Wymagane dokumenty: Oryginał lub odpis dyplomu studiów

Transkrypt

Wymagane dokumenty: Oryginał lub odpis dyplomu studiów
Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
Oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
CV - Curriculum Vitae,
2 fotografie o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
Formularz zgłoszeniowy,
Kserokopia dowodu osobistego,
Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych,
Umowa o naukę na studiach podyplomowych (sporządzona w 2 egzemplarzach).
Zajęcia rozpoczynają się w momencie uzbierania grupy.

Podobne dokumenty