Zawieszenie współpracy

Transkrypt

Zawieszenie współpracy
Szanowni Państwo
Rada
Rodziców
Przedszkola
Nr
196
współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców na
Rzecz
Pomocy
Szkołom
„Przyjazna
Szkoła"
(organizacją pożytku publicznego).
Z uwagi na sukcesywnie tworzone obostrzenia
i piętrzone trudności oraz trwające od kilku miesięcy
całkowite zawieszenie możliwości wnioskowania
i wydatkowania zgromadzonych na subkoncie
pieniędzy, Rada Rodziców Przedszkola, (jako
partner Stowarzyszenia) postanowiła, do czasu
uzgodnienia
zadowalających
zasad
współpracy,
zawiesić współpracę ze Stowarzyszeniem.
W związku z powyższym rekomendujemy
Państwu, do odwołania, powstrzymanie się od
przekazywania jakichkolwiek środków (w ramach
akcji 1% dla przedszkola) na subkonto przedszkola
za pośrednictwem Stowarzyszenia.

Podobne dokumenty