Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Transkrypt

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
WIADOMOŚĆ
DO:
Wykonawców
OD:
Zamawiającego
DATA:
13.02.2013
LICZBA STRON: 1
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków, sygnatura sprawy
31/D/2013.
Zamawiający informuje, iż z uwagi na pytania złożone przez Wykonawców, przedłuża
termin składania ofert do dnia 19 lutego 2013 roku.
Nowy termin składania ofert: 19 lutego 2013 roku, godzina 10:00
Nowy termin otwarcia ofert: 19 lutego 2013 roku, godzina 10:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
PREZES ZARZĄDU
Wojciech Puzyna dr n. med.
ZZP/MS
CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
centrala 22 53 69 300
sekretariat 22 53 69 301
fax. 22 83 82 452
e-mail: [email protected]
www.szpitalzelazna.pl
KRS 0000445779 REGON 2103423 NIP 527-01-04-746
kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

Podobne dokumenty