Our Lady of Czestochowa ~ St. Casimir Church

Komentarze

Transkrypt

Our Lady of Czestochowa ~ St. Casimir Church
Our Lady of Czestochowa ~ St. Casimir Church
183 - 25th Street Brooklyn, N.Y. 11232
Rev. dr Janusz Dymek Ph.D. Administrator
Rectory Office: (718) 768-5724 Fax: (718)768-4996
www.olcbrooklyn.org
Paweł Raczkowski, Music Director & Organist
RECTORY OFFICE HOURS
Daily from:
9:00 AM to 12:00 PM ~ 1:00 PM to 4:00PM,
7:00 PM to 9:00 PM
SATURDAYS AND SUNDAYS BY APPOINTMENT ONLY.
Emergencies any time.
SCHEDULE OF MASSES
WEEKDAYS- 7:00 AM (po polsku/ Polish),
12:10 PM (English) SUNDAYS - 8:00 AM, 11:00
AM & 6:30 PM (po polsku/ Polish)
9:30 AM (English)
SATURDAY - 7:00 AM (po polsku/Polish/)
VIGIL MASS 5:00 PM (English)
HOLY DAYS: 12:10 PM (English)
7:00 AM, 10:30 AM - 7:00 PM
(po polsku/Polish)
CONFESSIONS: SPOWIEDŹ
SATURDAYS in English at 4:30 PM
OR BY
PERSONAL APPOINTMENT WITH A PRIEST ONLY
SUNDAYS - before Polish Masses
DEVOTIONS/NABOŻEŃSTWA
TUESDAYS/WTORKI to Our Lady of
Czestochowa - 7PM WEDNESDAY to St. Jude
at 12:30 PM.
BAPTISM
Administered in English and in Polish
languages.
Must make arrangements in
person a few weeks before.
Baptism is administered only twice a
month.
1. Polish Baptism is every second Sunday
of month.
2. English every 4th Sunday.
TWENTY‐EIGHT SUNDAY IN ORDINARY TIME VIII NIEDZIELA ZWYKŁA OCTOBER 9, 2016 ~ 09 PAŹDZIERNIKA 2016r.
If we have died with [Christ Jesus]
we shall also live with him;
if we persevere
we shall also reign with him.
MARRIAGES
By personal appointment Only - at least 6
months in advance. No telephone
arrangements - Pre-Cana or private class
required.
MEMBERSHIP
Every family should be properly registered. If
you move, please notify us if you wish to
belong to our parish or elsewhere. Parish
dues: $25.00 annually.
- 2 Timothy 2:11‑12a Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i żyć będziemy.
Jeśli trwamy w cierpliwości,
wespół z Nim też królować będziemy.
2 Tm 2,11-12
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
9 PAŹDZIERNIKA
RAPORT FINANSOWY
Obecnych 2 pażdziernika...…....428
Na tacę zebrano:………......$2,493.97
Średnia na osobę:…….….........$5.83
Dotychczas zebrano......$12,352.85
2 kolekta:..............................$1,104.00
2016
W niedzielę 16 października o godz. 5:00 po
południu w konkatedrze pod wezwaniem św.
Józefa na Brooklynie; 856 Pacific St, Brooklyn,
NY 11238 . tel: (718) 638-1071 , odbędzie się
Msza Święta z racji Dnia Dziedzictwa Polskiego.
Udział w modlitwie weźmie Ks Biskup Mikołaj
DiMarzio-Biskup Diecezji Brooklyn. Głównym
celebransem będzie Jego Ekscelencja biskup
Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Zapraszamy
wszystkich do uczestnictwa.
W
NIEDZIELĘ 16 PAŹDZIERNIKA NIE BĘDZIE MSZY
ŚWIETEJ
O
GODZ.
6:30 PO POŁUDNIU.
PRZEPRASZAMY.
Narzeczeni, którzy planują zawrzeć
małżeństwo w naszej parafii powinni zgłosić się
do któregoś
z księży 6 miesięcy przed
planowaną datą ślubu. Taki czas jestwymagany
przez kurię biskupią w Diecezji Brooklyn.
Ponadto jedno z narzeczonych powinno być
zarejestrowanym parafianinem, czyli należeć
do naszej parafii.
miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 11:00
rano w języku angielskim. Rodzice i
chrzestni powinni być praktykującymi
katolikami. Jeśli rodzice chrzestni nie
należą do naszej parafii, powinni przedstawić
zaświaprzynależności
do
parafii
i
stwierdzające, że mogą być chrzestnymi.
dczenia od swojego księdza proboszcza od
swojego księdza proboszcza o przynależności
do parafii i stwierdzające, że mogą być
chrzestnymi.
PRZYJMUJEMY OPŁATY REJESTRACYJNE NA ROK
2016 I UAKTUALNIAMY CZŁONKOSTWO W NIEBIESKICH
KSIĄŻECZKACH. OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI $25
OD RODZINY LUB OD OSOBY INDYWIDUALNEJ.
Proszę nie zapominać o osobach, które zamieszczają ogłoszenia o swoich biznesach w biuletynie parafialnym. Mamy jeszcze miejsca dla
nowych sponsorów.
CHRZEST DZIECKA W NASZEJ PARAFII POWINIEN BYĆ
UZGODNIONY PODCZAS ROZMOWY Z KTÓRYMŚ Z KSIĘŻY.
NIE ZAMAWIA SIĘ CHRZTU TELEFONICZNIE.
Tegoroczne motto apelu brzmi: “DZIELMY SIĘ
RADOŚCIĄ PŁYNĄCĄ Z EWANGELII”. Jako katolicy
jesteśmy zaproszeni do współpracy z
biskupem DiMarzio by w dorocznym apelu
wesprzeć duchowo i materialnie wszystkie
organizacje diecezjalne. Nasza parafia
została zobowiązana do ofiarowania na apel
w roku 2016 sumy $28,489.00. Przy końcu
roku diecezja przesyła do parafii w 100%
ofiary, które przekroczą wyznaczoną sumę.
Zapraszamy do uczestnictwa w apelu i
dziękujemy.
Diecezjalna pielgrzymka do Narodowego
Sanktuarium Bazyliki Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie odbędzie się w sobotę 29 października. Wyjazd
autokarem w naszej parafii o 6:00 rano. Bilety
po $55.00 od osoby można nabyć w kancelarii
parafialnej. Prosimy o podjęcie decyzji uczestnictwa w pielgrzymce jak najprędzej,
byśmy w przypadku wolnych miejsc w autokarze mogli zaprosić do wspólnego wyjazdu
sąsiednie parafie.
SPOTKANIA
ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW
ODBYWAJĄ
SIĘ
W
CZWARTKI O GODZINIE 7:00 WIECZOREM
W SALI POD PLEBANIĄ.
Przypominamy, że chrzty dzieci odbywają
się w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas
Mszy Świętej o godzinie 11:00 rano w języku
polskim oraz w każdą czwartą niedzielę -
Organizujemy lekcje gry na pianinie i gitarze akustycznej. Kontakt z panem organistą Pawłem Raczkowskim tel: (917)
213-0906.
ZESPÓŁ WOKALNO MUZYCZNY
„TOTUS TUUS II”
POSZUKUJE NOWYCH MUZYKÓW.
KONTAKT Z MIROSŁAWEM WYSOCKIM
TEL: (917) 539-7140.
10/2/16 Attendance:…..….....................428
October 2, 2016 Collection:………..….$2,493.97
SATURDAY OCTOBER 8TH
SOBOTA
8 PAŹDZIERNIKA
7:00 am
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. bp
Witolda Mroziewskiego.
5:00 pm
For members of Rosary Circle From: Maria Pelic.
SUNDAY, OCTOBER 9TH
NIEDZIELA, 9 PAŹDZIERNIKA
8:00 am
Antoni i Irena Kozłowski Od: Córki z Rodziną.
9:30 am
Catholic Ladies Guild members living & Deceased.
11:00 am
Jerzy, Polikarp, Stanisław, Eugeniusz i Marian
Od: Eugenii Antosiewicz.
6:30 pm
Nell i Maciej w 4 rocznicę ślubu Od: Rodziców.
MONDAY, OCTOBER 10
7:00 am
12:10 pm
PONIEDZIAŁEK,
Z rodziny Ondik, Badyna i Jaworski.
Zbigniew Sejut from: Wife & Son.
TUESDAY, OCTOBER 11TH
7:00 am
12:10 pm
WTOREK,
12:10 pm
For guidance for Marlon Moss From: Mother.
ŚRODA,
12:10 pm
Wanda Schwarz.
CZWARTEK
12:10 pm
13 PAŹDZIERNIKA
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i
Dariusza Od: Matki.
For Gods blessing & protection for Chantelle
Antoine , Ian Noel & Family From: Veronica
Passee.
FRIDAY, OCTOBER 14TH
7:00 am
12 PAŹDZIERNIKA
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i
Dariusza Od: Matki.
THURSDAY, OCTOBER 13TH
7:00 am
11 PAŹDZIERNIKA
Helena Bandoch.
WEDNESDAY, OCTOBER 12TH
7:00 am
10 PAŹDZIERNIKA
PIĄTEK
14 PAŹDZIERNIKA
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i
Dariusza Od: Matki.
John Jagusiak From: Wanda Rusek.
SATURDAY OCTOBER 15TH
SOBOTA
15 PAŹDZIERNIKA
7:00 am
Barbara Wojda Od: Córki Niny z Rodziná.
5:00 pm
Lottie Krajczińska From: Daughter Barbara Keifer.
SUNDAY, OCTOBER 16TH
NIEDZIELA, 16 PAŹDZIERNIKA
8:00 am
John Marcinek Od: Rodziny.
9:30 am
Casimiera Kostecki From: Adele Iwachów & Family.
11:00 am
1)Izabela i Jan Józeczak Od: Córki z Rodziną.
2)O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 6
rocznicę urodzin Od: Babci i Dziadka.
6:30 pm
MASZ
ŚWIĘTA ODWOŁANA
/ NO MASS
TODAY
per capita: ………………….......................$5.83
Total collection to 10/2/16……….....$12,352.85
2nd collection:
Maintenance & Repair……...….….……..$1,104.00
On Sunday, October 16th , 2016, at 5:00
p.m. our Diocese will celebrate its Annual
Diocesan Polish Heritage Day. This year our
diocesan celebration will be held at the CoCathedral of St. Joseph at 856 Pacific St,
Brooklyn, NY 11238 . Most Rev. Nicholas
DiMarzio will be presiding. The main
celebrant will be Most Rev. Wiesław
Lechowicz, The Kep delegate for the Pastoral
Care of the Polish Migrants. We invite all to
attend and participate.
THE 6:30 PM MASS ON SUNDAY, OCTOBER 16,
2016 HAS BEEN CANCELED. WE APOLOGIZE FOR THE
INCONVENIENCE.
TREASURES FROM OUR TRADITION
This month, parishes around the country
will conduct the “October count,” a measure
of attendance at Sunday Mass. The measure
has been taken for many centuries, and in
some European dioceses it is possible to
measure the level of engagement in worship by
the population over the course of many
centuries. Long ago, it was also the custom to
track “Easter duty” by a statistical report.
Penitents would receive a kind of chit at
confession, which they would then turn in at
their parish church when they received Holy
Communion during Easter time.
Long ago, of course, Communion was fairly
rare in the life of a Catholic Christian, perhaps
only once a year. The chits would be tallied by
parish priests and reported to the chancery,
which in turn would hold on to the records and
include the statistics in a report to the Vatican
every five years. Nowadays, the October count
has proved especially critical in the life of our
Church as bishops use the figures to measure
the vitality of church life, to sketch parish
boundaries, and even to decide when to close,
merge, or form new parishes.
GRATITUDE
Surely we can all recall at least a few days
in our lives when things were going so well that
nothing could put us in a bad mood. Maybe it
was the day a very special person asked us to
the senior prom, or perhaps it was our wedding
day. Maybe it was the day we learned that we
were expecting a long-awaited child, or the
day we got an overdue promotion. There was
elation in our hearts and lightness in our step,
an extraordinary vitality throughout the day.
We probably got on the phone right away to
tell at least a few key people about our good
fortune.
This is surely how Naaman and the leper
must have felt when they were rid of their
terrible diseases. They were hard-pressed to
contain their gratitude, and although they
were both unfamiliar with the customs of a
foreign land, they had the good manners to
thank the people responsible for their cures.
PARISH DUES: we are accepting dues for 2016
and updating the membership booklets. Parish
dues are $25.00 per year for an individual or
family. NEW PARISHIONERS ARE ALWAYS WELCOME.
PLEASE NOTE: all couples who are planning to be
married in our Parish Church
 must come to the
Rectory at least 6 months
in advance to set the
date. The six months requirement
is from the

bishop's office and is excused only with great
difficulty(If it is excused at all). Likewise, at
one of the two people who will be married must
be a registered parishioner.
Our organist Paweł Raczkowski is offering
piano and acoustical guitar lessons to our parishioners. If you are interested, please call
him at: (917) 213 –0906.
BISHOP KEARNEY HIGH SCHOOL
Open House
Thursday, October 13th from 6:00pm-7:30pm
Saturday, October 29th from 12pm-1:30 pm
email: [email protected]
www.bishopkearneyhs.org/openhouse
ST. FRANCIS PREPARATORY SCHOOl
(Grades 9-12)OPEN HOUSE
Fresh Meadows, Queens
Sat. Oct. 15th,from 12:00 pm till 4:00 pm
Auditorium Presentations: 12:15, 1:15, 2:15 and 3:30.
OPEN HOUSE - Satrurday, October 15th
ST. JOHN’S PREPATORY SCHOOL
21-21 cresent Street, Astoria, New York
11:00 a.m. - 3:00 p.m.
MEETINGS FOR THE WEEK OF 10/9/2016
Monday: |Jutrzenka at 5:00pm.
Thursday:|AA - under the rectory at 7:00 p.m..
IN MEMORIUM FOR THE MONTH OF OCTOBER
Bread & Wine:
IN MEMORY OF
WACLAW & FRANCISZKA ZDROJESKI
FROM: GERTRUDE & FAMILY
Altar Candle:
AVAILABLE
Sanctuary Lamp:
AVAILABLE
Altar flowers:
AVAILABLE
OUTDOOR GROTTO LAMP:
IN MEMORY OF
FRANCES GRUPINSKI
FROM: ROSE TAVARES
John Jagusiak -
October 5, 2016
PLEASE REMEMBER our sick and confined friends
and Parishioners: Joseph DeVilio, Portia Fontilus, Louisa McGregor and Joseph Rudis. Please
keep them in your prayers.
BAPTISMS - Those who wish to have a child baptized,
need to speak to one of the priests (in person - NO
PHONE ARRANGEMENTS) and confirm the appropriate Sunday (2nd Sunday in Polish at the 11:00 am
Mass or 4th Sunday in English after the 11:00 am
Mass.) Parents should be practicing Catholics as
should the godparents. If the Godparents are not
from our Parish they must have a note from their
parish confirming that they are practicing Catholics.
(One of the godparents may be a non-Catholic Christian but he or she must be validly baptized and faithful in his or her own communion.
THE CHOIR JUTRZENKA is looking for new members.
interested please conAll are welcome. If you are
tact Barbara Blyskal at: (718) 720-6089.


The group “TOTUS TUUS II” Which play at the
6:30 pm Sunday Mass wants to widen its body of talent and is seeking new MUSICIANS & VOCALISTS.
Please call (917) 539 - 7140 or contact Mr. Mirosław
Wysocki after the 6:30 pm Mass.
PLEASE NOTE: WE ENCOURGE YOU TO NOTIFY
THE PARISH WHEN ONE OF OUR PARISHIONERS HAS
BEEN HOSPITALIZED AND WOULD LIKE A PRIEST TO
VISIT THEM. PLEASE CONTACT THE RECTORY TO INFORM US.
002091
Our Lady of Czestochowa-St. Casimir’s Church
183 25th Street
Brooklyn, NY 11232
718-768-5724
Attn: George
[email protected]
Software using:
Win 7
Publisher 2007
AA 9
Bulletin for: Sunday, October 9, 2016
Transmission Time: October 5, 2016
Special Instructions:
PLEASE STAPLE ALL PAGES TOGETHER

Podobne dokumenty