Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer sprawy: ZP/AB/271/II-25/14
Nazwa i adres Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Tryb postępowania
Numer części
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
Przetarg nieograniczony
Część nr 1
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Jelonki, ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa (podmiot
prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: Usługi Weterynaryjne Rafał Przybyłko ul. Bandurskiego 54B,
05-270 Marki);
2. Gabinet Weterynaryjny Wetmedyk ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Gabinet Weterynaryjny Norbert Chybała ul. Ciechanowska 62, 09-120 Nowe Miasto);
3. Lecznica Weterynaryjna, Mirosław Hącel ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Mirosław Hącel ul. Szczygła 14, 05-261 Marki);
4. Bąk Małgorzata Usługi Weterynaryjne, Lecznica Weterynaryjna, ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa;
5. Przychodnia Weterynaryjna „Górce” Edyta Zielińska ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa;
6. Klinika dla zwierząt „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn ul. Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
7. Klinika Weterynaryjna „Marcel 2” S.C. Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn ul. Wołoska 52 paw. 12 i 13,
02-583 Warszawa;
8. Lecznica Dla Zwierząt „Bari” lek. wet. Mirosław Olbromski ul. Świetlików 3, 01-312 Warszawa;
9. Przychodnia Weterynaryjna „Caniswet” ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Cezary Wawryka Przychodnia Weterynaryjna „CANISVET”, Gabinet Weterynaryjny ul.
Sobieskiego 104 m. 21, 00-764 Warszawa);
10. Gabinet Weterynaryjny „Doktor Ewa” Ewa Morawska ul. Sucharskiego 4, 01-390 Warszawa;
11. Przychodnia Weterynaryjna „Feniks” Joanna Kowalik ul. Siemiatycka 20, 01-312 Warszawa;
12. Przychodnia Weterynaryjna „Nova” ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Usługi Weterynaryjne Rafał Przybyłko ul. Bandurskiego 54B, 05-270 Marki);
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu
kryteriów oceny ofert
1
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
5
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Jelonki,
ul. Borowej Góry 3, 01-354 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Usługi Weterynaryjne Rafał Przybyłko
ul. Bandurskiego 54B, 05-270 Marki)
2. Gabinet Weterynaryjny Wetmedyk
ul. Osmańczyka 20/3, 01-494 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny Norbert Chybała
ul. Ciechanowska 62, 09-120 Nowe Miasto)
3. Lecznica Weterynaryjna, Mirosław Hącel
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Mirosław Hącel ul. Szczygła 14, 05-261 Marki)
4. Bąk Małgorzata Usługi Weterynaryjne, Lecznica Weterynaryjna,
ul. Morcinka 32, 01-496 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „Górce” Edyta Zielińska
ul. Bolkowska 2b lok.H3, 01-466 Warszawa
6. Klinika dla zwierząt „Marcel 2” S.C.
Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn
ul. Lencewicza 2a, 01-493 Warszawa
7. Klinika Weterynaryjna „Marcel 2” S.C.
Tomasz Niedziela, Tomasz Seweryn
ul. Wołoska 52 paw. 12 i 13, 02-583 Warszawa
8. Lecznica Dla Zwierząt „Bari” lek. wet. Mirosław Olbromski
ul. Świetlików 3, 01-312 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna „Caniswet”
ul. Ziębicka 1, 01-461 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Cezary Wawryka Przychodnia Weterynaryjna
„CANISVET”, Gabinet Weterynaryjny
ul. Sobieskiego 104 m. 21, 00-764 Warszawa)
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
69,30
30
99,30
2
21
10. Gabinet Weterynaryjny „Doktor Ewa” Ewa Morawska
ul. Sucharskiego 4, 01-390 Warszawa
11. Przychodnia Weterynaryjna „Feniks” Joanna Kowalik
ul. Siemiatycka 20, 01-312 Warszawa
12. Przychodnia Weterynaryjna „Nova”
ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Usługi Weterynaryjne Rafał Przybyłko
ul. Bandurskiego 54B, 05-270 Marki)
Tomasz Pawłowski Usługi Weterynaryjne „TOMVET”
ul. Gen. Pułaskiego 23, 06-200 Maków Mazowiecki
(Klinika Weterynaryjna TOMVET
ul. Szwankowskiego 8, 01-318 Warszawa)
70
3
73
Część nr 2
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna Centrum Zdrowia Małych Zwierząt M. Jankowski, W. Sierakowski
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa;
2. Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA” Katarzyna Sochoń ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa;
3. Przychodnia Weterynaryjna „Radwet” Przemysław Rada ul. Ćmielowska 15 lok. 4, 03-127 Warszawa;
4. Przychodnia Weterynaryjna Amiculus Dorota Dobrzyńska ul. Pancera 6 a, 03-187 Warszawa;
5. Przychodnia Weterynaryjna Vet-Point S.C. P. Bednarczyk, D. Górska ul. Płochocińska 162, 03-044 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
- waga 70%
6
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt M. Jankowski, W. Sierakowski
ul. Śreniawitów 9, 03-188 Warszawa
70
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
30
100
3
2. Całodobowa Klinika Weterynaryjna „VETKA” Katarzyna Sochoń
ul. Modlińska 65, 03-199 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Radwet” Przemysław Rada
ul. Ćmielowska 15 lok. 4, 03-127 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Amiculus Dorota Dobrzyńska
ul. Pancera 6 a, 03-187 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna Vet-Point S.C.
P. Bednarczyk, D. Górska
ul. Płochocińska 162, 03-044 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Część nr 3
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: AGA-VET Gabinet Weterynaryjny A. Zarajczyk, I. Bogdański ul. Sokratesa 17 B, 01-909
Warszawa;
2. Żoliborska Klinika Weterynaryjna S.C. T. Kujawka, G. Szwedziuk-Bęś, A. Toporkiewicz ul. Schroegera 72 a,
01-822 Warszawa;
3. Przychodnia Weterynaryjna Równi ul. Renesansowa 13 A, 01-905 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy: Ireneusz Równy Usługi lekarsko – weterynaryjne Zakrzewo-Słomy 12a, 07-322 Nur)
4. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c., Przychodnia Weterynaryjna „Podleśna” ul. Podleśna 57, 01-673
Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy: Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c., J. Sobczyk,
J. Jędruch, B. Barańska, I. Wójcik, K. Ratajska-Michalczak, M. Barański ul. Różana 71, 02-569 Warszawa);
5. PSYCHODNIA - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Marta Labuda ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa;
6. Przychodnia Weterynaryjna Tygrysek ul. Sokratesa 5 lok. 102, 01-909 Warszawa (podmiot prowadzący
zakład leczniczy: „Tygrysek” K. Chodkiewicz-Szatanek ul. Kwitnąca 19/11, 01-926 Warszawa);
7. MAXI-VET Przychodnia Weterynaryjna ul. Reymonta 12A, 00-842 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Usługi Lekarsko-Weterynaryjne A. Misewicz, P. Wrona S.C. ul. Kujawska 26, 05-820
Piastów);
8. Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” S.C. Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz ul. Arkuszowa 73 lok. 3,
01-934 Warszawa;
9. Usługi Weterynaryjne Monika Góra-Targońska Przychodnia dla Zwierząt Labrador Pl. Inwalidów 1 A,B,
01-552 Warszawa;
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
4
Nr
oferty
13
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: AGA-VET Gabinet Weterynaryjny
A. Zarajczyk, I. Bogdański
ul. Sokratesa 17 B, 01-909 Warszawa
2. Żoliborska Klinika Weterynaryjna S.C.
T. Kujawka, G. Szwedziuk-Bęś, A. Toporkiewicz
ul. Schroegera 72 a, 01-822 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna Równi
ul. Renesansowa 13 A, 01-905 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy:
Ireneusz Równy Usługi lekarsko – weterynaryjne
Zakrzewo-Słomy 12a, 07-322 Nur)
4. Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c.,
Przychodnia Weterynaryjna „Podleśna”
ul. Podleśna 57, 01-673 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy:
Prywatna Lecznica Zwierząt Anima s.c., J. Sobczyk, J. Jędruch,
B. Barańska, I. Wójcik, K. Ratajska-Michalczak, M. Barański
ul. Różana 71, 02-569 Warszawa)
5. PSYCHODNIA - Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Marta Labuda ul. Heroldów 6, 01-991 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna Tygrysek
ul. Sokratesa 5 lok. 102, 01-909 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy:
„Tygrysek” K. Chodkiewicz-Szatanek
ul. Kwitnąca 19/11, 01-926 Warszawa)
7. MAXI-VET Przychodnia Weterynaryjna
ul. Reymonta 12A, 00-842 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne A. Misewicz, P. Wrona S.C.
ul. Kujawska 26, 05-820 Piastów)
8. Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” S.C.
Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz
ul. Arkuszowa 73 lok. 3, 01-934 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
5
9. Usługi Weterynaryjne Monika Góra-Targońska
Przychodnia dla Zwierząt Labrador
Pl. Inwalidów 1 A,B, 01-552 Warszawa
Część nr 4
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna „Bokserska” Janusz Gawliński ul. Obrzeżna 1A lok. 2U4,
02-691 Warszawa;
2. Pracownia Badań Obrazowych Gabinet Weterynaryjny, Jan Jeżewski ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa;
3. Przychodnia weterynaryjna MANTA Adam Modrzewski ul. Czerniakowska 18 lok. U6, 00-701 Warszawa;
4. Joanna Kurant-Zdral Gabinet Weterynaryjny WWW.WETERYNARZ.WAW.PL Al. Wilanowska 364b lok. U2,
02-665 Warszawa;
5. Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Górny ul. Racławicka 29a, 02-601 Warszawa;
6. Przychodnia Weterynaryjna SONIA lek. wet. Dorota Głuchowska ul. J.S. Bacha 10/12, 02-743 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
4
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna „Bokserska”
Janusz Gawliński
ul. Obrzeżna 1A lok. 2U4, 02-691 Warszawa
2. Pracownia Badań Obrazowych Gabinet
Weterynaryjny, Jan Jeżewski
ul. Akermańska 3, 02-760 Warszawa
3. Przychodnia weterynaryjna MANTA Adam Modrzewski
ul. Czerniakowska 18 lok. U6, 00-701 Warszawa
4. Joanna Kurant-Zdral Gabinet Weterynaryjny
WWW.WETERYNARZ.WAW.PL
Al. Wilanowska 364b lok. U2, 02-665 Warszawa
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość
zakładów
leczniczych będących
kryterium cena
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
51,85
30
Razem
81,85
6
5. Przychodnia Weterynaryjna Tomasz Górny
ul. Racławicka 29a, 02-601 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna SONIA
lek. wet. Dorota Głuchowska
ul. J.S. Bacha 10/12, 02-743 Warszawa
15
Magdalena Zdanowska Lecznica Dla Zwierząt „Prima-Vet”
ul. Łukowa 3, 02-767 Warszawa
dodatkowe miejsce świadczenia usługi:
ul. Wiartel 3, 02-695 Warszawa
Klinika Weterynaryjna ELWET E. Kurska, B. Kurski, M. Kurski
Al. Niepodległości 24/30, 02-653 Warszawa
25
Lecznica Weterynaryjna „Morskie Oko”
ul. Promenada 4, 00-778 Warszawa
11
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
50,91
10
60,91
68,29
5
73,29
70
5
75
Część nr 5
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum Weterynaryjne „Ginvet”, Piotr Jurka
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa;
2. Przychodnia Weterynaryjna - Grzegorz Kacprzak ul. Włodarzewska 55 G/1, 02-384 Warszawa;
3. Przychodnia Weterynaryjna „Dogeria” ul. Korotyńskiego 23, 01-123 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy: Gabinet Weterynaryjny „ANIMALVET” Piotr Okapa ul. Partyzantów 75, 21-040 Świdnik)
4. AAC Przychodnia Weterynaryjna ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy: Andrzej Chajdak AAC – Andrzej Chajdak ul. Wilcza 14 lok. 19, 00-532 Warszawa)
5. Lecznica Weterynaryjna S.C. M. Onyszkiewicz, J. Kucharski ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa;
6. Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. M. Duża-Dembele, K. Dembele, D. Jagielski, M. HoffmanJagielska, ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa;
7. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Bambara ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa;
8. Prywatna Praktyka Weterynaryjna M. K. Trojanowska Przychodnia Weterynaryjna ul. Siemieńskiego 21,
02-106 Warszawa;
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
7
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
12
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Ochockie Centrum
Weterynaryjne „Ginvet”, Piotr Jurka
ul. Grójecka 118, 02-367 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna - Grzegorz Kacprzak
ul. Włodarzewska 55 G/1, 02-384 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Dogeria”
ul. Korotyńskiego 23, 01-123 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy:
Gabinet Weterynaryjny „ANIMALVET” Piotr Okapa
ul. Partyzantów 75, 21-040 Świdnik)
4. AAC Przychodnia Weterynaryjna
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy:
Andrzej Chajdak AAC – Andrzej Chajdak
ul. Wilcza 14 lok. 19, 00-532 Warszawa)
5. Lecznica Weterynaryjna S.C. M. Onyszkiewicz, J. Kucharski
ul. Mochnackiego 17, 02-041 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. K. Dembele,
M. Duża-Dembele, D. Jagielski, M. Hoffman-Jagielska,
ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa
7. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata Bambara
ul. Stefana Baleya 3, 02-132 Warszawa
8. Prywatna Praktyka Weterynaryjna M. K. Trojanowska
Przychodnia Weterynaryjna
ul. Siemieńskiego 21, 02-106 Warszawa
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
Część nr 6
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Vet4Pet Przychodnia Weterynaryjna Michał Nowicki ul. Grenadierów 9 lok. 2, 04-052
Warszawa;
2. Lecznica Weterynaryjna „Fiolka” Barbara Wiśniewska ul. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa;
3. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Agnieszka Leżańska ul. Zwycięzców 40/U7, 03-938 Warszawa;
8
4. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Stanisław Leżański ul. E. Kwiatkowskiego 12A, 03-984
Warszawa;
5. Gabinet Weterynaryjny „Nasze Zwierzaki” Jarosław Zajączkowski ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa;
6. Przychodnia Weterynaryjna „KANVET” Ewa Biedrzycka ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa;
7. Gabinet Weterynaryjny Marta Szczypiorska-Andziak ul. Wspólna Droga 22 lok. U-2/U3, 04-352
Warszawa;
8. Gabinet Weterynaryjny „Meridian” Al. Waszyngtona 39, 04-015 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Beata Bałucińska Usługi Weterynaryjne Al. Waszyngtona 41 m. 45, 04-015
Warszawa);
9. Gabinet Weterynaryjny „Koteria” ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Fundacja dla Zwierząt „Argos” ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa);
10. Lecznica dla Zwierząt „FELIS” Alicja Wojciechowska ul. Osowska 84 b, 04-351 Warszawa ;
11. A. Kidacka-Nowakowska i E. Piskorowska Cztery Łapy Spółka Jawna, Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy
ul. Paca 48, 04-376 Warszawa;
12. Gabinet Weterynaryjny i Sprzedaż Artykułów dla Zwierząt, Jacek Warmiński ul. Kobielska 54/58 lok. 17,
04-389 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
23
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Vet4Pet Przychodnia Weterynaryjna Michał
Nowicki ul. Grenadierów 9 lok. 2, 04-052 Warszawa
2. Lecznica Weterynaryjna „Fiolka” Barbara Wiśniewska
ul. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Agnieszka Leżańska
ul. Zwycięzców 40/U7, 03-938 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Wetmedic Stanisław Leżański
ul. E. Kwiatkowskiego 12A, 03-984 Warszawa
5. Gabinet Weterynaryjny „Nasze Zwierzaki” Jarosław
Zajączkowski ul. Berezyńska 31, 03-908 Warszawa
Liczba pkt
w kryterium
cena brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
9
6. Przychodnia Weterynaryjna „KANVET” Ewa Biedrzycka
ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny Marta Szczypiorska-Andziak
ul. Wspólna Droga 22, lok. U-2/U3, 04-352 Warszawa
8. Gabinet Weterynaryjny „Meridian” Al. Waszyngtona 39, 04-015
Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Beata Bałucińska Usługi Weterynaryjne Al. Waszyngtona 41
m. 45, 04-015 Warszawa)
9. Gabinet Weterynaryjny „Koteria” ul. Chrzanowskiego 13,
04-392 Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt: Fundacja dla Zwierząt „Argos” ul. Garncarska 37A,
04-886 Warszawa)
10. Lecznica dla Zwierząt „FELIS” Alicja Wojciechowska
ul. Osowska 84 b, 04-351 Warszawa
11. A. Kidacka-Nowakowska i E. Piskorowska Cztery Łapy Spółka
Jawna, Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy ul. Paca 48,
04-376 Warszawa
12. Gabinet Weterynaryjny i Sprzedaż Artykułów dla Zwierząt,
Jacek Warmiński ul. Kobielska 54/58 lok. 17, 04-389 Warszawa
Część nr 7
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Wetlandia S.C. B. Milewska-Ignacak, M. Żak
ul. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa;
2. Gabinet Weterynaryjny „Magda” Magdalena Kamińska ul. Konopacka 8 lok. 38, 03-428 Warszawa;
3. Ambulatorium Weterynaryjne Zofia Lenartowicz, Bohdan Kowalski ul. Wiosenna 2, 03-749 Warszawa;
4. Przychodnia Weterynaryjna – Towarzystwo Weterynaryjne, Monika Myziak ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
10
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Przychodnia Weterynaryjna Wetlandia S.C.
B. Milewska-Ignacak, M. Żak
ul. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa
2. Gabinet Weterynaryjny „Magda” Magdalena Kamińska
ul. Konopacka 8 lok. 38, 03-428 Warszawa
3. Ambulatorium Weterynaryjne
Zofia Lenartowicz, Bohdan Kowalski
ul. Wiosenna 2, 03-749 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna – Towarzystwo Weterynaryjne,
Monika Myziak
ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa
2
70
30
100
Część nr 8
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna Lachowiecka-Urban Małgorzata
ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa;
2. Lecznica Weterynaryjna Piotr Kubiak Przychodnia Weterynaryjna REMBERTÓW
ul. Dziewosłęby 19, 04-403 Warszawa;
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
20
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik - Przychodnia Weterynaryjna
Lachowiecka-Urban Małgorzata
ul. Kinowa 10, 04-019 Warszawa
2. Lecznica Weterynaryjna Piotr Kubiak
Przychodnia Weterynaryjna REMBERTÓW
ul. Dziewosłęby 19, 04-403 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
11
Część nr 9
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Waldemar Wośko, 05-805 Kanie Leśna 23
(Klinika Weterynaryjna - Pogotowie Weterynaryjne VETS, ul. Książęca 3, 00-418 Warszawa)
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
24
Waldemar Wośko, 05-805 Kanie Leśna 23
(Klinika Weterynaryjna - Pogotowie Weterynaryjne VETS
ul. Książęca 3, 00-418 Warszawa)
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
- waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
Część nr 10
Konsorcjum
1. Pełnomocnik: Całodobowa Klinika Weterynaryjna A-Z Wet, ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa (podmiot
prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: Krzysztof Koperski ul. Gorlicka 11 m. 51, 02-130 Warszawa);
2. Lecznica dla Zwierząt S.C. A. Marciszewska, E. Janowska-Kotowska, ul. Łojewska12 a, 03-392 Warszawa;
3. Przychodnia Weterynaryjna „Gaja” S.A., A. Kania, M. Gajewska ul. Handlowa 60 lok. 4, 03-567 Warszawa;
4. Przychodnia Weterynaryjna ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt: Hubert Abramowski Przychodnia Weterynaryjna ul. Kacza 4, 09-407 Płock);
5. Przychodnia Weterynaryjna CITY WET ul. Łabiszyńska 21A, 03-204 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Paulina Murawińska-Pogorzelska Przychodnia Weterynaryjna CITY WET ul. Urocza
58, Ciemne, 05-250 Radzymin);
6. Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt Barbara Fojut-Pałka ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa;
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan” Marzena Cieciera ul. Wyspowa 8 lok. B 111, 03-687 Warszawa;
8. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne Wet-Aqua, ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa (podmiot
prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: Piotr Jan Korzeniowski Wet-Aqua Plus ul. Jagiellońska 60 m. 7,
03-468 Warszawa);
12
9. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne Wet-Aqua ul. Głębocka 13, 03-287 Warszawa (podmiot
prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: Piotr Jan Korzeniowski Wet-Aqua Plus ul. Jagiellońska 60 m. 7,
03-468 Warszawa);
10. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann, L. Gugała, ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
9
Konsorcjum
1. Pełnomocnik: Całodobowa Klinika Weterynaryjna A-Z Wet,
ul. Zamiejska 28, 03-580 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Krzysztof Koperski ul. Gorlicka 11 m. 51, 02-130 Warszawa)
2. Lecznica dla Zwierząt S.C. A. Marciszewska, E. JanowskaKotowska, ul. Łojewska12 a, 03-392 Warszawa
3. Przychodnia Weterynaryjna „Gaja” s.c. A. Kania, M. Gajewska
ul. Handlowa 60 lok. 4, 03-567 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna ul. Turmoncka 16, 03-350 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Hubert Abramowski Przychodnia Weterynaryjna
ul. Kacza 4, 09-407 Płock);
5. Przychodnia Weterynaryjna CITY WET
ul. Łabiszyńska 21A, 03-204 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Paulina Murawińska-Pogorzelska Przychodnia Weterynaryjna
CITY WET ul. Urocza 58, Ciemne, 05-250 Radzymin)
6. Specjalistyczna Przychodnia dla Zwierząt Barbara Fojut-Pałka
ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa;
7. Przychodnia Weterynaryjna „Jatagan” Marzena Cieciera
ul. Wyspowa 8 lok. B 111, 03-687 Warszawa;
8. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne
Wet-Aqua, ul. Chodecka 14, 03-350 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Piotr Jan Korzeniowski Wet-Aqua Plus
49
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
30
79
13
ul. Jagiellońska 60 m. 7, 03-468 Warszawa)
9. Przychodnia Weterynaryjna – Usługi Weterynaryjne Wet-Aqua
ul. Głębocka 13, 03-287 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Piotr Jan Korzeniowski Wet-Aqua Plus
ul. Jagiellońska 60 m. 7, 03-468 Warszawa)
10. Gabinet Weterynaryjny s.c. M. Szymczak-Weidemann,
L. Gugała, ul. Suwalska 30, 03-252 Warszawa
10
Przychodnia Weterynaryjna JOGA-VET
Dorota Wasylewska – Jakima
ul. Młodzieńcza 45, 03-655 Warszawa
70
3
73
Część nr 11
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna NIEDŹWIADEK ul. Zagłoby 16 A, 02-495 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Lecznica Weterynaryjna Rafał Petrykowski Wiskiennica Górna 60, 99-440 Zduny)
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
3
Przychodnia Weterynaryjna NIEDŹWIADEK
ul. Zagłoby 16 A, 02-495 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Lecznica Weterynaryjna Rafał Petrykowski Wiskiennica Górna 60,
99-440 Zduny)
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość zakładów leczniczych będących
kryterium cena
w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
70
30
Razem
100
Część nr 12
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna S.C. I. Raczko, J. Drachal ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa;
14
2. 24 h Lecznica Weterynaryjna Małgorzat Ziółkowska ul. Kulczyńskiego 8A, 02-777 Warszawa;
3. Lecznica Weterynaryjna AniVmed S.C. M. Mikołajczyk, W. Parzeniecki ul. Raabego 13A, 02-793 Warszawa;
4. Kabackie Centrum Dla Zwierząt S.C. J. Karaś-Tęcza, M. Mikłusz ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa;
5. Przychodnia Weterynaryjna „TROP” Agnieszka Szafko ul. Szajnowicza 1 lok. U2, 02-796 Warszawa;
6. Gabinet Weterynaryjny K&K Waldemar Kurzyński ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa;
7. Natolińska Lecznica Weterynaryjna S.C. T. Jackowski, T. Formiński ul. Belgradzka 1A, 02-793 Warszawa;
8. Lecznica Dla Zwierząt „TIBIA” Wojciech Pinkosz i Jacek Przysowa S.C. ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa;
9. Przychodnia Weterynaryjna Corvet Beata Molska-Dobrowolska ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa;
10. Lecznica Weterynaryjna Univet S.C. Straburzyński Ziemecki ul. Małcużyńskiego 11, 02-793 Warszawa;
11. Lecznica Zwierząt S.C. Magdalena Bryła, Marcin Tomczak Przychodnia Weterynaryjna ul. Hawajska 16,
02-776 Warszawa;
12. Lecznica Zwierząt S.C. Przemysław Bryła Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C. Gabinet Weterynaryjny
ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa;
13. Przychodnia Weterynaryjna Maxi-Wet Al. KEN 83 lok. U16, 02-722 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Maxi-Wet Robert Żurawski Usługi Weterynaryjne i Sprzedaż Artykułów Dla Zwierząt
Skrzeszew 114, 08-307 Repki);
14. Przychodnia Weterynaryjna przy Bażantarni S.C. Maciej Mikłusz, Olga Aniołek ul. Stryjeńskich 10, 02-791
Warszawa;
15. „Teodor” Przychodnia Weterynaryjna S.C. M. Ziółek, A. Żebrowska ul. Alternatywy 7, 02-775 Warszawa;
16. Gabinet Weterynaryjny Nasz Wet Dariusz Odyński Dorota Odyńska ul. Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa;
17. Kabacka Przychodnia Weterynaryjna Marcin Jakubowski ul. Kabacki Dukt 14, 02-798 Warszawa;
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
7
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Lecznica Weterynaryjna S.C. I. Raczko, J. Drachal
ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa
2. 24 h Lecznica Weterynaryjna Małgorzat Ziółkowska
ul. Kulczyńskiego 8A, 02-777 Warszawa
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość
zakładów
leczniczych będących
kryterium cena
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
70
30
Razem
100
15
3. Lecznica Weterynaryjna AniVmed S.C.
M. Mikołajczyk, W. Parzeniecki
ul. Raabego 13A, 02-793 Warszawa
4. Kabackie Centrum Dla Zwierząt S.C. J. Karaś-Tęcza, M. Mikłusz
ul. Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa
5. Przychodnia Weterynaryjna „TROP” Agnieszka Szafko
ul. Szajnowicza 1 lok. U2, 02-796 Warszawa
6. Gabinet Weterynaryjny K&K Waldemar Kurzyński
ul. Bacewiczówny 6, 02-786 Warszawa
7. Natolińska Lecznica Weterynaryjna
S.C. T. Jackowski, T. Formiński
ul. Belgradzka 1A, 02-793 Warszawa
8. Lecznica Dla Zwierząt „TIBIA”
Wojciech Pinkosz i Jacek Przysowa S.C.
ul. Janowskiego 50, 02-784 Warszawa
9. Przychodnia Weterynaryjna Corvet Beata Molska-Dobrowolska
ul. Dereniowa 7, 02-776 Warszawa
10. Lecznica Weterynaryjna Univet S.C. Straburzyński Ziemecki
ul. Małcużyńskiego 11, 02-793 Warszawa
11. Lecznica Zwierząt S.C. Magdalena Bryła, Marcin Tomczak
Przychodnia Weterynaryjna
ul. Hawajska 16, 02-776 Warszawa
12. Lecznica Zwierząt S.C. Przemysław Bryła
Magdalena Bryła, Marcin Tomczak S.C.
Gabinet Weterynaryjny ul. Symfonii 5, 02-787 Warszawa
13. Przychodnia Weterynaryjna Maxi-Wet
Al. KEN 83 lok. U16, 02-722 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Maxi-Wet Robert Żurawski Usługi Weterynaryjne i Sprzedaż
Artykułów Dla Zwierząt, Skrzeszew 114, 08-307 Repki)
14. Przychodnia Weterynaryjna przy Bażantarni
S.C. Maciej Mikłusz, Olga Aniołek
ul. Stryjeńskich 10, 02-791 Warszawa
15. „Teodor” Przychodnia Weterynaryjna S.C.
M. Ziółek, A. Żebrowska
ul. Alternatywy 7, 02-775 Warszawa
16. Gabinet Weterynaryjny Nasz Wet
Dariusz Odyński Dorota Odyńska
ul. Surowieckiego 4, 02-785 Warszawa
17. Kabacka Przychodnia Weterynaryjna Marcin Jakubowski
ul. Kabacki Dukt 14, 02-798 Warszawa
16
Część nr 13
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny RADOŚĆ S.C. A. Lewandowska, A. Szywała ul. Panny Wodnej 47,
04-862 Warszawa
2. Lecznica dla małych zwierząt Anin Piotr Chodorek ul. III Poprzeczna 3 lok.1, 04-605 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna „Marysin” S.C. Aneta Truszkowska-Saba, Tomasz Saba ul. Korkowa 96, 04-519
Warszawa;
5. Lecznica Weterynaryjna ul. Trakt Lubelski 300 b, 04-667 Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy
dla zwierząt: Monika Tyszkiewicz, Lecznica Zwierząt Sfora ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa)
6. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Gil ul. Karpacka 8 G, 04-541 Warszawa;
7. Gabinet Weterynaryjny „AKITA” Martyna Kargul ul. Rekrucka 9, 04-235 Warszawa;
8. Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleńska” S.C. A. Kulik-Kochan, R. Fiema ul. Zwoleńska 131 A, 04-761
Warszawa;
9. Gabinet Weterynaryjny „Uprzejmy Łoś” ul. Jana Kossakowskiego 26/28, Warszawa (podmiot prowadzący
zakład leczniczy dla zwierząt: Gabinet Weterynaryjny „Uprzejmy Łoś” Maciej Bakier ul. Przymierza 3 lok. 11,
03-944 Warszawa);
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
22
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny RADOŚĆ S.C. A.
Lewandowska, A. Szywała
ul. Panny Wodnej 47, 04-862 Warszawa
2. Lecznica dla małych zwierząt Anin Piotr Chodorek
ul. III Poprzeczna 3 lok.1, 04-605 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak” Magdalena Neska
ul. Czekanowska 3, 04-922 Warszawa
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość
zakładów
leczniczych będących
kryterium cena
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
70
30
Razem
100
17
4. Przychodnia Weterynaryjna „Marysin” S.C.
Aneta Truszkowska-Saba, Tomasz Saba
ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa
5. Lecznica Weterynaryjna
ul. Trakt Lubelski 300 b, 04-667 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Monika Tyszkiewicz, Lecznica Zwierząt Sfora
ul. Zwierzyniecka 8b, 00-719 Warszawa)
6. Gabinet Weterynaryjny Magdalena Gil
ul. Karpacka 8 G, 04-541 Warszawa
7. Gabinet Weterynaryjny „AKITA” Martyna Kargul
ul. Rekrucka 9, 04-235 Warszawa
8. Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleńska” S.C.
A. Kulik-Kochan, R. Fiema
ul. Zwoleńska 131 A, 04-761 Warszawa
9. Gabinet Weterynaryjny „Uprzejmy Łoś”
ul. Jana Kossakowskiego 26/28, Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny „Uprzejmy Łoś” Maciej Bakier
ul. Przymierza 3 lok. 11, 03-944 Warszawa)
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Część nr 14
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny, Marcin Salewicz, ul. Moniuszki 14, 05-075 Warszawa;
2. Przychodnia Weterynaryjna, Jacek Olszewski ul. I-ego Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa;
3. Gabinet Weterynaryjny „AMICUS”, Izabela Rupińska ul. Hebanowa 16, 05-075 Warszawa;
4. Gabinet Weterynaryjny Tomasz Dominiak Dom-Vet ul. Sikorskiego 74, 05-075 Warszawa;
5. Usługi Weterynaryjne Ewa Trębacz Przychodnia Weterynaryjna Wesoły Pies ul. Gościniec 166/1, 05-077
Warszawa;
6. Przychodnia Weterynaryjna Piękny Pupil ul. Jana Pawła II 23 lok. B2, 05-077 Warszawa (podmiot
prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: MARVET Katarzyna Marciniak ul. Gościniec 82 m. 6, 05-077
Warszawa);
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
18
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Nr
oferty
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Marcin Salewicz
ul. Moniuszki 14, 05-075 Warszawa
2. Przychodnia Weterynaryjna, Jacek Olszewski
ul. I-ego Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa
3. Gabinet Weterynaryjny „AMICUS”, Izabela Rupińska
ul. Hebanowa 16, 05-075 Warszawa
4. Gabinet Weterynaryjny Tomasz Dominiak Dom-Vet
ul. Sikorskiego 74, 05-075 Warszawa
5. Usługi Weterynaryjne Ewa Trębacz
Przychodnia Weterynaryjna Wesoły Pies
ul. Gościniec 166/1, 05-077 Warszawa
6. Przychodnia Weterynaryjna Piękny Pupil
ul. Jana Pawła II 23 lok. B2, 05-077 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: MARVET
Katarzyna Marciniak ul. Gościniec 82 m. 6, 05-077 Warszawa)
16
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość zakładów leczniczych będących
kryterium cena
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
70
30
Razem
100
Część nr 15
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru oferty
Przychodnia Weterynaryjna Ostoja Salvet P. Kozanecki i M. Imbierski Sp. J.
ul. ks. Kard. A. Hlonda 2 lok. U7, 02-972 Warszawa
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
18
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Przychodnia Weterynaryjna Ostoja Salvet
P. Kozanecki i M. Imbierski Sp. J.
ul. ks. Kard. A. Hlonda 2 lok. U7, 02-972 Warszawa
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
70
30
100
19
Część nr 16
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny „Atena” ul. Radarowa 16, 02-137 Warszawa (podmiot prowadzący
zakład leczniczy dla zwierząt: Aneta Wieczorek Gabinet Weterynaryjny „Atena” Salon Psiej Urody, Sklep
Zoologiczny ul. Słowackiego 35 lok. 5, Radom);
2. Przychodnia Weterynaryjna Włochy ul. Wilczycka 14, 02-488 Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy
dla zwierząt: Marta Jastrzębska ul. Stawki 21, 01-040 Warszawa);
3. Przychodnia Weterynaryjna Boss Dorota Michorowska Al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa;
4. Przychodnia Weterynaryjna Popularna ul. Popularna 29, 02-743 Warszawa (podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Ursynowska Klinika Weterynaryjna S.C. ul. Strzeleckiego 10E, 02-776 Warszawa);
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Nr
oferty
19
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny „Atena”
ul. Radarowa 16, 02-137 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Aneta Wieczorek Gabinet Weterynaryjny „Atena” Salon Psiej
Urody, Sklep Zoologiczny ul. Słowackiego 35 lok. 5, Radom)
2. Przychodnia Weterynaryjna Włochy ul. Wilczycka 14, 02-488
Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Marta Jastrzębska ul. Stawki 21, 01-040 Warszawa)
3. Przychodnia Weterynaryjna Boss Dorota Michorowska
Al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa
4. Przychodnia Weterynaryjna Popularna ul. Popularna 29,
02-743 Warszawa (podmiot prowadzący zakład leczniczy dla
zwierząt: Ursynowska Klinika Weterynaryjna S.C.
ul. Strzeleckiego 10E, 02-776 Warszawa)
Liczba pkt w kryterium
Liczba pkt w
ilość zakładów leczniczych będących
kryterium cena
w dyspozycji Wykonawcy, w których będą
brutto
świadczone usługi czipowania
waga 70%
- waga 30%
70
30
Razem
100
20
Część nr 18
Numer części
Nazwa (firma) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Przybylski Sławomir ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
2. Przychodnia dla Zwierząt Adam Gąsiewski ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt: Gąsiewski Adam „ADAM” ul. Kujawskiego 120, 05-083 Zaborów)
Uzasadnienie wyboru oferty
Oferta uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych w przedmiotowym postępowaniu kryteriów oceny ofert
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
Liczba pkt w kryterium
ilość zakładów leczniczych będących w
dyspozycji Wykonawcy, w których będą
świadczone usługi czipowania
- waga 30%
Razem
Nr
oferty
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium cena
brutto
waga 70%
1
Konsorcjum:
1. Pełnomocnik: Gabinet Weterynaryjny Przybylski Sławomir
ul. Mickiewicza 30, 01-616 Warszawa
2. Przychodnia dla Zwierząt Adam Gąsiewski
ul. P. Gojawiczyńskiej 16, 01-773 Warszawa
(podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt:
Gąsiewski Adam „ADAM” ul. Kujawskiego 120, 05-083 Zaborów)
70
30
100
65,67
15
80,67
14
Tomasz Jaczewski Usługi Weterynaryjne
ul. Słowackiego 25/20, 01-592 Warszawa
(Gabinet Weterynaryjny „MOBILVET”
ul. Sierpecka 6A, 01-592 Warszawa)
/-/ Paweł Lisicki
Zastępca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
…………...…………………..……………………
Podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
21

Podobne dokumenty