Głośnik pokładowy - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Transkrypt

Głośnik pokładowy - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Głośnik pokładowy
Numer inwentarza: CMM/DP/4/2
Tytuł: Głośnik pokładowy
Autor: Unitra Radmor Gdynia, Unitra Tonsil Warszawa
Czas powstania: 1973-1982
Rodzaj: Technika
Miejsce powstania: Polska
Miejsce pozyskania: WSM Gdynia
Materiał: metal
Technika: przemysł
Dział: STATEK MUZEUM "DAR POMORZA"
Darczyńca: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Lokalizacja: Gdynia, Oddział statek-muzeum „Dar Pomorza”, korytarz
nadbudówki nawigacyjnej
Data dodania: 31/12/2012
Bibliografia: Instrukcja techniczna. Rozgłośnia manewrowa RM - 6102.
Unitra Radmor Gdynia, Wydawnictwo Przemysłu
Maszynowego „Wema”, Warszawa 1973, na s. 28 i 29 opis
i rysunek techniczny, rys. nr 12 schemat instalacji.
Opis: Głośnik zamocowany na szocie (ścianie) holu nadbudówki
nawigacyjnej nad oknem środkowym. Podstawa w
kształcie graniastosłupa sześciokątnego. Przy podstawie,
w dwóch miejscach, płaskowniki z wyciętymi otworami
służącym do mocowania urządzenia do podłoża. Na górze
podstawy przykręcona pokrywa w kształcie sześciokąta
foremnego z tubą głośnika. Tuba głośnika wzmocniona u
dołu (przy pokrywie) sześcioma wspornikami. Wewnątrz
membrana przykręcona czteroma śrubami. U dołu
podstawy dławica kablowa – wyjście na kable w kształcie
rurki. Obok przymocowana zamalowana (nieczytelna)
tabliczka znamionowa. Całość pokryta farbą koloru
szarego. Głośnik jest elementem rozgłośni manewrowej,
której główne elementy zamocowano w kabinie morskiej
komendanta. Producentem całości jest Unitra Radmor
Gdynia, ale na głośniku na tabliczce znamionowej (jedynej
istniejącej, niezamalowanej) znajduje się informacja, że
producentem głośnika jest Unitra Tonsil z Warszawy.
Unitra Tonsil to zakład produkcyjny istniejący w latach 70.
i 80. XX w. Był częścią Zjednoczenia Przemysłu
Elektronicznego UNITRA. Na pokładzie „Daru Pomorza”
jest jeszcze kilkanaście takich głośników, rozmieszczonych
m.in. na pokładzie, w maszynowni oraz w innych
pomieszczeniach. „Dar Pomorza” to żaglowiec zbudowany
w latach 1909–1910 jako statek szkolny. Od 1930 do 1982
roku pływał pod polską banderą, szkoląc przyszłe kadry
morskie. W latach 1934–1935 jako pierwszy polski statek
opłynął kulę ziemską, dwa lata później w 1937 roku jako
pierwszy polski statek opłynął przylądek Horn. W latach
1972–1980 brał udział w odbywających się co 2 lata
zlotach żaglowców „Operacja Żagiel”, zwyciężając w
organizowanych przy tej okazji regatach w latach 1972 i
1980. Od 1982 roku oddział Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, cumuje w Gdyni.
Strona 1 z 1