Warszawa 16 listopada 2016

Transkrypt

Warszawa 16 listopada 2016
Formularz zgłoszeniowy
DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ PRACOWNIKA
16 listopada 2016 Warszawa, Hotel Felix
Nazwa firmy
Nazwa firmy cd.
NIP
Regon
DANE TELEADRESOWE (SIEDZIBA FIRMY zgodnie z dokumentami rejestrowymi)
Miejscowość
Ulica -
Kod Pocztowy
nr domu nr lokalu
Masto
-
Telefon
Fax
-
DANE PRACOWNIKA ZGŁASZANEGO DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
Imię
Nazwisko
-
Telefon
Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Szkolenie organizowane przez firmę Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych SP. z o. o.
jest szkoleniem bezpłatnym.
Organizatorzy gwarantują: wyżywienie zgodne z załączoną agendą oraz materiały szkoleniowe.
W razie braku obecności na szkoleniu (potwierdzonej chęcią udziału) wyrażam zgodę na obciążenie mojej firmy kwotą
250 PLN netto i wystawienie faktury na podstawie powyższych danych.
Prosimy o odesłanie wypełnionego zgłoszenia pod numer faxu: +48 (32) 33 111 09 lub e-mail: [email protected]
...............................................
Miejscowość, data .................................................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa
oraz pieczęć firmowa
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tekniska Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Łabędzkiej 9-9A. Podane dane osobowe nie będą udostępnianie innym
odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podobne dokumenty