OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
…………………………………………………
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………….……
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………..…
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia procedury adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz. 922).

Podobne dokumenty