Raport miesięczny Biuro Maklerskie DB PBC

Transkrypt

Raport miesięczny Biuro Maklerskie DB PBC
Biuro Maklerskie DB PBC
Raport miesięczny
Miesiąc na giełdach
Deutsche Bank PBC S.A.










Ostatni miesiąc roku zakończył się spadkami cen akcji na warszawskiej
giełdzie. WIG20 w grudniu odnotował największy miesięczny spadek w
historii GPW, który wyniósł ponad 6 proc.
W całym 2013 roku negatywnie wyróżniał się WIG20, który stracił 7 proc.
Doskonale radziły sobie za to małe i średnie spółki - mWIG40 wzrósł o 31
proc., a sWIG80 zyskał 37 proc. Z kolei WIG w tym czasie zyskał ok. 8 proc.
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe w Polsce
bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosić będzie 2,50 procenta.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę dotyczącą Otwartych
Funduszy Emerytalnych. Zdecydował ponadto, aby w trybie kontroli
następczej skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Grudzień minął pod znakiem umocnienia się euro względem dolara, ale
pierwsze dni stycznia przyniosły silna aprecjację amerykańskiej waluty.
Pozytywne odczyty PMI potwierdzają rodzące się odbicie w Europie.
Szeroki, światowy, wskaźnik PMI, tworzony na podstawie ponad 10 tysięcy
ankiet w 32 krajach, wyniósł 53,3 punktów wobec 53,1 w listopadzie, co
oznacza 12 wzrost w stosunku miesiąc do miesiąca z rzędu.
Grudzień przyniósł szereg danych makroekonomicznych wskazujących na
przyspieszenie niemieckiej gospodarki.
Na Wall Street w grudniu indeksy Dow Jones Industrial oraz S&P500
ponownie ustanowiły rekordowe poziomy.
Fed zdecydował się o rozpoczęciu wygaszania luzowania ilościowego w
Stanach Zjednoczonych.
W grudniu cena uncji złota zanotowała najniższy poziom od 2010 roku,
docierając do 1180 USD.
05.12– 08.01.2014
POLSKA
INDEKS
2014-01-08
WIG
50 166
WIG20
2 348
mWIG40
3 266
sWIG80
14 022
ŚWIAT
INDEKS
2014-01-08
DAX
9 492
CAC40
4 253
FTSE100
6 732
BUX
18 710
EURO STOXX 50
3 102
S&P500
1 835
NASDAQ
4 155
DOW JONES
16 350
RUSSELL 2000
1 153
NIKKEI
16 121
HANG SENG
22 996
SHANGHAI CP.
2 044
KOSPI
1 959
SENSEX
20 729
BOVESPA
50 690
WALUTY
PARA WALUTOWA 2014-01-08
Szeroki indeks WIG zyskał w 2013 roku ok. 8 procent, a korekta
z grudnia doprowadziła go w ważny rejon techniczny.
EUR/USD
1,3596
EUR/PLN
4,1738
USD/PLN
3,0692
CHF/PLN
3,3732
GBP/PLN
5,0465
SUROWCE
KURS
2014-01-08
Miedź
7 368
Złoto
1 221
Srebro
19,36
Ropa Brent
107
źródło: Bloomberg
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann
[email protected]
Udany rok dla małych i średnich spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
Rok 2014 na warszawskiej giełdzie rozpoczęły się od
kontynuacji korekty rozpoczętej już w grudniu. Końcówka
minionego roku zamiast spodziewanych wzrostów na
GPW przyniosła wcześniejszą niż oczekiwano realizację
zysków.
W całym 2013 roku WIG20 stracił 7 proc., a w grudniu
odnotował największy miesięczny spadek w historii GPW,
który wyniósł ponad 6 proc. Tym samym WIG20 znalazł
się w okolicach poziomu 2400 pkt. a pierwsze dni stycznia
przyniosły spadek w rejon 2350 pkt. Z technicznego
punktu widzenia otwiera to drogę do dalszego ruchu w
rejon 2300 pkt. Wykres indeksu największych spółek nie
pozostawia złudzeń co do tego, że trend wzrostowy ma
trudności z uformowaniem się i w najbliższym czasie
możemy spodziewać się dalszego szukania dna.
Warto jednak mieć na uwadze, że WIG20 był jedynym
głównym krajowym indeksem, który zakończył rok na
minusie. Doskonale radziły sobie małe i średnie spółki mWIG40 wzrósł o 31 proc., a sWIG80 zyskał 37 proc. Z
kolei WIG w tym czasie zyskał ok. 8 proc. Słabość blue
chipów może w dużej mierze wynikać ze struktury
inwestorów. Zagraniczni gracze z uwagi na płynność
handlują głównie na największych spółkach, a w minionym
roku zniechęcić ich do utrzymywania pozycji w Polsce
mogły niepokoje wywołane zmianami w funkcjonowaniu
OFE.
Skala oraz warunki w jakich trwa przecena z pierwszych
dni stycznia w Warszawie świadczy o tym, że w dużej
mierze jest to pochodna obaw o to, jak zmiany w systemie
emerytalnym wpłyną na GPW. Na początku lutego Otwarte
Fundusze Emerytalne przekażą ponad połowę aktywów do
ZUS. Choć część OFE przemodelowała portfele
sprzedając akcje już w grudniu, strach na rynku nadal
rośnie. Przesłanki te wydają się być uzasadnione, ale
warto mieć na uwadze, że trwająca korekta może
znacząco uatrakcyjnić wycenę aktywów w Warszawie,
zwłaszcza tych, które silnie zyskiwały w 2013 roku, a
Ostatnie półrocze upłynęło pod znakiem umocnienia się
złotego, ale początek stycznia przynosi jego deprecjację.
których fundamenty nie uległy zmianom.
Prezydent podpisał ustawę o OFE
Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami prezydent
Bronisław Komorowski podpisał ustawę dotyczącą
Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zdecydował ponadto,
aby w trybie kontroli następczej skierować ją do Trybunału
Konstytucyjnego.
Jak
zapowiedziano
na
konferencji,
w
gestii
zainteresowania prezydenta jest głównie kwestia zakazu
inwestowania w obligacje przez OFE, nakaz inwestowania
większości aktywów OFE w akcje oraz zarzut zbyt dużej
ingerencji w wolność gospodarcza. Prezydent Komorowski
od początku mówił, iż nie jest zadowolony z tak głębokich
ingerencji w funkcjonowanie OFE. Warto jednak mieć na
uwadze, że Trybunał nie jest ograniczony żadnym
terminem formalnym stąd trudno określić kiedy wyda
orzeczenie w sprawie ustawy reformujących OFE.
Zgodnie z nowelizacją, ponad 50 proc. oszczędności
zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych
ma być przekazana do ZUS-u. OFE nie będą mogły
inwestować w obligacje Skarbu Państwa, będą mogły
natomiast kupować inne papiery wartościowe, między
innymi akcje. Przyszli emeryci będą mieli cztery miesiące
na decyzję, czy chcą by ich środki na przyszłą emeryturę
gromadzone były i w OFE i w ZUS-ie czy tylko w ZUS-ie.
Fed rozpoczyna wygaszanie luzowania ilościowego
W grudniu jednym z głównych tematów na rynkach było
posiedzenie Fed, a zwłaszcza decyzja w sprawie
programu skupu aktywów i to ona wyznaczała zachowanie
rynków. Fed, w przeciwieństwie do większości szacunków
zdecydował się zmniejszyć skalę miesięcznych zakupów
obligacji o 10 mld USD. Początkowo reakcją na
zaskakującą decyzję był spadek, lecz sentyment bardzo
szybko się odwrócił i amerykańskie indeksy ruszyły mocno
WIG20TR (uwzględniający dywidendy) również odnotował
stratę w 2013 roku, zatrzymując się na wysokości 3600 pkt.
2
Deutsche Bank PBC S.A.
do góry. Takie zachowanie można wiązać z tym, że ten
scenariusz był już uwzględniony w cenach, a posunięcie
Fed zdjęło z rynków sporą część niepewności, jaka
przeważała w ostatnim czasie. Dodatkowo taka
wiadomość może oznaczać, że fundamenty dla ożywienia
amerykańskiej gospodarki są oceniane przez władze
monetarne za coraz solidniejsze. Ponadto Ben Bernanke
uzależnił skalę wygaszania programu QE3 od stanu
koniunktury w USA, co oznacza że może on zostać
przedłużony. Przy obecnej skali ograniczenia luzowania,
mając na uwadze kalendarz posiedzeń Fedu, program
zostanie wygaszony z końcem 2014 roku. Warto mieć
jednak na uwadze, że obecnie nadal nie mówi się o
podniesieniu stóp procentowych, które utrzymują się na
historycznie niskich poziomach, bliskich zeru.
Pozytywna wymowa indeksów PMI
Szeroki, światowy, wskaźnik PMI, tworzony na podstawie
ponad 10 tysięcy ankiet w 32 krajach, wyniósł 53,3
punktów wobec 53,1 w listopadzie, co oznacza 12 wzrost
w stosunku miesiąc do miesiąca z rzędu. Średnia dla
całego roku to 51,5, co stanowi poprawę wobec roku 2012,
gdy to średnia na poziomie 50 punków określała
stagnację. Za bardzo dobry wynik głównie odpowiadają
gospodarki grupy G7, czyli krajów najbardziej
rozwiniętych. Wspólny odczyt dla strefy euro również
odnotował wzrost na koniec roku. Wynik 52,7 punktów
stanowi 31 miesięczne maksimum. Szczególnie istotny
jest fakt, że przemysłowy PMI dla Francji jest na
najniższym poziomie ze wszystkich krajów eurolandu, w
tym nawet Grecji, która jest uznawana za najsłabszą
gospodarkę w tej grupie. Może to sugerować dalsze
problemy we Francji, która dodatkowo wprowadza
obciążenia podatkowe dla najbogatszych sięgające 75%.
Złoty traci, dolar rośnie w siłę
Początek nowego roku na rynku złotego przyniósł spadek
wartości polskiej waluty, co wskazuje na realizację zysków
z grudnia, kiedy to złoty wyraźnie się umacniał. O ile
słabszy odczyt PMI dla Polski nie miał znaczenia na rynku
Indeksy małych i średnich spółek znacząco zyskiwały
w 2013 roku – kolejno 37 i 31 proc.
akcyjnym tak mógł wpłynąć na decyzję inwestujących w
waluty. Ruch spadkowy miał miejsce również na polskim
długu, gdzie MF podało, że w I kw. zaoferuje obligacje za
25-30 miliardów złotych. Na najbliższej aukcji 9 stycznia
sprzedawane będą papiery za 3-6 miliarda złotych.
Niemiecka gospodarka przyspiesza coraz bardziej
Grudzień przyniósł szereg danych makroekonomicznych
wskazujących na przyspieszenie niemieckiej gospodarki.
Wstępny odczyt przemysłowego indeksu PMI dla
tamtejszego sektora przemysłowego wzrósł do 54,2 pkt. z
52,7 pkt. miesiąc wcześniej. To dobre dane, a sam indeks
jest najwyżej od ponad dwóch lat. Niemiecki indeks
instytutu ZEW, który obrazuje nastroje wśród analityków i
inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji
gospodarczej, wzrósł w grudniu do 62 z 54,6 pkt. miesiąc
wcześniej. Z kolei instytut Ifo podał, że w grudniu nastroje
wśród niemieckich przedsiębiorców poprawiły się do
poziomu najwyższego od kwietnia 2012 roku. Obrazujący
je indeks klimatu gospodarczego wzrósł do 109,5 pkt. z
109,3 pkt. w listopadzie br. Opublikowane dane są zgodne
z rynkowym konsensusem. Informacje te są ważne
zarówno dla Unii Europejskiej, w której Niemcy są
największą gospodarką, jak i również Polski, dla której
sąsiad z zachodu jest kluczowym partnerem handlowym.
Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie o 2,9 proc.,
bezrobocie spada do 12,9%
Roczna dynamika produkcji przemysłowej w Polsce
ukształtowała się w listopadzie na poziomie 2,9 proc.
Przed miesiącem było to 4,4 proc. R/R. Rynkowy
konsensus kształtował się na poziomie 1,6 proc. R/R.
Spadek wynika w głównej mierze z różnicy dwóch dni
roboczych mniej w porównaniu do ubiegłego roku.
Z kolei listopad przyniósł nieznaczny spadek bezrobocia w
Polsce, które w opinii GUSu wyniosło 12,9%. Natomiast
bezrobocie w Polsce liczone wg metodologii Eurostatu
ukształtowało się w listopadzie na poziomie 10,2%.
Indeks WIG-Banki, radził sobie w 2013 roku znacznie
lepiej niż WIG20.
3
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676-0107-416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński.
4