogłaszanych przez nich przetargów staje się najniższa
cena. W efekcie otrzymywali
usługę nie najlepszej jakości,
ale... najtańszą, a to często
nie było dobre dla miasta, czy
gminy, które usługę taką
w przetargu zamawiało. Czy
jest szansa, że to się zmieni?
Poseł Adam Szejnfeld, który przygotował nowelizację
ustawy o zamówieniach publicznych, twierdzi, że tak.
Dwie największe zmiany, jakie proponuje, to podniesienie progu od którego zamówienia publiczne muszą być
realizowane za pośrednictwem przetargu z 14 do 50
tys. euro oraz „uwolnienie”
samorządowców od kryterium najniższej ceny w przetargu. Choć dziś żadne przepisy nie narzucają na ogłaszających przetargi, by wybierali najtańsze oferty, to
najczęściej tak jednak się dzieje.
– Praktyka ta jest uzasadniona strachem o pomówienie o korupcję. Jeśli wójt, burmistrz, czy minister mają
do rozstrzygnięcia przetarg,
w którym ktoś daje wyższą
jakoś, ale i wyższą cenę, a inna oferta prezentuje niższą
cenę, ale też niższą jakość, to
i tak najczęściej wybierana
jest niższa cena. W przeciwnym wypadku zarzuca się takiemu burmistrzowi, wójtowi czy ministrowi, że wybierając droższą ofertę, miał
w tym jakiś interes – tłumaczy poseł.
Jak można to zmienić?
Po pierwsze zamawiający musiałby uzasadnić w specjalnym protokole, że wybierając najniższą cenę, nie straci
na jakości zamówienia. Zgodnie z proponowanymi przez
posła zmianami zamawiający (np. samorząd) miałby prawo dochodzić od wykonawcy,
który zaproponował w przetargu tzw. rażąco niską cenę,
uzasadnienia, że jest to cena
realna. Dziś często zdarza się
tak, że wykonawca składa
ofertę o niskiej cenie, odbiegającej wyraźnie od pozostałych ofert, później próbuje zaoszczędzić, np. nie płacąc podwykonawcom...
Obawy budzi jeszcze jedna
poważna zmiana proponowana przez posła. Chodzi o podniesienie progu finansowego,
od którego zamówienia muszą być realizowane w drodze przetargu z 14 tysięcy euro do 50 tysięcy euro. W prak-
”
Dziś samorządowcy wybierają
oferty o najniższych cenach,
by uniknąć podejrzeń o korupcję
tyce oznacza to, że samorządy będą mogły w znacznie
prostszy sposób wybierać firmy, którym zlecać będą konkretne zadania. Wątpliwości
dotyczą tego, czy samorządy
nie będą faworyzować wybranych firm. Dziś nie raz mówi
się o przygotowywaniu przetargu „pod wybraną firmę”.
Gdy zwiększymy próg zamówień „wolny od przetargu” to
zjawisko może narosnąć jeszcze bardziej.
– Moim zdaniem tak się
nie stanie. Dyrektywy unijne
wymagają, aby wszystkie zamówienia sektora publicznego, bez względu na kwotę od-
Zginął rowerzysta
WYPADEK Dramat rozegrał się w środę przed
tygodniem we wsi Ciszkowo w gm. Czarnków.
Kierujący rowerem 78-letni mężczyzna wyjeżdżając
z posesji, zderzył się
z motocyklem, jadącym
drogą z pierwszeństwem
przejazdu.
W wyniku zderzenia rowerzysta zmarł na miejscu,
natomiast motocyklista doznał stłuczenia głowy, złamania prawej ręki i nosa. 39latek został przewieziony
do szpitala. Był trzeźwy.
Ruch w miejscu wypad-
ku był utrud nio ny przez
około dwie godziny. W tym
czasie policjanci przeprowadzali oględziny miejsca
zdarzenia oraz obu pojazdów. mich
bywały się z zachowaniem zasad tzw. konkurencyjności. I te
zasady muszą być bezwzględnie zachowane – twierdzi
Adam Szejnfeld. – Próg 14
tysięcy euro, który dziś obowiązuje w Polsce, to bardzo
niski, w porównaniu do innych państw Europy, pułap.
Zaczynaliśmy od sytuacji,
w której każde zamówienie
publiczne musiało być realizowane w drodze przetargu.
Co kilka lat ten próg jest podnoszony. Uważam, że odpowiedzialność, rzetelność
i uczciwość są coraz większe i
już na tyle wysokie, że ten
próg może zostać podniesiony – dodaje.
Proponowane przez posła
zmiany podobają się samorządowcom, były z nimi zresztą konsultowane.
– Ich kie ru nek jest
na pewno dobry. Moim zdaniem kilka spraw wymaga
jeszcze dopracowania, może dodatkowych konsultacji
z samorządami, ale general-
nie to to, o co nam chodziło – chwali Grzegorz Kaźmierczak, zastępca burmistrza Czarnkowa. – Podniesienie progu, od którego muszą być ogłaszane przetargi,
przyniesie nie tylko realne
oszczędności, ale również
skróci czas realizowania inwestycji – przekonuje.
R E K LAMA
Sapa Aluminium 20 lat na polskim rynku
Projektuje, wyciska, obrabia powierzchniowo i mechanicznie
profile aluminiowe. Otrzymuje wiele zamówień od indywidualnych i instytucjonalnych Klientów, a jej wyroby zaspakajają wyobrażenia o nowoczesnym wzornictwie.
Sapa Aluminium Sp. z o.o. to czołowy producent profili aluminiowych, który już od 20 lat zaopatruje krajowy i zagraniczny rynek w najwyższej jakości produkty.
W piątek 7 czerwca br., Sapa Aluminium Sp. z o.o. w Trzciance
obchodziła 20-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji został zorganizowany piknik dla 1800 osób,
w którym uczestniczyli pracownicy wraz z rodzinami oraz
zaproszeni goście.
Niespodzianką dla pracowników było ogłoszenie 10 laureatów konkursu „Pracownik Roku - Pracownik z pozytywną
energią”. Główną nagrodą był telewizor 55-calowy, a dla pozostałych wyróżnionych laptopy.
Teren firmy zamienił się w kolorową, wesołą krainę, gdzie dla
najmłodszych uczestników pikniku czekało wiele atrakcji,
miedzy innymi przejażdżka ciuchcią, kule zorbingowe, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, trampoliny, ścianki wspinaczkowe,
malowanie twarzy, konkursy i wiele innych…
20-lecie świętowano przy występie zespołu Elektryczne
Gitary oraz kabaretu formacji Chatelet.
Sapa Aluminium Sp. z o.o. dziękuje pracownikom i gościom
za udział w pikniku i życzy co najmniej następnych 20 lat
sukcesów.
Fotograf : Małgorzata Chwalisz
Sapa Aluminium Sp. z o.o.
VM,PQFSOJLBt5S[DJBOLB
UFMtGBY
F NBJMTBQB!TBQBQM
XXXTBQBQM
6
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
T
www.naglos.com.pl
BIAŁA | Księdzu przy trumnie obiecałam, że sprowadzę
go do Białej. Ale coś czuję,
że szans jest coraz mniej.
Może jeszcze do arcybiskupa pojedziemy... – mówi
mieszkanka Białej, która
opowiadając o księdzu
Klemczaku, na przemian ma
w oczach łzy i złość. W Białej, mimo że od pochówku
minęły cztery miesiące, nie
mogą pojąć, dlaczego „ich”
kapłana pochowano w Kruszewie. – Trzeba było brać
trumnę przy czuwaniu
i przywieźć do domu – mówią, ni to żartem, ni serio.
– Bo teraz ci z Kruszewa
traktorami nas straszą...
Księdza chcą bronić traktorami
GABRIELA CIŻMOWSKA
siądz kanonik Edmund Klemczak
zmarł w lutym 2013 roku. Pochowany został trzy dni później,
w dniu, kiedy przypadała 65. rocznica jego święceń kapłańskich. Miał 94 lata.
Ostatnie 30 lat spędził w Puszczy Noteckiej,
w Białej, którą ukochał. Tu miał przyjaciół
i tu płaczą po nim do dziś.
– Był naszym przyjacielem i nieformalnym proboszczem – zapewniają ludzie. – Opiekowaliśmy się nim wiele lat. Jesteśmy głęboko zranieni faktem, że po śmierci nam go zabrano. Wiemy, że chciał być pochowany wśród
swoich. Sam wybrał miejsce, obok mogiły
partyzanta w Białej. Decyzja o pochowaniu
go na oddalonym o 40 kilometrów cmentarzu w Kruszewie, doprowadziła nas do rozpaczy – opowiadają.
figury Matki Boskiej. Był pomysłodawcą budowy domu pogrzebowego i salki katechetycznej; przeprowadził generalny remont kościoła. Ale najważniejsze jest to, że zjednał
Bogu wielu wiernych, bo miał dar okazywania zainteresowania i przyjaźni każdemu,
z kim zetknął go los.
– Każdy mieszkaniec wsi uważał go za członka swojej rodziny – napisali ludzie z Białej,
w gorącym apelu wysłanym do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W piśmie prosili, by
biskup rozważył możliwość ekshumacji i przeniesienia ciała księdza do Białej. „Jesteśmy
zrozpaczeni i w pełni zdeterminowani” – opowiadali o sobie.
W alei zasłużonych...
Biskup decyzję o ekshumacji uzależnił
od zgody rodziny. I tu pojawił się problem,
bo bratanica księdza z Poznania, wspólnie
Pogrzeb na miarę biskupa
Pogrzeb księdza kanonika zorganizowany
został na miarę biskupa. Do Kruszewa, gdzie
przez 25 lat ksiądz Klemczak był proboszczem, przez co parafia upomniała się o jego
pochówek, zjechało wielu księży i dostojników kościelnych. Za trumną, niesioną na ramionach ponad kilometr, szło 18 pocztów
sztandarowych i kilkaset osób. W tym niepocieszona rzesza wiernych z Białej, starych
i młodych, którzy zżyli się z księdzem przez
ostatnie kilkadziesiąt lat jego posługi, już
na emeryturze.
– Jakby chciał mieszkać w Kruszewie, to
będąc emerytem, pojechałby do Kruszewa.
A on od lat 70. przyjeżdżał do Białej. Najpierw miał tu domek letniskowy, a potem,
kiedy rozpoczął emeryturę, dom całoroczny.
Dobrze się wśród nas czuł, co wiedzą wszyscy, także mieszkańcy sąsiednich wsi.
Faktycznie, ksiądz Klemczak mocno wpisał się w społeczność lokalną. O Puszczy Noteckiej napisał kilka książek i w żadnej nie
wspomniał o Kruszewie – co podkreślają
mieszkańcy Białej. Nad jeziorem, gdzie przebywał Jan Paweł II, wówczas jeszcze kardynał, ustawił kapliczkę. Dla upamiętnienia
miejsca, gdzie miała odbyć się egzekucja
mieszkańców wsi Biała, zainicjował budowę
Grób ks. kanonika Edmunda Klemczaka podzielił ludzi. Przyjaciele księdza z Białej, gdzie
spędził ostatnie 30 lat życia, twierdzą, że
chciał być pochowany w puszczy. Tymczasem
spoczywa na cmentarzu w Kruszewie, bo był
tu proboszczem. Wierni z Białej proszą biskupa o ekshumację. Mieszkańcy Kruszewa odgrażają się, że księdza nie oddadzą. Obstawią
cmentarz traktorami...
z księdzem Jerzym Ranke z Kruszewa, podjęła decyzję o pochówku w Kruszewie. Dlaczego?
– Ksiądz Edmund Klemczak był tu proboszczem 25 lat – tłumaczy ksiądz Ranke. – Jego poprzednicy spoczywają już na naszym cmentarzu, więc i miejsce tego zasłużonego dla Kruszewa proboszcza jest tutaj – przekonuje. – Poza tym, w Białej dziś
ludzie pamiętają księdza kanonika, a za 20, 30
lat, kiedy umrą, grób może zostać zaniedbany. A na naszym cmentarzu będzie zawsze
pod opieką – zapewnia.
Ostatnia wola, która zaginęła
Wiernych z Białej te argumenty nie przekonują. Opiekowali się księdzem za życia, to
i nad jego grobem roztoczyliby pieczę.
– Tu nawet dziecko wie, kto to był ksiądz
Klemczak – obstają. – A w Kruszewie to 30latkowie już go nie znają, bo odszedł, zanim
się urodzili. Najbardziej jednak ludzie nie
mogą pogodzić się z tym, że nie uszanowano
woli kapłana, który jak twierdzą, chciał być
pochowany w Białej. Na dowód pokazują
oświadczenie, spisane przez Dionizego Kozłowskiego, nauczyciela z Czarnkowa. Dokument jest dla nich ważny, jak relikwia. Pan
Dionizy pisze:”Niniejszym oświadczam, że
w grudniu 2012 roku, gdy odwiedziłem księdza Edmunda Klemczaka [w Domy Księży
Emerytów w Antoniku – przy. redakcji], a odwiedzałem go prawie co tydzień, bo był moim przyjacielem, ksiądz poprosił mnie, ponieważ miał do mnie zaufanie, abym spisał
jego ostatnią wolę... Poprosił mnie, abym napisał, ze jego ostatnią wolą jest być pochowanym na cmentarzu w Białej, obok samotnej mogiły partyzanta. Kazał też dopisać „tam
i nigdzie indziej”.
Zaklejoną kopertę z ostatnia wolą księdza
pan Dionizy zostawił na półce, w pokoju kapłana. Ale po śmierci koperty w pokoju już
ponoć nie było...
Będę tęsknił, jak wilk
Kiedy kanonik wyjeżdżał do Antoninka,
do przyjaciół z Białej powiedział: „Będę tęsknił, jak wilk”! – On wychodził, a myśmy ryczeli... – opowiada rodzina zaprzyjaźniona
z księdzem.
Najbliżsi kapłana, w tym pani, która opiekowała się nim na co dzień, dowiedzieli się
o terminie pogrzebu z... internetu. Nikt do nich
nie zadzwonił, nie powiedział.
– Może, gdybyśmy przed pogrzebem pojechali prosić biskupa, by go nam zostawił,
pochowany byłby tam, gdzie chciał – rozważają. – Ale człowiek skołowany był... W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że zmarł, we
wtorek płakaliśmy, w środę pojechaliśmy
na czuwanie, a w czwartek pogrzeb już
był – przywołują na okrągło tamte dni. –
Trzeba go było na czuwaniu brać – rozważają pół żartem pół serio – O 22. przy trumnie
już nikogo z Kruszewa nie było, a tak go niby
kochali. Tylko myśmy zostali. Raz my śpiewali mu pieśni, których był współautorem,
raz płakali. Ale więcej płakali, niż śpiewali...
Mieszkańcy Białej wojny z Kruszewem nie
chcą. Mówią jednak, że mają żal za to, co
tamci opowiadają w innych gazetach.- Traktorami nas straszą. Mówią, że cmentarz zastawią i księdza zabrać nie pozwolą. My też
traktory mamy, ale używaliśmy ich, by pług
założyć i księdzu śnieg spod chałupy odgarnąć – oburzają się.
Wystarczy rękę podać?
„Odejście księdza to dla nas pustka, smutek i żal w naszych sercach” – napisali do biskupa przyjaciele księdza z Białej. Ich nadzieja na pochowanie zmarłego w miejscu,
które tak ukochał, powoli jednak słabnie. Ale
żal i pustka zostanie. Może gdyby ktoś porozmawiał z nimi, tak zwyczajnie, od serca.
Wyjaśnił, dlaczego pochówek odbył się w Kruszewie; pomodlił się i podał rękę nad grobem księdza, byłoby lżej. A tak, po księdzu,
który jak nikt umiał jednoczyć, zostały waśnie. Szkoda, bo postać tak wybitnego kapłana powinna łączyć i zbliżać do Boga, a nie
dzielić.
A może jest jeszcze szansa, by wyciągnąć
rękę do zranionej owczarni w Białej? Msza
święta, zamówiona jeszcze w dniu pogrzebu,
odprawiona zostanie 30 czerwca, w miejscowym kościele, w którym znajduje się obraz
świętego Huberta, patrona myśliwych i Matki Boskiej patronki Puszczy Noteckiej, którą
ksiądz Edmund Klemczak za życia tak umiłował.
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
FILM. Z Mieczysławem Hryniewiczem po gminie Trzcianka...
N
Czarnków Trzcianka NaGłos
7
jaka jest kondycja
Trzcianeckiej kultury?
DEBATA | W mieście brakuje dużych imprez i jednej silnej insty-
tucji, która wzięłaby na siebie ciężar ich organizacji
MICHAŁ NICPOŃ
Trwa produkcja filmu o atrakcjach turystycznych gminy Trzcianka.
W filmie opowiadał o nich będzie aktor Mieczysław Hryniewicz.
a spotkanie w siedzibie
trzcianeckiej biblioteki
przyszło kilkadziesiąt
osób, zarówno tych bezpośrednio związanych z placówkami
kulturalnymi w mieście, jak i tych,
którym pojęcie szeroko rozumianej
kultury nie jest obce.
Choć zebrani nie ocenili kondycji trzcianeckiej kultury jako złej,
to nie zabrakło też głosów, które
wyraźnie przekonywały, że kultura w Trzciance „kuleje” i należałoby pomyśleć o konkretnych zmianach. Kilka osób zwróciło uwagę
m.in. na fakt, iż zbyt mało jest imprez na tzw. „dużą skalę”.
Burmistrz Krzysztof Czarnecki
przekonywał, że główną tego przyczyną są ograniczone środki, które
gmina może przekazywać na realizację tego typu przedsięwzięć. Dodał również, że to właśnie braki
w kasie miejskiej wymusiły konieczność podjęcia rozmów na temat dalszego funkcjonowania i kie-
R E K LAMA
55 LAT
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej
W TRZCIANCE
runku w którym zmierzać będzie
trzcianecka kultura. Burmistrz zdradził także, że wzorem sąsiedniego
Czarn ko wa, pla nu je za chę cić
do współpracy przy organizacji naszych
sztan da ro wych
im prez – trzcianeckie firmy. W wielu
mia stach, to bo wiem pry wat ni
przedsiębiorcy są sponsorami większości plenerowych koncertów, które wymagają naprawdę olbrzymich
nakładów finansowych.
W trakcie dyskusji pojawiły się
też głosy, że gminne pieniądze przezna cza ne po win ny być ra czej
na konkretne projekty i zajęcia,
a mniej na budżetowanie samych
instytucji kultury – w chwili obecnej jest jednak zupełnie na odwrót.
Placówki dostają pieniądze, które
stanowią minimum niezbędne im
do przetrwania. Zdarza się nawet
tak, że ograniczone budżety wstrzymują realizację ciekawych projektów unijnych i ministerialnych,
na które udaje się pozyskać środki
zewnętrzne. Tak właśnie stało się
w przypadku Biblioteki, która wsku-
tek braku posiadania wkładu własnego nie mogła zrealizować projektów, na które już wcześniej udało jej się pozyskać dofinansowanie.
Kilka osób zwróciło uwagę na to,
że należałoby poszukać zmian w zakresie organizacji i finansowania
kultury w mieści. Chodziło głównie o trochę inny podział środków
na kulturę, a mianowicie zwiększenie dotacji dla Trzcianeckiego
Domu Kultury, który, zdaniem zdecydowanej większości obecnych
na sali osób, powinien wziąć na siebie jeszcze większy ciężar odpowiedzialności i być głównym organizatorem nie tylko najważniejszych imprez, ale również całego
życia kulturalnego w mieście.
Kończąc ponad dwugodzinną
dyskusję burmistrza zapowiedział,
że póki co nie ma w planach likwidacji żadnej z instytucji kultury
w Trzciance. Dodał jednak, że niedługo ogłoszone zostaną konkursy
na dyrektorów biblioteki, muzeum
i domu kultury.
(źródło: trzcianka.pl)
8
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
H
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Holendrzy z Żuław
Jako pierwsze pod Wieleniem założone zostały dwie wsie: Górne i Dolne Holendry. Był 1601 rok! Jednak
już w 1632 roku wsie uzyskały obecne nazwy: Folsztyn i Herburtowo.
Zmiana nazw wiązała się z założycielką wsi – Zofią z Herburtów Czarnkowską (Folsztyn to dawna nazwa
Wolsztyna, skąd pochodziła). To właśnie ona przyczyniła się do sprowadzenia Olędrów. Jej pierwszy mąż
był bowiem starostą Świecia na Żuławach. Jako wdowa wyszła drugi raz
za mąż za Jana Czarnkowskiego i nauczona przykładem z Żuław, ściągnęła niderlandzkich osadników, by przeobrazili niedostępne mokradła
na grunty orne i łąki. Wkrótce społeczności olęderskie zaczęły się rozrastać i powstały kolejne wsie, jak
choćby Nowe Dwory, rozciągnięte
w formie charakterystycznej „rzędówki bagiennej”, na długości 7 km.
Mennonici, z polska
zwani Olędrami, sprowadzeni zostali
pod Wieleń w 1601
roku. Osuszali bagna
nad Notecią i zakładali wsie. Ślady po ich
kulturze są bezcenne
”
Wsie holenderskie
nad Notecią
| Gabriela Ciżmowska
FOT. GABRIELA CIŻMOWSKA
9
Olędrzy - cud Europy
Z Romanem Chwaliszewskim, kierownikiem pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, o wyjątkowości osadnictwa
olęderskiego rozmawiaa
W Nowych Dworach zachowały się dwa oryginalne krzyże na kamiennych grobach. Schowane są jednak głęboko w krzakach tak, by nie wypatrzył ich wzrok złodziei.
szania polderów), chętnie przybywali do Rzeczypospolitej. Feudałowie z kolei, pragnąc
zwiększania zysków, zasiedlali nimi pustki
oraz wykorzystywali do osuszania mokradeł
i trzebienia lasów.
Na taki właśnie niedostępny teren mennonici trafili pod Wieleniem i ze swojego zadania wywiązali się dobrze.
Wolni i uparci osadnicy
– Podstawowymi zasadami osadnictwa
olęderskiego było zachowanie wolności osobistej i umowa dzierżawy gruntu nawet
na okres kilkudziesięciu lat – opowiada Zbigniew Stochaj, burmistrz Wielenia, miłośnik
i znawca historii Ziemi Wieleńskiej. – Wszystkie ustalenia regulował tak zwany Przywilej.
Osady olęderskie były specyficznymi wspólnotami. Każda miała swój rozbudowany samorząd. Władzę administracyjną we wsi
sprawowali sołtysi, a sądowniczą wybierani
co roku ławnicy – tłumaczy.
– Olędrzy czuli dużą odpowiedzialność
zbiorową – dodaje Kazimierz Sienkiewicz
z Nowych Dworów, który pielęgnuje zachowane ślady kultury sprzed wieków.
Na dowód swoich słów pokazuje spichlerz,
który znajdował się nad przedsionkiem drewnianego kościoła, a w którym każdy z go-
Mennoici
Olędrów osadzano w wyludnionych wsiach, na terenach dotychczas
niezamieszkałych; pastwiskach i ugorach. Holenderska sztuka fortyfikacji, projektowania i wznoszenia budowli ziemskich, uznawana była wówczas za najlepszą w Europie.
Olędrzy tworzyli społeczności mennonickie, wyznając doktrynę wyrastającą na nurcie luteranizmu.
W pierwszej połowie XVI wieku, na fali
reformacji, we wschodniej Fryzji (Holandia) narodził się bowiem nowy
ruch religijny, nazwany od jego założyciela Menno Simosa (1396-1591).
Mennoici nie akceptowali zwierzchnictwa Rzymu, traktowali Biblię jako słowo objawione i uznawali tylko
dwa sakramenty: komunię św.
i chrzest. Odrzucali stosowanie przemocy, w tym służbę wojskową.
Do Polski przybyli uciekając
przed wojnami religijnymi w Holandii i represjami wobec innowierców.
Cierpiąc głód ziemi (wojny religijny
przyniosły spowolnienie tempa osu-
Czarnków Trzcianka NaGłos
H
ziś próżno by szukać potomków mennonickich
osadników, z polska zwanych Olędrami. Ale
pamięć o nich została, a także nieliczne budowle (głównie kościoły)
z XVII i XVIII wieku. Postawione
z dużym kunsztem ciesielskim, drewniane świątynie przetrwały wojny
i kataklizmy, i służą mieszkańcom
poolęderskich wsi do dziś. Jednak
po pracowitych pionierach, którzy
zakładali wsie na krawędziach podmokłych łąk, została przede
wszystkim zagospodarowana ziemia,
która mimo że piaszczysta w polodowcowym pasie, dzięki wiekom
właściwej melioracji, daje dobre plony do dziś.
Mennonici, skupieni we wspólnotach
na wzór pierwszych
chrześcijan, wznieśli w Nowych Dworach skromną
świątynię. Z biegiem czasu zasymilowali się jednak
z osadnikami
i na przełomie
XVII i XVIII wieku
przebudowali ją
w duchu kościołów
protestanckich.
Obecnie jest to
piękna, drewniana budowla z 1792
roku.
DZIEJE NIEZNANE | Folsztyn, Herburtowo (początkowo funkcjonujące jako
Górne i Dolne Holendry); Marianowo, Nowe Dwory, Kałądek – to rozłożone
nad Notecią wsie, ciągnące się w pasie tzw. osadnictwa olęderskiego. Pierwsi
Olędrzy sprowadzeni zostali pod Wieleń w 1601. Mieli osuszać bagna i zasiedlać nieuregulowaną dolinę Noteci. Pracowici i świetnie zorganizowani odcisnęli swój trwały ślad na Ziemi Wieleńskiej.
www.naglos.com.pl
W drewnianym kościele oglądać możemy
niezwykły zabytek z pierwszego okresu istnienia wsi: trzy malowane szybki z 1615 roku, o średnicy 23 cm, z motywami
herbowymi mennonickich sołtysów: Drevesa Kruegera i Andresa ven Lossera oraz wizerunkami św. Andrzeja Apostoła.
Dzwon z Nowych Dworów: widoczne są
na nim nazwiska, prawdopodobnie fundatorów – sołtysów i ławników olęderskiej wsi.
spodarzy miał obowiązek składować część
zboża. Zapas ten miał stanowić żelazną rezerwę na wypadek nieszczęść, które dotknęłyby czy to całą wieś, czy któregoś z jej mieszkańców.
Atrakcja na skalę Europu
Koniec osadnictwa olęderskiego wyznaczają rozbiory. Mennonici, którzy nie uznawali służby wojskowej, wyparci zostali przez
miejscową ludność, głównie niemiecką.
– Byli tak długo, jak byli potrzebni – podsumowuje Kazimierz Sienkiewicz, który dba
o kościół w Nowych Dworach. – Później
emigrowali dalej, najczęściej na Ukrainę.
Spora grupa mennonitów żyje dziś w USA
i Kanadzie, ale raczej nikt z nich do podwieleńskich wsi nie zagląda. Jeśli odwiedzają
Polskę, wybierają Stogi koło Malborka, gdzie
zachował się cmentarz mennonicki, jeden
z najpiękniejszych w Europie, dokąd zwożone są stele z całego kraju. W Nowych Dworach ocalały dwa oryginalne krzyże na kamiennych grobach. Schowane są jednak głęboko w krzakach tak, by nie wypatrzył ich
wzrok złodziei. Pan Kazimierz zaprowadza
do nich tylko grupy wybranych.
– Żeby nie rozkradli – mówi.
Na temat osadnictwa olęderskiego na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce powstały prace naukowe. Jedna z nich zatytułowana jest „W kręgu pracy, wiary i uporu” i doskonale charakteryzuje trudne losy osadników, którzy potrafili regulować poziom wody i osuszać niedostępne bagna.
– Pas wsi, za ło żo nych na po cząt ku XVII wieku, z charakterystyczną zabudową oraz cała kultura niderlandzkich kolonistów, to atrakcja turystyczna, którą chcielibyśmy promować – mówi burmistrz Zbigniew Stochaj. – To rzecz, która wyróżnia
nas w Polsce, a nawet w Europie – przekonuje.
Według dotychczasowych badań, w latach 1527/1547 do 1864, na obszarze I Rzeczypospolitej (następnie w trzech zaborach)
powstało co najmniej 1700 osad olęderskich,
z czego w przynajmniej 300 przypadkach
osadnikami byli etniczni Holendrzy. Ślady
po osadnictwie widoczne są do dziś, zarówno w architekturze wiejskiej, układach przestrzennych wsi, jak i w nazwach miejscowości.
Wiele gmin, choćby w Wielkopolsce Nowy Tomyśl, szczyci się korzeniami olęderskimi, uświadamia miejscowych w historii
i skrzętnie zachowuje pamiątki. Podobnie
czynić chce Wieleń. Jego historia jest jednak o tyle wyjątkowa, że osadnicy, których
„religią była praca” – jak tłumaczy burmistrz
Stochaj – jako pierwsi zasiedlali mokradła
nad Notecią. Kolonizacja w innych gminach
wielkopolskich zaczęła się dopiero, kiedy
Olędrzy spod Wielenia sprawdzili się w boju. Warto o tym pamiętać, bo ślady jakie pozostały po tej wyjątkowej kulturze, są bezcenne.
Czy pozostałości po kulturze Olędrów to faktycznie unikat?
Powiedziałbym więcej: to
cud! Osadnictwo olęderskie
na naszych terenach jest
o tyle bezcenne, że pionierskie w Wielkopolsce. Gminy,
które szczycą się Olędrami,
choćby Nowy Tomyśl czy
Konin, są przykładem zdecydowanie późniejszego
osadnictwa. Jako pierwsze
na wielkopolskim szlaku olęderskim założone zostały 1597 roku Ługi Ujskie,
a po nich, w 1601 roku powstał Folsztyn i Herburtowo
oraz Nowe Dwory.
Jak żyło się Olędrom
w puszczy?
Dobrze. Zdecydowanie lepiej, niż na Mazowszu,
gdzie nie było na przykład
warunków do hodowli bydła.
„Nasi” Olędrzy, osuszywszy
łąki, wypasali na nich krowy.
Ich wyroby z mleka wkrótce
uzyskały taką sławę, że
sprzedawane były nawet
w Berlinie. Było to możliwe
dzięki szybkiemu rozwojowi
kolei oraz udrożnieniu Noteci. W 1851 roku uruchomio-
no połączenie z Berlinem,
a w 1860 roku czynnych było już dwanaście kursów.
Dzięki temu potomkowie
pierwszych osadników znad
Noteci cywilizowali się i bogacili.
Co po nich zostało?
Cennymi elementami tej kultury są pojedyncze chałupki,
z wersetami z Pisma Świętego wyrytymi na belkach. Ale
najcenniejsza z najcenniejszych spuścizna to zabudowa: rzędówka bagienna; rozproszona na brzegu Noteci
i ciągnąca się kilometrami.
Niespotykany jest też sam
układ wsi: parcele rozdzielone kanałami; chałupy wznoszące się od rzeki ku wyższym partiom. Kiedy obwożę
po tej okolicy badaczy historii
z południa Polski, nie mogą
się nadziwić, bo tak ogromnych obszarów zielonych
i tak rozlegle rozciągniętych
wsi nad rzeką nie widzieli.
Często wołają: to cud! Dolina Noteci, ciągnąca się
od Torunia aż po Eberswald,
to największa dolina w Europie, widoczna jako pas zieleni nawet z kosmosu.
Jaka jest szansa, żeby
chronić tę unikatową
symbiozę natury z kulturą?
Najbardziej czynna ochrona
konserwatorska prowadzona jest wobec drewnianych
kościołów w Nowych Dworach, Folsztynie i Herburtowie. Jednak wszystkie zachowane chałupy, powstałe
przed 1945 rokiem, ujęte
mamy w ewidencji i każda
zagroda posiada swoją metryczkę. Wyszczególnione
mamy także miejsca pochówku. Wierzę głęboko, że
jest duża szansa na to, by
niedługo cała Dolina Noteci
wpisana została na Listę
Światowego Dziedzictwa
Kulturowego.
WIELEŃ. OdkOpanO pOmnIk z 1905 rOku
Podczas prac przy stadionie miejskim odkopano niemiecki Pomnik Wdzięczności za zwycięstwo w wojnie francusko-pruskiej z 1905 roku. Postument, celowo zniszczony po II wojnie światowej, przez lata leżał przysypany ziemią. Pomnik, na którym znajdą się oryginalne
tabliczki z nazwami okolicznych miejscowości, ustawiony zostanie na pierwotnym miejscu,
przy stadionie.
REKLAMA
Projektu
P r ojektu Systemowego
S y st emo w ego
POZYTYWNE
POKL POZ
YT Y WNE ZMIANY
ZMIAN Y
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W rramach
amach szk
szkoleń
oleń zaplano
zaplanowano:
wano:
warsztaty
wizażystą, warsztaty
warsztaty zarządzania
zarządzania budżetem
budżetem domowym,
domowym, spotkania
spotkania z doradcą
doradcą
warsztaty reintegracji
reintegracji społecznej i zawodowej,
zawodowej, zajęcia z wizażystą,
zawodowym,
zawodowym, kursy
kursy zawodowe
zawodowe (wózki
(wózki widłowe,
widłowe, opiekunka
opiekunka środowiskowa,
środowiskowa, rzemiosło
rzemiosło artystyczne),
artystyczne), pomoc w dojazdach,
dojazdach, pomoc finansową.
finansową.
Osoby chętne prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
8JFMFǩVM.JǗE[ZMFTLB
ttel. 067 25 61 359
S
SERDECZNIE
ERDECZNIE ZAPRASZAMY
Z APRASZ AMY
PProjekt
rojekt POZYTYWNE
POZ Y T Y WNE ZMIANY współfinansowany
współfinansowany ze
ze środków
środków Unii Europejskiej
Europejskiej w ramach
ramach Europejskiego
Europejskiego Funduszu
Funduszu Społecznego
10
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
N
otwarcie sezonu
W „łazienkach”
i marinie
WYDARZENIE | Pieszo, konno, kajakiem, na rowerze...
a nawet na motorze. Mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego hucznie zainaugurowali tegoroczny
sezon turystyczny. Do brzegu Noteci, w Łazienkach
Czarnkowskich przycumował „Łokietek”. W marinie
pojawiło się więcej jachtów, kajaki i motorówki...
FOT.MICHAŁ NICPOŃ (x2), PROMOCJA CZARNKÓW (x2)
MICHAŁ NICPOŃ
o już tradycja, że otwarciu sezonu towarzyszy tak duża impreza.
Zorganizowana została po raz
czwarty, a tym razem główną
areną zdarzeń był Czarnków – dokładnie
„Łazienki Czarnkowskie” oraz marina. Tego dnia działo się naprawdę bardzo dużo,
dla osób-turystów, które lubią aktywnie
spędzać czas przygotowano prawdziwą
ucztę.
Na szlaki rowerowe wyruszyły grupy rowerzystów z Czarnkowa, Trzcianki, Krzyża Wlkp., Wał cza i Pi ły. Do „Ła zie nek
Czarnkowskich” przybyło ok. 140 rowerzystów! Po raz kolejny nie zawiodła grupa miłośników motocykli oraz starych samochodów. Na festyn dotarli też harcerze – uczestnicy corocznego Zlotu Hufca.
Notecią przypłynęła „Grupa Spontanicznych Kajakarzy”. Nowością w tym roku
były atrakcje konne – pokazy ułańskie
w wykonaniu Jeździeckiego Klubu Sportowego im. Pomorskiej Brygady Kawalerii z Chełmna.
Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji, które na pewno dostarczyły wspaniałych wrażeń, m.in. rajd
oraz szkolenia Nordic Walking, były też
rejsy „Łokietkiem” po Noteci, a wszystko to przy muzyce niepowtarzalnego zespołu „Gładek Brothers Band”.
Dzię ki Dru ży nie WOPR „Anio ły”
z Trzcianki aktywnie było również na „Przystani Marina”. Chętni mogli również skorzystać z przejażdżki motorówką oraz spróbować swoich sił w kuli wodnej. Ratownicy zaprezentowali również pokazy ratownictwa wodnego. Można też było skorzystać z warsztatów udzielania pierwszej pomocy. Sporo chętnych zdecydowało się
”
Do Łazienek
Czarnkowskich zjechała
prawie 140 rowerzystów.
Były też motocykle, rejsy
Łokietkiem i pokaz konnej
kawalerii
również na zwiedzanie okolicy z perspektywy Noteci, wypożyczając kajak. Okazuje
się, że z mariny coraz częściej korzystają
również przyjezdni.
– Co roku zaglądają do nas wodniacy z zagranicy. W ubiegłym roku gościliśmy nawet
turystów z Nowej Zelandii – cieszy się burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. – Coraz więcej osób o marinie się dowiaduje. Wiadomości wśród żeglarzy rozchodzą się szybko – dodaje.
Przystań wodna w Czarnkowie oficjalnie została oddana do użytku 11 lipca 2011 r. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy europejskich. Stała się nie tylko doskonałym przystankiem dla wodniaków – z sanitariatami i miejscem do cumowania, ale również miejscem wypoczynku dla mieszkańców miasta: można wypożyczać tu kajaki i rowery.
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Czarnków Trzcianka NaGłos
Ś
11
Dni miasta z gwiazdami... i mlekiem
WYDARZENIE | Maciej Maleńczuk, Blue Cafe, kabaret Jurki i mleczny ogródek – to tylko niektóre z atrak-
cji, jakie czekały w czasie tegorocznych Dni Ziemi Czarnkowskiej. Po raz pierwszy w historii trzydniowej
imprezie towarzyszył również Dzień Mleka
hoć w organizację imprez włożono wiele
wysiłku to od początku
najwięcej do powiedzenia
miała
pogoda,
która
przysporzyła w tym roku wiele
kłopotów.
Już atrakcje pierwszego dnia
(m. in. Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej)
przeniesione zostały z placu Wolności do Czarnkowskiego Domu
Kultury. Tego samego dnia świętowano również rocznicę pięciolecia współpracy Czarnkowa z niemieckim Gadebusch. Z tej okazji
w pobliżu czarnkowskiego pomnika – czołgu, odsłonięto pamiątkowy kamień i zasadzono drzewko
przyjaźni. Obelisk odsłonili: burmistrz Gadebusch Ulrich Howest,
inicjator partnerstwa miast i były
burmistrz Gadebusch Rudolf Pieper; ze strony polskiej natomiast
burmistrz Czarnkowa Franciszek
Strugała i przewodniczący rady
miasta Andrzej Tadla.
Część atrakcji drugiego dnia
z powodu deszczu została odwołana. Do skutku nie doszedł m.in.
Jar mark Na łę czań ski na pla cu
Wol no ści. Deszcz po krzy żo wał
rów nież pla ny or ga ni za to rom
spły wu ro dzin ne go „Ka ja kiem
po Noteci”, który miał się rozpocząć w samo południe w czarnkowskiej Marinie. Choć wieczór
nie różnił się pod względem pogody od reszty dnia, to nie zniechęciło to fanów zespołu Psycho-
dancing i Macieja Maleńczuka,
którzy licznie wypełnili amfiteatr.
Dopiero finał tegorocznych Dni
Ziemi Czarnkowskiej przywitał
miesz kań ców słoń cem. Nim
na dobre rozkręciły się atrakcje
na scenie amfiteatru, sporo działo się w parku Staszica. To za sprawą Dnia Mleka, który zorganizowa ny zo stał po raz pierw szy
w mieście. Dla odwiedzających
otwarty był m.in. Ogródek Mleczny, w którym spróbować można
było smakołyków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. Zorganizowano również konkurs wiedzy o czarnkowskiej OSM.
Na scenie amfiteatru tego dnia
wystąpił kabaret Jurki oraz zespół „Blue Cafe”.
FOT.PROMOCJA CZARNKÓW
MICHAŁ NICPOŃ
„Ogródek Mleczny” OSM Czarnków w parku Staszica
R E K LAMA
Ciepłe wnętrza Cegielni, subtelna dekoracja stołów, smaczna kuchnia
oraz miła obsługa...
U nas zorganizujesz nie tylko kameralne spotkania biznesowe,
ale też duże konferencje na 250 osób.
Cegielnia to również idealne miejsce na zorganizowanie balu,
wesela czy spotkania rodzinnego.
Nasza specjalnie przygotowana oferta kulinarna pozwala skomponować menu
według własnego gustu.
Każde przyjęcie stanowi dla nas osobne, ważne i wyróżniające się wydarzenie.
12
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
N
Wędkarze podsumowali kadencję
„Memoriał
Religi”
na Noteci
GABRIELA CIŻMOWSKA
CZARNKÓW Na Noteci w okolicy
czarnkowskich łazienek rozegrano Ogólnopolskie Zawody
Wędkarskie – Memoriał im. prof.
Zbigniewa Religi „Turniej miast”.
Wzięło w nim udział siedem drużyn. Zwyciężył zespół PZW
z Bogdańca.
Memoriał prof. Religi rozgrywany jest od 2008 roku, każdorazowo
w innym okręgu wędkarskim. W zawodach startowało 70 zawodników
reprezentujących okręgi: Nadnotecki, Gorzowski, Szczeciński i Poznański oraz dwa zespoły reprezentujące koła z Czarnkowa (Nadnotecki) i z Bogdańca (Gorzowski).
Zawody wygrała drużyna PZW
Bogdaniec przed zespołami Okręgu Nadnoteckiego i Okręgu Gorzowskiego.
red
WYBORY W PZW | 113 delegatów z 68 kół Okręgu Nadnoteckiego uczestniczyło w XI Okręgowym
Zjeździe Delegatów PZW w Pile. Na kolejne cztery lata prezesem zarządu został Czesław Pachowicz
odczas zjazdu dokonano
zarówno merytorycznej
oceny mijającej kadencji,
jak i wybrano nowy zarząd
Okręgu Nadnoteckiego, a także delegatów na Zjazd Krajowy.
Sukcesy i kłopoty
Zdając sprawozdanie z mijającej,
czteroletniej kadencji prezes Czesław Pachowicz podkreślił, że istniały obawy, iż reforma administracyjna zachwieje granicami Okręgu.
Tymczasem okazało się, że udało
się zachować wszystkie koła, w tym
nawet te z powiatu wałeckiego.
– Na obszarze naszego działania
jest dwóch potentatów rolnych.
Pierwszym jest pan Henryk Stokłosa, drugim, jeśli idzie o akweny, PZW.
Posiadamy aktualnie 4.456 hektarów wód, do których w ciągu minionych czterech lat wpuściliśmy 70
ton narybku – podkreślał prezes Pachowicz.
Organizacja liczy w tej chwili 12.391
członków, którzy zrzeszeni są w 68
kołach. W ciągu mijającej kadencji
zorganizowano 1969 imprez, w których uczestniczyło aż 36 tysięcy osób.
– Problemem, który boli nas
w ostatnim czasie najbardziej, jest
sprawa posiadania wód – podkre-
ślał ustępujący prezes Czesław Pachowicz. – Od dwóch lat toczy się
spór sądowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, który nie
chce przedłużać umów dzierżawnych z PZW, każąc związkowi stawać do przetargów. To może powodować, że ilość wód, na których będzie można prowadzić połowy, będzie się zmniejszała. Już straciliśmy
cztery jeziora w powiecie wałeckim,
a w najbliższym czasie kończy się
dzierżawa na kolejne piętnaście jezior. Obyśmy nie stracili tych akwenów – wyrażał zmartwienie z mównicy.
Dodał także, że problemem jest
kłusownictwo oraz utrzymanie czystości nad wodami. Prezes pokazał
jednocześnie pola, na których Okręg
Nadnotecki PZW od lat odnosi sukcesy. – Dobrze współpracuje nam
się z Lokalną Grupą Rybacką, którą
zresztą PZW współtworzył – zachwalał. – Bardzo cieszymy się także z obecności PZW w szkołach;
z tego że udaje nam się organizować regularnie konkursy ekologiczno-wędkarskie czy konkursy plastyczne, na które wpływa kilkaset
prac z całej Polski. Z kolei Alfred
Kowalski, przewodniczący komisji
rewizyjnej w swoim raporcie poinformował, że w mijającej kadencji 2009-2013 przeprowadzono 22
kontrole, podczas których nie znaleziono żadnych uchybień.
Delegaci obecni podczas XI Okrę-
gowego Zjazdu wybrali także władze Okręgu Nadnoteckiego PZW
w Pile: Prezesa Zarządu, Zarząd
Okręgu Nadnoteckiego, Okręgową
Komisję Rewizyjną oraz Okręgowy
Sąd Koleżeński. Prezesem na kolejną kadencję został Czesław Pachowicz (innych kandydatów nie było). XI Okręgowy Zjazd Delegatów
Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile
podjął jednocześnie uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego Zenonowi Wilczyńskiemu (Koło PZW
Warta we Wronkach). W trakcie
zjazdu wręczono także odznaczenia,
zarówno od Zarządu Głównego (złote i srebrne odznaki), jak i honorowe medale „Za zasługi dla Okręgu
Nadnoteckiego”.
wiadają mecz pokazowy tenisa
ziemnego w wykonaniu aktualnych drużynowych mistrzów Polski.
Mecze w ramach turnieju „Puchar 4 Starostów” rozgrywane będą w Czarnkowie na kortach Ogniska TKKF „Nałęcz”. To właśnie
tam w minioną sobotę i niedzielę
odbyły się eliminacje do głównego turnieju. W meczu finałowym,
Marcin Jachimczyk pokonał Jarosława Kozłowskiego 6: 0, 7: 6.
Mecz o trzecie miejsce nie odbył
się z powodu kontuzji Kamila Sto-
chaja. Dzięki skreczowi drugim
wicemistrzem oraz reprezentantem na Puchar 4 Starostów został Karol Magdziński z Trzcianki. Czwartym zawodnikiem na turniej został Maciej Marcińczak. Zawodnik rezerwowy zostanie wyło nio ny w do gryw ce po mię dzy
Pawłem Staniszem z Czarnkowa
i Jackiem Jędrzejczakiem z Wielenia.
„Puchar 4 Starostów” zorganizowany będzie w ramach porozumie nia „Na mie dzy” po mię dzy
czterema partnerskimi powiata-
mi. Współpraca rozpoczęła się kilka lat te mu i re ali zo wa na jest
w wielu dziedzinach – między innymi w sporcie. Turniej uzyskał
patronat Polskiego Związku Tenisowego i rozgrywany będzie każdego roku w jednym z powiatów,
któ re pod pi sa ły po ro zu mie nie
o współpracy. Organizatorem rozgrywek jest czarnkowskie Ognisko TKKF „Nałęcz”, a imprezę finansują zaprzyjaźnione powiaty.
W sobotę na trzech kortach już
od godz. 9.30 rozgrywane będą
pierwsze mecze. W niedzielę pół-
Nowe władze
Kto zdobędzie puchar czterech starostów?
MICHAŁ NICPOŃ
TURNIEJ Niezwykłe sportowe
emocje już niedługo (dwa ostatnie dni czerwca) na kortach
tenisowych w Czarnkowie.
29 i 30 czerwca rozegrany zostanie turniej „Puchar 4 Starostów”.
To pierwsza taka impreza w historii! Weźmie w niej udział szesnastu najlepszych tenisistów w powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, gorzowskiego, wałeckiego
i strzelecko-drezdeneckiego. Prócz
roz gry wek or ga ni za to rzy za po -
Zwycięzcy otrzymali puchary
finały – około godz. 10 oraz finał
tur nie ju po cie sze nia, któ re go
spon so rem jest po słan ka Ma ł gorzata Janyska. Finał turnieju
zaplanowano na godz. 15. W międzyczasie na publiczność czekać
będzie mecz pokazowy w wykonaniu aktualnych drużyno wych mi strzów Pol ski
z AZS Poznań (jego sponsorem
jest Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego) – około godz. 13. Impreza zakończy się około godz. 17 wręczeniem nagród.
R E K LAMA
‡REVáXJDLV]NROHQLD%+3
‡RG]\VNLZDQLHSRGDWNX]]DJUDQLF\
RG]\VNLZDQLHSRGDWNX]]DJUDQLF\
1LHPF\+RODQGLD%HOJLD$QJOLDLLQQH
‡]DVLáNLURG]LQQHLGRGDWNLQDOHĪQHZNUDMDFK8(
3LáDXO0DOLQRZD
WHO
biuro
[email protected]
@biuro podat ko w e.pila.pl
‡ 2GV]NRGRZDQLD
‡ :LQG\NDFMH
‡ 'RWDFMHXQLMQH
‡ .UHG\W\L/HDVLQJL
‡ 2FKURQDSUDZQD¿UP
‡ 2GV]NRGRZDQLD]D
VáXS\HQHUJHW\F]QHOLQLH
JD]RZHLWS
‡ 2GV]NRGRZDQLD
NRPXQLNDF\MQH
‡ 2GV]NRGRZDQLD]DEáĊG\
ZV]WXFHOHNDUVNLHM
=DGEDMDE\RFKURQą7ZRLFKLQWHUHVyZ
]DMĊáRVLĊJURQRVSHFMDOLVWyZ
3LáDXO2NU]HLORNNRP
ZORGHN#PHGLXPSLODSO
PCV
OKNA PCV
latt
5 la
arancji
gw
gwarancji
OMOROWE
6-KOMOROWE
6-KOMORO
6-K
OMOROWE
7-KOMOROWE
7-K
OKNA 7-KOMORO
GARAŻOWE,
BRAMY GARAŻOWE,
PCVV
DACHOWE PC
OKNA DACHOWE
M OC J
RO
-42%
OKNA
TYPOWE
TYPOWE 034
dostępne
- dostępne
ęki
od rręki
ATY
RATY
R
‡NRPSOHNVRZHXVáXJLNVLĊJRZRSRGDWNRZH
'] LD á D P\ QD W H UH Q LH F D áHJ R N U DM X DWDNĪHSR]DJUDQLFDPL
SUPERPROMOCJA!
SUPERPROMOCJA!
P
%
%,85232'$7.2:(
T YL
STYL
S
OKNOSTYL
OKNO
OKNOS
A
www.biuro
www.biuropodatkowe.pila.pl
po datko we.pila.pl
.DQFHODULD
3UDZQR)LQDQVRZD
„MEDIUM”
:áRG]LPLHU]*UHQGD
oletyy.
parapetów, rolet
W ofercie również montaż, pełna gama parap
CENA,
WYCENA,
WY
ossaka 119
Kossaka
ul.. K
iła, ul
P
Piła,
POMIAR
el. 67 215 85 79
ADZTWO ttel.
DOR
DORADZTWO
w w.ok nost ylpila.pl
w
www.oknostylpila.pl
ATIS!
GRATIS!
GR
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Czarnków Trzcianka NaGłos
N
dać wędkę, a nie rybę
CZARNKÓW| Dać wędkę zamiast ryby – to pomysł Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, który chce aktywizować podopiecznych
GABRIELA CIŻMOWSKA
FOT. GABRIELA CIŻMOWSKA
ak
uczyć
podopiecznych
MOPS-u działać, a nie tylko
rozdawać
im
pieniądze?
Nad tym dyskutowano podczas
konferencji „Organizowanie społeczności lokalnej – nowy wymiar ośrodka
pomocy społecznej”, którą zorganizowano w nowej restauracji „Cegielnia”
w Brzeźnie.
Kierownik czarnkowskiego MOPS
Ewa Kozłowicz, wyliczała, co placówka
zrobiła, by zaktywizować swoje działanie i stworzyć przez to podopiecznym
lepsze warunki rozwoju i odnalezienia
w społeczeństwie.
– Utworzyliśmy Centrum Wolontariatu, co skupiło wokół MOPS dużą Ewa Kozłowicz przekonywała, że warto aktywizować, a nie tylko rozdawać pieniądze
grupę ludzi – opowiadała. – Udało
nam się zorganizować Międzynarodo- „Wspólna Przyszłość”, które jest pierw- otwarta dla niepełnosprawnych”. Ośrowy Dzień Wolontariusza, koncerty cha- szą organizacją pozarządową, powsta- dek, jako jeden z nielicznych w Polsce
rytatywne, w tym naszą sztandarową łą z inicjatywy mieszkańców Czarnko- i pierwszy w Wielkopolsce posiada rówimprezą „Gramy z sercem” i zaangażo- wa – wyliczała.
nież certyfikat CAL „Certyfikat Jakości
wać się w akcję „Dziewczynki z zapałDumą czarnkowksiego MOPS-u jest Centrum Aktywności Lokalnej”, co jest
kami”. Przygotowaliśmy także I Wiel- także wypożyczalnia sprzętu rehabili- dużym wyróżnieniem.
kopolską Grę Miejską, która została tacyjnego, z której korzystają nie tylko
– Staramy się działać tak, by coraz
świetnie przyjęta. Utworzyliśmy rów- mieszkańcy powiatu, ale nawet całego większa grupa naszych podopiecznych
nież „Wolontariat 50+” oraz przygoto- województwa.
umiała przystosować się do życia i raMOPS w Czarnkowie szczyci się tak- dzić sobie na co dzień – podkreślała
waliśmy projekt „Współpraca wszystkim się opłaca”. Ważną inicjatywą by- że tym, że zdobył niedawno nagrodę z dużym zaangażowaniem Ewa Kozłoło także powołanie Stowarzyszenia główną w konkursie „Wielkopolska wicz, kierownik MOPS w Czarnkowie.
Noc Kupały nad wodą
NIE PRZEGAP Noc Kupały
czyli Świętojańską, obchodzona w najkrótszą noc
w roku, spędzić można
sympatycznie nad wodą.
Imprez jest dużo, można
wybierać....
TRZCIANKA
Najbardziej gorąco ma być
na plaży w Trzciance. Jako
gwiazda w sobotę wystąpi
Golden Life, którego koncert
zapowiadany jest na 22.30.
Wcześniej, o 19.00 koncert
zespołów TDK: Iron Bolt
i Broken Gultars. W muzycznym programie także grupa 39,5 (godz. 20) oraz The
Postman (21.15). O północy
pokaz sztucznych ogni.
LUBASZ
W sobotę, na plaży od 18
rozpocznie się przyjmowanie wianków na konkurs.
O 19. zagra „Hades”. O 20.
rozpocznie się turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy
Lubasz. Od 21. zabawa taneczna i później pokaz sztucznych ogni.
Piękny śpiew
w Czarnkowie
KONCERT Już wkrótce kolejna edycja
Nadnoteckiego Festiwalu „Piękny śpiew
w starym Czarnkowie”. Gościem specjalnym będzie orkiestra Agnieszki Duczmal.
Impreza rozpocznie się koncertem „Mistrz
i uczeń” 28 czerwca o godz. 21. w kościele św.
Marii Magdaleny w Czarnkowie. Gość wieczoru – wybitny polski pianista – prof. Andrzej
Tatarski. Kolejny koncert 29 czerwca,
godz. 21. w kościele św. Jana Chrzciciela
w Trzciance - „W hołdzie Stanisławowi Moniuszce”. 30 czerwca o godz. 16 koncert w
kościele św. Michała Archanioła w Wieleniu „Dziś młodzi mają głos”. 1 lipca, godz. 21. Koncert w Sanktuarium Królowej Rodzin
w Lubaszu. Wystąpi Orkiestra pod dyr.
Agnieszki Duczmal.
mich
BIAŁA k. WIELENIA
Jak co roku dobrze zapowiada się też impreza nad jeziorem w Białej, która rozpocznie się w sobotę (29
czerwca), o godz. 18. W programie zarówno atrakcje dla
dzieci, jak i dla dorosłych.
Z ciekawostek popisy laureatów konkursu „Talent 2013”,
organizowanego przez dom
kultury w Wieleniu oraz obrzęd sobótkowy w wykonaniu grupy „Rożanie”. Oczywiście później tańce na plaży.
gaba
Wampiriada
po raz dziesiąty
na plaży
TRZCIANKA Dużymi krokami zbilża się
dziesiąty Wakacyjny Przegląd Horrorów
„Wampiriada”. W programie tradycyjnie
projekcje filmów na plaży i wybory miss
i mistera.
Przegląd rozpocznie się 5 lipca o godz. 17
w kinie Serenada, w kórym nie tylko
odbędzie się otwarcie imprezy, ale również
projekcja niemieckiego horroru
„Rammbock”. Kolejne projekcje
zaplanowano już na plaży OSiR. Finał
„Wampiriady” tradycyjnie na plaży OSiR w
niedzielę 7 lipca o godz. 21. Właśnie tego dnia
odbędą się wybory miss i mistera
Wampiriady, a także losowanie nagród. mich
13
I Ty zostań
dziennikarzem
GABRIELA CIŻMOWSKA
WARSZTATY Młodzieżowy
Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy zaprasza
utalentowaną młodzież
z gimnazjów oraz szkół
średnich na XXII edycję
Międzyszkolnych
Regionalnych Warsztatów
Dzienikarskich.
W programie m. in. doskonalenie sztuki pisania, analizy i interpretacja tekstu, przetwarzanie obserwacji, informacji i opinii w różne formy
wypowiedzi medialnej oraz
podstawy: tworzenia gazety,
techniki radiowej i telewizyjnej.
Warsztaty odbywać się będą 2 godziny w tygodniu
(od października br. do czerwca 2014 r.) w Bydgoszczy. Ćwiczenia specjalistyczne poprowadzą dziennikarze oraz realizatorzy radiowi i telewizyjni mediów regionalnych.
Warsztatami kieruje Mirosław Twaróg – ich twórca i autor koncepcji programowej.
Patronuje im Stowarzyszenie
Sympatyków Dziennikarstwa
Młodzieżowego. Zajęcia są
bezpłatne.
Tradycyjnie utworzona zo-
stanie grupa regionalna dla
uczestników Warsztatów zamieszkałych w odległych miejscowościach Kujaw i Pomorza oraz w województwach
sąsiednich. Grupa ta odbywać będzie zajęcia w co drugą sobotę miesiąca.
Chcesz nauczyć
się pisać? Jedź
na warsztaty
dziennikarskie
”
*ZGŁOSZENIA PISEMNE
zawierające: imię, nazwisko,
adres, typ szkoły oraz klasę
należy przesłać do 10 września (włącznie) e-mailem: [email protected]
O przyjęciu na Warsztaty
zadecyduje wynik pisemnego
sprawdzianu kwalifikacyjnego, który odbędzie się 14 września (sobota) o godz. 11.00
(organizatorzy nie wysyłają indywidualnych zawiadomień)
w I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, pl. Wolności 9 – siedzibie Warsztatów. Należy zabrać z sobą legitymację szkolną.
R E K LAMA
POŻYCZAJ NAJTANIEJ!
0% prowizji
do 150 tys. zł
bez zabezpieczeń
możliwość
konsolidacji kilku
drogich kredytów
w jeden tani
Zapraszamy do placówki
partnerskiej Alior Banku:
CZARNKÓW
UL. ZAMKOWA 3
67 349 31 29
Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 28 500 zł, liczba rat: 59, oprocentowanie
nominalne: 12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 5 044,50 zł, opłata przygotowawcza:
0 zł, kwota odsetek: 9 951,86 zł, RRSO: 24,19%, rata: 651,73 zł. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty
płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 28.02.2013 r. Gwarancja najniższej raty
kredytu konsolidacyjnego dotyczy porównania aktualnej oferty Alior Banku z ofertą kredytu
konsolidacyjnego innego banku przedstawionej w formularzu informacyjnym nie starszym niż
30 dni od dnia wydania formularza.
Czarnków Trzcianka NaGłos
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
www.naglos.com.pl
O
REKLAMA
AUTOPROMOCJA
Trzcianeckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
VMőFSPNTLJFHPt5S[DJBOLB
UFMGBY
w w w. n a g l o s . c o m . p l
Działając zgodnie z trybem uchwały Zgromadzenia Wspólników TTBS sp. z o.o.
nr 13/2011 z 20 XII 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na podział
nieruchomości położonej w Trzciance, ul Żeromskiego 15 oznaczonej jako działka
gruntu 1014/1 oraz zbyciu powstałej w wyniku tego podziału nieruchomości:
OGŁASZAM
Przetarg pisemny nieograniczony, na sprzedaż działki gruntu nr.geod.1014 / 3,
o pow.1755 m² zabudowanej :
1. Budynkiem magazynowo - produkcyjnym,o pow. użytkowej 158,60 m²,
kubaturze 686,10 m³,
2. Budynkiem wiaty magazynowej o pow.użytkowej 212,90 m²,
kubaturze 858,60 m³
twoja
REKLAMA
w tym miejscu
już za:
Na obszarze, na którym położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzcianki, działka położona jest na obszarze zabudowanym wymagającym
przekształceń i rehabilitacji (podstawowa funkcja obszaru: usługowo - produkcyjna
Cena wywoławcza wynosi: 301.027,50 zł
Do ceny wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1% ceny wywoławczej,
na konto spółki:
Bank Pekao S.A. o / Trzcianka
45 1240 3741 1111 0000 4457 4154
Oferty należy składać w sekretariacie spółki :
TTBS sp. z o.o. 64-980 Trzcianka, ul Żeromskiego 15, do dnia 08.07.2013 r., godz.1100
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.07.2013 r godz.1200
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
TTBS. Sp. z o.o.: KRS 52397 Poznań SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Wydział IX Gospodarczy,
NIP: 763-17-75-984, REGON 570365639, kapitał zakładowy 3 338 500,00 zł
OGŁOSZENIA
DROBNE
SPRZEDAM
PELET drzewny.
tel. 67/213 06 70.
Kontakt:
AUTOPROMOCJA
CZARNKÓW
TRZCIANKA
14
www.naglos.com.pl
ZAAMÓW
MÓW
NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA Mieszkanie 2
pokoje w Pile ul. Łowiecka;
po kapitalnym remoncie, kuchnia, lazienka w pełni wyposażone, pokoje do własnej aranżacji.
Wolne od 1 lipca. Tel. 728-953397.
USŁUGI
WETERYNARYJNE pogotowie – także wizyty domowe. Nowoczesny salon strzyżenia psów
i kotów „Chwila dla pupila”.
Tel. 601 568 858.
PRO DOMO – pożyczki gotówkowe w domu klienta. Szybka
decyzja, minimum formalności.
Trzcianka tel. 506-476-268.
PRACA
ZATRUDNIĘ
pracownika
do prac porządkowych przy restauracji w Czarnkowie. List motywacyjny z aktualnym zdjęciem
proszę przesyłać na adres: Hotel Czarna Hanka, ul. Kościuszki130, 64-700 Czarnków.
OOGŁOSZENIE
GŁOSZENIE
DDROBNE
ROBNE
W MAGAZYNIE
MAGAZYNIE
CZZARNKÓW
ARNKÓW
ZCIANKA
TRRZCIANKA
Ł OS
NAGŁOS
- SMS NA NUMER 91058
(KOSZT: 12,30ZŁ Z VAT )
- TREŚĆ SMS POPRZEDŹ PREFIXEM:
TC.PCT
- TREŚĆ SMS NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZA
NIŻ 140 ZNAKÓW ( JEDEN SMS BEZ
POLSKICH LITER)
- PRZYKŁAD:
TC.PCT.TRESC..........................SMSA
Regulamin zamieszczania
zamieszczania ogłoszeń
ogłoszeń drobnych
drobnych
dostępny
dostępny na stronie
stronie www.naglos.com.pl
www.naglos.com.pl
Pła
Płatności
tności realizuje
realizuje Dotpay.
Dotpay.
REKLAMA
www.furman24.pl
UFMt
VM,T,BOPOJLB5IJFMBt$[BSO
2x3
2x2
2x1
149zł
10Ľ3&%/*$580 t 8:$&/: t ,3&%:5: )*105&$;/& t 6#&;1*&$;&/*"
*
79zł
59zł
*
*
zadzwoń:
tel. (67) 352 17 50
kom. 600 023 144, 691 418 537
lub napisz: [email protected]
* Ceny nie zawierają podatku VAT.
Ceny obowiązują w promocji NA START.
'$;%4 '$;-4 '$;%4 '$;%4 '$;(4o
CZARNKÓW – dom
wolnostojący pow. 150
m2; działka pow. 589m2; 2
kondygnacje; dojazd drogą
asfaltową; działka ogrodzona; ogrzewanie C.O.; stan
do wprowadzenia
CZARNKÓW – lokal przystosowany na 2 gabinety
lekarskie pow. 82m2; parter; nowe instalacje; okna
PCV; lokal przystosowany
dla osób niepełnosprawnych
POŁAJEWO – dom
wolnostojący pow. 90
m 2; działka pow. 3535m2;
stan do wprowadzenia;
dojazd drogą utwardzoną,
LUBASZ – dom wolnostojący pow. 63m2, działka
pow. 11 900m2; stan do
wprowadzenia, teren częściowo zagospodarowany,
garaż, działka ogrodzona,
nowe instalacje, okna PCV
ŚMIESZKOWO – działka
pow. 810m2, rozpoczęta budowa, wykonane
podpiwniczenie materiał
do kontynuacji budowy,
projekt „Dom w Tymianku”,
media na działce.
CENA: 310 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 250 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 280 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 330 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 150 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
'$;%4 '$;%4 '$;%4 '$;(4 '$;(4
WIELEŃ – dom w
zabudowie bliźniaczej
pow. 110m2; działka pow.
511m2; stan do wprowadzenia; dojazd drogą
asfaltową
KOCIEŃ WIELKI – dom
wolnostojący pow. 369m2,
ze sklepem spożywczym
na parterze, działka pow.
3330 m2, dojazd droga
asfaltową
HUTA SZKLANA – dom w
stanie surowym otwartym
pow. 198m2, działka pow.
7400m2, prąd na działce,
woda w ulicy, w sąsiedztwie las
ZOFIOWO – działka pow.
48 300m2, na działce 2
stawy, gospodarstwo
rybackie, stawy zadbane,
zarybione wieloma gatunkami ryb słodkowodnych,
CZARNKÓW – działka
w ścisłym centrum pow.
196m2, przygotowana
pod inwestycje, media
na działce, dojazd drogą
asfaltową
CENA: 240 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 750 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 290 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 375 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
CENA: 200 000 ZŁ
DO NEGOCJACJI!!!
ADWOKACI
ADWOKACI RADCY
RADCY PRAWNI
PRAWNI DORADCY
DORADCY PRAWNI
PRAWNI
CZZŁONEK
ŁONEK O
OGÓLNOPOLSKIEJ
GÓLNOPOLSKIEJ S
SIECI
IECI
RAWNYCH
RISLEX
KAANCELARII
NCELARII PR
AWNYCH KR
ISLEX.
PRAWO
DMINISTRACYJNE, HANDLOWE
PRAWO CCYWILNE
YWILNE, KKARNE
ARNE, AADMINISTRACYJNE
HANDLOWE,
PPRACY
RACY, UUBEZPIECZENIOWE
BEZPIECZENIOWE, RODZINNE
US, WINDYKACJA
WINDYKACJA,
RODZINNE, ZZUS
OODSZKODOWANIA
DSZKODOWANIA. W PPEŁNYM
EŁNYM ZZAKRESIE
AKRESIE.
ATR AKCYJNE PAKIETY
PAKIETY DLA
DLA FIRM
ATRAKCYJNE
P
oniedziałek – P
iątek 900-1700
Poniedziałek
Piątek
zyżowa 18
C
Czarnków,
zarnków, ul
ul.. Kr
Krzyżowa
ttel.
el. 67 345 03 97 / 883 373 620
7KAœDYPIERWSZYPI–TEKMIESI–CA
7KAœDYPIERWSZYPI–TEKMIESI–CA
$!2-/7%+/.35,4!#*%02!7.%
$!2-/7%+/.35,4!#*%02!7.%
9'5'.#
e
w piêknym plenerz
s imieniny
s imprezy firmowe
s komunie
s chrzciny
s catering
&NCPCU\[EJIQćEK
&NCPCU\[EJIQćEK
QHGTWLGO[VCPKGPQENGIK
QHGT
WLGO[VCPKGPQENGIK
1ćTQFGM9[RQE\[PMQY[515'0-#
YYYQYUQUGPMCRN
YYYQYUQ
UQUGPMCRN
M
%\ãQRC
VGN
s
www.naglos.com.pl
Czarnków Trzcianka NaGłos
18 czerwca 2013
Czarnków Trzcianka NaGłos
R
15
WARTE UWAGI
Klubowe party na plaży
Festyn parafialny
Marsz dla życia i rodziny
Już w sobotę 22 czerwca trzecia edycja Beach Party „Gramy z Sercem”. Klubowa impreza na plaży w Trzciance
zapowiada się gorąco. Za konsolą staną m.in. Nevald, Miqro,
Mc Jacob, Loui & Scibi. Tego dnia w planie również m.in. Ogólnopolski Turniej kibiców w piłkę plażową, Ogólnopolski Zlot
Zumba 2013. O godz. 19.40 wystąpi Maja Hyży.
mich
W niedzielę 23 cerwca w Trzciance odbędzie się coroczny odpust ku czci św. Jana Chrzciciela. Po odpuście
festyn! Festyn Parafialny rozpocznie się o godz. 12.30, zaraz po Sumie Odpustowej. Organizatorzy, jak co
roku, zapewnili wiele atrakcji. W programie koncerty i występy taneczne zespołów młodzieżowych.
red
Rowerowa Sekcja Turystyczna w Czarnkowie zaprasza
na Rajd Rowerowy „Po kwiat paproci”. Do pokonania trasa około 40 kilometrów. Wpisowe 2 złote (dla członków
Sekcji – 1 zł). W ramach wpisowego posiłek i nagrody. Start
rajdu w sobotę 22 czerwca o godz. 10, spod Czarnkowskiego
Domu Kultury.
red
R E K LAMA
KRZYŻÓWKA DO KAWY
włoskie naciskany w
super- pistoleauta
cie
rywal
Lufthansy
nieucgraficz- rywal
Ariel, kabaret
two,
na lub CBOSu niewiepolityk z żyletka˛
w logo
roślinna
izraelski
dza
odbicie
stopy
zwierze˛
cia
lotne
cele
strzelca
formuła
włoska zabita
broń
przez
strzelec- Perseusza
ka
najszyb- z trzema
sze
nielotne elektrodami
ptaki
moga˛ sprzata˛
być
ja˛ w
dziesiet˛ szpitalu
ne
bity w
staroż.
Grecji
reklamowany
wybielacz
czeska
waluta
waluta
RPA
polska hodowamarka
ne w
kosme- Tybecie
tyków
góry w
Bułgarii
PRACOWNIKA
'=,$â8+$1'/2:(*2
b. przywódca
ZSRR
ksieża
˛
szata
cześć
˛
Starego
Testamentu
ptak
Piotra
Szczepanika
Firma KOMAT producent mebli
LXU]ąG]HĔGODJDVWURQRPLL
zatrudni
czar dalekiego
kraju
sitcom z
kosmita˛
Jerozolimskie
w stolicy
grzyb
rosnacy
˛
na pniu
drzewa
dawny
na niej środek Jusis,
alpinista znieczu- piosenkarka
lajacy
˛
choroba
jak przekleństwo
ZAPEWNIAMY:
„]DWUXGQLHQLHQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊ
„SUDFĊZG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMąFHMVLĊ¿UPLH
.20$75RPDQRZR'ROQH
5RPDQRZRGROQH
WHOID[
HPDLONRPDW#NRPDWFRPSO
opłaca
rachunki
telefoniczne
odgłosy
wśród
trzody
chlewnej
WYMAGANIA:
„Z\NV]WDáFHQLHZ\ĪV]H
„GREUD]QDMRPRĞüMĊ]\NDIUDQFXVNLHJR
„]QDMRPRĞüREVáXJLNRPSXWHUD
„G\VSR]\F\MQRĞüNUHDW\ZQRĞü
„XPLHMĊWQRĞüSUDF\ZJUXSLH
„SR]\W\ZQHQDVWDZLHQLHGRNOLHQWD
LZ\NRQ\ZDQ\FKRERZLą]NyZ
&9LOLVWPRW\ZDF\MQ\SURVLP\SU]HV\áDüQDDGUHV
duży
reflektor
pływa w
roztworze
miedzy
˛
tercja˛ a
kwinta˛
toruńska
uczelnia
państwo
z PortoNovo
Komat
rywal na nich
rak na
bezrybiu Żywca pomost
usterka
3URVLP\RXPLHV]F]HQLHNODX]XOLRRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK
=DVWU]HJDP\VRELHSUDZRGRXG]LHOHQLDRGSRZLHG]LZ\áąF]QLH
QDZ\EUDQHRIHUW\
zadanie udostepnił
˛
serwis krzyżówkowy szarada.net
REKLAMA
%PSB.FUBM4Q[PPUPXJPEnjDBXCSBOȈZHBTUSPOPNJD[OFKX1PMTDFöSNB[MFUOJnjUSBEZDKnjJEPǴXJBED[F
OJFNXQSPKFLUPXBOJVJQSPEVLDKJQSPGFTKPOBMOZDIVS[njE[FǩEMBTFLUPSB)03&$"LUØSFDJFT[njTJǗPHSPNOZN
V[OBOJFNJ[BVGBOJFNXǴSØELMJFOUØXCSBOȈZHBTUSPOPNJD[OFK[BSØXOPX1PMTDFKBLJ[BHSBOJDnj
8JǗDFKJOGPSNBDKJOBTUSPOJF
XXXEPSBNFUBMQM
ZATRUDNIMY OD ZARAZ
GŁÓWNEGO MECHANIKA, INŻYNIERA UTRZYMANIA RUCHU:
Wymagania:
t XZLT[UB’DFOJFNJOǴSFEOJFUFDIOJD[OFPQSPöMVNFDIBOJD[OZNFMFLUSZD[OZNMVCQPLSFXOZN
t NJOMFUOJFEPǴXJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLVXöSNJFQSPEVLDZKOFK
t EPCSB[OBKPNPǴǎ[BHBEOJFǩNFDIBOJLJNBT[ZOJVS[njE[FǩQS[FNZT’PXZDI
t VQSBXOJFOJBEP[PSPXF4&1CǗEnjBUVUFN
t EZTQP[ZDZKOPǴǎ
t QSBXPKB[EZLBU#
KONSTRUKTORA:
Wymagania:
t XZLT[UB’DFOJFXZȈT[FUFDIOJD[OFPQSPöMVNFDIBOJD[OZNMVCEPǴXJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV
t [OBKPNPǴǎ[BTBE[XJnj[BOZDI[PQSBDPXZXBOJFNEPLVNFOUBDKJLPOTUSVLDZKOFK
t VNJFKǗUOPǴǎPQSBDPXZXBOJBEPLVNFOUBDKJXQSPHSBNJF"650$"%%
40-*%&%(&%
t EZTQP[ZDZKOPǴǎLSFBUZXOPǴǎ
t EPEBULPXZNBUVUFNCǗE[JF[OBKPNPǴǎKǗ[ZLBBOHJFMTLJFHP
TECHNOLOGA:
Wymagania:
t XZLT[UB’DFOJFXZȈT[FUFDIOJD[OFPQSPöMVNFDIBOJD[OZNMVCEPǴXJBED[FOJFOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV
t [OBKPNPǴǎ[BTBE[XJnj[BOZDI[PQSBDPXZXBOJFNXESBȈBOJFNEPLVNFOUBDKJUFDIOPMPHJD[OFKOJF[CǗEOFKEP
SFBMJ[BDKJQSPDFTVQSPEVLDZKOFHP
t VNJFKǗUOPǴǎPQSBDPXZXBOJBEPLVNFOUBDKJXQSPHSBNJF"650$"%%
40-*%&%(&%
t VNJFKǗUOPǴǎQSPHSBNPXBOJBNBT[ZOTUBSPXBOZDIOVNFSZD[OJF$/$
t [OBKPNPǴǎUFDIOPMPHJJPCSØCLJQMBTUZD[OFKCMBDI
t EZTQP[ZDZKOPǴǎLSFBUZXOPǴǎ
t EPEBULPXZNBUVUFNCǗE[JF[OBKPNPǴǎKǗ[ZLBBOHJFMTLJFHP
ZAPEWNIAMY:
t wysokie wynagrodzenie oraz atrakcyjny system motywacyjny
t stałe zatrudnienie
t pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie na rynku międzynarodowym
t możliwość rozwoju zawodowego
t szeroki pakiet socjalny
0TPCZTQF’OJBKnjDFXZNPHJ[BJOUFSFTPXBOFPGFSUnjQSPTJNZPTL’BEBOJF$7[F[EKǗDJFNJ-.
PTPCJǴDJFXTJFE[JCJFTQؒLJQPD[UnjOBBESFT
TQؒLJ%PSB.FUBM4Q[PPVM$IPE[JFTLB$[BSOLØX
ESPHnjFMFLUSPOJD[OnjOBBESFTLBESZ!EPSBNFUBMQMXUZU"QMJLBDKB
%P$7QSPTJNZEP’njD[ZǎLMBV[VMǗi8ZSBȈBN[HPEǗOBQS[FUXBS[BOJFNPJDIEBOZDIPTPCPXZDI[BXBSUZDIXPGFSDJFQSBDZEMBQPUS[FC
QSPDFTVSFLSVUBDKJ[HPEOJF[VTUBXnj[EOJBSPPDISPOJFEBOZDIPTPCPXZDI%[6OSQP[
w
Światowy lider w produkcji systemów gastronomicznych ze stali nierdzewnej
na duże statki pasażerskie i wycieczkowe.
Spółka z kapitałem zagranicznym, działająca w Polsce od 23 lat
zatrudni
ŚLUSARZY
SPAWACZY METODĄ TIG
SZLIFIERZY
OPERATORÓW MASZYN
MONTERÓW CHŁODNICZYCH
MONTERÓW ELEKTRYCZNYCH
Oferty prosimy przesyłać do dnia 02.07.2013r. na adres:
SEAKING POLAND Ltd. Sp. z o.o.,
64-700 Czarnków, ul. Nowa 1b
e-mail: [email protected]
Odpowiadamy tylko na wybrane oderty.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”
NaGlos.com.pl
N
aGlos.com.pl
Nowy portal!
Informacje,
komentarze
i opinie!
w
www.facebook.com/MagazynNaglos
ww.facebook.com/MagazynNaglos